Giriş | English

Yüksek Lisans > Sosyal Bilimler Enstitüsü > Özel Hukuk (yüksek Lisans) > Müfredat Dersleri ve AKTS Kredileri
 
ÖZEL HUKUK (YÜKSEK LİSANS)

       
Müfredat Dersleri ve AKTS Kredileri
 
 1. Yarıyıl Ders Planı

Dersin kodu Dersin adı Dersin tipi Teorik + Uygulama Yerel kredi AKTS kredisi
HKÖ 526 ANABİLİM DALI SEMİNERİ Zorunlu 0+2 6.00 6.00
HKÖ 527 HUKUKTA ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Zorunlu 3+0 6.00 6.00
HKÖ 711 TEZ ÇALIŞMASI 1 Zorunlu 0+1 25.00 25.00
HKÖ 888 TEZ DANIŞMANLIĞI DERSİ I Zorunlu 0+1 2.00 2.00
HKÖ 889 TEZ DANIŞMANLIĞI DERSİ II Zorunlu 0+1 2.00 2.00
HKÖ 521 İŞ GÖRME SÖZLEŞMELERİ Seçmeli 3+0 6.00 6.00
HKÖ 522 ŞİRKETLER HUKUKUNDA SEÇİLMİŞ KONULAR Seçmeli 3+0 6.00 6.00
HKÖ 537 KİRA HUKUKU Seçmeli 3+0 6.00 6.00
HKÖ 547 TİCARİ İŞLETME HUKUKU Seçmeli 3+0 6.00 6.00
HKÖ 551 GENEL İŞLEM ŞARTLARI Seçmeli 3+0 6.00 6.00
HKÖ 563 SOSYAL SİGORTA KOLLARI Seçmeli 3+0 6.00 6.00
HKÖ 565 MÜLKİYET HUKUKU Seçmeli 3+0 6.00 6.00
HKÖ 566 ANONİM ŞİRKETLERDE YÖNETİM KURULU Seçmeli 3+0 6.00 6.00
HKÖ 569 SERMAYE ŞİRKETLERİNDE GENEL KURUL Seçmeli 3+0 6.00 6.00
HKÖ 570 KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ Seçmeli 3+0 6.00 6.00
HKÖ 573 AKDİ ÖNALIM HAKKI Seçmeli 3+0 6.00 6.00
HKÖ 751 UZMANLIK ALAN DERSİ 1 Seçmeli 4+0 5.00 5.00
Öğrenciler, zorunlu dersleri öncelikli almak üzere her yarıyıl alacağı dersleri 30 AKTS’ye tamamlar.
 2. Yarıyıl Ders Planı

Dersin kodu Dersin adı Dersin tipi Teorik + Uygulama Yerel kredi AKTS kredisi
HKÖ 526 ANABİLİM DALI SEMİNERİ Zorunlu 0+2 6.00 6.00
HKÖ 711 TEZ ÇALIŞMASI 1 Zorunlu 0+1 25.00 25.00
HKÖ 888 TEZ DANIŞMANLIĞI DERSİ I Zorunlu 0+1 2.00 2.00
HKÖ 889 TEZ DANIŞMANLIĞI DERSİ II Zorunlu 0+1 2.00 2.00
HKÖ 522 ŞİRKETLER HUKUKUNDA SEÇİLMİŞ KONULAR Seçmeli 3+0 6.00 6.00
HKÖ 528 SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU Seçmeli 3+0 6.00 6.00
HKÖ 536 BOŞANMA HUKUKU Seçmeli 3+0 6.00 6.00
HKÖ 546 TOPLU İŞ UYUŞMAZLIKLARI Seçmeli 3+0 6.00 6.00
HKÖ 554 ÜRÜN SORUMLULUĞU Seçmeli 3+0 6.00 6.00
HKÖ 556 EVLİLİK BİRLİĞİNDE MAL REJİMLERİ Seçmeli 3+0 6.00 6.00
HKÖ 566 ANONİM ŞİRKETLERDE YÖNETİM KURULU Seçmeli 3+0 6.00 6.00
HKÖ 569 SERMAYE ŞİRKETLERİNDE GENEL KURUL Seçmeli 3+0 6.00 6.00
HKÖ 570 KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ Seçmeli 3+0 6.00 6.00
HKÖ 573 AKDİ ÖNALIM HAKKI Seçmeli 3+0 6.00 6.00
HKÖ 751 UZMANLIK ALAN DERSİ 1 Seçmeli 4+0 5.00 5.00
Öğrenciler, zorunlu dersleri öncelikli almak üzere her yarıyıl alacağı dersleri 30 AKTS’ye tamamlar.
 3. Yarıyıl Ders Planı

Dersin kodu Dersin adı Dersin tipi Teorik + Uygulama Yerel kredi AKTS kredisi
HKÖ 712 TEZ ÇALIŞMASI 2 Zorunlu 0+0 25.00 25.00
HKÖ 777 DÖNEM PROJESİ Zorunlu 2+2 30.00 30.00
ERU-001 ETİK KURUL RAPORU BEKLEME Seçmeli 0+0 0.00 0.00
HKÖ 752 UZMANLIK ALAN DERSİ 2 Seçmeli 4+0 5.00 5.00
Öğrenciler, zorunlu dersleri öncelikli almak üzere her yarıyıl alacağı dersleri 30 AKTS’ye tamamlar.
 4. Yarıyıl Ders Planı

Dersin kodu Dersin adı Dersin tipi Teorik + Uygulama Yerel kredi AKTS kredisi
HKÖ 712 TEZ ÇALIŞMASI 2 Zorunlu 0+0 25.00 25.00
HKÖ 777 DÖNEM PROJESİ Zorunlu 2+2 30.00 30.00
ERU-001 ETİK KURUL RAPORU BEKLEME Seçmeli 0+0 0.00 0.00
HKÖ 752 UZMANLIK ALAN DERSİ 2 Seçmeli 4+0 5.00 5.00
Öğrenciler, zorunlu dersleri öncelikli almak üzere her yarıyıl alacağı dersleri 30 AKTS’ye tamamlar.