Giriş | English

Yüksek Lisans > Sosyal Bilimler Enstitüsü > Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (y.l.) > Müfredat Dersleri ve AKTS Kredileri
 
SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ (Y.L.)

       
Müfredat Dersleri ve AKTS Kredileri
 
 1. Yarıyıl Ders Planı

Dersin kodu Dersin adı Dersin tipi Teorik + Uygulama Yerel kredi AKTS kredisi
SKY 888 TEZ DANIŞMANLIĞI DERSİ I Zorunlu 0+1 2.00 2.00
SKY 889 TEZ DANIŞMANLIĞI DERSİ II Zorunlu 0+1 2.00 2.00
SKY505 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Zorunlu 3+0 6.00 6.00
SKY501 KARŞILAŞTIRMALI SİYASAL SİSTEMLER Seçmeli 3+0 6.00 6.00
SKY503 ÇAĞDAŞ SİYASAL TEORİ Seçmeli 3+0 6.00 6.00
SKY507 KAMU POLİTİKASI ANALİZİ Seçmeli 3+0 6.00 6.00
SKY509 TÜRKİYE'DE SİYASİ AKIMLAR Seçmeli 3+0 6.00 6.00
SKY513 KİŞİ HAK VE HÜRRİYETLERİ VE KOLLUK FAALİYETLERİ Seçmeli 3+0 6.00 6.00
Öğrenciler, zorunlu dersleri öncelikli almak üzere her yarıyıl alacağı dersleri 30 AKTS’ye tamamlar.
 2. Yarıyıl Ders Planı

Dersin kodu Dersin adı Dersin tipi Teorik + Uygulama Yerel kredi AKTS kredisi
SKY 888 TEZ DANIŞMANLIĞI DERSİ I Zorunlu 0+1 2.00 2.00
SKY 889 TEZ DANIŞMANLIĞI DERSİ II Zorunlu 0+1 2.00 2.00
SKY516 BİLİMSEL ARAŞTIRMANIN DİZAYNI VE DATA ANALİZİ Zorunlu 3+0 6.00 6.00
SKY518 ANABİLİM DALI SEMİNERİ Zorunlu 0+2 6.00 6.00
SKY502 TÜRK SİYASAL SİSTEMİ Seçmeli 3+0 6.00 6.00
SKY506 İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ POLİTİKASI Seçmeli 3+0 6.00 6.00
SKY514 KAMU PERSONEL REJİMİ VE SORUNLARI Seçmeli 3+0 6.00 6.00
SKY520 SEKÜLERİZM, DİN VE SİYASET Seçmeli 3+0 6.00 6.00
SKY526 DEVLET TEMSİL KADINLAR Seçmeli 3+0 6.00 6.00
Öğrenciler, zorunlu dersleri öncelikli almak üzere her yarıyıl alacağı dersleri 30 AKTS’ye tamamlar.
 3. Yarıyıl Ders Planı

Dersin kodu Dersin adı Dersin tipi Teorik + Uygulama Yerel kredi AKTS kredisi
SKY 711 TEZ ÇALIŞMASI 1 Zorunlu 0+1 25.00 25.00
SKY 712 TEZ ÇALIŞMASI 2 Zorunlu 0+0 25.00 25.00
SKY 777 DÖNEM PROJESİ Zorunlu 2+2 30.00 30.00
ERU-001 ETİK KURUL RAPORU BEKLEME Seçmeli 0+0 0.00 0.00
SKY 751 UZMANLIK ALAN DERSİ 1 Seçmeli 4+0 5.00 5.00
SKY 752 UZMANLIK ALAN DERSİ 2 Seçmeli 4+0 5.00 5.00
Öğrenciler, zorunlu dersleri öncelikli almak üzere her yarıyıl alacağı dersleri 30 AKTS’ye tamamlar.
 4. Yarıyıl Ders Planı

Dersin kodu Dersin adı Dersin tipi Teorik + Uygulama Yerel kredi AKTS kredisi
SKY 711 TEZ ÇALIŞMASI 1 Zorunlu 0+1 25.00 25.00
SKY 712 TEZ ÇALIŞMASI 2 Zorunlu 0+0 25.00 25.00
SKY 777 DÖNEM PROJESİ Zorunlu 2+2 30.00 30.00
ERU-001 ETİK KURUL RAPORU BEKLEME Seçmeli 0+0 0.00 0.00
SKY 751 UZMANLIK ALAN DERSİ 1 Seçmeli 4+0 5.00 5.00
SKY 752 UZMANLIK ALAN DERSİ 2 Seçmeli 4+0 5.00 5.00
Öğrenciler, zorunlu dersleri öncelikli almak üzere her yarıyıl alacağı dersleri 30 AKTS’ye tamamlar.