Giriş | English

Yüksek Lisans > Eğitim Bilimleri Enstitüsü > Matematik Eğitimi (y.l) > Müfredat Dersleri ve AKTS Kredileri
 
MATEMATİK EĞİTİMİ (Y.L)

       
Müfredat Dersleri ve AKTS Kredileri
 
 1. Yarıyıl Ders Planı

Dersin kodu Dersin adı Dersin tipi Teorik + Uygulama Yerel kredi AKTS kredisi
İME 500 SEMİNER Zorunlu 0+2 6.00 6.00
İME 501 EĞİTİMDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİNE GİRİŞ Zorunlu 3+0 6.00 6.00
İME 701 TEZ DANIŞMANLIĞI 1 Zorunlu 0+1 2.00 2.00
İME 702 TEZ DANIŞMANLIĞI 2 Zorunlu 0+1 2.00 2.00
İME 503 MATEMATİKSEL BİLGİNİN PSİKOLOJİSİ VE ZİHİNSEL GELİŞİMİ Seçmeli 3+0 6.00 6.00
İME 507 İLKÖĞRETİM MATEMATİK DERS PROGRAMLARININ İNCELENMESİ Seçmeli 3+0 6.00 6.00
İME 509 PROBLEM ÇÖZME VE MODELLEME TEKNİKLERİ Seçmeli 3+0 6.00 6.00
İME 511 TEMEL MATEMATİKSEL KAVRAMLAR Seçmeli 3+0 6.00 6.00
İME 518 YANSITICI OKUMA VE YAZMA Seçmeli 3+0 6.00 6.00
İME 520 MATEMATİK EĞİTİMİNDE NİTEL VE NİCEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Seçmeli 3+0 6.00 6.00
Öğrenciler, zorunlu dersleri öncelikli almak üzere her yarıyıl alacağı dersleri 30 AKTS’ye tamamlar.
 2. Yarıyıl Ders Planı

Dersin kodu Dersin adı Dersin tipi Teorik + Uygulama Yerel kredi AKTS kredisi
İME 500 SEMİNER Zorunlu 0+2 6.00 6.00
İME 504 MATEMATİK EĞİTİMİNDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE VERİ ANALİZ TEKNİKLERİ Zorunlu 3+0 6.00 6.00
İME 701 TEZ DANIŞMANLIĞI 1 Zorunlu 0+1 2.00 2.00
İME 702 TEZ DANIŞMANLIĞI 2 Zorunlu 0+1 2.00 2.00
İME 510 ÖLÇME-DEĞERLENDİRMEDE YENİ YAKLAŞIMLAR VE MATEMATİK EĞİTİMİNDEKİ UYGULAMALA Seçmeli 3+0 6.00 6.00
İME 514 MATEMATİĞİN UYGULAMALARI Seçmeli 3+0 6.00 6.00
İME 516 MATEMATİK EĞİTİMİNDE DİL VE DÜŞÜNCE GELİŞİMİ Seçmeli 3+0 6.00 6.00
İME 518 YANSITICI OKUMA VE YAZMA Seçmeli 3+0 6.00 6.00
İME 520 MATEMATİK EĞİTİMİNDE NİTEL VE NİCEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Seçmeli 3+0 6.00 6.00
Öğrenciler, zorunlu dersleri öncelikli almak üzere her yarıyıl alacağı dersleri 30 AKTS’ye tamamlar.
 3. Yarıyıl Ders Planı

Dersin kodu Dersin adı Dersin tipi Teorik + Uygulama Yerel kredi AKTS kredisi
İME 711 TEZ ÇALIŞMASI 1 Zorunlu 0+1 25.00 25.00
İME 712 TEZ ÇALIŞMASI 2 Zorunlu 0+1 25.00 25.00
İME 751 UZMANLIK ALAN DERSİ 1 Zorunlu 4+0 5.00 5.00
İME 752 UZMANLIK ALAN DERSİ 2 Zorunlu 4+0 5.00 5.00
İME 777 DÖNEM PROJESİ Zorunlu 2+2 30.00 30.00
ERU-001 ETİK KURUL RAPORU BEKLEME Seçmeli 0+0 0.00 0.00
Öğrenciler, zorunlu dersleri öncelikli almak üzere her yarıyıl alacağı dersleri 30 AKTS’ye tamamlar.
 4. Yarıyıl Ders Planı

Dersin kodu Dersin adı Dersin tipi Teorik + Uygulama Yerel kredi AKTS kredisi
İME 711 TEZ ÇALIŞMASI 1 Zorunlu 0+1 25.00 25.00
İME 712 TEZ ÇALIŞMASI 2 Zorunlu 0+1 25.00 25.00
İME 751 UZMANLIK ALAN DERSİ 1 Zorunlu 4+0 5.00 5.00
İME 752 UZMANLIK ALAN DERSİ 2 Zorunlu 4+0 5.00 5.00
İME 777 DÖNEM PROJESİ Zorunlu 2+2 30.00 30.00
ERU-001 ETİK KURUL RAPORU BEKLEME Seçmeli 0+0 0.00 0.00
Öğrenciler, zorunlu dersleri öncelikli almak üzere her yarıyıl alacağı dersleri 30 AKTS’ye tamamlar.