Giriş | English

Yüksek Lisans > Sosyal Bilimler Enstitüsü > Halkla İlişkiler ve Tanitim Tzs.y.l.i.ö. > Müfredat Dersleri ve AKTS Kredileri
 
HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM TZS.Y.L.İ.Ö.

       
Müfredat Dersleri ve AKTS Kredileri
 
 1. Yarıyıl Ders Planı

Dersin kodu Dersin adı Dersin tipi Teorik + Uygulama Yerel kredi AKTS kredisi
Hİ 533 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE RAPORLAMA I Zorunlu 3+0 6.00 6.00
Hİ 547 DÖNEM PROJESİ Zorunlu 0+1 0.00 15.00
Hİ 531 İNSAN İLİŞKİLERİ VE İLETİŞİM Seçmeli 3+0 6.00 6.00
Hİ 537 BÜTÜNLEŞİK PAZARLAMA İLETİŞİMİ Seçmeli 3+0 6.00 6.00
Hİ 539 SİYASAL İLETİŞİM KAMPANYALARI Seçmeli 3+0 6.00 6.00
Hİ 541 HALKLA İLİŞKİLER STRATEJİLERİ Seçmeli 3+0 6.00 6.00
Hİ 555 ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ VE ÖRGÜT KÜLTÜRÜ Seçmeli 3+0 6.00 6.00
Hİ 561 HALKLA İLİŞKİLERDE YENİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ Seçmeli 3+0 6.00 6.00
Hİ 563 KÜRESELLEŞME VE SİYASET YÖNETİMİ Seçmeli 3+0 6.00 6.00
Hİ 565 MEDYA ARAŞTIRMALARI VE ANALİZLERİ Seçmeli 3+0 6.00 6.00
Hİ 569 KAMUOYU ARAŞTIRMALARI VE SPSS UYGULAMALARI Seçmeli 3+0 6.00 6.00
Hİ 571 TANITIMDA SOSYO KÜLTÜREL YAKLAŞIMLAR Seçmeli 3+0 6.00 6.00
Hİ 575 İLETİŞİMİN TARİHSEL BOYUTU Seçmeli 3+0 6.00 6.00
Öğrenciler, zorunlu dersleri öncelikli almak üzere her yarıyıl alacağı dersleri 30 AKTS’ye tamamlar.
 2. Yarıyıl Ders Planı

Dersin kodu Dersin adı Dersin tipi Teorik + Uygulama Yerel kredi AKTS kredisi
Hİ 546 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE RAPORLAMA II Zorunlu 3+0 6.00 6.00
Hİ 538 TANITIM VE KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARI Seçmeli 3+0 6.00 6.00
Hİ 540 HALKLA İLİŞKİLER UYGULAMALARI Seçmeli 3+0 6.00 6.00
Hİ 542 HALKLA İLİŞKİLER VE MEDYA YÖNETİMİ Seçmeli 3+0 6.00 6.00
Hİ 544 KURUMSAL İTİBAR YÖNETİMİ Seçmeli 3+0 6.00 6.00
Hİ 548 KONU GÜNDEM YÖNETİMİ Seçmeli 3+0 6.00 6.00
Hİ 550 REKLAM VE ETİK Seçmeli 3+0 6.00 6.00
Hİ 558 TOPLUMSAL ETKİLEŞİM VE DAVRANIŞ ÇÖZÜMLEMELERİ Seçmeli 3+0 6.00 6.00
Hİ 566 TÜKETİM KÜLTÜRÜ VE TÜKETİCİ DAVRANIŞI Seçmeli 3+0 6.00 6.00
Hİ 570 TANITMA YÖNTEMLERİ VE TÜRKİYE'NİN TANITILMASI Seçmeli 3+0 6.00 6.00
Hİ 572 İLETİŞİM ARAŞTIRMALARI Seçmeli 3+0 6.00 6.00
Hİ 576 NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Seçmeli 3+0 6.00 6.00
Öğrenciler, zorunlu dersleri öncelikli almak üzere her yarıyıl alacağı dersleri 30 AKTS’ye tamamlar.