Giriş | English

Doktora > Sosyal Bilimler Enstitüsü > İslam Tarihi ve Sanatlari (doktora) > Müfredat Dersleri ve AKTS Kredileri
 
İSLAM TARİHİ VE SANATLARI (DOKTORA)

       
Müfredat Dersleri ve AKTS Kredileri
 
 1. Yarıyıl Ders Planı

Dersin kodu Dersin adı Dersin tipi Teorik + Uygulama Yerel kredi AKTS kredisi
İTS 601 İSLAM TARİHİ I (İLK DÖNEM) Zorunlu 3+0 6.00 6.00
İTS 623 BİLİMSEL ARAŞTIMA VE YAYIN ETİĞİ Zorunlu 3+0 6.00 6.00
İTS 888 TEZ DANIŞMANLIĞI DERSİ I Zorunlu 0+1 2.00 2.00
İTS 889 TEZ DANIŞMANLIĞI DERSİ II Zorunlu 0+1 2.00 2.00
İTS 603 TÜRK-İSLAM TARİHİ I (KARAHANLILAR, SELÇUKLULAR) Seçmeli 3+0 6.00 6.00
İTS 611 EPİGRAFİ-PALEOGRAFİ Seçmeli 3+0 6.00 6.00
İTS 621 TARİH FELSEFESİ Seçmeli 3+0 6.00 6.00
İTS 633 İSLAM DEVLETLERİ TEŞKİLAT TARİHİ Seçmeli 3+0 6.00 6.00
İTS 653 ERKEN İSLAM SANATI I Seçmeli 3+0 6.00 6.00
İTS 659 FARSÇA I Seçmeli 3+0 6.00 6.00
Öğrenciler, zorunlu dersleri öncelikli almak üzere her yarıyıl alacağı dersleri 30 AKTS’ye tamamlar.
 2. Yarıyıl Ders Planı

Dersin kodu Dersin adı Dersin tipi Teorik + Uygulama Yerel kredi AKTS kredisi
İTS 888 TEZ DANIŞMANLIĞI DERSİ I Zorunlu 0+1 2.00 2.00
İTS 889 TEZ DANIŞMANLIĞI DERSİ II Zorunlu 0+1 2.00 2.00
İTS 602 İSLAM TARİHİ (EMEVİLER-ABBASİLER) Seçmeli 3+0 6.00 6.00
İTS 604 TÜRK-İSLAM TARİHİ II(OSMANLILAR) Seçmeli 3+0 6.00 6.00
İTS 622 İSLAM TARİHİ FELSEFESİ Seçmeli 3+0 6.00 6.00
İTS 634 OSMANLI DEVLETİ TEŞKİLATI Seçmeli 3+0 6.00 6.00
İTS 642 OSMANLICA KAYNAK METİNLERİ Seçmeli 3+0 6.00 6.00
İTS 662 FARSÇA II Seçmeli 3+0 6.00 6.00
Öğrenciler, zorunlu dersleri öncelikli almak üzere her yarıyıl alacağı dersleri 30 AKTS’ye tamamlar.
 3. Yarıyıl Ders Planı

Dersin kodu Dersin adı Dersin tipi Teorik + Uygulama Yerel kredi AKTS kredisi
İTS 777 YETERLİLİĞE HAZIRLIK Zorunlu 0+0 30.00 30.00
İTS 811 TEZ ÇALIŞMASI 1 Zorunlu 0+1 25.00 25.00
ERU-001 ETİK KURUL RAPORU BEKLEME Seçmeli 0+0 0.00 0.00
İTS 851 UZMANLIK ALAN DERSİ 1 Seçmeli 4+0 5.00 5.00
İTS 852 UZMANLIK ALAN DERSI 2 Seçmeli 4+0 5.00 5.00
Öğrenciler, zorunlu dersleri öncelikli almak üzere her yarıyıl alacağı dersleri 30 AKTS’ye tamamlar.
 4. Yarıyıl Ders Planı

Dersin kodu Dersin adı Dersin tipi Teorik + Uygulama Yerel kredi AKTS kredisi
İTS 777 YETERLİLİĞE HAZIRLIK Zorunlu 0+0 30.00 30.00
İTS 811 TEZ ÇALIŞMASI 1 Zorunlu 0+1 25.00 25.00
ERU-001 ETİK KURUL RAPORU BEKLEME Seçmeli 0+0 0.00 0.00
İTS 851 UZMANLIK ALAN DERSİ 1 Seçmeli 4+0 5.00 5.00
İTS 852 UZMANLIK ALAN DERSI 2 Seçmeli 4+0 5.00 5.00
Öğrenciler, zorunlu dersleri öncelikli almak üzere her yarıyıl alacağı dersleri 30 AKTS’ye tamamlar.