Index was outside the bounds of the array. Erciyes University - Info Package


Giriş | English

Doktora > Sağlik Bilimleri Enstitüsü > Pedodonti (ankara Ü. Ort. Dr) > Müfredat Dersleri ve AKTS Kredileri
 
PEDODONTİ (ANKARA Ü. ORT. DR)

       
Müfredat Dersleri ve AKTS Kredileri
 
 1. Yarıyıl Ders Planı

Dersin kodu Dersin adı Dersin tipi Teorik + Uygulama Yerel kredi AKTS kredisi
DPD 600 SEMİNER 1 Zorunlu 0+2 5.00 5.00
DPD 888 TEZ DANIŞMANLIĞI DERSİ I Zorunlu 0+1 2.00 2.00
DPD 889 TEZ DANIŞMANLIĞI DERSİ II Zorunlu 0+1 2.00 2.00
SBA 000 ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİ Zorunlu 2+0 6.00 6.00
SBB 000 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ Zorunlu 2+0 6.00 6.00
ADPD 602 DİŞ DOKULARININ FORMASYONU, DİŞ SÜRMESİ VE KÖK REZORBSİYONU Seçmeli 2+0 6.00 6.00
ADPD 603 SÜT VE SÜREKLİ DİŞLERİN MİNE, DENTİN SEMENT VE PULPASININ HİSTOLOJİK ÖZELLİ Seçmeli 2+0 4.00 4.00
ADPD 604 GENÇ SÜREKLİ DİŞLERDE APEKSOGENESİS VE APEKSİFİKASYON YÖNTEMLERİ Seçmeli 1+2 4.00 4.00
ADPD 605 ÇÜRÜK ETİOLOJİSİ, MİKROBİYOLOJİSİ VE HİSTOPATOLOJİSİ Seçmeli 2+0 6.00 6.00
ADPD 606 DİŞLERDEKİ YAPISAL BOZUKLUKLAR Seçmeli 2+0 4.00 4.00
ADPD 607 ÇOCUKLARDA BESLENME, ÇÜRÜK YAPICI VE ÖNLEYİCİ GIDA MADDELERİ, DİETLE ÇÜRÜK Seçmeli 2+0 4.00 4.00
ADPD 608 ERKEN ÇÜRÜK TEŞHİS YÖNTEMLERİ Seçmeli 1+1 4.00 4.00
ADPD 609 ÇÜRÜK UZAKLAŞTIRILMASINDA KULLANILAN KİMYASAL YÖNTEMLER VE ATRAVMATİK RESTO Seçmeli 2+0 4.00 4.00
ADPD 610 FLORUN DİŞ HEKİMLİĞİNDE YERİ, ETKİ MEKANİZMALARI VE UYGULAMA YÖNTEMLERİ Seçmeli 1+1 6.00 6.00
ADPD 613 ÇOCUKLARDA İLAÇ TEDAVİSİ Seçmeli 2+0 4.00 4.00
ADPD 616 ÇOCUK DİŞ HEKİMLİĞİNDE SİSTEMİK HASTALIKLAR VE AĞIZ İÇİ BULGULARI Seçmeli 2+0 4.00 4.00
ADPD 617 ÇOCUKLARDA FİZİKSEL, KRANİOFASİYEL VE PSİKOLOJİK BÜYÜME VE GELİŞİM Seçmeli 2+0 4.00 4.00
ADPD 618 ÇOCUK DİŞ HEKİMLİĞİNDE DAVRANIŞ YÖNLENDİRMESİ Seçmeli 2+0 4.00 4.00
ADPD 619 PEDODONTİDE SEDASYON VE GENEL ANESTEZİ Seçmeli 2+0 4.00 4.00
ADPD 620 PEDODONTİDE DİŞ TRAVMALARI VE TEDAVİLERİ Seçmeli 1+2 6.00 6.00
ADPD 621 DİŞ RENKLEŞMELERİ VE TEDAVİ YAKLAŞIMLARI Seçmeli 1+1 4.00 4.00
ADPD 622 ÇOCUKLARDA PLAK KONTROLÜ VE PERİODONTAL HASTALIKLAR Seçmeli 2+0 4.00 4.00
ADPD 623 AŞIRI MADDE KAYBI OLAN DAİMİ DİŞLERDE TEDAVİ YAKLAŞIMLARI Seçmeli 1+1 4.00 4.00
ADPD 624 SÜT DİŞLERİNİN RESTORASYONUNDA TEMEL RESTORASYONUNDA TEMEL PRENSİPLER Seçmeli 1+1 4.00 4.00
ADPD 625 YER TUTUCULAR VE ÇOCUK PROTEZİ Seçmeli 1+1 4.00 4.00
ADPD 626 KAPANIŞ İLKELERİ VE OKLUZYON REHBERLİĞİ Seçmeli 2+0 4.00 4.00
ADPD 630 PEDODONTİDE ANAMNEZ, KLİNİK VE RADYOLOJİK MUAYENE Seçmeli 1+2 6.00 6.00
DPD 611 ÇÜRÜK PROFLAKSİSİNDE FİSSÜR ÖRTÜCÜLER Seçmeli 1+1 6.00 6.00
DPD 612 PEDODONTİDE KULLANILAN RESTORATİF MATERYALLER Seçmeli 2+1 6.00 6.00
DPD 614 PEDODONTİDE ANAMNEZ, KLİNİK VE RADYOLOJİK MUAYENE Seçmeli 1+2 6.00 6.00
DPD 615 PEDODONTİK ENDODONTİ Seçmeli 1+2 6.00 6.00
DPD 627 LİTERATÜR TARAMA Seçmeli 2+0 6.00 6.00
DPD 628 ARAŞTIRMALARIN UYGULANMASI, TASARIMI VE YAYINI Seçmeli 2+0 6.00 6.00
DPD 629 İNGİLİZCE Seçmeli 1+0 5.00 5.00
DPD 631 ÇOCUK DİŞ HEKİMLİĞİNDE DAVRANIŞ YÖNLENDİRMESİ Seçmeli 2+1 4.00 4.00
SBD 000 DENEY HAYVANLARI VE UYGULAMA YÖNTEMLERİ Seçmeli 3+3 8.00 8.00
Öğrenciler, zorunlu dersleri öncelikli almak üzere her yarıyıl alacağı dersleri 30 AKTS’ye tamamlar.
 2. Yarıyıl Ders Planı

Dersin kodu Dersin adı Dersin tipi Teorik + Uygulama Yerel kredi AKTS kredisi
DPD 600 SEMİNER 1 Zorunlu 0+2 5.00 5.00
DPD 888 TEZ DANIŞMANLIĞI DERSİ I Zorunlu 0+1 2.00 2.00
DPD 889 TEZ DANIŞMANLIĞI DERSİ II Zorunlu 0+1 2.00 2.00
SBA 000 ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİ Zorunlu 2+0 6.00 6.00
SBB 000 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ Zorunlu 2+0 6.00 6.00
ADPD 602 DİŞ DOKULARININ FORMASYONU, DİŞ SÜRMESİ VE KÖK REZORBSİYONU Seçmeli 2+0 6.00 6.00
ADPD 603 SÜT VE SÜREKLİ DİŞLERİN MİNE, DENTİN SEMENT VE PULPASININ HİSTOLOJİK ÖZELLİ Seçmeli 2+0 4.00 4.00
ADPD 604 GENÇ SÜREKLİ DİŞLERDE APEKSOGENESİS VE APEKSİFİKASYON YÖNTEMLERİ Seçmeli 1+2 4.00 4.00
ADPD 605 ÇÜRÜK ETİOLOJİSİ, MİKROBİYOLOJİSİ VE HİSTOPATOLOJİSİ Seçmeli 2+0 6.00 6.00
ADPD 606 DİŞLERDEKİ YAPISAL BOZUKLUKLAR Seçmeli 2+0 4.00 4.00
ADPD 607 ÇOCUKLARDA BESLENME, ÇÜRÜK YAPICI VE ÖNLEYİCİ GIDA MADDELERİ, DİETLE ÇÜRÜK Seçmeli 2+0 4.00 4.00
ADPD 608 ERKEN ÇÜRÜK TEŞHİS YÖNTEMLERİ Seçmeli 1+1 4.00 4.00
ADPD 609 ÇÜRÜK UZAKLAŞTIRILMASINDA KULLANILAN KİMYASAL YÖNTEMLER VE ATRAVMATİK RESTO Seçmeli 2+0 4.00 4.00
ADPD 610 FLORUN DİŞ HEKİMLİĞİNDE YERİ, ETKİ MEKANİZMALARI VE UYGULAMA YÖNTEMLERİ Seçmeli 1+1 6.00 6.00
ADPD 613 ÇOCUKLARDA İLAÇ TEDAVİSİ Seçmeli 2+0 4.00 4.00
ADPD 616 ÇOCUK DİŞ HEKİMLİĞİNDE SİSTEMİK HASTALIKLAR VE AĞIZ İÇİ BULGULARI Seçmeli 2+0 4.00 4.00
ADPD 617 ÇOCUKLARDA FİZİKSEL, KRANİOFASİYEL VE PSİKOLOJİK BÜYÜME VE GELİŞİM Seçmeli 2+0 4.00 4.00
ADPD 618 ÇOCUK DİŞ HEKİMLİĞİNDE DAVRANIŞ YÖNLENDİRMESİ Seçmeli 2+0 4.00 4.00
ADPD 619 PEDODONTİDE SEDASYON VE GENEL ANESTEZİ Seçmeli 2+0 4.00 4.00
ADPD 620 PEDODONTİDE DİŞ TRAVMALARI VE TEDAVİLERİ Seçmeli 1+2 6.00 6.00
ADPD 621 DİŞ RENKLEŞMELERİ VE TEDAVİ YAKLAŞIMLARI Seçmeli 1+1 4.00 4.00
ADPD 622 ÇOCUKLARDA PLAK KONTROLÜ VE PERİODONTAL HASTALIKLAR Seçmeli 2+0 4.00 4.00
ADPD 623 AŞIRI MADDE KAYBI OLAN DAİMİ DİŞLERDE TEDAVİ YAKLAŞIMLARI Seçmeli 1+1 4.00 4.00
ADPD 624 SÜT DİŞLERİNİN RESTORASYONUNDA TEMEL RESTORASYONUNDA TEMEL PRENSİPLER Seçmeli 1+1 4.00 4.00
ADPD 625 YER TUTUCULAR VE ÇOCUK PROTEZİ Seçmeli 1+1 4.00 4.00
ADPD 626 KAPANIŞ İLKELERİ VE OKLUZYON REHBERLİĞİ Seçmeli 2+0 4.00 4.00
DPD 611 ÇÜRÜK PROFLAKSİSİNDE FİSSÜR ÖRTÜCÜLER Seçmeli 1+1 6.00 6.00
DPD 612 PEDODONTİDE KULLANILAN RESTORATİF MATERYALLER Seçmeli 2+1 6.00 6.00
DPD 614 PEDODONTİDE ANAMNEZ, KLİNİK VE RADYOLOJİK MUAYENE Seçmeli 1+2 6.00 6.00
DPD 615 PEDODONTİK ENDODONTİ Seçmeli 1+2 6.00 6.00
DPD 627 LİTERATÜR TARAMA Seçmeli 2+0 6.00 6.00
DPD 628 ARAŞTIRMALARIN UYGULANMASI, TASARIMI VE YAYINI Seçmeli 2+0 6.00 6.00
DPD 629 İNGİLİZCE Seçmeli 1+0 5.00 5.00
SBD 000 DENEY HAYVANLARI VE UYGULAMA YÖNTEMLERİ Seçmeli 3+3 8.00 8.00
Öğrenciler, zorunlu dersleri öncelikli almak üzere her yarıyıl alacağı dersleri 30 AKTS’ye tamamlar.
 3. Yarıyıl Ders Planı

Dersin kodu Dersin adı Dersin tipi Teorik + Uygulama Yerel kredi AKTS kredisi
DPD 777 YETERLİLİĞE HAZIRLIK Zorunlu 0+0 30.00 30.00
DPD 812 TEZ ÇALIŞMASI 2 Zorunlu 0+1 25.00 25.00
DPD 813 TEZ ÇALIŞMASI 3 Zorunlu 0+1 25.00 25.00
DPD 814 TEZ ÇALIŞMASI 4 Zorunlu 0+1 25.00 25.00
DPD 815 TEZ ÇALIŞMASI 5 Zorunlu 0+1 25.00 25.00
DPD 811 TEZ ÇALIŞMASI 1 Seçmeli 3+0 25.00 25.00
DPD 852 UZMANLIK ALAN DERSI 2 Seçmeli 8+0 5.00 5.00
DPD 853 UZMANLIK ALAN DERSI 3 Seçmeli 8+0 5.00 5.00
DPD 854 UZMANLIK ALAN DERSI 4 Seçmeli 8+0 5.00 5.00
DPD 855 UZMANLIK ALAN DERSI 5 Seçmeli 8+0 5.00 5.00
ERU-001 ETİK KURUL RAPORU BEKLEME Seçmeli 0+0 0.00 0.00
Öğrenciler, zorunlu dersleri öncelikli almak üzere her yarıyıl alacağı dersleri 30 AKTS’ye tamamlar.
 4. Yarıyıl Ders Planı

Dersin kodu Dersin adı Dersin tipi Teorik + Uygulama Yerel kredi AKTS kredisi
DPD 777 YETERLİLİĞE HAZIRLIK Zorunlu 0+0 30.00 30.00
DPD 812 TEZ ÇALIŞMASI 2 Zorunlu 0+1 25.00 25.00
DPD 813 TEZ ÇALIŞMASI 3 Zorunlu 0+1 25.00 25.00
DPD 814 TEZ ÇALIŞMASI 4 Zorunlu 0+1 25.00 25.00
DPD 815 TEZ ÇALIŞMASI 5 Zorunlu 0+1 25.00 25.00
DPD 811 TEZ ÇALIŞMASI 1 Seçmeli 3+0 25.00 25.00
DPD 852 UZMANLIK ALAN DERSI 2 Seçmeli 8+0 5.00 5.00
DPD 853 UZMANLIK ALAN DERSI 3 Seçmeli 8+0 5.00 5.00
DPD 854 UZMANLIK ALAN DERSI 4 Seçmeli 8+0 5.00 5.00
DPD 855 UZMANLIK ALAN DERSI 5 Seçmeli 8+0 5.00 5.00
ERU-001 ETİK KURUL RAPORU BEKLEME Seçmeli 0+0 0.00 0.00
Öğrenciler, zorunlu dersleri öncelikli almak üzere her yarıyıl alacağı dersleri 30 AKTS’ye tamamlar.
 5. Yarıyıl Ders Planı

Dersin kodu Dersin adı Dersin tipi Teorik + Uygulama Yerel kredi AKTS kredisi
DPD 851 UZMANLIK ALAN DERSİ 1 Seçmeli 3+1 5.00 5.00
Öğrenciler, zorunlu dersleri öncelikli almak üzere her yarıyıl alacağı dersleri 30 AKTS’ye tamamlar.
 6. Yarıyıl Ders Planı

Dersin kodu Dersin adı Dersin tipi Teorik + Uygulama Yerel kredi AKTS kredisi
DPD 851 UZMANLIK ALAN DERSİ 1 Seçmeli 3+1 5.00 5.00
Öğrenciler, zorunlu dersleri öncelikli almak üzere her yarıyıl alacağı dersleri 30 AKTS’ye tamamlar.