Giriş | English

Yüksek Lisans > Sosyal Bilimler Enstitüsü > Özel Hukuk (tezsiz.yük.lis.i.ö.) > Müfredat Dersleri ve AKTS Kredileri
 
ÖZEL HUKUK (TEZSİZ.YÜK.LİS.İ.Ö.)

       
Müfredat Dersleri ve AKTS Kredileri
 
 1. Yarıyıl Ders Planı

Dersin kodu Dersin adı Dersin tipi Teorik + Uygulama Yerel kredi AKTS kredisi
HKÖT 533 HUKUKTA ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Zorunlu 3+0 6.00 6.00
HKÖT 539 BORÇLAR HUKUKU Zorunlu 3+0 6.00 6.00
HKÖT 541 TİCARET HUKUKU Zorunlu 3+0 6.00 6.00
HKÖT 599 DÖNEM PROJESİ Zorunlu 2+2 30.00 30.00
HKÖT 501 KİRA HUKUKU Seçmeli 3+0 6.00 6.00
HKÖT 503 TİCARİ İŞLETME HUKUKU Seçmeli 3+0 6.00 6.00
HKÖT 511 İŞ GÖRME BORCU DOĞURAN SÖZLEŞMELER Seçmeli 3+0 6.00 6.00
HKÖT 515 BİREYSEL İŞ HUKUKU Seçmeli 3+0 6.00 6.00
HKÖT 519 TÜKETİCİ HUKUKU Seçmeli 3+0 6.00 6.00
HKÖT 591 SERMAYE ŞİRKETLERİNDE GENEL KURUL Seçmeli 3+0 6.00 6.00
HKÖT 601 MÜLKİYET HUKUKU Seçmeli 3+0 6.00 6.00
HKÖT 604 ANONİM ŞİRKETLERDE YÖNETİM KURULU Seçmeli 3+0 6.00 6.00
HKÖT 607 ALIM, ÖNALIM VE GERİ ALIM HAKLARI Seçmeli 3+0 6.00 6.00
HKÖT 608 ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ Seçmeli 3+0 6.00 6.00
Öğrenciler, zorunlu dersleri öncelikli almak üzere her yarıyıl alacağı dersleri 30 AKTS’ye tamamlar.
 2. Yarıyıl Ders Planı

Dersin kodu Dersin adı Dersin tipi Teorik + Uygulama Yerel kredi AKTS kredisi
HKÖT 594 MEDENİ USUL VE İCRA İFLAS HUKUKU Zorunlu 3+0 6.00 6.00
HKÖT 510 SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU Seçmeli 3+0 6.00 6.00
HKÖT 520 TÜZEL KİŞİLER Seçmeli 3+0 6.00 6.00
HKÖT 522 EVLİLİK BİRLİĞİNDE MAL REJİMLERİ Seçmeli 3+0 6.00 6.00
HKÖT 530 BOŞANMA HUKUKU Seçmeli 3+0 6.00 6.00
HKÖT 550 VELAYET VE VESAYET HUKUKU Seçmeli 3+0 6.00 6.00
HKÖT 552 ANONİM ŞİRKETLER HUKUKU Seçmeli 3+0 6.00 6.00
HKÖT 591 SERMAYE ŞİRKETLERİNDE GENEL KURUL Seçmeli 3+0 6.00 6.00
HKÖT 600 TOPLU İŞ UYUŞMAZLIKLARI Seçmeli 3+0 6.00 6.00
HKÖT 604 ANONİM ŞİRKETLERDE YÖNETİM KURULU Seçmeli 3+0 6.00 6.00
HKÖT 607 ALIM, ÖNALIM VE GERİ ALIM HAKLARI Seçmeli 3+0 6.00 6.00
HKÖT 608 ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ Seçmeli 3+0 6.00 6.00
Öğrenciler, zorunlu dersleri öncelikli almak üzere her yarıyıl alacağı dersleri 30 AKTS’ye tamamlar.