Giriş | English

Yüksek Lisans > Sağlik Bilimleri Enstitüsü > Tibbi Genetik (yüksek Lisans) > Müfredat Dersleri ve AKTS Kredileri
 
TIBBİ GENETİK (YÜKSEK LİSANS)

       
Müfredat Dersleri ve AKTS Kredileri
 
 1. Yarıyıl Ders Planı

Dersin kodu Dersin adı Dersin tipi Teorik + Uygulama Yerel kredi AKTS kredisi
GEN 500 ANABİLİM DALI SEMİNERİ Zorunlu 0+2 5.00 5.00
GEN 888 TEZ DANIŞMANLIĞI DERSİ I Zorunlu 0+1 2.00 2.00
GEN 889 TEZ DANIŞMANLIĞI DERSİ II Zorunlu 0+1 2.00 2.00
SBA 000 ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİ Zorunlu 2+0 6.00 6.00
SBB 000 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ Zorunlu 2+0 6.00 6.00
GEN 501 TEMEL TIBBI GENETİK Seçmeli 3+0 8.00 8.00
GEN 502 MOLEKÜLER BİYOLOJİ Seçmeli 3+0 8.00 8.00
GEN 503 SITOGENETİK Seçmeli 2+2 8.00 8.00
GEN 504 İNSAN POPÜLASYON GENETİĞİ Seçmeli 2+0 6.00 6.00
GEN 505 GENETİK HASTALIKLARA YAKLAŞIM Seçmeli 2+2 8.00 8.00
GEN 506 REKOMBİNANT DNA TEKNOLOJİLERİNİN TIPTA Seçmeli 2+2 8.00 8.00
GEN 507 GENETİK DANIŞMA YÖNTEMLERİ Seçmeli 2+0 6.00 6.00
GEN 508 KANSER GENETİĞİ Seçmeli 2+0 6.00 6.00
GEN 509 DOKU KÜLTÜR YÖNTEMLERİ VE KROMOZOM BANTLAMA Seçmeli 2+2 8.00 8.00
GEN 510 SİTOGENETİK NOMENKLATÖRÜ (SİTOGENETİK YAZILIM KURA Seçmeli 1+0 4.00 4.00
GEN 511 HEMATOLOJİK MALİNİTELERDE SİTOGENETİK YAKLAŞIMLA Seçmeli 1+2 6.00 6.00
GEN 512 İMMÜNOGENETİK Seçmeli 2+0 6.00 6.00
SBD 000 DENEY HAYVANLARI VE UYGULAMA YÖNTEMLERİ Seçmeli 3+3 5.00 5.00
SBY 001 İNGİLİZCE I Seçmeli 4+0 5.00 5.00
Öğrenciler, zorunlu dersleri öncelikli almak üzere her yarıyıl alacağı dersleri 30 AKTS’ye tamamlar.
 2. Yarıyıl Ders Planı

Dersin kodu Dersin adı Dersin tipi Teorik + Uygulama Yerel kredi AKTS kredisi
GEN 500 ANABİLİM DALI SEMİNERİ Zorunlu 0+2 5.00 5.00
GEN 888 TEZ DANIŞMANLIĞI DERSİ I Zorunlu 0+1 2.00 2.00
GEN 889 TEZ DANIŞMANLIĞI DERSİ II Zorunlu 0+1 2.00 2.00
SBA 000 ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİ Zorunlu 2+0 6.00 6.00
SBB 000 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ Zorunlu 2+0 6.00 6.00
GEN 501 TEMEL TIBBI GENETİK Seçmeli 3+0 8.00 8.00
GEN 502 MOLEKÜLER BİYOLOJİ Seçmeli 3+0 8.00 8.00
GEN 503 SITOGENETİK Seçmeli 2+2 8.00 8.00
GEN 504 İNSAN POPÜLASYON GENETİĞİ Seçmeli 2+0 6.00 6.00
GEN 505 GENETİK HASTALIKLARA YAKLAŞIM Seçmeli 2+2 8.00 8.00
GEN 506 REKOMBİNANT DNA TEKNOLOJİLERİNİN TIPTA Seçmeli 2+2 8.00 8.00
GEN 507 GENETİK DANIŞMA YÖNTEMLERİ Seçmeli 2+0 6.00 6.00
GEN 508 KANSER GENETİĞİ Seçmeli 2+0 6.00 6.00
GEN 509 DOKU KÜLTÜR YÖNTEMLERİ VE KROMOZOM BANTLAMA Seçmeli 2+2 8.00 8.00
GEN 510 SİTOGENETİK NOMENKLATÖRÜ (SİTOGENETİK YAZILIM KURA Seçmeli 1+0 4.00 4.00
GEN 511 HEMATOLOJİK MALİNİTELERDE SİTOGENETİK YAKLAŞIMLA Seçmeli 1+2 6.00 6.00
GEN 512 İMMÜNOGENETİK Seçmeli 2+0 6.00 6.00
SBD 000 DENEY HAYVANLARI VE UYGULAMA YÖNTEMLERİ Seçmeli 3+3 5.00 5.00
SBY 002 İNGLİZCE II Seçmeli 4+0 5.00 5.00
Öğrenciler, zorunlu dersleri öncelikli almak üzere her yarıyıl alacağı dersleri 30 AKTS’ye tamamlar.
 3. Yarıyıl Ders Planı

Dersin kodu Dersin adı Dersin tipi Teorik + Uygulama Yerel kredi AKTS kredisi
GEN 711 TEZ ÇALIŞMASI 1 Zorunlu 0+1 25.00 25.00
GEN 712 TEZ ÇALIŞMASI 2 Zorunlu 0+0 25.00 25.00
GEN 777 DÖNEM PROJESİ Zorunlu 2+2 30.00 30.00
ERU-001 ETİK KURUL RAPORU BEKLEME Seçmeli 0+0 0.00 0.00
GEN 751 UZMANLIK ALAN DERSİ 1 Seçmeli 8+0 5.00 5.00
GEN 752 UZMANLIK ALAN DERSİ 2 Seçmeli 8+0 5.00 5.00
Öğrenciler, zorunlu dersleri öncelikli almak üzere her yarıyıl alacağı dersleri 30 AKTS’ye tamamlar.
 4. Yarıyıl Ders Planı

Dersin kodu Dersin adı Dersin tipi Teorik + Uygulama Yerel kredi AKTS kredisi
GEN 711 TEZ ÇALIŞMASI 1 Zorunlu 0+1 25.00 25.00
GEN 712 TEZ ÇALIŞMASI 2 Zorunlu 0+0 25.00 25.00
GEN 777 DÖNEM PROJESİ Zorunlu 2+2 30.00 30.00
ERU-001 ETİK KURUL RAPORU BEKLEME Seçmeli 0+0 0.00 0.00
GEN 751 UZMANLIK ALAN DERSİ 1 Seçmeli 8+0 5.00 5.00
GEN 752 UZMANLIK ALAN DERSİ 2 Seçmeli 8+0 5.00 5.00
Öğrenciler, zorunlu dersleri öncelikli almak üzere her yarıyıl alacağı dersleri 30 AKTS’ye tamamlar.