Giriş | English

Doktora > Sosyal Bilimler Enstitüsü > Özel Hukuk (doktora) > Müfredat Dersleri ve AKTS Kredileri
 
ÖZEL HUKUK (DOKTORA)

       
Müfredat Dersleri ve AKTS Kredileri
 
 1. Yarıyıl Ders Planı

Dersin kodu Dersin adı Dersin tipi Teorik + Uygulama Yerel kredi AKTS kredisi
HKÖ 811 TEZ ÇALIŞMASI 1 Zorunlu 0+1 25.00 25.00
HKÖ 621 KOOPERATİF HUKUKU Seçmeli 3+0 6.00 6.00
HKÖ 629 KİRA HUKUKU Seçmeli 3+0 6.00 6.00
HKÖ 643 HACİZ HUKUKU Seçmeli 3+0 6.00 6.00
HKÖ 652 ANONİM ŞİRKETLER HUKUKU Seçmeli 3+0 6.00 6.00
HKÖ 675 İNŞAAT HUKUKU Seçmeli 3+0 6.00 6.00
HKÖ 677 BİREYSEL İŞ HUKUKU Seçmeli 3+0 6.00 6.00
HKÖ 681 GENEL İŞLEM ŞARTLARI Seçmeli 3+0 6.00 6.00
HKÖ 685 SERMAYE ŞİRKETLERİNİN SONA ERMESİ VE TASFİYESİ Seçmeli 3+0 6.00 6.00
HKÖ 687 SERMAYE ŞİRKETLERİNDE GENEL KURUL Seçmeli 3+0 6.00 6.00
HKÖ 696 SERMAYE ŞİRKETLERİNDE PAY SAHİPLERİNİN HAKLARI VE BORÇLARI Seçmeli 3+0 6.00 6.00
HKÖ 698 ANONİM ŞİRKETLERDE YÖNETİM KURULU Seçmeli 3+0 6.00 6.00
HKÖ 698 ÜRÜN SORUMLULUĞU Seçmeli 3+0 6.00 6.00
HKÖ 699 SATIŞ HUKUKU Seçmeli 3+0 6.00 6.00
HKÖ 700 TÜRK BORÇLAR HUKUKUDA MUVAZAA Seçmeli 3+0 6.00 6.00
HKÖ 701 KANUNİ ÖNALIM HAKKI Seçmeli 3+0 6.00 6.00
HKÖ 702 KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ Seçmeli 3+0 6.00 6.00
HKÖ 851 UZMANLIK ALAN DERSİ 1 Seçmeli 4+0 5.00 5.00
Öğrenciler, zorunlu dersleri öncelikli almak üzere her yarıyıl alacağı dersleri 30 AKTS’ye tamamlar.
 2. Yarıyıl Ders Planı

Dersin kodu Dersin adı Dersin tipi Teorik + Uygulama Yerel kredi AKTS kredisi
HKÖ 811 TEZ ÇALIŞMASI 1 Zorunlu 0+1 25.00 25.00
HKÖ 620 ULUSLAR ARASI TİCARİ SÖZLEŞMELER Seçmeli 3+0 6.00 6.00
HKÖ 622 BİREYSEL İŞ HUKUKU Seçmeli 3+0 6.00 6.00
HKÖ 624 DERNEK VE VAKIF HUKUKU Seçmeli 3+0 6.00 6.00
HKÖ 626 PATENT HUKUKU Seçmeli 3+0 6.00 6.00
HKÖ 628 BORSA HUKUKU Seçmeli 3+0 6.00 6.00
HKÖ 630 REKABET HUKUKU Seçmeli 3+0 6.00 6.00
HKÖ 632 VELAYET VE VESAYET HUKUKU Seçmeli 3+0 6.00 6.00
HKÖ 634 KİŞİLİK HAKLARININ KORUNMASI Seçmeli 3+0 6.00 6.00
HKÖ 636 KAMBİYO SENETLERİ Seçmeli 3+0 6.00 6.00
HKÖ 638 SİGORTA HUKUKU Seçmeli 3+0 6.00 6.00
HKÖ 640 SAĞLIK HUKUKU Seçmeli 3+0 6.00 6.00
HKÖ 642 BANKA HUKUKU Seçmeli 3+0 6.00 6.00
HKÖ 644 SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU Seçmeli 3+0 6.00 6.00
HKÖ 646 AİLE HUKUKUNDA YENİ GELİŞMELER Seçmeli 3+0 6.00 6.00
HKÖ 648 NOTERLİK HUKUKU Seçmeli 3+0 6.00 6.00
HKÖ 650 ŞİRKETLER HUKUKUNDA YENİ GELİŞMELER Seçmeli 3+0 6.00 6.00
HKÖ 652 ANONİM ŞİRKETLER HUKUKU Seçmeli 3+0 6.00 6.00
HKÖ 654 AVUKATLIK HUKUKU Seçmeli 3+0 6.00 6.00
HKÖ 656 KIYMETLİ EVRAK HUKUKU Seçmeli 3+0 6.00 6.00
HKÖ 658 LİMİTED ŞİRKETLER HUKUKU Seçmeli 3+0 6.00 6.00
HKÖ 660 EVLİLİK BİRLİĞİNDE MAL REJİMLERİ Seçmeli 3+0 6.00 6.00
HKÖ 662 KUSURSUZ SORUMLULUK Seçmeli 3+0 6.00 6.00
HKÖ 664 İSİMSİZ AKİTLER Seçmeli 3+0 6.00 6.00
HKÖ 666 KEFALET SÖZLEŞMESİ Seçmeli 3+0 6.00 6.00
HKÖ 668 BOŞANMA HUKUKU Seçmeli 3+0 6.00 6.00
HKÖ 670 İFLAS HUKUKU Seçmeli 3+0 6.00 6.00
HKÖ 672 AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKU Seçmeli 3+0 6.00 6.00
HKÖ 676 ZARAR SİGORTALARI Seçmeli 3+0 6.00 6.00
HKÖ 682 BORÇLAR HUKUKUNDA YENİ GELİŞMELER Seçmeli 3+0 6.00 6.00
HKÖ 685 SERMAYE ŞİRKETLERİNİN SONA ERMESİ VE TASFİYESİ Seçmeli 3+0 6.00 6.00
HKÖ 686 TOPLU İŞ HUKUKU Seçmeli 3+0 6.00 6.00
HKÖ 687 SERMAYE ŞİRKETLERİNDE GENEL KURUL Seçmeli 3+0 6.00 6.00
HKÖ 688 TEBLİGAT HUKUKU Seçmeli 3+0 6.00 6.00
HKÖ 690 TARIMSAL İŞLETME REHNİ Seçmeli 3+0 6.00 6.00
HKÖ 692 TARIMSAL İŞLETME HUKUKU Seçmeli 3+0 6.00 6.00
HKÖ 696 SERMAYE ŞİRKETLERİNDE PAY SAHİPLERİNİN HAKLARI VE BORÇLARI Seçmeli 3+0 6.00 6.00
HKÖ 698 ANONİM ŞİRKETLERDE YÖNETİM KURULU Seçmeli 3+0 6.00 6.00
HKÖ 698 ÜRÜN SORUMLULUĞU Seçmeli 3+0 6.00 6.00
HKÖ 699 SATIŞ HUKUKU Seçmeli 3+0 6.00 6.00
HKÖ 700 TÜRK BORÇLAR HUKUKUDA MUVAZAA Seçmeli 3+0 6.00 6.00
HKÖ 701 KANUNİ ÖNALIM HAKKI Seçmeli 3+0 6.00 6.00
HKÖ 702 KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ Seçmeli 3+0 6.00 6.00
HKÖ 851 UZMANLIK ALAN DERSİ 1 Seçmeli 4+0 5.00 5.00
Öğrenciler, zorunlu dersleri öncelikli almak üzere her yarıyıl alacağı dersleri 30 AKTS’ye tamamlar.
 3. Yarıyıl Ders Planı

Dersin kodu Dersin adı Dersin tipi Teorik + Uygulama Yerel kredi AKTS kredisi
HKÖ 694 ANABİLİM DALI SEMİNERİ Zorunlu 3+0 6.00 6.00
HKÖ 777 YETERLİLİĞE HAZIRLIK Zorunlu 0+0 30.00 30.00
HKÖ 812 TEZ ÇALIŞMASI 2 Zorunlu 0+1 25.00 25.00
HKÖ 813 TEZ ÇALIŞMASI 3 Zorunlu 0+1 25.00 25.00
HKÖ 814 TEZ ÇALIŞMASI 4 Zorunlu 0+1 25.00 25.00
HKÖ 815 TEZ ÇALIŞMASI 5 Zorunlu 0+1 25.00 25.00
ERU-001 ETİK KURUL RAPORU BEKLEME Seçmeli 0+0 0.00 0.00
HKÖ 852 UZMANLIK ALAN DERSI 2 Seçmeli 4+0 5.00 5.00
HKÖ 853 UZMANLIK ALAN DERSI 3 Seçmeli 4+0 5.00 5.00
HKÖ 854 UZMANLIK ALAN DERSI 4 Seçmeli 4+0 5.00 5.00
HKÖ 855 UZMANLIK ALAN DERSI 5 Seçmeli 4+0 5.00 5.00
Öğrenciler, zorunlu dersleri öncelikli almak üzere her yarıyıl alacağı dersleri 30 AKTS’ye tamamlar.
 4. Yarıyıl Ders Planı

Dersin kodu Dersin adı Dersin tipi Teorik + Uygulama Yerel kredi AKTS kredisi
HKÖ 694 ANABİLİM DALI SEMİNERİ Zorunlu 3+0 6.00 6.00
HKÖ 777 YETERLİLİĞE HAZIRLIK Zorunlu 0+0 30.00 30.00
HKÖ 812 TEZ ÇALIŞMASI 2 Zorunlu 0+1 25.00 25.00
HKÖ 813 TEZ ÇALIŞMASI 3 Zorunlu 0+1 25.00 25.00
HKÖ 814 TEZ ÇALIŞMASI 4 Zorunlu 0+1 25.00 25.00
HKÖ 815 TEZ ÇALIŞMASI 5 Zorunlu 0+1 25.00 25.00
ERU-001 ETİK KURUL RAPORU BEKLEME Seçmeli 0+0 0.00 0.00
HKÖ 852 UZMANLIK ALAN DERSI 2 Seçmeli 4+0 5.00 5.00
HKÖ 853 UZMANLIK ALAN DERSI 3 Seçmeli 4+0 5.00 5.00
HKÖ 854 UZMANLIK ALAN DERSI 4 Seçmeli 4+0 5.00 5.00
HKÖ 855 UZMANLIK ALAN DERSI 5 Seçmeli 4+0 5.00 5.00
Öğrenciler, zorunlu dersleri öncelikli almak üzere her yarıyıl alacağı dersleri 30 AKTS’ye tamamlar.