Giriş | English

Doktora > Sosyal Bilimler Enstitüsü > Temel İslam Bil (doktora) > Müfredat Dersleri ve AKTS Kredileri
 
TEMEL İSLAM BİL (DOKTORA)

       
Müfredat Dersleri ve AKTS Kredileri
 
 1. Yarıyıl Ders Planı

Dersin kodu Dersin adı Dersin tipi Teorik + Uygulama Yerel kredi AKTS kredisi
TİB 709 BİLİMSEL ARAŞTIMA VE YAYIN ETİĞİ Zorunlu 3+0 6.00 6.00
TİB 888 TEZ DANIŞMANLIĞI DERSİ I Zorunlu 0+1 2.00 2.00
TİB 889 TEZ DANIŞMANLIĞI DERSİ II Zorunlu 0+1 2.00 2.00
TİB 0609 ŞATIBİYYE VE TAYYİBE TARİKLERİ Seçmeli 3+0 6.00 6.00
TİB 0601 TECVİD VE KIRAAT KAVRAMLARI Seçmeli 3+0 6.00 6.00
TİB 0607 YAŞAYAN KIRAATLER Seçmeli 3+0 6.00 6.00
TİB 0611 SEB‘A VE AŞERA TARİKİ Seçmeli 3+0 6.00 6.00
TİB 601 KELAMDA ANA KONULAR I Seçmeli 3+0 6.00 6.00
TiB 605 KELAM METİNLERİ I Seçmeli 3+0 6.00 6.00
TİB 607 KELAM TERİMLERİ VE METODOLOJİSİ Seçmeli 3+0 6.00 6.00
TİB 627 KLASİK ARAP ŞİİRİ Seçmeli 3+0 6.00 6.00
TİB 631 MEANİ İLMİ Seçmeli 3+0 6.00 6.00
TİB 633 MODERN ARAP EDEBİYATI Seçmeli 3+0 6.00 6.00
TİB 639 ANLAM BİLİM I Seçmeli 3+0 6.00 6.00
TİB 641 ERKEN DÖNEM TEFSİR Seçmeli 3+0 6.00 6.00
TİB 643 KUR'AN'I ANLAMA YÖNTEMLERİ Seçmeli 3+0 6.00 6.00
TİB 649 KLASİK TEFSİR METİNLERİ Seçmeli 3+0 6.00 6.00
TİB 661 HADİS İLİMLERİ METİNLERİ:NESH VE İHTİLAFU'L-HADİS Seçmeli 3+0 6.00 6.00
TİB 663 HADİS USULÜ METİNLERİ Seçmeli 3+0 6.00 6.00
TİB 665 KLASİK HADİS LİTERATÜRÜ VE ELEŞTİRİSİ Seçmeli 3+0 6.00 6.00
TİB 667 UYGULAMALI HADİS METİN TENKİDİ Seçmeli 3+0 6.00 6.00
TİB 677 KIYAS TEORİSİ Seçmeli 3+0 6.00 6.00
TİB 681 DELALET TEORİSİ Seçmeli 3+0 6.00 6.00
TİB 683 İSLAM CEZA HUKUKU Seçmeli 3+0 6.00 6.00
TİB 691 FIKHIN MODERN DÖNEMDEKİ PROBLEMLERİ Seçmeli 3+0 6.00 6.00
TİB 695 MEZHEPLER TARİHİ ARAŞTIRMALARINDA USUL Seçmeli 3+0 6.00 6.00
TİB 697 İLK DÖNEM DİNİ SİYASİ OLUŞUMLAR Seçmeli 3+0 6.00 6.00
TİB 701 İSLAM DÜŞÜNCESİNDE ŞİA VE ETKİLERİ Seçmeli 3+0 6.00 6.00
TİB 715 MU‘TEZİLE – I Seçmeli 3+0 6.00 6.00
Öğrenciler, zorunlu dersleri öncelikli almak üzere her yarıyıl alacağı dersleri 30 AKTS’ye tamamlar.
 2. Yarıyıl Ders Planı

Dersin kodu Dersin adı Dersin tipi Teorik + Uygulama Yerel kredi AKTS kredisi
TİB 710 ANABİLİM DALI SEMİNERİ Zorunlu 3+0 6.00 6.00
TİB 888 TEZ DANIŞMANLIĞI DERSİ I Zorunlu 0+1 2.00 2.00
TİB 889 TEZ DANIŞMANLIĞI DERSİ II Zorunlu 0+1 2.00 2.00
TİB 0602 ŞEYH ATAULLAH MESLEĞİ Seçmeli 3+0 6.00 6.00
TİB 0604 TAKRİB TARİKİ Seçmeli 3+0 6.00 6.00
TİB 0612 ARAP LEHÇELERİ KIRAAT İLİŞKİSİ Seçmeli 3+0 6.00 6.00
TİB 0614 ŞÂZ KIRAATLER Seçmeli 3+0 6.00 6.00
TİB 602 KELAMDA ANA KONULAR II Seçmeli 3+0 6.00 6.00
TİB 606 GÜNÜMÜZ İNANÇ PROBLEMLERİ Seçmeli 3+0 6.00 6.00
TİB 634 BEYAN İLMİ Seçmeli 3+0 6.00 6.00
TİB 638 ANLAM BİLİM II Seçmeli 3+0 6.00 6.00
TİB 642 DİLBİLİMSEL TEFSİR Seçmeli 3+0 6.00 6.00
TİB 644 TEFSİRDE İSRAİLİYAT Seçmeli 3+0 6.00 6.00
TİB 646 MODERN DÖNEMDE KUR'AN'A YAKLAŞIMLAR Seçmeli 3+0 6.00 6.00
TİB 650 FIKHİ TEFSİR EKOLÜ Seçmeli 3+0 6.00 6.00
TİB 664 HADİS USULÜ TARTIŞMALARI Seçmeli 3+0 6.00 6.00
TİB 666 HADİS İLİMLERİ METİNLERİ:İLEL VE ESBABU'L-VURUD Seçmeli 3+0 6.00 6.00
TİB 668 ÇAĞDAŞ HADİS ÇALIŞMALARI ELEŞTİRİSİ Seçmeli 3+0 6.00 6.00
TİB 672 AHKAM HADİSLERİ Seçmeli 3+0 6.00 6.00
TİB 682 İÇTİHAD TEORİSİ Seçmeli 3+0 6.00 6.00
TİB 684 YARGI HUKUKU Seçmeli 3+0 6.00 6.00
TİB 686 İSLAM HUKUK USULÜ METİNLERİ: İÇTİHAD Seçmeli 3+0 6.00 6.00
TİB 690 OSMANLI HUKUKU Seçmeli 3+0 6.00 6.00
TİB 700 EHL-İ SÜNNET VE TEŞÜKKÜL SÜRECİ Seçmeli 3+0 6.00 6.00
TİB 708 İSLAM DÜNYASINDA ÇAĞDAŞ DİNİ OLUŞUMLAR Seçmeli 3+0 6.00 6.00
TİB 720 ÇAĞDAŞ GULAT HAREKETLER – II Seçmeli 3+0 6.00 6.00
TİB 724 SELEFİLİK – II Seçmeli 3+0 6.00 6.00
Öğrenciler, zorunlu dersleri öncelikli almak üzere her yarıyıl alacağı dersleri 30 AKTS’ye tamamlar.
 3. Yarıyıl Ders Planı

Dersin kodu Dersin adı Dersin tipi Teorik + Uygulama Yerel kredi AKTS kredisi
TiB 777 YETERLİLİĞE HAZIRLIK Zorunlu 0+0 30.00 30.00
TiB 811 TEZ ÇALIŞMASI 1 Zorunlu 0+1 25.00 25.00
TiB 812 TEZ ÇALIŞMASI 2 Zorunlu 0+1 25.00 25.00
TiB 813 TEZ ÇALIŞMASI 3 Zorunlu 0+1 25.00 25.00
TiB 814 TEZ ÇALIŞMASI 4 Zorunlu 0+1 25.00 25.00
TiB 815 TEZ ÇALIŞMASI 5 Zorunlu 0+1 25.00 25.00
ERU-001 ETİK KURUL RAPORU BEKLEME Seçmeli 0+0 0.00 0.00
TiB 851 UZMANLIK ALAN DERSİ 1 Seçmeli 4+0 5.00 5.00
TİB 852 UZMANLIK ALAN DERSI 2 Seçmeli 4+0 5.00 5.00
TiB 853 UZMANLIK ALAN DERSI 3 Seçmeli 4+0 5.00 5.00
TİB 854 UZMANLIK ALAN DERSI 4 Seçmeli 4+0 5.00 5.00
TiB 855 UZMANLIK ALAN DERSI 5 Seçmeli 4+0 5.00 5.00
Öğrenciler, zorunlu dersleri öncelikli almak üzere her yarıyıl alacağı dersleri 30 AKTS’ye tamamlar.
 4. Yarıyıl Ders Planı

Dersin kodu Dersin adı Dersin tipi Teorik + Uygulama Yerel kredi AKTS kredisi
TiB 777 YETERLİLİĞE HAZIRLIK Zorunlu 0+0 30.00 30.00
TiB 811 TEZ ÇALIŞMASI 1 Zorunlu 0+1 25.00 25.00
TiB 812 TEZ ÇALIŞMASI 2 Zorunlu 0+1 25.00 25.00
TiB 813 TEZ ÇALIŞMASI 3 Zorunlu 0+1 25.00 25.00
TiB 814 TEZ ÇALIŞMASI 4 Zorunlu 0+1 25.00 25.00
TiB 815 TEZ ÇALIŞMASI 5 Zorunlu 0+1 25.00 25.00
ERU-001 ETİK KURUL RAPORU BEKLEME Seçmeli 0+0 0.00 0.00
TiB 851 UZMANLIK ALAN DERSİ 1 Seçmeli 4+0 5.00 5.00
TİB 852 UZMANLIK ALAN DERSI 2 Seçmeli 4+0 5.00 5.00
TiB 853 UZMANLIK ALAN DERSI 3 Seçmeli 4+0 5.00 5.00
TİB 854 UZMANLIK ALAN DERSI 4 Seçmeli 4+0 5.00 5.00
TiB 855 UZMANLIK ALAN DERSI 5 Seçmeli 4+0 5.00 5.00
Öğrenciler, zorunlu dersleri öncelikli almak üzere her yarıyıl alacağı dersleri 30 AKTS’ye tamamlar.