Giriş | English

Diploma Eki > Diploma Ekinin Kurumlara Sağladığı Kazanımlar Nelerdir?
 

Diploma Ekinin yükseköğretim kurumlarına sağladığı kazanımlar nelerdir?

Akademik ve meslekî tanınmayı artırarak eğitimde verilen yetileri saydam kılar. Ulusal ve kurumsal bağımsızlığı korurken aynı zamanda bütün Avrupa'da benimsenen bir ortak çerçeveye aidiyeti sağlar. Verilen eğitimin farklı bir eğitimsel bağlamda kavranıp anlaşılabilmesini sağlayarak doğru değerlendirmeye alınmasına vesile olur. Kurumun yurtdışında adının yaygınlaşmasına yol açar. Kurumun mezunlarının ulusal ve uluslararası çerçevede iş bulma olanaklarını artırır. Kurumların idarî birimlerine diplomaların içerik ve transfer edilebilirliğine ilişkin tekrar tekrar sorulan bir dizi soruya kendiliğinden cevap vererek zaman kazandırır.