Giriş | English

Diploma Eki > Diploma Ekinin Öğrencilere Sağladığı Kazanımlar Nelerdir?
 

Diploma Ekinin öğrencilere sağladığı kazanımlar nelerdir?

- Yurtdışında daha okunabilir ve mukayese edilebilir bir diploma

- Öğrencinin akademik gelişimi ile yurtdışında edindiği bilgi, beceri ve yetkinliklerin tam bir tarifi

- Öğrencinin başarı ve yetilerinin nesnel ve âdil değerlendirmesi

- Geleceğe yönelik olarak yurtdışında iş ve eğitim olanaklarına daha rahat ulaşma olanağı