Giriş | English

Yüksek Lisans > Sosyal Bilimler Enstitüsü > Kamu Hukuku (yüksek Lisans) > Müfredat Dersleri ve AKTS Kredileri
 
KAMU HUKUKU (YÜKSEK LİSANS)

       
Müfredat Dersleri ve AKTS Kredileri
 
 1. Yarıyıl Ders Planı

Dersin kodu Dersin adı Dersin tipi Teorik + Uygulama Yerel kredi AKTS kredisi
HKK 527 HUKUKTA ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Zorunlu 3+0 6.00 6.00
HKK 523 İNSAN HAKLARI HUKUKU Seçmeli 3+0 6.00 6.00
HKK 525 CEZA HUKUKUNUN GÜNCEL SORUNLARI Seçmeli 3+0 6.00 6.00
HKK 547 HUKUK DEVLETİNİN GÜNCEL SORUNLARI Seçmeli 3+0 6.00 6.00
HKK 561 İNSAN HAKLARININ FELSEFİ TEMELLERİ Seçmeli 3+0 6.00 6.00
HKK 576 CEZA MUHAKEMESİNDE DURUŞMA Seçmeli 3+0 6.00 6.00
HKK 577 CEZA YARGILAMASINDA DELİL VE İSPAT Seçmeli 3+0 6.00 6.00
HKK 583 İDARE HUKUKUNDA ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM YOLLARI Seçmeli 3+0 6.00 6.00
HKK 585 ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU Seçmeli 3+0 6.00 6.00
Öğrenciler, zorunlu dersleri öncelikli almak üzere her yarıyıl alacağı dersleri 30 AKTS’ye tamamlar.
 2. Yarıyıl Ders Planı

Dersin kodu Dersin adı Dersin tipi Teorik + Uygulama Yerel kredi AKTS kredisi
HKK 526 ANABİLİM DALI SEMİNERİ Zorunlu 0+2 6.00 6.00
HKK 520 İDARİ YARGI Seçmeli 3+0 6.00 6.00
HKK 522 ANAYASA YARGISI Seçmeli 3+0 6.00 6.00
HKK 524 CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU Seçmeli 3+0 6.00 6.00
HKK 528 SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU Seçmeli 3+0 6.00 6.00
HKK 530 ULUSLARARASI ÖRGÜTLER Seçmeli 3+0 6.00 6.00
HKK 532 İDARENİN SORUMLULUĞU Seçmeli 3+0 6.00 6.00
HKK 534 AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKU Seçmeli 3+0 6.00 6.00
HKK 536 HÜKÜMET SİSTEMLERİ Seçmeli 3+0 6.00 6.00
HKK 538 HAYATA KARŞI SUÇLAR Seçmeli 3+0 6.00 6.00
HKK 539 İMAR HUKUKU Seçmeli 3+0 6.00 6.00
HKK 540 21.YÜZYILDA DEĞİŞEN EGEMENİK KAVRAMI Seçmeli 3+0 6.00 6.00
HKK 542 KAMU MALLARI Seçmeli 3+0 6.00 6.00
HKK 544 HUKUK, KANUN VE ADALET Seçmeli 3+0 6.00 6.00
HKK 546 PARLAMENTO HUKUKU Seçmeli 3+0 6.00 6.00
HKK 548 İKTİDAR KURAMI Seçmeli 3+0 6.00 6.00
HKK 550 TÜRK VERGİ SİSTEMİ Seçmeli 3+0 6.00 6.00
HKK 552 ULUSLAR ARASI CEZA HUKUKU Seçmeli 3+0 6.00 6.00
HKK 554 SEÇİM SİSTEMLERİ Seçmeli 3+0 6.00 6.00
HKK 556 TÜRKİYE'DE ANAYASAL GELİŞMELER Seçmeli 3+0 6.00 6.00
HKK 558 ÇAĞDAŞ SİYASET FELSEFESİ Seçmeli 3+0 6.00 6.00
HKK 560 DEMOKRASİLERDE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ Seçmeli 3+0 6.00 6.00
HKK 562 OSMANLI AZINLIKLAR HUKUKU Seçmeli 3+0 6.00 6.00
HKK 564 OSMANLI KAMU HUKUKU Seçmeli 3+0 6.00 6.00
HKK 566 ULUSLARARASI SUÇLAR Seçmeli 3+0 6.00 6.00
HKK 568 ULUSLARARASI ÇEVRE HUKUKUNUN SORUNLARI Seçmeli 3+0 6.00 6.00
HKK 570 KDV KANUNU VE UYGULAMASI Seçmeli 3+0 6.00 6.00
HKK 572 ANAYASAL VERGİLENDİRME İLKELERİ Seçmeli 3+0 6.00 6.00
HKK 574 CEZA SORUMLULUĞUNU KALDIRAN VE AZALTAN NEDENLER Seçmeli 3+0 6.00 6.00
HKK 575 AMME ALACAKLARI TAHSİLİ HUKUKU Seçmeli 3+0 6.00 6.00
HKK 578 KAMU İHALE HUKUKU Seçmeli 3+0 6.00 6.00
HKK 580 ULUSLARARASI HUKUK VE TERÖRİZM Seçmeli 3+0 6.00 6.00
HKK 582 İDARE HUKUKUNDA MOBBİNG Seçmeli 3+0 6.00 6.00
HKK 584 İDARE HUKUKUNDA SULH Seçmeli 3+0 6.00 6.00
HKK 586 MÜKELLEF HAKLARI Seçmeli 3+0 6.00 6.00
HKK 588 VERGİ UYUŞMAZLIKLARI ÇÖZÜM YÖNTEMLERİ Seçmeli 3+0 6.00 6.00
HKK 590 OSMANLI CEZA HUKUKU Seçmeli 3+0 6.00 6.00
Öğrenciler, zorunlu dersleri öncelikli almak üzere her yarıyıl alacağı dersleri 30 AKTS’ye tamamlar.
 3. Yarıyıl Ders Planı

Dersin kodu Dersin adı Dersin tipi Teorik + Uygulama Yerel kredi AKTS kredisi
HKK 711 TEZ ÇALIŞMASI 1 Zorunlu 0+1 25.00 25.00
HKK 712 TEZ ÇALIŞMASI 2 Zorunlu 0+0 25.00 25.00
ERU-001 ETİK KURUL RAPORU BEKLEME Seçmeli 0+0 0.00 0.00
HKK 751 UZMANLIK ALAN DERSİ 1 Seçmeli 4+0 5.00 5.00
HKK 752 UZMANLIK ALAN DERSİ 2 Seçmeli 4+0 5.00 5.00
Öğrenciler, zorunlu dersleri öncelikli almak üzere her yarıyıl alacağı dersleri 30 AKTS’ye tamamlar.
 4. Yarıyıl Ders Planı

Dersin kodu Dersin adı Dersin tipi Teorik + Uygulama Yerel kredi AKTS kredisi
HKK 711 TEZ ÇALIŞMASI 1 Zorunlu 0+1 25.00 25.00
HKK 712 TEZ ÇALIŞMASI 2 Zorunlu 0+0 25.00 25.00
ERU-001 ETİK KURUL RAPORU BEKLEME Seçmeli 0+0 0.00 0.00
HKK 751 UZMANLIK ALAN DERSİ 1 Seçmeli 4+0 5.00 5.00
HKK 752 UZMANLIK ALAN DERSİ 2 Seçmeli 4+0 5.00 5.00
Öğrenciler, zorunlu dersleri öncelikli almak üzere her yarıyıl alacağı dersleri 30 AKTS’ye tamamlar.