Giriş | English

Yüksek Lisans > Sosyal Bilimler Enstitüsü > Kültürel Çalişmalar (yüksek Lisans) > Müfredat Dersleri ve AKTS Kredileri
 
KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR (YÜKSEK LİSANS)

       
Müfredat Dersleri ve AKTS Kredileri
 
 1. Yarıyıl Ders Planı

Dersin kodu Dersin adı Dersin tipi Teorik + Uygulama Yerel kredi AKTS kredisi
KLM 502 ALAN ARAŞTIRMASI YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Zorunlu 3+0 6.00 6.00
KLM 524 ALAN ARAŞTIRMASI SEMİNERİ Zorunlu 0+2 6.00 6.00
KLM 532 TEZ DANIŞMANLIĞI DERSİ II Zorunlu 0+1 2.00 2.00
KML 533 TEZ DANIŞMANLIĞI DERSİ I Zorunlu 0+1 2.00 2.00
KLM 501 KÜLTÜREL ÇALIŞMALARA GİRİŞ Seçmeli 3+0 6.00 6.00
KLM 513 SÖZLÜ KÜLTÜR VE HALK EDEBİYATI Seçmeli 3+0 6.00 6.00
KLM 515 ASYA'DA KÜLTÜR VE TOPLUM Seçmeli 3+0 6.00 6.00
KLM 517 KARŞILAŞTIRMALI KÜLTÜR ÇALIŞMALARI Seçmeli 3+0 6.00 6.00
KLM 527 TÜRKİYE'NİN SOSYO-KÜLTÜREL YAPISI Seçmeli 3+0 6.00 6.00
Öğrenciler, zorunlu dersleri öncelikli almak üzere her yarıyıl alacağı dersleri 30 AKTS’ye tamamlar.
 2. Yarıyıl Ders Planı

Dersin kodu Dersin adı Dersin tipi Teorik + Uygulama Yerel kredi AKTS kredisi
KLM 502 ALAN ARAŞTIRMASI YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Zorunlu 3+0 6.00 6.00
KLM 524 ALAN ARAŞTIRMASI SEMİNERİ Zorunlu 0+2 6.00 6.00
KLM 532 TEZ DANIŞMANLIĞI DERSİ II Zorunlu 0+1 2.00 2.00
KML 533 TEZ DANIŞMANLIĞI DERSİ I Zorunlu 0+1 2.00 2.00
KLM 520 KENT YAŞAMI VE KÜLTÜR Seçmeli 3+0 6.00 6.00
Öğrenciler, zorunlu dersleri öncelikli almak üzere her yarıyıl alacağı dersleri 30 AKTS’ye tamamlar.
 3. Yarıyıl Ders Planı

Dersin kodu Dersin adı Dersin tipi Teorik + Uygulama Yerel kredi AKTS kredisi
KLM 541 UZMANLIK ALAN DERSİ I Zorunlu 4+0 5.00 5.00
KLM 542 UZMANLIK ALAN DERSİ II Zorunlu 4+0 5.00 5.00
KLM 703 TEZ ÇALIŞMASI I Zorunlu 0+1 25.00 25.00
KLM 704 TEZ ÇALIŞMASI II Zorunlu 0+1 25.00 25.00
ERU-001 ETİK KURUL RAPORU BEKLEME Seçmeli 0+0 0.00 0.00
Öğrenciler, zorunlu dersleri öncelikli almak üzere her yarıyıl alacağı dersleri 30 AKTS’ye tamamlar.
 4. Yarıyıl Ders Planı

Dersin kodu Dersin adı Dersin tipi Teorik + Uygulama Yerel kredi AKTS kredisi
KLM 541 UZMANLIK ALAN DERSİ I Zorunlu 4+0 5.00 5.00
KLM 542 UZMANLIK ALAN DERSİ II Zorunlu 4+0 5.00 5.00
KLM 703 TEZ ÇALIŞMASI I Zorunlu 0+1 25.00 25.00
KLM 704 TEZ ÇALIŞMASI II Zorunlu 0+1 25.00 25.00
ERU-001 ETİK KURUL RAPORU BEKLEME Seçmeli 0+0 0.00 0.00
Öğrenciler, zorunlu dersleri öncelikli almak üzere her yarıyıl alacağı dersleri 30 AKTS’ye tamamlar.