Giriş | English

Yüksek Lisans > Eğitim Bilimleri Enstitüsü > Türkçe Eğitimi (y.l) > Müfredat Dersleri ve AKTS Kredileri
 
TÜRKÇE EĞİTİMİ (Y.L)

       
Müfredat Dersleri ve AKTS Kredileri
 
 1. Yarıyıl Ders Planı

Dersin kodu Dersin adı Dersin tipi Teorik + Uygulama Yerel kredi AKTS kredisi
TEA 535 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ Zorunlu 3+0 6.00 6.00
TEA 701 TEZ DANIŞMANLIĞI 1 Zorunlu 0+1 2.00 2.00
TEA 702 TEZ DANIŞMANLIĞI 2 Zorunlu 0+1 2.00 2.00
TEA 517 YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ Seçmeli 3+0 6.00 6.00
TEA 523 TÜRKÇE VE EDEBİYAT ÖĞRETİMİ METİN İNCELEMELERİ Seçmeli 3+0 6.00 6.00
TEA 541 TÜRK HALK BİLİMİ VE EĞİTİM Seçmeli 3+0 6.00 6.00
TEA 543 TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE ÇAĞDAŞ TÜRK ŞİİRİ I Seçmeli 3+0 6.00 6.00
TEA 545 OKUMA EDİMİNİN BEYİN BİLİMSEL TEMELLERİ Seçmeli 3+0 6.00 6.00
TEA 547 SÖZBİLİMSEL YAPI KURAMI ÇERÇEVESİNDE AKADEMİK YAZMA Seçmeli 3+0 6.00 6.00
Öğrenciler, zorunlu dersleri öncelikli almak üzere her yarıyıl alacağı dersleri 30 AKTS’ye tamamlar.
 2. Yarıyıl Ders Planı

Dersin kodu Dersin adı Dersin tipi Teorik + Uygulama Yerel kredi AKTS kredisi
TEA 701 TEZ DANIŞMANLIĞI 1 Zorunlu 0+1 2.00 2.00
TEA 702 TEZ DANIŞMANLIĞI 2 Zorunlu 0+1 2.00 2.00
TEA 536 DİL EĞİTİMİNDE SESBİLİM Seçmeli 3+0 6.00 6.00
TEA 538 SÖZCÜK ÖĞRETİMİ Seçmeli 3+0 6.00 6.00
Öğrenciler, zorunlu dersleri öncelikli almak üzere her yarıyıl alacağı dersleri 30 AKTS’ye tamamlar.
 3. Yarıyıl Ders Planı

Dersin kodu Dersin adı Dersin tipi Teorik + Uygulama Yerel kredi AKTS kredisi
TEA 711 TEZ ÇALIŞMASI 1 Zorunlu 0+1 25.00 25.00
TEA 712 TEZ ÇALIŞMASI 2 Zorunlu 0+1 25.00 25.00
TEA 751 UZMANLIK ALAN DERSİ 1 Zorunlu 4+0 5.00 5.00
TEA 752 UZMANLIK ALAN DERSİ 2 Zorunlu 4+0 5.00 5.00
TEA 777 DÖNEM PROJESİ Zorunlu 2+2 30.00 30.00
ERU-001 ETİK KURUL RAPORU BEKLEME Seçmeli 0+0 0.00 0.00
Öğrenciler, zorunlu dersleri öncelikli almak üzere her yarıyıl alacağı dersleri 30 AKTS’ye tamamlar.
 4. Yarıyıl Ders Planı

Dersin kodu Dersin adı Dersin tipi Teorik + Uygulama Yerel kredi AKTS kredisi
TEA 711 TEZ ÇALIŞMASI 1 Zorunlu 0+1 25.00 25.00
TEA 712 TEZ ÇALIŞMASI 2 Zorunlu 0+1 25.00 25.00
TEA 751 UZMANLIK ALAN DERSİ 1 Zorunlu 4+0 5.00 5.00
TEA 752 UZMANLIK ALAN DERSİ 2 Zorunlu 4+0 5.00 5.00
TEA 777 DÖNEM PROJESİ Zorunlu 2+2 30.00 30.00
ERU-001 ETİK KURUL RAPORU BEKLEME Seçmeli 0+0 0.00 0.00
Öğrenciler, zorunlu dersleri öncelikli almak üzere her yarıyıl alacağı dersleri 30 AKTS’ye tamamlar.