Giriş | English

Üniversite Hakkında > AKTS Kredilerinin Tahsisi
 

AKTS Kredilerinin Tahsisi

Erciyes Üniversitesinde derslerin AKTS Kredileri “işyükü” göz önünde tutularak belirlenmiştir. Yarıyıl bazında 30 AKTS, yıl bazında 60 AKTS'lik iş yüküne göre düzenlenen programlarda krediler teorik ders saatleri, laboratuvar çalışması,proje hazırlanması, pratik çalışma, klinik çalışması, staj, seminer, problem saati, bireysel çalışma, sınav ve diğer değerlendirme aktiviteleri düşünülerek verilmiştir.


Daha sonra, bölümlerin bireysel derslerinin AKTS kredileri, bölümlerin akademik üyelerinden oluşan kurulun çalışmaları ile belirlenmiştir. İş yüklerinin sınanması ile ilgili olarak öğrenci anket çalışmaları henüz başlatılmıştır.