Giriş | English

Yüksek Lisans > Eğitim Bilimleri Enstitüsü > Eğt.yön.teftişi Plan.ve Ekonomisi (y.l.) > Müfredat Dersleri ve AKTS Kredileri
 
EĞT.YÖN.TEFTİŞİ PLAN.VE EKONOMİSİ (Y.L.)

       
Müfredat Dersleri ve AKTS Kredileri
 
 1. Yarıyıl Ders Planı

Dersin kodu Dersin adı Dersin tipi Teorik + Uygulama Yerel kredi AKTS kredisi
EGB 524 SEMİNER Zorunlu 0+2 6.00 6.00
EGB 537 KURUM KÜLTÜRÜ VE YÖNETİMİ Zorunlu 3+0 6.00 6.00
EGB 539 EGİTİM POLİTİKALARI-I Zorunlu 3+0 6.00 6.00
EGB 541 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Zorunlu 3+0 6.00 6.00
EGB 721 TEZ DANIŞMANLIĞI 1 Zorunlu 0+1 2.00 2.00
EGB 722 TEZ DANIŞMANLIĞI 2 Zorunlu 0+1 2.00 2.00
EGB 543 TÜRKİYE'DE ÖGRETMEN YETİŞTİRME POLİTİKALARI Seçmeli 3+0 6.00 6.00
EGB 545 YÖNETİMDE YENİ YAKLAŞIMLAR Seçmeli 3+0 6.00 6.00
EGB 547 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Seçmeli 3+0 6.00 6.00
EGB 549 KADIN EĞİTİMİ VE SORUNLARI Seçmeli 3+0 6.00 6.00
EGB 551 EĞİTİMDE PROBLEM ÇÖZME YAKLAŞIMLARI Seçmeli 3+0 6.00 6.00
Öğrenciler, zorunlu dersleri öncelikli almak üzere her yarıyıl alacağı dersleri 30 AKTS’ye tamamlar.
 2. Yarıyıl Ders Planı

Dersin kodu Dersin adı Dersin tipi Teorik + Uygulama Yerel kredi AKTS kredisi
EGB 524 SEMİNER Zorunlu 0+2 6.00 6.00
EGB 540 EĞİTİM POLİTİKALARI-II Zorunlu 3+0 6.00 6.00
EGB 542 ÖĞRETİM LİDERLİĞİ Zorunlu 3+0 6.00 6.00
EGB 721 TEZ DANIŞMANLIĞI 1 Zorunlu 0+1 2.00 2.00
EGB 722 TEZ DANIŞMANLIĞI 2 Zorunlu 0+1 2.00 2.00
EGB 546 OKUL-ÇEVRE İLİŞKİLERİ Seçmeli 3+0 6.00 6.00
EGB 548 SİSTEM YAKLAŞIMI Seçmeli 3+0 6.00 6.00
EGB 550 EĞİTİMDE GÜNCEL PROBLEMLER Seçmeli 3+0 6.00 6.00
EGB 552 ÇAĞDAŞ EĞİTİM AKIMLARI Seçmeli 3+0 6.00 6.00
EGB 554 KARŞILAŞTIRMALI EĞİTİM Seçmeli 3+0 6.00 6.00
Öğrenciler, zorunlu dersleri öncelikli almak üzere her yarıyıl alacağı dersleri 30 AKTS’ye tamamlar.
 3. Yarıyıl Ders Planı

Dersin kodu Dersin adı Dersin tipi Teorik + Uygulama Yerel kredi AKTS kredisi
EGB 711 TEZ ÇALIŞMASI 1 Zorunlu 0+1 25.00 25.00
EGB 712 TEZ ÇALIŞMASI 2 Zorunlu 0+1 25.00 25.00
EGB 751 UZMANLIK ALAN DERSİ 1 Zorunlu 4+0 5.00 5.00
EGB 752 UZMANLIK ALAN DERSİ 2 Zorunlu 4+0 5.00 5.00
EGB 777 DÖNEM PROJESİ Zorunlu 2+2 30.00 30.00
ERU-001 ETİK KURUL RAPORU BEKLEME Seçmeli 0+0 0.00 0.00
Öğrenciler, zorunlu dersleri öncelikli almak üzere her yarıyıl alacağı dersleri 30 AKTS’ye tamamlar.
 4. Yarıyıl Ders Planı

Dersin kodu Dersin adı Dersin tipi Teorik + Uygulama Yerel kredi AKTS kredisi
EGB 711 TEZ ÇALIŞMASI 1 Zorunlu 0+1 25.00 25.00
EGB 712 TEZ ÇALIŞMASI 2 Zorunlu 0+1 25.00 25.00
EGB 751 UZMANLIK ALAN DERSİ 1 Zorunlu 4+0 5.00 5.00
EGB 752 UZMANLIK ALAN DERSİ 2 Zorunlu 4+0 5.00 5.00
EGB 777 DÖNEM PROJESİ Zorunlu 2+2 30.00 30.00
ERU-001 ETİK KURUL RAPORU BEKLEME Seçmeli 0+0 0.00 0.00
Öğrenciler, zorunlu dersleri öncelikli almak üzere her yarıyıl alacağı dersleri 30 AKTS’ye tamamlar.