Giriş | English

Yüksek Lisans > Sosyal Bilimler Enstitüsü > Kamu Hukuku (tezs.yük.lis. İ.ö.) > Müfredat Dersleri ve AKTS Kredileri
 
KAMU HUKUKU (TEZS.YÜK.LİS. İ.Ö.)

       
Müfredat Dersleri ve AKTS Kredileri
 
 1. Yarıyıl Ders Planı

Dersin kodu Dersin adı Dersin tipi Teorik + Uygulama Yerel kredi AKTS kredisi
HKKT 545 ANAYASA HUKUKU Zorunlu 3+0 6.00 6.00
HKKT 547 CEZA HUKUKU Zorunlu 3+0 6.00 6.00
HKKT 553 DÖNEM PROJESİ Zorunlu 0+1 0.00 15.00
HKKT 554 İDARE HUKUKU Zorunlu 3+0 6.00 6.00
HKKT 505 CEZA HUKUKUNUN GÜNCEL SORUNLARI Seçmeli 3+0 6.00 6.00
HKKT 525 SAĞLIK HUKUKU Seçmeli 3+0 6.00 6.00
HKKT 529 HUKUK DEVLETİNİN GÜNCEL SORUNLARI Seçmeli 3+0 6.00 6.00
HKKT 537 İNSAN HAKLARININ FELSEFİ TEMELLERİ Seçmeli 3+0 6.00 6.00
Öğrenciler, zorunlu dersleri öncelikli almak üzere her yarıyıl alacağı dersleri 30 AKTS’ye tamamlar.
 2. Yarıyıl Ders Planı

Dersin kodu Dersin adı Dersin tipi Teorik + Uygulama Yerel kredi AKTS kredisi
HKKT 549 HUKUKTA ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Zorunlu 3+0 6.00 6.00
HKKT 502 HÜKÜMET SİSTEMLERİ Seçmeli 3+0 6.00 6.00
HKKT 504 İDARENİN SORUMLULUĞU Seçmeli 3+0 6.00 6.00
HKKT 506 HAYATA KARŞI SUÇLAR Seçmeli 3+0 6.00 6.00
HKKT 532 ÇAĞDAŞ SİYASET FELSEFESİ Seçmeli 3+0 6.00 6.00
HKKT 564 CEZA SORUMLULUĞUNU KALDIRAN VEYA AZALTAN NEDENLER Seçmeli 3+0 6.00 6.00
Öğrenciler, zorunlu dersleri öncelikli almak üzere her yarıyıl alacağı dersleri 30 AKTS’ye tamamlar.