Giriş | English

Doktora > Sosyal Bilimler Enstitüsü > Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi(doktora) > Müfredat Dersleri ve AKTS Kredileri
 
SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ(DOKTORA)

       
Müfredat Dersleri ve AKTS Kredileri
 
 1. Yarıyıl Ders Planı

Dersin kodu Dersin adı Dersin tipi Teorik + Uygulama Yerel kredi AKTS kredisi
SKY 888 TEZ DANIŞMANLIĞI DERSİ I Zorunlu 0+1 2.00 2.00
SKY 889 TEZ DANIŞMANLIĞI DERSİ II Zorunlu 0+1 2.00 2.00
SKY617 ÇAĞDAŞ SİYASET TEORİLERİ Seçmeli 3+0 7.00 7.00
Öğrenciler, zorunlu dersleri öncelikli almak üzere her yarıyıl alacağı dersleri 30 AKTS’ye tamamlar.
 2. Yarıyıl Ders Planı

Dersin kodu Dersin adı Dersin tipi Teorik + Uygulama Yerel kredi AKTS kredisi
SKY 888 TEZ DANIŞMANLIĞI DERSİ I Zorunlu 0+1 2.00 2.00
SKY 889 TEZ DANIŞMANLIĞI DERSİ II Zorunlu 0+1 2.00 2.00
SKY616 SİSTEM TEORİSİ Seçmeli 3+0 7.00 7.00
Öğrenciler, zorunlu dersleri öncelikli almak üzere her yarıyıl alacağı dersleri 30 AKTS’ye tamamlar.
 3. Yarıyıl Ders Planı

Dersin kodu Dersin adı Dersin tipi Teorik + Uygulama Yerel kredi AKTS kredisi
SKY 777 YETERLİLİĞE HAZIRLIK Zorunlu 0+0 30.00 30.00
ERU-001 ETİK KURUL RAPORU BEKLEME Seçmeli 0+0 0.00 0.00
Öğrenciler, zorunlu dersleri öncelikli almak üzere her yarıyıl alacağı dersleri 30 AKTS’ye tamamlar.
 4. Yarıyıl Ders Planı

Dersin kodu Dersin adı Dersin tipi Teorik + Uygulama Yerel kredi AKTS kredisi
SKY 777 YETERLİLİĞE HAZIRLIK Zorunlu 0+0 30.00 30.00
ERU-001 ETİK KURUL RAPORU BEKLEME Seçmeli 0+0 0.00 0.00
Öğrenciler, zorunlu dersleri öncelikli almak üzere her yarıyıl alacağı dersleri 30 AKTS’ye tamamlar.