Giriş | English

Üniversite Hakkında > Genel Bilgiler
 

Statü

Erciyes Üniversitesi birdevlet üniversitesidir.


Yerleşim ve Tarihçe

Erciyes Üniversitesi 1978 yılında Kayseri Üniversitesi adı altında kuruldu. 1969 yılında Hacettepe Üniversitesi’ne bağlı olarak açılan Gevher Nesibe Tıp Fakültesi ve 1977 yılında kurulan Kayseri İşletme Fakültesi, Erciyes Üniversitesi’ nin nüvesini oluşturmuştur. Kayseri’deki diğer iki yüksek öğretim kurumu olan ve 1967’de kurulan Kayseri Yüksek İslam Enstitüsü’nü İlahiyat Fakültesi olarak; 1977’de kurulan Kayseri Devlet Mimarlık ve Mühendislik Akademisi’ ni Mühendislik Fakültesi olarak bünyesine alarak 1982 yılında Erciyes Üniversitesi adını almıştır.

 Üniversite, adını, şehrin 15 km. güneybatısında yer alan 3916 m. yükseklikteki Erciyes Dağı’ ndan almaktadır. Erciyes Dağı, Türkiye’ nin en önemli kışve kayak sporları merkezidir. Erciyes Üniversitesi bugün toplam 18 fakülte, 4 yüksek okul, 9 meslek yüksek okulu, 7 enstitü, 6 bölüm, 32 araştırma merkezi ve 1350 yataklı gelişmiş bir uygulama hastanesi ile hizmet vermektedir. Gevher Nesibe Hastanesi’ne ek olarak Kalp ve Damar Hastalıkları Hastanesi, Organ Nakli ve Diyaliz Hastanesi, Onkoloji Hastanesi, Çocuk Hastanesi ve Kemik İliği Nakil ve Kök Hücre Tedavi Merkezi bölgenin en önemli sağlık kuruluşlarıdır.

Erciyes Üniversitesi’ nin temeli, 1968 yılında Hacettepe Üniversitesi bağlı olarak kurulan Gevher Nesibe Tıp Fakültesi ile atılmıştır. Üniversitenin kuruluşu ile mevcut bulunan Tıp Fakültesi’ nden,İktisadi ve İdari Bilimler, İlahiyat, Mühendislik ve Fen-Edebiyat Fakülteleri hizmete girmiştir. 1992 yılında Mimarlık Fakültesi ile Güzel Sanatlar Fakültesi, 1993 yılında Yozgat Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, 1995 yılında Veteriner Fakültesi, Yozgat İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Fen-Edebiyat Fakültesi, 1997 yılında Nevşehir İktisadi ve İdari Bilimler, Diş Hekimliği ve İletişim Fakültesi, 2002 yılında Eğitim Fakültesi, 2003 yılında Hukuk Fakültesi ve Eczacılık Fakültesi ve 2005 yılında ise Develi Seyrani Ziraat Fakültesi eklenmiştir.

Yüksek Okullar; Beden Eğitimi ve Spor Yüksek okulu, Kayseri Atatürk Sağlık Yüksek okulu, Sivil Havacılık Yüksek okulu, Yabancı Diller Yüksek Okulu, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksek Okulu, Nevşehir Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksek Okulu, Nevşehir Sağlık Yüksek okulu ve Yozgat Sağlık Yüksek Okulu’dur. Meslek Yüksek Okulları; Kayseri Meslek Yüksek Okulu, Hâlil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek okulu, Safiye Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksek Okulu, Kocasinan Meslek Yüksek Okulu, Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu, Nevşehir Meslek Yüksek Okulu, Yozgat Meslek Yüksek Okulu ve Develi Meslek Yüksek Okulu’dur. Erciyes Üniversitesi Yozgat ve Nevşehir Kampusü’ nde bulunan fakülte, Yüksek Okul ve Meslek Yüksek Okulları daha sonra kurulan, Yozgat Bozok ve Nevşehir Üniversitelerine bağlanmıştır.

2006 yılında Kocasinan Meslek Yüksek Okulu’ nun adı Mustafa Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksek Okulu olarak değiştirildi.
2010 yılında Erciyes Üniversitesi Fen - Edebiyat Fakültesi, Fen ve Edebiyat olmak üzere iki fakülteye ayrılmıştır. Ayrıca Atatürk Sağlık Yüksek Okulu, Sağlık Bilimleri Fakültesi’ne dönüştürülmüştür.
2006 yılında Bünyan Meslek Yüksek Okulu, 2010 yılında Adalet Meslek Yüksek Okulu, 2011 yılında ise Tomarza Meslek Yüksek Okulu kurularak eğitim ve öğretime başladı.
2012 yılında Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu kuruldu. 2013 yılında Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksek Okulu, Turizm Fakültesi’ne dönüştürüldü.

Erciyes Üniversitesi’ nde lisansüstü eğitim - öğretim özellikle 1984 yılından sonra ağırlık kazanmıştır. Bu amaçla hizmet veren Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler, Güzel Sanatlar, Eğitim Bilimleri, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ile Gevher Nesibe Tıp Tarihi Enstitüsü’ nde hâlen 3392 öğrenci yüksek lisans, 947 öğrenci doktora eğitimi görmektedir.

Üniversitede, 2013 - 2014 öğretim yılı itibariyle 50801 öğrenci lisans ve meslek eğitimi almaktadır. Türk Cumhuriyetleri, Türk ve Akraba Toplulukları ile yabancı ülkelerden 970’ e yakın öğrenci öğrenim görmektedir.

Üniversitede hâlen 347 profesör, 241 doçent, 392 yardımcı doçent, 185 öğretim görevlisi, 133 okutman, 58 uzman ve 851 araştırma görevlisi, 2 çevirici ve 1 eğitim öğretim planlamacısından oluşan 2210 akademik personel görev yapmaktadır. Erciyes Üniversitesi; eğitim, araştırma ve sağlık hizmetleri sunarak, çevresiyle bütünleşmiştir. Erciyes Üniversitesi’ nde alt yapı ve hizmet binalarının önemli bir kısmı yörenin hayırsever iş adamları tarafından yaptırılıp tefriş ve donanımı tamamlandıktan sonra üniversiteye bağışlanmıştır. Böyle bir uygulama ülkemiz için yepyeni bir model oluşturmuştur. Erciyes Üniversitesi son yıllarda sağlamış olduğu çok önemli gelişmelerle bir mükemmeliyet merkezi olma yönünde büyük aşama göstermiştir. Üniversite bu gelişmelerle güven ve ümit vererek toplumda “Bizim Üniversitemiz” imajının doğmasına yol açmıştır.