Giriş | English

Yüksek Lisans > Sosyal Bilimler Enstitüsü > Özel Hukuk (tezsiz.yük.lis.i.ö.) > Müfredat Dersleri ve AKTS Kredileri
 
ÖZEL HUKUK (TEZSİZ.YÜK.LİS.İ.Ö.)

       
Müfredat Dersleri ve AKTS Kredileri
 
 1. Yarıyıl Ders Planı

Dersin kodu Dersin adı Dersin tipi Teorik + Uygulama Yerel kredi AKTS kredisi
HKÖT 533 HUKUKTA ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Zorunlu 3+0 6.00 6.00
HKÖT 539 BORÇLAR HUKUKU Zorunlu 3+0 6.00 6.00
HKÖT 541 TİCARET HUKUKU Zorunlu 3+0 6.00 6.00
HKÖT 599 DÖNEM PROJESİ Zorunlu 2+2 30.00 30.00
HKÖT 501 KİRA HUKUKU Seçmeli 3+0 6.00 6.00
HKÖT 503 TİCARİ İŞLETME HUKUKU Seçmeli 3+0 6.00 6.00
HKÖT 505 SERMAYE PİYASASI HUKUKU Seçmeli 3+0 6.00 6.00
HKÖT 506 ŞİRKETLER HUKUKU Seçmeli 3+0 6.00 6.00
HKÖT 507 REKABET HUKUKU Seçmeli 3+0 6.00 6.00
HKÖT 509 FİKRİ HUKUK Seçmeli 3+0 6.00 6.00
HKÖT 511 İŞ GÖRME BORCU DOĞURAN SÖZLEŞMELER Seçmeli 3+0 6.00 6.00
HKÖT 513 AKİT DIŞI SORUMLULUK HUKUKU Seçmeli 3+0 6.00 6.00
HKÖT 515 BİREYSEL İŞ HUKUKU Seçmeli 3+0 6.00 6.00
HKÖT 517 HACİZ HUKUKU Seçmeli 3+0 6.00 6.00
HKÖT 519 TÜKETİCİ HUKUKU Seçmeli 3+0 6.00 6.00
HKÖT 521 KİŞİLER HUKUKU Seçmeli 3+0 6.00 6.00
HKÖT 523 REHİN HUKUKU Seçmeli 3+0 6.00 6.00
HKÖT 525 SINAİ HAKLAR Seçmeli 3+0 6.00 6.00
HKÖT 527 BASIN HUKUKU Seçmeli 3+0 6.00 6.00
HKÖT 529 İSPAT HUKUKU Seçmeli 3+0 6.00 6.00
HKÖT 531 SAĞLIK HUKUKU Seçmeli 3+0 6.00 6.00
HKÖT 535 MİLLETLERARASI TAHKİM Seçmeli 3+0 6.00 6.00
HKÖT 536 TEBLİGAT HUKUKU Seçmeli 3+0 6.00 6.00
HKÖT 537 MİLLETLERARASI USUL HUKUKU Seçmeli 3+0 6.00 6.00
HKÖT 538 TAŞIMA HUKUKU Seçmeli 3+0 6.00 6.00
HKÖT 561 KIYMETLİ EVRAK HUKUKU Seçmeli 3+0 6.00 6.00
HKÖT 563 AKDİ SORUMLULUK Seçmeli 3+0 6.00 6.00
HKÖT 577 ÖZEL HUKUKTA FAİZ Seçmeli 3+0 6.00 6.00
HKÖT 579 TAZMİNAT HUKUKU Seçmeli 3+0 6.00 6.00
HKÖT 587 İNTERNET HUKUKU Seçmeli 3+0 6.00 6.00
HKÖT 589 SERMAYE ŞİRKETLERİNİN SONA ERMESİ VE TASFİYESİ Seçmeli 3+0 6.00 6.00
HKÖT 591 SERMAYE ŞİRKETLERİNDE GENEL KURUL Seçmeli 3+0 6.00 6.00
HKÖT 601 MÜLKİYET HUKUKU Seçmeli 3+0 6.00 6.00
HKÖT 602 SERMAYE ŞİRKETLERİNDE PAY SAHİPLERİNİN HAKLARI VE BORÇLARI Seçmeli 3+0 6.00 6.00
HKÖT 603 SOSYAL SİGORTA KOLLARI Seçmeli 3+0 6.00 6.00
HKÖT 604 ANONİM ŞİRKETLERDE YÖNETİM KURULU Seçmeli 3+0 6.00 6.00
HKÖT 605 ULUSLARARASI SATIM HUKUKU Seçmeli 3+0 6.00 6.00
HKÖT 606 TÜRK BORÇLAR HUKUKUNDA İRADE SAKATLIKLARI Seçmeli 3+0 6.00 6.00
HKÖT 607 ALIM, ÖNALIM VE GERİ ALIM HAKLARI Seçmeli 3+0 6.00 6.00
HKÖT 608 ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ Seçmeli 3+0 6.00 6.00
HKÖT 609 SATIŞ SÖZLEŞMESİ Seçmeli 3+0 6.00 6.00
Öğrenciler, zorunlu dersleri öncelikli almak üzere her yarıyıl alacağı dersleri 30 AKTS’ye tamamlar.
 2. Yarıyıl Ders Planı

Dersin kodu Dersin adı Dersin tipi Teorik + Uygulama Yerel kredi AKTS kredisi
HKÖT 594 MEDENİ USUL VE İCRA İFLAS HUKUKU Zorunlu 3+0 6.00 6.00
HKÖT 502 AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKU Seçmeli 3+0 6.00 6.00
HKÖT 504 İFLASIN ERTELENMESİ Seçmeli 3+0 6.00 6.00
HKÖT 506 ŞİRKETLER HUKUKU Seçmeli 3+0 6.00 6.00
HKÖT 508 BANKA HUKUKU Seçmeli 3+0 6.00 6.00
HKÖT 510 SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU Seçmeli 3+0 6.00 6.00
HKÖT 512 AİLE HUKUKUNDA YENİ GELİŞMELER Seçmeli 3+0 6.00 6.00
HKÖT 514 MARKA HUKUKU Seçmeli 3+0 6.00 6.00
HKÖT 516 KANUN YOLLARI Seçmeli 3+0 6.00 6.00
HKÖT 518 KOOPERATİFLER HUKUKU Seçmeli 3+0 6.00 6.00
HKÖT 520 TÜZEL KİŞİLER Seçmeli 3+0 6.00 6.00
HKÖT 522 EVLİLİK BİRLİĞİNDE MAL REJİMLERİ Seçmeli 3+0 6.00 6.00
HKÖT 524 KUSURSUZ SORUMLULUK Seçmeli 3+0 6.00 6.00
HKÖT 526 İSİMSİZ AKİTLER Seçmeli 3+0 6.00 6.00
HKÖT 528 KEFALET SÖZLEŞMESİ Seçmeli 3+0 6.00 6.00
HKÖT 530 BOŞANMA HUKUKU Seçmeli 3+0 6.00 6.00
HKÖT 532 ULUSLARARASI TİCARET HUKUKU Seçmeli 3+0 6.00 6.00
HKÖT 534 LİSANS SÖZLEŞMELERİ Seçmeli 3+0 6.00 6.00
HKÖT 540 TEMİNAT SÖZLEŞMELERİ Seçmeli 3+0 6.00 6.00
HKÖT 542 TOPLU İŞ HUKUKU Seçmeli 3+0 6.00 6.00
HKÖT 544 ÇOCUK HUKUKU Seçmeli 3+0 6.00 6.00
HKÖT 546 BORSA HUKUKU Seçmeli 3+0 6.00 6.00
HKÖT 548 PATENT HUKUKU Seçmeli 3+0 6.00 6.00
HKÖT 550 VELAYET VE VESAYET HUKUKU Seçmeli 3+0 6.00 6.00
HKÖT 552 ANONİM ŞİRKETLER HUKUKU Seçmeli 3+0 6.00 6.00
HKÖT 554 AVUKATLIK VE NOTERLİK HUKUKU Seçmeli 3+0 6.00 6.00
HKÖT 556 AKİT DIŞI SORUMLULUK HUKUKU Seçmeli 3+0 6.00 6.00
HKÖT 589 SERMAYE ŞİRKETLERİNİN SONA ERMESİ VE TASFİYESİ Seçmeli 3+0 6.00 6.00
HKÖT 591 SERMAYE ŞİRKETLERİNDE GENEL KURUL Seçmeli 3+0 6.00 6.00
HKÖT 596 BORÇLAR HUKUKUNDA YENİ GELİŞMELER Seçmeli 3+0 6.00 6.00
HKÖT 598 SINIRLI AYNİ HAKLAR Seçmeli 3+0 6.00 6.00
HKÖT 600 TOPLU İŞ UYUŞMAZLIKLARI Seçmeli 3+0 6.00 6.00
HKÖT 602 SERMAYE ŞİRKETLERİNDE PAY SAHİPLERİNİN HAKLARI VE BORÇLARI Seçmeli 3+0 6.00 6.00
HKÖT 604 ANONİM ŞİRKETLERDE YÖNETİM KURULU Seçmeli 3+0 6.00 6.00
HKÖT 606 TÜRK BORÇLAR HUKUKUNDA İRADE SAKATLIKLARI Seçmeli 3+0 6.00 6.00
HKÖT 607 ALIM, ÖNALIM VE GERİ ALIM HAKLARI Seçmeli 3+0 6.00 6.00
HKÖT 608 ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ Seçmeli 3+0 6.00 6.00
HKÖT 609 SATIŞ SÖZLEŞMESİ Seçmeli 3+0 6.00 6.00
Öğrenciler, zorunlu dersleri öncelikli almak üzere her yarıyıl alacağı dersleri 30 AKTS’ye tamamlar.