Giriş | English

Doktora > Sağlik Bilimleri Enstitüsü > Veteriner Fizyoloji (k.kale Ü.ort.dr.) > Müfredat Dersleri ve AKTS Kredileri
 
VETERİNER FİZYOLOJİ (K.KALE Ü.ORT.DR.)

       
Müfredat Dersleri ve AKTS Kredileri
 
 1. Yarıyıl Ders Planı

Dersin kodu Dersin adı Dersin tipi Teorik + Uygulama Yerel kredi AKTS kredisi
KVF 888 TEZ DANIŞMANLIĞI DERSİ I Zorunlu 0+1 2.00 2.00
KVF 889 TEZ DANIŞMANLIĞI DERSİ II Zorunlu 0+1 2.00 2.00
KVHF-601 SEMİNER Zorunlu 0+2 3.00 3.00
KVHF-602 SİNDİRİM FİZYOLOJİSİ Zorunlu 2+2 5.00 5.00
KVHF-603 KAN FİZYOLOJİSİ Zorunlu 2+2 5.00 5.00
KVHF-604 SOLUNUM FİZYOLOJİSİ Zorunlu 1+2 4.00 4.00
KVHF-605 KALP VE DAMAR SİSTEMİ FİZYOLOJİSİ Zorunlu 2+2 5.00 5.00
KVHF-606 SİNİR SİSTEMİ FİZYOLOJİSİ Zorunlu 1+2 4.00 4.00
KVHF-607 HORMONAL DENETİM FİZYOLOJİSİ Zorunlu 2+0 3.00 3.00
SBA 000 ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİ Zorunlu 2+0 6.00 6.00
SBB 000 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ Zorunlu 2+0 6.00 6.00
VFZ-600 SEMİNER Zorunlu 0+2 5.00 5.00
KVFZ- 615 ÜREME FİZYOLOJİSİ Seçmeli 1+0 2.00 2.00
KVFZ-603 SOLUNUM FİZYOLOJİSİ Seçmeli 1+2 4.00 4.00
KVFZ-605 SİNİR FİZYOLOJİSİ Seçmeli 1+2 4.00 4.00
KVFZ-607 BOŞALTIM FİZYOLOJİSİ Seçmeli 1+0 2.00 2.00
KVFZ-608 ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİ Seçmeli 1+0 2.00 2.00
KVFZ-609 PROJE HAZIRLAMA TEKNİKLERİ Seçmeli 1+2 4.00 4.00
KVFZ-610 LABORATUVARDA KULLANILAN CİHAZLAR, YÖNTEMLERİ Seçmeli 1+2 4.00 4.00
KVFZ-611 BEDEN SIVILARI VE HOMEOSTASİS Seçmeli 1+0 2.00 2.00
KVFZ-616 DUYU FİZYOLOJİSİ Seçmeli 1+0 2.00 2.00
KVFZ-625 EVCİL HAYVANLARDA DAVRANIŞ FİZYOLOJİSİ Seçmeli 2+2 6.00 6.00
KVFZ-627 DENEY HAYVANLARI FİZYOLOJİSİ Seçmeli 2+2 6.00 6.00
VFZ-601 SİNDİRİM FİZYOLOJİSİ Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VFZ-602 KAN FİZYOLOJİSİ Seçmeli 2+2 6.00 6.00
VFZ-603 SOLUNUM FİZYOLOJİSİ Seçmeli 1+2 4.00 4.00
VFZ-604 KAN DOLAŞIMI Seçmeli 2+2 6.00 6.00
VFZ-605 SİNİR FİZYOLOJİSİ Seçmeli 1+2 4.00 4.00
VFZ-606 HORMONAL DENETİM FİZYOLOJİSİ Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VFZ-607 BOŞALTIM FİZYOLOJİSİ Seçmeli 1+0 2.00 2.00
VFZ-610 LABORATUVARDA KULLANILAN CİHAZLAR, YÖNTEMLERİ Seçmeli 1+2 4.00 4.00
VFZ-611 BEDEN SIVILARI VE HOMEOSTASİS Seçmeli 1+0 2.00 2.00
VFZ-612 HÜCRE FİZYOLOJİSİ Seçmeli 1+0 2.00 2.00
VFZ-615 ÜREME FİZYOLOJİSİ Seçmeli 1+0 2.00 2.00
VFZ-616 DUYU FİZYOLOJİSİ Seçmeli 1+0 2.00 2.00
VFZ-617 SİNDİRİM KANALI FİZYOPATOLOJİSİ Seçmeli 2+2 6.00 6.00
VFZ-619 KÜMES HAYVANLARI FİZYOLOJİSİ Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VFZ-620 VETERİNER EKOKARDİYOGRAFİ Seçmeli 2+2 6.00 6.00
VFZ-623 LOKAL HORMONLAR Seçmeli 1+0 2.00 2.00
VFZ-625 EVCİL HAYVANLARDA DAVRANIŞ FİZYOLOJİSİ Seçmeli 2+2 6.00 6.00
VFZ-626 ELEKTROFOREZ Seçmeli 1+4 6.00 6.00
VFZ-627 DENEY HAYVANLARI FİZYOLOJİSİ Seçmeli 2+2 6.00 6.00
VFZ-628 EVCİL HAYVANLARDA ELEKTROKARDİYOGRAFİK UYGULAMALAR Seçmeli 0+4 4.00 4.00
VFZ-629 FİZYOLOJİDE İZOLE ORGAN UYGULAMALARI Seçmeli 0+4 4.00 4.00
VFZ-630 KAN HÜCRELERİ, BAĞIŞIKLIK VE KAN PIHTILAŞMASI UYGULAMALARI Seçmeli 0+4 4.00 4.00
VFZ-632 KANATLI HAYVANLARDA HEMATOLOJİK UYGULAMALAR Seçmeli 0+4 4.00 4.00
VFZ-633 HÜCRE KÜLTÜRÜ TEKNİKLERİ Seçmeli 2+2 6.00 6.00
VFZ-635 ANTİOKSİDATİF METABOLİZMA Seçmeli 2+2 6.00 6.00
VFZ-637 RUMİNANTLARDA SİNDİRİM Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VFZ-639 FİZYOLOJİK ARAŞTIRMALARDA ELEKTROFİZYOLOJİK UYGULAMALAR Seçmeli 2+2 6.00 6.00
Öğrenciler, zorunlu dersleri öncelikli almak üzere her yarıyıl alacağı dersleri 30 AKTS’ye tamamlar.
 2. Yarıyıl Ders Planı

Dersin kodu Dersin adı Dersin tipi Teorik + Uygulama Yerel kredi AKTS kredisi
KVF 888 TEZ DANIŞMANLIĞI DERSİ I Zorunlu 0+1 2.00 2.00
KVF 889 TEZ DANIŞMANLIĞI DERSİ II Zorunlu 0+1 2.00 2.00
KVHF-601 SEMİNER Zorunlu 0+2 3.00 3.00
KVHF-602 SİNDİRİM FİZYOLOJİSİ Zorunlu 2+2 5.00 5.00
KVHF-603 KAN FİZYOLOJİSİ Zorunlu 2+2 5.00 5.00
KVHF-604 SOLUNUM FİZYOLOJİSİ Zorunlu 1+2 4.00 4.00
KVHF-605 KALP VE DAMAR SİSTEMİ FİZYOLOJİSİ Zorunlu 2+2 5.00 5.00
KVHF-606 SİNİR SİSTEMİ FİZYOLOJİSİ Zorunlu 1+2 4.00 4.00
KVHF-607 HORMONAL DENETİM FİZYOLOJİSİ Zorunlu 2+0 3.00 3.00
SBA 000 ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİ Zorunlu 2+0 6.00 6.00
SBB 000 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ Zorunlu 2+0 6.00 6.00
VFZ-600 SEMİNER Zorunlu 0+2 5.00 5.00
KVFZ- 615 ÜREME FİZYOLOJİSİ Seçmeli 1+0 2.00 2.00
KVFZ-603 SOLUNUM FİZYOLOJİSİ Seçmeli 1+2 4.00 4.00
KVFZ-605 SİNİR FİZYOLOJİSİ Seçmeli 1+2 4.00 4.00
KVFZ-607 BOŞALTIM FİZYOLOJİSİ Seçmeli 1+0 2.00 2.00
KVFZ-608 ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİ Seçmeli 1+0 2.00 2.00
KVFZ-609 PROJE HAZIRLAMA TEKNİKLERİ Seçmeli 1+2 4.00 4.00
KVFZ-610 LABORATUVARDA KULLANILAN CİHAZLAR, YÖNTEMLERİ Seçmeli 1+2 4.00 4.00
KVFZ-611 BEDEN SIVILARI VE HOMEOSTASİS Seçmeli 1+0 2.00 2.00
KVFZ-616 DUYU FİZYOLOJİSİ Seçmeli 1+0 2.00 2.00
KVFZ-625 EVCİL HAYVANLARDA DAVRANIŞ FİZYOLOJİSİ Seçmeli 2+2 6.00 6.00
KVFZ-627 DENEY HAYVANLARI FİZYOLOJİSİ Seçmeli 2+2 6.00 6.00
VFZ-601 SİNDİRİM FİZYOLOJİSİ Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VFZ-602 KAN FİZYOLOJİSİ Seçmeli 2+2 6.00 6.00
VFZ-603 SOLUNUM FİZYOLOJİSİ Seçmeli 1+2 4.00 4.00
VFZ-604 KAN DOLAŞIMI Seçmeli 2+2 6.00 6.00
VFZ-605 SİNİR FİZYOLOJİSİ Seçmeli 1+2 4.00 4.00
VFZ-606 HORMONAL DENETİM FİZYOLOJİSİ Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VFZ-607 BOŞALTIM FİZYOLOJİSİ Seçmeli 1+0 2.00 2.00
VFZ-610 LABORATUVARDA KULLANILAN CİHAZLAR, YÖNTEMLERİ Seçmeli 1+2 4.00 4.00
VFZ-611 BEDEN SIVILARI VE HOMEOSTASİS Seçmeli 1+0 2.00 2.00
VFZ-612 HÜCRE FİZYOLOJİSİ Seçmeli 1+0 2.00 2.00
VFZ-615 ÜREME FİZYOLOJİSİ Seçmeli 1+0 2.00 2.00
VFZ-616 DUYU FİZYOLOJİSİ Seçmeli 1+0 2.00 2.00
VFZ-617 SİNDİRİM KANALI FİZYOPATOLOJİSİ Seçmeli 2+2 6.00 6.00
VFZ-619 KÜMES HAYVANLARI FİZYOLOJİSİ Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VFZ-620 VETERİNER EKOKARDİYOGRAFİ Seçmeli 2+2 6.00 6.00
VFZ-623 LOKAL HORMONLAR Seçmeli 1+0 2.00 2.00
VFZ-625 EVCİL HAYVANLARDA DAVRANIŞ FİZYOLOJİSİ Seçmeli 2+2 6.00 6.00
VFZ-626 ELEKTROFOREZ Seçmeli 1+4 6.00 6.00
VFZ-627 DENEY HAYVANLARI FİZYOLOJİSİ Seçmeli 2+2 6.00 6.00
VFZ-628 EVCİL HAYVANLARDA ELEKTROKARDİYOGRAFİK UYGULAMALAR Seçmeli 0+4 4.00 4.00
VFZ-629 FİZYOLOJİDE İZOLE ORGAN UYGULAMALARI Seçmeli 0+4 4.00 4.00
VFZ-630 KAN HÜCRELERİ, BAĞIŞIKLIK VE KAN PIHTILAŞMASI UYGULAMALARI Seçmeli 0+4 4.00 4.00
VFZ-632 KANATLI HAYVANLARDA HEMATOLOJİK UYGULAMALAR Seçmeli 0+4 4.00 4.00
VFZ-633 HÜCRE KÜLTÜRÜ TEKNİKLERİ Seçmeli 2+2 6.00 6.00
VFZ-635 ANTİOKSİDATİF METABOLİZMA Seçmeli 2+2 6.00 6.00
VFZ-637 RUMİNANTLARDA SİNDİRİM Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VFZ-639 FİZYOLOJİK ARAŞTIRMALARDA ELEKTROFİZYOLOJİK UYGULAMALAR Seçmeli 2+2 6.00 6.00
Öğrenciler, zorunlu dersleri öncelikli almak üzere her yarıyıl alacağı dersleri 30 AKTS’ye tamamlar.
 3. Yarıyıl Ders Planı

Dersin kodu Dersin adı Dersin tipi Teorik + Uygulama Yerel kredi AKTS kredisi
KVHF-600 UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 8+0 30.00 30.00
VFZ 777 YETERLİLİĞE HAZIRLIK Zorunlu 0+0 30.00 30.00
VFZ 811 TEZ ÇALIŞMASI 1 Zorunlu 0+1 25.00 25.00
VFZ 812 TEZ ÇALIŞMASI 2 Zorunlu 0+1 25.00 25.00
VFZ 813 TEZ ÇALIŞMASI 3 Zorunlu 0+1 25.00 25.00
VFZ 814 TEZ ÇALIŞMASI 4 Zorunlu 0+1 25.00 25.00
VFZ 815 TEZ ÇALIŞMASI 5 Zorunlu 0+1 25.00 25.00
VFZ 851 UZMANLIK ALAN DERSİ 1 Zorunlu 8+0 5.00 5.00
VFZ 852 UZMANLIK ALAN DERSI 2 Zorunlu 8+0 5.00 5.00
VFZ 853 UZMANLIK ALAN DERSI 3 Zorunlu 8+0 5.00 5.00
VFZ 854 UZMANLIK ALAN DERSI 4 Zorunlu 8+0 5.00 5.00
VFZ 855 UZMANLIK ALAN DERSI 5 Zorunlu 8+0 5.00 5.00
ERU-001 ETİK KURUL RAPORU BEKLEME Seçmeli 0+0 0.00 0.00
Öğrenciler, zorunlu dersleri öncelikli almak üzere her yarıyıl alacağı dersleri 30 AKTS’ye tamamlar.
 4. Yarıyıl Ders Planı

Dersin kodu Dersin adı Dersin tipi Teorik + Uygulama Yerel kredi AKTS kredisi
KVHF-600 UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 8+0 30.00 30.00
VFZ 777 YETERLİLİĞE HAZIRLIK Zorunlu 0+0 30.00 30.00
VFZ 811 TEZ ÇALIŞMASI 1 Zorunlu 0+1 25.00 25.00
VFZ 812 TEZ ÇALIŞMASI 2 Zorunlu 0+1 25.00 25.00
VFZ 813 TEZ ÇALIŞMASI 3 Zorunlu 0+1 25.00 25.00
VFZ 814 TEZ ÇALIŞMASI 4 Zorunlu 0+1 25.00 25.00
VFZ 815 TEZ ÇALIŞMASI 5 Zorunlu 0+1 25.00 25.00
VFZ 851 UZMANLIK ALAN DERSİ 1 Zorunlu 8+0 5.00 5.00
VFZ 852 UZMANLIK ALAN DERSI 2 Zorunlu 8+0 5.00 5.00
VFZ 853 UZMANLIK ALAN DERSI 3 Zorunlu 8+0 5.00 5.00
VFZ 854 UZMANLIK ALAN DERSI 4 Zorunlu 8+0 5.00 5.00
VFZ 855 UZMANLIK ALAN DERSI 5 Zorunlu 8+0 5.00 5.00
ERU-001 ETİK KURUL RAPORU BEKLEME Seçmeli 0+0 0.00 0.00
Öğrenciler, zorunlu dersleri öncelikli almak üzere her yarıyıl alacağı dersleri 30 AKTS’ye tamamlar.