Giriş | English

Diploma Eki > Diploma Eki Hangi Zorluklara Cevaben Üretilmiştir?
 

Diploma Eki ile hangi zorluklara cevaben üretilmiştir?

- Yüksek öğretimde saydamlık sağlar.

- Diploma gibi eğitim belgelerinin süratle dikkate alınmasını sağlar.

- Hareketliliği kolaylaştırır; yaşam boyu eğitimi ulaşılabilir kılar.

- Sahip olunan diploma ve beceriler hakkında âdil, güvenilir ve yetkin bilgi verir.