Giriş | English

Doktora > Sağlik Bilimleri Enstitüsü > Periodontoloji (doktora) > Müfredat Dersleri ve AKTS Kredileri
 
PERİODONTOLOJİ (DOKTORA)

       
Müfredat Dersleri ve AKTS Kredileri
 
 1. Yarıyıl Ders Planı

Dersin kodu Dersin adı Dersin tipi Teorik + Uygulama Yerel kredi AKTS kredisi
DPR 600 SEMİNER Zorunlu 2+0 5.00 5.00
DPR 888 TEZ DANIŞMANLIĞI DERSİ I Zorunlu 0+1 2.00 2.00
DPR 889 TEZ DANIŞMANLIĞI DERSİ II Zorunlu 0+1 2.00 2.00
SBA 000 ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİ Zorunlu 2+0 6.00 6.00
SBB 000 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ Zorunlu 2+0 6.00 6.00
DPR 601 İLERİ PERİODONTOLOJİ I Seçmeli 1+2 6.00 6.00
DPR 602 İLERİ PERİODONTOLOJİ II Seçmeli 2+2 8.00 8.00
DPR 604 İLERİ PERİODONTOLOJİDE CERRAHİ TEKNİKLER Seçmeli 2+2 8.00 8.00
DPR 605 PERİODONTOLOJİDE TEŞHİS PRENSİPLERİ VE METOTLARI Seçmeli 2+2 8.00 8.00
DPR 607 MUKOGİNGİVAL CERRAHİ PRENSİPLERİ Seçmeli 2+2 8.00 8.00
DPR 608 PLAK KONTROLÜ VE TOPLUMSAL BİREYSEL MOTİVASYON Seçmeli 2+0 6.00 6.00
DPR 609 PERİODONTAL DOKULARIN BİYOKİMYASI Seçmeli 2+0 6.00 6.00
DPR 611 PERİODONTOLOJİDE KULLANILAN BİYOMATERYALLER Seçmeli 2+2 8.00 8.00
DPR 612 PERİODONTOLOJİ AÇISINDAN ORAL İMPLANTOLOJİ Seçmeli 2+0 6.00 6.00
DPR 614 PERİODONTOLOJİDE İMPLANT VE DOKU REGENERASYON TEKNİKLERİ Seçmeli 2+2 8.00 8.00
DPR 615 DENTAL PLAK VE PATOJENİTESİ Seçmeli 2+0 6.00 6.00
DPR 616 PERİODONTOLOJİDE İDAME VE ÖNEMİ Seçmeli 2+0 6.00 6.00
DPR 617 PERİODONTAL ALETLER VE KULLANIMLARI Seçmeli 2+2 8.00 8.00
DPR 618 PERİODONTAL TEDAVİDE KEMOTERAPOTİK UYGULAMALAR Seçmeli 2+0 4.00 4.00
DPR 620 PERİODONTAL HASTALIKLARIN PATOGENEZİ VE İMMUNOLOJİ Seçmeli 2+0 6.00 6.00
DPR 621 GERİATRİK PERİODONTOLOJİ Seçmeli 2+2 8.00 8.00
DPR 623 PERİODONTOLOJİDE OKLUZAL DİSHARMONİLER VE TEDAVİLERİ Seçmeli 2+2 8.00 8.00
DPR 624 PERİODONTOLOJİ LİTERATÜRÜ Seçmeli 3+0 8.00 8.00
DPR 625 MULTİDİSİPLİNER TEDAVİLER Seçmeli 3+0 8.00 8.00
SBD 000 DENEY HAYVANLARI VE UYGULAMA YÖNTEMLERİ Seçmeli 3+3 8.00 8.00
SBY 001 İNGİLİZCE I Seçmeli 4+0 5.00 5.00
Öğrenciler, zorunlu dersleri öncelikli almak üzere her yarıyıl alacağı dersleri 30 AKTS’ye tamamlar.
 2. Yarıyıl Ders Planı

Dersin kodu Dersin adı Dersin tipi Teorik + Uygulama Yerel kredi AKTS kredisi
DPR 600 SEMİNER Zorunlu 2+0 5.00 5.00
DPR 888 TEZ DANIŞMANLIĞI DERSİ I Zorunlu 0+1 2.00 2.00
DPR 889 TEZ DANIŞMANLIĞI DERSİ II Zorunlu 0+1 2.00 2.00
SBA 000 ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİ Zorunlu 2+0 6.00 6.00
SBB 000 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ Zorunlu 2+0 6.00 6.00
DPR 601 İLERİ PERİODONTOLOJİ I Seçmeli 1+2 6.00 6.00
DPR 602 İLERİ PERİODONTOLOJİ II Seçmeli 2+2 8.00 8.00
DPR 604 İLERİ PERİODONTOLOJİDE CERRAHİ TEKNİKLER Seçmeli 2+2 8.00 8.00
DPR 605 PERİODONTOLOJİDE TEŞHİS PRENSİPLERİ VE METOTLARI Seçmeli 2+2 8.00 8.00
DPR 607 MUKOGİNGİVAL CERRAHİ PRENSİPLERİ Seçmeli 2+2 8.00 8.00
DPR 608 PLAK KONTROLÜ VE TOPLUMSAL BİREYSEL MOTİVASYON Seçmeli 2+0 6.00 6.00
DPR 609 PERİODONTAL DOKULARIN BİYOKİMYASI Seçmeli 2+0 6.00 6.00
DPR 611 PERİODONTOLOJİDE KULLANILAN BİYOMATERYALLER Seçmeli 2+2 8.00 8.00
DPR 612 PERİODONTOLOJİ AÇISINDAN ORAL İMPLANTOLOJİ Seçmeli 2+0 6.00 6.00
DPR 614 PERİODONTOLOJİDE İMPLANT VE DOKU REGENERASYON TEKNİKLERİ Seçmeli 2+2 8.00 8.00
DPR 615 DENTAL PLAK VE PATOJENİTESİ Seçmeli 2+0 6.00 6.00
DPR 616 PERİODONTOLOJİDE İDAME VE ÖNEMİ Seçmeli 2+0 6.00 6.00
DPR 617 PERİODONTAL ALETLER VE KULLANIMLARI Seçmeli 2+2 8.00 8.00
DPR 618 PERİODONTAL TEDAVİDE KEMOTERAPOTİK UYGULAMALAR Seçmeli 2+0 4.00 4.00
DPR 620 PERİODONTAL HASTALIKLARIN PATOGENEZİ VE İMMUNOLOJİ Seçmeli 2+0 6.00 6.00
DPR 621 GERİATRİK PERİODONTOLOJİ Seçmeli 2+2 8.00 8.00
DPR 623 PERİODONTOLOJİDE OKLUZAL DİSHARMONİLER VE TEDAVİLERİ Seçmeli 2+2 8.00 8.00
DPR 624 PERİODONTOLOJİ LİTERATÜRÜ Seçmeli 3+0 8.00 8.00
DPR 625 MULTİDİSİPLİNER TEDAVİLER Seçmeli 3+0 8.00 8.00
SBD 000 DENEY HAYVANLARI VE UYGULAMA YÖNTEMLERİ Seçmeli 3+3 8.00 8.00
SBY 002 İNGİLİZCE II Seçmeli 4+0 5.00 5.00
Öğrenciler, zorunlu dersleri öncelikli almak üzere her yarıyıl alacağı dersleri 30 AKTS’ye tamamlar.
 3. Yarıyıl Ders Planı

Dersin kodu Dersin adı Dersin tipi Teorik + Uygulama Yerel kredi AKTS kredisi
DPR 777 YETERLİLİĞE HAZIRLIK Zorunlu 0+0 30.00 30.00
DPR 811 TEZ ÇALIŞMASI 1 Zorunlu 0+1 25.00 25.00
DPR 812 TEZ ÇALIŞMASI 2 Zorunlu 0+1 25.00 25.00
DPR 813 TEZ ÇALIŞMASI 3 Zorunlu 0+1 25.00 25.00
DPR 814 TEZ ÇALIŞMASI 4 Zorunlu 0+1 25.00 25.00
DPR 815 TEZ ÇALIŞMASI 5 Zorunlu 0+1 25.00 25.00
DPR 851 UZMANLIK ALAN DERSİ 1 Seçmeli 8+0 5.00 5.00
DPR 852 UZMANLIK ALAN DERSI 2 Seçmeli 8+0 5.00 5.00
DPR 853 UZMANLIK ALAN DERSI 3 Seçmeli 8+0 5.00 5.00
DPR 854 UZMANLIK ALAN DERSI 4 Seçmeli 8+0 5.00 5.00
DPR 855 UZMANLIK ALAN DERSI 5 Seçmeli 8+0 5.00 5.00
ERU-001 ETİK KURUL RAPORU BEKLEME Seçmeli 0+0 0.00 0.00
Öğrenciler, zorunlu dersleri öncelikli almak üzere her yarıyıl alacağı dersleri 30 AKTS’ye tamamlar.
 4. Yarıyıl Ders Planı

Dersin kodu Dersin adı Dersin tipi Teorik + Uygulama Yerel kredi AKTS kredisi
DPR 777 YETERLİLİĞE HAZIRLIK Zorunlu 0+0 30.00 30.00
DPR 811 TEZ ÇALIŞMASI 1 Zorunlu 0+1 25.00 25.00
DPR 812 TEZ ÇALIŞMASI 2 Zorunlu 0+1 25.00 25.00
DPR 813 TEZ ÇALIŞMASI 3 Zorunlu 0+1 25.00 25.00
DPR 814 TEZ ÇALIŞMASI 4 Zorunlu 0+1 25.00 25.00
DPR 815 TEZ ÇALIŞMASI 5 Zorunlu 0+1 25.00 25.00
DPR 851 UZMANLIK ALAN DERSİ 1 Seçmeli 8+0 5.00 5.00
DPR 852 UZMANLIK ALAN DERSI 2 Seçmeli 8+0 5.00 5.00
DPR 853 UZMANLIK ALAN DERSI 3 Seçmeli 8+0 5.00 5.00
DPR 854 UZMANLIK ALAN DERSI 4 Seçmeli 8+0 5.00 5.00
DPR 855 UZMANLIK ALAN DERSI 5 Seçmeli 8+0 5.00 5.00
ERU-001 ETİK KURUL RAPORU BEKLEME Seçmeli 0+0 0.00 0.00
Öğrenciler, zorunlu dersleri öncelikli almak üzere her yarıyıl alacağı dersleri 30 AKTS’ye tamamlar.