Giriş | English

Doktora > Sağlik Bilimleri Enstitüsü > Farmakognozi (doktora) > Müfredat Dersleri ve AKTS Kredileri
 
FARMAKOGNOZİ (DOKTORA)

       
Müfredat Dersleri ve AKTS Kredileri
 
 1. Yarıyıl Ders Planı

Dersin kodu Dersin adı Dersin tipi Teorik + Uygulama Yerel kredi AKTS kredisi
EFG 888 TEZ DANIŞMANLIĞI DERSİ I Zorunlu 0+1 2.00 2.00
EFG 889 TEZ DANIŞMANLIĞI DERSİ II Zorunlu 0+1 2.00 2.00
SBA 000 ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİ Zorunlu 2+0 6.00 6.00
SBB 000 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ Zorunlu 2+0 6.00 6.00
EFG 603 BİTKİLERDE BİYOSENTEZ I Seçmeli 3+0 8.00 8.00
EFG 605 BİTKİ KİMYASI ANALİZ VE ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ Seçmeli 2+2 8.00 8.00
EFG 606 TÜRKİYE FLORASI Seçmeli 3+0 8.00 8.00
EFG 609 DOĞAL BİLEŞİKLERİN YAPI TAYİNİNDE NMR SPEKTROSKOPİSİ Seçmeli 3+0 8.00 8.00
EFG 611 DOĞAL ÜRÜNLERDE PREPARATIF AYIRMA TEKNİKLERİ Seçmeli 2+2 8.00 8.00
EFG 612 BITKISEL FENOLIKLERIN ANTIOKSIDAN ETKİLERİ Seçmeli 3+0 8.00 8.00
SBD 000 DENEY HAYVANLARI VE UYGULAMA YÖNTEMLERİ Seçmeli 3+3 8.00 8.00
SBY 001 İNGİLİZCE I Seçmeli 4+0 5.00 5.00
SBY 002 İNGİLİZCE II Seçmeli 4+0 5.00 5.00
Öğrenciler, zorunlu dersleri öncelikli almak üzere her yarıyıl alacağı dersleri 30 AKTS’ye tamamlar.
 2. Yarıyıl Ders Planı

Dersin kodu Dersin adı Dersin tipi Teorik + Uygulama Yerel kredi AKTS kredisi
EFG 888 TEZ DANIŞMANLIĞI DERSİ I Zorunlu 0+1 2.00 2.00
EFG 889 TEZ DANIŞMANLIĞI DERSİ II Zorunlu 0+1 2.00 2.00
SBA 000 ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİ Zorunlu 2+0 6.00 6.00
SBB 000 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ Zorunlu 2+0 6.00 6.00
EFG 603 BİTKİLERDE BİYOSENTEZ I Seçmeli 3+0 8.00 8.00
EFG 605 BİTKİ KİMYASI ANALİZ VE ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ Seçmeli 2+2 8.00 8.00
EFG 606 TÜRKİYE FLORASI Seçmeli 3+0 8.00 8.00
EFG 609 DOĞAL BİLEŞİKLERİN YAPI TAYİNİNDE NMR SPEKTROSKOPİSİ Seçmeli 3+0 8.00 8.00
EFG 611 DOĞAL ÜRÜNLERDE PREPARATIF AYIRMA TEKNİKLERİ Seçmeli 2+2 8.00 8.00
EFG 612 BITKISEL FENOLIKLERIN ANTIOKSIDAN ETKİLERİ Seçmeli 3+0 8.00 8.00
SBD 000 DENEY HAYVANLARI VE UYGULAMA YÖNTEMLERİ Seçmeli 3+3 8.00 8.00
SBY 001 İNGİLİZCE I Seçmeli 4+0 5.00 5.00
SBY 002 İNGİLİZCE II Seçmeli 4+0 5.00 5.00
Öğrenciler, zorunlu dersleri öncelikli almak üzere her yarıyıl alacağı dersleri 30 AKTS’ye tamamlar.
 3. Yarıyıl Ders Planı

Dersin kodu Dersin adı Dersin tipi Teorik + Uygulama Yerel kredi AKTS kredisi
EFG 777 YETERLİLİĞE HAZIRLIK Zorunlu 0+0 30.00 30.00
EFG 812 TEZ ÇALIŞMASI 2 Zorunlu 0+1 25.00 25.00
EFG 813 TEZ ÇALIŞMASI 3 Zorunlu 0+1 25.00 25.00
EFG 814 TEZ ÇALIŞMASI 4 Zorunlu 0+1 25.00 25.00
EFG 815 TEZ ÇALIŞMASI 5 Zorunlu 0+1 25.00 25.00
EFG 852 UZMANLIK ALAN DERSI 2 Seçmeli 8+0 5.00 5.00
EFG 853 UZMANLIK ALAN DERSI 3 Seçmeli 8+0 5.00 5.00
EFG 854 UZMANLIK ALAN DERSI 4 Seçmeli 8+0 5.00 5.00
EFG 855 UZMANLIK ALAN DERSI 5 Seçmeli 8+0 5.00 5.00
ERU-001 ETİK KURUL RAPORU BEKLEME Seçmeli 0+0 0.00 0.00
Öğrenciler, zorunlu dersleri öncelikli almak üzere her yarıyıl alacağı dersleri 30 AKTS’ye tamamlar.
 4. Yarıyıl Ders Planı

Dersin kodu Dersin adı Dersin tipi Teorik + Uygulama Yerel kredi AKTS kredisi
EFG 777 YETERLİLİĞE HAZIRLIK Zorunlu 0+0 30.00 30.00
EFG 812 TEZ ÇALIŞMASI 2 Zorunlu 0+1 25.00 25.00
EFG 813 TEZ ÇALIŞMASI 3 Zorunlu 0+1 25.00 25.00
EFG 814 TEZ ÇALIŞMASI 4 Zorunlu 0+1 25.00 25.00
EFG 815 TEZ ÇALIŞMASI 5 Zorunlu 0+1 25.00 25.00
EFG 852 UZMANLIK ALAN DERSI 2 Seçmeli 8+0 5.00 5.00
EFG 853 UZMANLIK ALAN DERSI 3 Seçmeli 8+0 5.00 5.00
EFG 854 UZMANLIK ALAN DERSI 4 Seçmeli 8+0 5.00 5.00
EFG 855 UZMANLIK ALAN DERSI 5 Seçmeli 8+0 5.00 5.00
ERU-001 ETİK KURUL RAPORU BEKLEME Seçmeli 0+0 0.00 0.00
Öğrenciler, zorunlu dersleri öncelikli almak üzere her yarıyıl alacağı dersleri 30 AKTS’ye tamamlar.