Giriş | English

Üniversite Hakkında > Akademik Rehberlik Düzenlemeleri
 

Akademik rehberlik düzenlemeleri:

Üniversitemiz, öğrencilerinin başarıları olabilmeleri için onların psikolojik anlamda rahat ve sağlıklı olmaları gerektiğinin bilincindedir. Psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetleri; öğrencilerin öz güven kazanmalarına, beceri ve yeteneklerini keşfetmelerine, ne istediklerini bulmalarına, çözüm seçenekleri geliştirmelerine, yaşadıkları ortamı ve bulundukları çevreyi çeşitli yönleriyle tanımlarına yardımcı olmak amacıyla sunulmaktadır. Bu birimin yürüttüğü çalışmalar şunlardır:

1.   Erciyes üniversitesine yeni gelen öğrencilere yakın çevre ile ilgili bilgiler vermek,kuralları anlatmak ve üniversitemize uyum sağlamalarına yardımcı olmak

2.  Öğrencilerin sorunlarını tespit etmek ve çözmek

3.  Öğrencilere gelecekte sahip olacakları mesleklere ilişkin bilgiler vermek ve onları iş olanaklarından haberdar etmek

4.  Öğrencilere çeşitli psikolojik testler uygulamak

5.  Özürlü öğrencilere yönelik özel labaratuvarlar kurmak ve onların ihtiyaçlarını karşılamak

Erciyes Üniversitesinin fakülte ve yüksekokullarında her sınıfın bir danışmanı vardır. Danışmanlar,öğrencilerin eğitim, öğrenim ve diğer sorunlarıyla ilgilenmek üzere öğretim elemanları arasından görevlendirilirler. Öğrencilere yol gösteren danışmanlar akademik ve mevzuat ile ilgili tavsiyelerinin yanı sıra bazı durumlarda kişisel konularda da onlara yardımcı olurlar. Bunun dışında bilgi edinme büromuz tüm akademisyenlerimiz ve öğrencilerimize üniversitemiz ile ilgili konularda bilgi sunmaktadır.