Giriş | English

Yüksek Lisans > Sosyal Bilimler Enstitüsü > Kamu Hukuku (yüksek Lisans) > Müfredat Dersleri ve AKTS Kredileri
 
KAMU HUKUKU (YÜKSEK LİSANS)

       
Müfredat Dersleri ve AKTS Kredileri
 
 1. Yarıyıl Ders Planı

Dersin kodu Dersin adı Dersin tipi Teorik + Uygulama Yerel kredi AKTS kredisi
HKK 527 HUKUKTA ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Zorunlu 3+0 6.00 6.00
HKK 523 İNSAN HAKLARI HUKUKU Seçmeli 3+0 6.00 6.00
HKK 525 CEZA HUKUKUNUN GÜNCEL SORUNLARI Seçmeli 3+0 6.00 6.00
HKK 543 BAĞIMSIZ İDARİ OTORİTE Seçmeli 3+0 6.00 6.00
HKK 547 HUKUK DEVLETİNİN GÜNCEL SORUNLARI Seçmeli 3+0 6.00 6.00
HKK 551 VERGİ SUÇ VE CEZALARI Seçmeli 3+0 6.00 6.00
HKK 583 İDARE HUKUKUNDA ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM YOLLARI Seçmeli 3+0 6.00 6.00
HKK 585 ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU Seçmeli 3+0 6.00 6.00
Öğrenciler, zorunlu dersleri öncelikli almak üzere her yarıyıl alacağı dersleri 30 AKTS’ye tamamlar.
 2. Yarıyıl Ders Planı

Dersin kodu Dersin adı Dersin tipi Teorik + Uygulama Yerel kredi AKTS kredisi
HKK 526 ANABİLİM DALI SEMİNERİ Zorunlu 0+2 6.00 6.00
HKK 530 ULUSLARARASI ÖRGÜTLER Seçmeli 3+0 6.00 6.00
HKK 532 İDARENİN SORUMLULUĞU Seçmeli 3+0 6.00 6.00
HKK 536 HÜKÜMET SİSTEMLERİ Seçmeli 3+0 6.00 6.00
HKK 538 HAYATA KARŞI SUÇLAR Seçmeli 3+0 6.00 6.00
HKK 546 PARLAMENTO HUKUKU Seçmeli 3+0 6.00 6.00
HKK 575 AMME ALACAKLARI TAHSİLİ HUKUKU Seçmeli 3+0 6.00 6.00
Öğrenciler, zorunlu dersleri öncelikli almak üzere her yarıyıl alacağı dersleri 30 AKTS’ye tamamlar.
 3. Yarıyıl Ders Planı

Dersin kodu Dersin adı Dersin tipi Teorik + Uygulama Yerel kredi AKTS kredisi
HKK 711 TEZ ÇALIŞMASI 1 Zorunlu 0+1 25.00 25.00
HKK 712 TEZ ÇALIŞMASI 2 Zorunlu 0+0 25.00 25.00
HKK 751 UZMANLIK ALAN DERSİ 1 Seçmeli 4+0 5.00 5.00
HKK 752 UZMANLIK ALAN DERSİ 2 Seçmeli 4+0 5.00 5.00
Öğrenciler, zorunlu dersleri öncelikli almak üzere her yarıyıl alacağı dersleri 30 AKTS’ye tamamlar.
 4. Yarıyıl Ders Planı

Dersin kodu Dersin adı Dersin tipi Teorik + Uygulama Yerel kredi AKTS kredisi
HKK 711 TEZ ÇALIŞMASI 1 Zorunlu 0+1 25.00 25.00
HKK 712 TEZ ÇALIŞMASI 2 Zorunlu 0+0 25.00 25.00
HKK 751 UZMANLIK ALAN DERSİ 1 Seçmeli 4+0 5.00 5.00
HKK 752 UZMANLIK ALAN DERSİ 2 Seçmeli 4+0 5.00 5.00
Öğrenciler, zorunlu dersleri öncelikli almak üzere her yarıyıl alacağı dersleri 30 AKTS’ye tamamlar.