Giriş | English

Yüksek Lisans > Sağlik Bilimleri Enstitüsü > Eczacilik Biyokimya (cumh.ü.ort.y.l) > Müfredat Dersleri ve AKTS Kredileri
 
ECZACILIK BİYOKİMYA (CUMH.Ü.ORT.Y.L)

       
Müfredat Dersleri ve AKTS Kredileri
 
 1. Yarıyıl Ders Planı

Dersin kodu Dersin adı Dersin tipi Teorik + Uygulama Yerel kredi AKTS kredisi
CEB 888 TEZ DANIŞMANLIĞI DERSİ I Zorunlu 0+1 2.00 2.00
CEB 889 TEZ DANIŞMANLIĞI DERSİ II Zorunlu 0+1 2.00 2.00
CEBK 500 ANABİLİM DALI SEMİNER Zorunlu 0+2 5.00 5.00
SBA 000 ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİ Zorunlu 2+0 6.00 6.00
SBB 000 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ Zorunlu 2+0 6.00 6.00
CEBK 501 PROTEİNLER Seçmeli 3+0 8.00 8.00
CEBK 502 ENZİMLER Seçmeli 3+0 8.00 8.00
CEBK 503 KARBONHİDRATLAR Seçmeli 3+0 8.00 8.00
CEBK 504 NÜKLEİK ASİTLER Seçmeli 3+0 8.00 8.00
CEBK 505 YAĞLARIN METABOLİZLASI Seçmeli 3+0 8.00 8.00
CEBK 506 BİYOENERJİ ÜRETİMİ Seçmeli 3+0 8.00 8.00
CEBK 509 BİYOKİMYODA ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ Seçmeli 3+0 8.00 8.00
CEBK 516 SERBEST RADİKALLER VE ANTİOKSİDANLAR Seçmeli 3+0 8.00 8.00
CEBK 517 İZ ELEMENTLERİN FONKSİYONLARI VE METABOLİZMALARI Seçmeli 3+0 8.00 8.00
CEBK 518 BİYOKİMYASAL HESAPLAMALAR Seçmeli 3+0 8.00 8.00
CEBK 519 BİYOKİMYADA LABORATUVAR PRENSİPLERİ Seçmeli 3+0 8.00 8.00
CEBK 520 SIVI VE ELEKTROLİT BİYOKİMYASI Seçmeli 3+0 8.00 8.00
CEBK 521 EGZERSİZ BİYOKİMYASI VE OBEZİTE Seçmeli 3+0 8.00 8.00
CEBK 522 VUCUT SIVILARI BİYOKİMYASI Seçmeli 3+0 8.00 8.00
CEBK 523 PROTEİN SAFLAŞTIRMASI VE KARAKTERİZASYONU Seçmeli 3+0 8.00 8.00
CEBK 524 VİTAMİNLER Seçmeli 3+0 8.00 8.00
CEBK 525 KLINİK BİYOKİMYA I Seçmeli 3+0 8.00 8.00
CEBK 526 KLİNİK BİYOKİMYADA OLGU SUNUMU I Seçmeli 3+0 8.00 8.00
CEBK 527 İLERİ MOLEKÜLER HÜCRE BİYOLOJİSİ TEKNİKLERİ Seçmeli 3+0 8.00 8.00
SBD 000 DENEY HAYVANLARI VE UYGULAMA YÖNTEMLERİ Seçmeli 3+3 8.00 8.00
Öğrenciler, zorunlu dersleri öncelikli almak üzere her yarıyıl alacağı dersleri 30 AKTS’ye tamamlar.
 2. Yarıyıl Ders Planı

Dersin kodu Dersin adı Dersin tipi Teorik + Uygulama Yerel kredi AKTS kredisi
CEB 888 TEZ DANIŞMANLIĞI DERSİ I Zorunlu 0+1 2.00 2.00
CEB 889 TEZ DANIŞMANLIĞI DERSİ II Zorunlu 0+1 2.00 2.00
CEBK 500 ANABİLİM DALI SEMİNER Zorunlu 0+2 5.00 5.00
SBA 000 ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİ Zorunlu 2+0 6.00 6.00
SBB 000 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ Zorunlu 2+0 6.00 6.00
CEBK 501 PROTEİNLER Seçmeli 3+0 8.00 8.00
CEBK 502 ENZİMLER Seçmeli 3+0 8.00 8.00
CEBK 503 KARBONHİDRATLAR Seçmeli 3+0 8.00 8.00
CEBK 504 NÜKLEİK ASİTLER Seçmeli 3+0 8.00 8.00
CEBK 505 YAĞLARIN METABOLİZLASI Seçmeli 3+0 8.00 8.00
CEBK 506 BİYOENERJİ ÜRETİMİ Seçmeli 3+0 8.00 8.00
CEBK 509 BİYOKİMYODA ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ Seçmeli 3+0 8.00 8.00
CEBK 516 SERBEST RADİKALLER VE ANTİOKSİDANLAR Seçmeli 3+0 8.00 8.00
CEBK 517 İZ ELEMENTLERİN FONKSİYONLARI VE METABOLİZMALARI Seçmeli 3+0 8.00 8.00
CEBK 518 BİYOKİMYASAL HESAPLAMALAR Seçmeli 3+0 8.00 8.00
CEBK 519 BİYOKİMYADA LABORATUVAR PRENSİPLERİ Seçmeli 3+0 8.00 8.00
CEBK 520 SIVI VE ELEKTROLİT BİYOKİMYASI Seçmeli 3+0 8.00 8.00
CEBK 521 EGZERSİZ BİYOKİMYASI VE OBEZİTE Seçmeli 3+0 8.00 8.00
CEBK 522 VUCUT SIVILARI BİYOKİMYASI Seçmeli 3+0 8.00 8.00
CEBK 523 PROTEİN SAFLAŞTIRMASI VE KARAKTERİZASYONU Seçmeli 3+0 8.00 8.00
CEBK 524 VİTAMİNLER Seçmeli 3+0 8.00 8.00
CEBK 525 KLINİK BİYOKİMYA I Seçmeli 3+0 8.00 8.00
CEBK 526 KLİNİK BİYOKİMYADA OLGU SUNUMU I Seçmeli 3+0 8.00 8.00
CEBK 527 İLERİ MOLEKÜLER HÜCRE BİYOLOJİSİ TEKNİKLERİ Seçmeli 3+0 8.00 8.00
SBD 000 DENEY HAYVANLARI VE UYGULAMA YÖNTEMLERİ Seçmeli 3+3 8.00 8.00
Öğrenciler, zorunlu dersleri öncelikli almak üzere her yarıyıl alacağı dersleri 30 AKTS’ye tamamlar.
 3. Yarıyıl Ders Planı

Dersin kodu Dersin adı Dersin tipi Teorik + Uygulama Yerel kredi AKTS kredisi
CEB 712 TEZ ÇALIŞMASI 2 Zorunlu 0+0 25.00 25.00
CEB 777 DÖNEM PROJESİ Zorunlu 2+2 30.00 30.00
CEBK 700 TEZ ÇALIŞMASI DERSİ Zorunlu 0+1 25.00 25.00
CEB 752 UZMANLIK ALAN DERSİ 2 Seçmeli 8+0 5.00 5.00
CEBK 800 UZMANLIK ALAN DERSİ Seçmeli 8+0 5.00 5.00
ERU-001 ETİK KURUL RAPORU BEKLEME Seçmeli 0+0 0.00 0.00
Öğrenciler, zorunlu dersleri öncelikli almak üzere her yarıyıl alacağı dersleri 30 AKTS’ye tamamlar.
 4. Yarıyıl Ders Planı

Dersin kodu Dersin adı Dersin tipi Teorik + Uygulama Yerel kredi AKTS kredisi
CEB 712 TEZ ÇALIŞMASI 2 Zorunlu 0+0 25.00 25.00
CEB 777 DÖNEM PROJESİ Zorunlu 2+2 30.00 30.00
CEBK 700 TEZ ÇALIŞMASI DERSİ Zorunlu 0+1 25.00 25.00
CEB 752 UZMANLIK ALAN DERSİ 2 Seçmeli 8+0 5.00 5.00
CEBK 800 UZMANLIK ALAN DERSİ Seçmeli 8+0 5.00 5.00
ERU-001 ETİK KURUL RAPORU BEKLEME Seçmeli 0+0 0.00 0.00
Öğrenciler, zorunlu dersleri öncelikli almak üzere her yarıyıl alacağı dersleri 30 AKTS’ye tamamlar.