Giriş | English

Doktora > Sağlik Bilimleri Enstitüsü > Egzersiz Fizyolojisi (doktora) > Müfredat Dersleri ve AKTS Kredileri
 
EGZERSİZ FİZYOLOJİSİ (DOKTORA)

       
Müfredat Dersleri ve AKTS Kredileri
 
 1. Yarıyıl Ders Planı

Dersin kodu Dersin adı Dersin tipi Teorik + Uygulama Yerel kredi AKTS kredisi
EGF 600 SEMİNER Zorunlu 0+2 5.00 5.00
EGF 601 EGZERSİDE SOLUNUM Zorunlu 2+0 5.00 5.00
EGF 602 EGZERSİZE NÖROFİZYOLOJİK YAKLAŞIMLAR Zorunlu 2+0 5.00 5.00
EGF 605 PERFORMANS VE KARDİYOVASKÜLER SİSTEM Zorunlu 2+0 5.00 5.00
EGF 607 EGZERSİZ VE HORMONAL ADAPTASYON Zorunlu 2+0 5.00 5.00
EGF 612 EGZERSİZDE SIVI ELEKTROLİT VE ASİT-BAZ DENGESİ Zorunlu 2+0 5.00 5.00
EGF 614 EGZERSİZDE TERMOREGÜLASYON Zorunlu 2+0 5.00 5.00
EGF 615 HİPOBARİK FİZYOLOJİ Zorunlu 2+0 5.00 5.00
EGF 620 SÜRANTRENMAN-YORGUNLUK-TOPARLANMA Zorunlu 2+0 5.00 5.00
EGF 621 YÜKSEK İRTİFADA SOLUNUM Zorunlu 2+0 5.00 5.00
EGF 622 EGZERSİZ VE NÖROPLASTİSİTE Zorunlu 2+0 5.00 5.00
EGF 888 TEZ DANIŞMANLIĞI DERSİ I Zorunlu 0+1 2.00 2.00
EGF 889 TEZ DANIŞMANLIĞI DERSİ II Zorunlu 0+1 2.00 2.00
SBA 000 ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİ Zorunlu 2+0 6.00 6.00
SBB 000 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ Zorunlu 2+0 6.00 6.00
EGF 611 NÖROMÜSKÜLER EGZERSİZ FİZYOLOJİSİ Seçmeli 2+0 5.00 5.00
EGF 628 SPOR BİLİMLERİNDE MAKALE YAZIM VE SUNUM TEKNİKLERİ Seçmeli 2+0 5.00 5.00
Öğrenciler, zorunlu dersleri öncelikli almak üzere her yarıyıl alacağı dersleri 30 AKTS’ye tamamlar.
 2. Yarıyıl Ders Planı

Dersin kodu Dersin adı Dersin tipi Teorik + Uygulama Yerel kredi AKTS kredisi
EGF 600 SEMİNER Zorunlu 0+2 5.00 5.00
EGF 601 EGZERSİDE SOLUNUM Zorunlu 2+0 5.00 5.00
EGF 602 EGZERSİZE NÖROFİZYOLOJİK YAKLAŞIMLAR Zorunlu 2+0 5.00 5.00
EGF 605 PERFORMANS VE KARDİYOVASKÜLER SİSTEM Zorunlu 2+0 5.00 5.00
EGF 607 EGZERSİZ VE HORMONAL ADAPTASYON Zorunlu 2+0 5.00 5.00
EGF 612 EGZERSİZDE SIVI ELEKTROLİT VE ASİT-BAZ DENGESİ Zorunlu 2+0 5.00 5.00
EGF 614 EGZERSİZDE TERMOREGÜLASYON Zorunlu 2+0 5.00 5.00
EGF 615 HİPOBARİK FİZYOLOJİ Zorunlu 2+0 5.00 5.00
EGF 620 SÜRANTRENMAN-YORGUNLUK-TOPARLANMA Zorunlu 2+0 5.00 5.00
EGF 621 YÜKSEK İRTİFADA SOLUNUM Zorunlu 2+0 5.00 5.00
EGF 622 EGZERSİZ VE NÖROPLASTİSİTE Zorunlu 2+0 5.00 5.00
EGF 888 TEZ DANIŞMANLIĞI DERSİ I Zorunlu 0+1 2.00 2.00
EGF 889 TEZ DANIŞMANLIĞI DERSİ II Zorunlu 0+1 2.00 2.00
SBA 000 ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİ Zorunlu 2+0 6.00 6.00
SBB 000 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ Zorunlu 2+0 6.00 6.00
EGF 611 NÖROMÜSKÜLER EGZERSİZ FİZYOLOJİSİ Seçmeli 2+0 5.00 5.00
EGF 628 SPOR BİLİMLERİNDE MAKALE YAZIM VE SUNUM TEKNİKLERİ Seçmeli 2+0 5.00 5.00
Öğrenciler, zorunlu dersleri öncelikli almak üzere her yarıyıl alacağı dersleri 30 AKTS’ye tamamlar.
 3. Yarıyıl Ders Planı

Dersin kodu Dersin adı Dersin tipi Teorik + Uygulama Yerel kredi AKTS kredisi
EGF 777 YETERLİLİĞE HAZIRLIK Zorunlu 0+0 30.00 30.00
EGF 811 TEZ ÇALIŞMASI 1 Zorunlu 0+1 25.00 25.00
EGF 812 TEZ ÇALIŞMASI 2 Zorunlu 0+1 25.00 25.00
EGF 813 TEZ ÇALIŞMASI 3 Zorunlu 0+1 25.00 25.00
EGF 814 TEZ ÇALIŞMASI 4 Zorunlu 0+1 25.00 25.00
EGF 815 TEZ ÇALIŞMASI 5 Zorunlu 0+1 25.00 25.00
EGF 851 UZMANLIK ALAN DERSİ 1 Zorunlu 8+0 5.00 5.00
EGF 852 UZMANLIK ALAN DERSİ 2 Zorunlu 8+0 5.00 5.00
EGF 853 UZMANLIK ALAN DERSİ 3 Zorunlu 8+0 5.00 5.00
EGF 854 UZMANLIK ALAN DERSİ 4 Zorunlu 8+0 5.00 5.00
EGF 855 UZMANLIK ALAN DERSİ 5 Zorunlu 8+0 5.00 5.00
ERU-001 ETİK KURUL RAPORU BEKLEME Seçmeli 0+0 0.00 0.00
Öğrenciler, zorunlu dersleri öncelikli almak üzere her yarıyıl alacağı dersleri 30 AKTS’ye tamamlar.
 4. Yarıyıl Ders Planı

Dersin kodu Dersin adı Dersin tipi Teorik + Uygulama Yerel kredi AKTS kredisi
EGF 777 YETERLİLİĞE HAZIRLIK Zorunlu 0+0 30.00 30.00
EGF 811 TEZ ÇALIŞMASI 1 Zorunlu 0+1 25.00 25.00
EGF 812 TEZ ÇALIŞMASI 2 Zorunlu 0+1 25.00 25.00
EGF 813 TEZ ÇALIŞMASI 3 Zorunlu 0+1 25.00 25.00
EGF 814 TEZ ÇALIŞMASI 4 Zorunlu 0+1 25.00 25.00
EGF 815 TEZ ÇALIŞMASI 5 Zorunlu 0+1 25.00 25.00
EGF 851 UZMANLIK ALAN DERSİ 1 Zorunlu 8+0 5.00 5.00
EGF 852 UZMANLIK ALAN DERSİ 2 Zorunlu 8+0 5.00 5.00
EGF 853 UZMANLIK ALAN DERSİ 3 Zorunlu 8+0 5.00 5.00
EGF 854 UZMANLIK ALAN DERSİ 4 Zorunlu 8+0 5.00 5.00
EGF 855 UZMANLIK ALAN DERSİ 5 Zorunlu 8+0 5.00 5.00
ERU-001 ETİK KURUL RAPORU BEKLEME Seçmeli 0+0 0.00 0.00
Öğrenciler, zorunlu dersleri öncelikli almak üzere her yarıyıl alacağı dersleri 30 AKTS’ye tamamlar.