Giriş | English

Yüksek Lisans > Sosyal Bilimler Enstitüsü > Kamu Hukuku (tezs.yük.lis. İ.ö.) > Müfredat Dersleri ve AKTS Kredileri
 
KAMU HUKUKU (TEZS.YÜK.LİS. İ.Ö.)

       
Müfredat Dersleri ve AKTS Kredileri
 
 1. Yarıyıl Ders Planı

Dersin kodu Dersin adı Dersin tipi Teorik + Uygulama Yerel kredi AKTS kredisi
HKKT 545 ANAYASA HUKUKU Zorunlu 3+0 6.00 6.00
HKKT 547 CEZA HUKUKU Zorunlu 3+0 6.00 6.00
HKKT 553 DÖNEM PROJESİ Zorunlu 2+2 30.00 30.00
HKKT 554 İDARE HUKUKU Zorunlu 3+0 6.00 6.00
HKKT 525 SAĞLIK HUKUKU Seçmeli 3+0 6.00 6.00
HKKT 529 HUKUK DEVLETİNİN GÜNCEL SORUNLARI Seçmeli 3+0 6.00 6.00
HKKT 537 İNSAN HAKLARININ FELSEFİ TEMELLERİ Seçmeli 3+0 6.00 6.00
HKKT 555 ANAYASA YARGISI Seçmeli 3+0 6.00 6.00
HKKT 562 ANAYASAL VERGİLENDİRME İLKELERİ Seçmeli 3+0 6.00 6.00
HKKT 577 İDARE HUKUKUNDA ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM YOLLARI Seçmeli 3+0 6.00 6.00
Öğrenciler, zorunlu dersleri öncelikli almak üzere her yarıyıl alacağı dersleri 30 AKTS’ye tamamlar.
 2. Yarıyıl Ders Planı

Dersin kodu Dersin adı Dersin tipi Teorik + Uygulama Yerel kredi AKTS kredisi
HKKT 549 HUKUKTA ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Zorunlu 3+0 6.00 6.00
HKKT 502 HÜKÜMET SİSTEMLERİ Seçmeli 3+0 6.00 6.00
HKKT 504 İDARENİN SORUMLULUĞU Seçmeli 3+0 6.00 6.00
HKKT 506 HAYATA KARŞI SUÇLAR Seçmeli 3+0 6.00 6.00
HKKT 508 KAMU MALLARI Seçmeli 3+0 6.00 6.00
HKKT 510 ULUSLARARASI ÖRGÜTLER Seçmeli 3+0 6.00 6.00
HKKT 511 İMAR HUKUKU Seçmeli 3+0 6.00 6.00
HKKT 512 21. YÜZYILDA DEĞİŞEN EGEMENLİK KAVRAMI Seçmeli 3+0 6.00 6.00
HKKT 514 PARLAMENTO HUKUKU Seçmeli 3+0 6.00 6.00
HKKT 516 AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKU Seçmeli 3+0 6.00 6.00
HKKT 518 SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU Seçmeli 3+0 6.00 6.00
HKKT 520 AVUKATLIK HUKUKU Seçmeli 3+0 6.00 6.00
HKKT 522 BANKA HUKUKU Seçmeli 3+0 6.00 6.00
HKKT 524 İDARİ YARGI Seçmeli 3+0 6.00 6.00
HKKT 526 ULUSLARARASI CEZA HUKUKU Seçmeli 3+0 6.00 6.00
HKKT 528 SEÇİM SİSTEMLERİ Seçmeli 3+0 6.00 6.00
HKKT 530 TÜRKİYE'DE ANAYASAL GELİŞMELER Seçmeli 3+0 6.00 6.00
HKKT 532 ÇAĞDAŞ SİYASET FELSEFESİ Seçmeli 3+0 6.00 6.00
HKKT 534 DEMOKRASİLERDE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ Seçmeli 3+0 6.00 6.00
HKKT 536 OSMANLI AZINLIKLAR HUKUKU Seçmeli 3+0 6.00 6.00
HKKT 538 OSMANLI KAMU HUKUKU Seçmeli 3+0 6.00 6.00
HKKT 540 SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ Seçmeli 3+0 6.00 6.00
HKKT 542 TEBLİGAT HUKUKU Seçmeli 3+0 6.00 6.00
HKKT 544 İKTİDAR KURAMI Seçmeli 3+0 6.00 6.00
HKKT 546 SINAİ HAKLAR Seçmeli 3+0 6.00 6.00
HKKT 548 ÇOCUK HUKUKU Seçmeli 3+0 6.00 6.00
HKKT 550 TIP HUKUKU Seçmeli 3+0 6.00 6.00
HKKT 552 OSMANLI CEZA HUKUKU Seçmeli 3+0 6.00 6.00
HKKT 554 İNSAN HAKLARI HUKUKU Seçmeli 3+0 6.00 6.00
HKKT 554 ULUSLARARASI HUKUK VE TERÖRİZM Seçmeli 3+0 6.00 6.00
HKKT 556 ULUSLARARASI SUÇLAR Seçmeli 3+0 6.00 6.00
HKKT 558 ULUSLARARASI ÇEVRE HUKUKUNUN SORUNLARI Seçmeli 3+0 6.00 6.00
HKKT 560 KDV KANUNU VE UYGULAMASI Seçmeli 3+0 6.00 6.00
HKKT 564 CEZA SORUMLULUĞUNU KALDIRAN VEYA AZALTAN NEDENLER Seçmeli 3+0 6.00 6.00
HKKT 565 AMME ALACAKLARI TAHSİLİ HUKUKU Seçmeli 3+0 6.00 6.00
HKKT 566 CEZA MUHAKEMESİNDE DURUŞMA Seçmeli 3+0 6.00 6.00
HKKT 568 ANAYASA YARGISI Seçmeli 3+0 6.00 6.00
HKKT 570 İDARE HUKUKUNDA MOBBİNG Seçmeli 3+0 6.00 6.00
HKKT 572 İDARE HUKUKUNDA SULH Seçmeli 3+0 6.00 6.00
HKKT 574 GENEL VERGİ HUKUKU Seçmeli 3+0 6.00 6.00
Öğrenciler, zorunlu dersleri öncelikli almak üzere her yarıyıl alacağı dersleri 30 AKTS’ye tamamlar.