Giriş | English

Diploma Eki > Diploma Eki Ne Değildir?
 

Diploma Eki ne değildir?

- Bir özgeçmiş (curriculum vitae, CV) değildir.

- Transkript (not çizelgesi) veya diploma yerine geçmez.   

- Kendiliğinden akademik veya meslekî tanınmayı garantileyen bir belge değildir.