Giriş | English

 
Yüksek öğretimde kalite güvencesinin en önemli unsurlarından biri de şeffaflıktır. Erciyes Üniversitesi Ders Bilgi Paketi (DBP), yüksek öğretimde şeffaflığı sağlamanın yanında eğitimin planlı yapılmasına, program yeterliliklerinin öğrencilere kazandırılmasına, tanınırlılığın sağlanmasına, hesap verilebilirliğe ve hareketliliğin kolaylaşmasına önemli katkılar sağlayacaktır. Tüm bunların sonucunda yüksek öğrenimin kalitesini artırarak akademik anlamda yetkin ve piyasada mesleğinin gereğini yapabilen mezunlar yetiştirilmesine katkıda bulunmak DBP’nin misyonudur. Bu misyonu gerçekleştirmek ancak DBP’nin mümkün olan en doğru şekilde hazırlanmasıyla ve eğitim faaliyetlerine yansıtılmasıyla mümkün olacaktır. Bu hedef doğrultusunda program yeterlilikleri hazırlanırken ulusal yüksek öğrenim yeterlilikleri yanında mezun anketleri ve dış paydaş anketleri kullanılmıştır. Benzer şekilde ders öğrenme çıktıları ve AKTS hesapları hazırlanırken de ders içeriği yanında öğrenci anketleri kullanılmıştır.BAĞLANTILAR

AB Bologna Süreci
Yükseköğretim Kurulu Bologna Süreci
Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi
Ulusal Ajans

Yoğunluktan dolayı sisteme girişte sorun yaşarsanız yedek sunucumuz olan https://dbp2.erciyes.edu.tr adresini de kullanabilirsiniz.