Giriş | English

Doktora > Sağlik Bilimleri Enstitüsü > Veteriner İç Hast.(doktora) > Müfredat Dersleri ve AKTS Kredileri
 
VETERİNER İÇ HAST.(DOKTORA)

       
Müfredat Dersleri ve AKTS Kredileri
 
 1. Yarıyıl Ders Planı

Dersin kodu Dersin adı Dersin tipi Teorik + Uygulama Yerel kredi AKTS kredisi
SBA 000 ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİ Zorunlu 2+0 6.00 6.00
SBB 000 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ Zorunlu 2+0 6.00 6.00
VİH 600 SEMİNER Zorunlu 0+2 5.00 5.00
VİH 888 TEZ DANIŞMANLIĞI DERSİ I Zorunlu 0+1 2.00 2.00
VİH 889 TEZ DANIŞMANLIĞI DERSİ II Zorunlu 0+1 2.00 2.00
SBD 000 DENEY HAYVANLARI VE UYGULAMA YÖNTEMLERİ Seçmeli 3+3 8.00 8.00
VİH 601 RUMİNANTLARDA GASTROİNTESTİNAL SİSTEM HASTALIKLARI Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VİH 602 KÖPEK VE KEDİLERDE GASTROİNTESTİNAL SİSTEM HASTALIKLARI Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VİH 603 RUMİNANTLARDA METABOLİZMA HASTALIKLARI Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VİH 604 KÖPEK VE KEDİLERDE METABOLİZMA HASTALIKLARI Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VİH 605 RUMİNANTLARDA SOLUNUM SİSTEMİ HASTALIKLARI Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VİH 606 KÖPEK VE KEDİLERDE SOLUNUM SİSTEMİ HASTALIKLARI Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VİH 607 RUMİNANTLARDA ÜRİNER SİSTEMİ HASTALIKLARI Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VİH 608 KÖPEK VE KEDİLERDE ÜRİNER SİSTEMİ HASTALIKLARI Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VİH 610 KÖPEK VE KEDİLER ENDOKRİN HASTALIKLAR Seçmeli 3+0 6.00 6.00
VİH 611 HAYVANLARDA KAN VE KAN YAPAN ORGAN HASTALIKLARI Seçmeli 3+0 6.00 6.00
VİH 612 RUMİNANTLARDA ÖN MİDELER VE ABOMASUM HASTALIKLARI Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VİH 613 KÖPEK VE KEDİLERDE ENFEKSİYÖZ HASTALIKLAR Seçmeli 3+0 6.00 6.00
VİH 614 KÖPEK VE KEDİLERDE İMMUN SİSTEM HASTALIKLARI Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VİH 615 HAYVANLARDA İMMUNİZASYON Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VİH 616 HAYVANLARDA KARACİĞER VE PANKREAS HASTALIKLARI Seçmeli 3+0 6.00 6.00
VİH 621 ATLARIN ÜRİNER VE KARDİYOVASKÜLER SİSTEM HASTALIKLARI Seçmeli 3+0 6.00 6.00
VİH 622 ATLARIN DERİ VE SİNİR SİSTEMİ HASTALIKLARI Seçmeli 3+0 8.00 8.00
VİH 623 HAYVANLARDA ACİL MÜDAHALE VE YOĞUN BAKIM Seçmeli 3+0 8.00 8.00
VİH 624 HAYVANLARDA KLİNİK MUAYENE METOTLARI Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VİH 625 HAYVANLARDA KARDİYOVASKÜLER SİSTEM HASTALIKLARI Seçmeli 3+0 6.00 6.00
VİH 626 HAYVANLARDA SİNİR SİSTEMİ HASTALIKLARI Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VİH 627 RUMİNANTLARDA ÖN MİDELER VE ABOMASUM HASTALIKLARININ KLİNİK MUAYENE YÖNTEML Seçmeli 2+2 6.00 6.00
VİH 628 HAYVANLARDA ZEHİRLENMELERİN KLİNİK VE LABORATUVAR TANILARI VE SAĞALTIM Seçmeli 2+2 6.00 6.00
VİH 632 KÖPEK VE KEDİLERDE DERİ HASTALIKLARINDA TANI YÖNTEMLERİ VE SAĞALTIM Seçmeli 2+2 6.00 6.00
VİH 634 BÖBREK HASTALIKLARI Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VİH 635 HAYVANLARA GASTROINTESTINAL SISTEM ENDOSKOPISI Seçmeli 2+2 6.00 6.00
VİH 636 HAYVANLARDA İDRAR KRISTAL VE ÜROLITLERI Seçmeli 2+2 6.00 6.00
VİH 638 KEDI VE KÖPEKLERDE SINIR SISTEMI HASTALIKLARINDA MEDIKAL TERAPI Seçmeli 3+0 6.00 6.00
VİH 639 RUMİNANTLARIN SİNİR SİSTEMİ HASTALIKLARI Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VİH 640 KLİNİK ONKOLOJİ Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VİH 641 RUMİNANTLARDA DERİ HASTALIKLARI Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VİH 642 KEDİ VE KÖPEKLERDE ZOONOZLAR Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VİH 643 RUMİNANTLARDA ZOONOZLAR Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VİH 644 KEDİ VE KÖPEKLERDE ZEHİRLENMELER Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VİH 645 RUMİNANTLARDA ZEHİRLENMELER Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VİH 646 KEDİ VE KÖPEKLERDE NEONATAL HASTALIKLAR Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VİH 647 ATLARDA VE RUMİNANTLARDA NEONATAL HASTALIKLAR Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VİH 648 ATLARIN SOLUNUM SİSTEMİ HASTALIKLARI Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VİH 649 ATLARIN SİNDİRİM SİSTEMİ HASTALIKLARI Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VİH 656 VETERİNER HEKİMLİĞİ MEVZUATI Seçmeli 3+0 6.00 6.00
VİH 657 KLİNİK ETİK Seçmeli 0+4 6.00 6.00
VİH 658 KLİNİK UYGULAMALARDA HAYVAN GÖNENCİ (REFAHI) Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VİH 659 SAĞLIK BİLİMLERİNDE ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİ Seçmeli 2+0 4.00 4.00
Öğrenciler, zorunlu dersleri öncelikli almak üzere her yarıyıl alacağı dersleri 30 AKTS’ye tamamlar.
 2. Yarıyıl Ders Planı

Dersin kodu Dersin adı Dersin tipi Teorik + Uygulama Yerel kredi AKTS kredisi
SBA 000 ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİ Zorunlu 2+0 6.00 6.00
SBB 000 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ Zorunlu 2+0 6.00 6.00
VİH 600 SEMİNER Zorunlu 0+2 5.00 5.00
VİH 888 TEZ DANIŞMANLIĞI DERSİ I Zorunlu 0+1 2.00 2.00
VİH 889 TEZ DANIŞMANLIĞI DERSİ II Zorunlu 0+1 2.00 2.00
SBD 000 DENEY HAYVANLARI VE UYGULAMA YÖNTEMLERİ Seçmeli 3+3 8.00 8.00
SBY 002 İNGİLİZCE II Seçmeli 4+0 5.00 5.00
VİH 601 RUMİNANTLARDA GASTROİNTESTİNAL SİSTEM HASTALIKLARI Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VİH 602 KÖPEK VE KEDİLERDE GASTROİNTESTİNAL SİSTEM HASTALIKLARI Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VİH 603 RUMİNANTLARDA METABOLİZMA HASTALIKLARI Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VİH 604 KÖPEK VE KEDİLERDE METABOLİZMA HASTALIKLARI Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VİH 605 RUMİNANTLARDA SOLUNUM SİSTEMİ HASTALIKLARI Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VİH 606 KÖPEK VE KEDİLERDE SOLUNUM SİSTEMİ HASTALIKLARI Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VİH 607 RUMİNANTLARDA ÜRİNER SİSTEMİ HASTALIKLARI Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VİH 608 KÖPEK VE KEDİLERDE ÜRİNER SİSTEMİ HASTALIKLARI Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VİH 610 KÖPEK VE KEDİLER ENDOKRİN HASTALIKLAR Seçmeli 3+0 6.00 6.00
VİH 611 HAYVANLARDA KAN VE KAN YAPAN ORGAN HASTALIKLARI Seçmeli 3+0 6.00 6.00
VİH 612 RUMİNANTLARDA ÖN MİDELER VE ABOMASUM HASTALIKLARI Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VİH 613 KÖPEK VE KEDİLERDE ENFEKSİYÖZ HASTALIKLAR Seçmeli 3+0 6.00 6.00
VİH 614 KÖPEK VE KEDİLERDE İMMUN SİSTEM HASTALIKLARI Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VİH 615 HAYVANLARDA İMMUNİZASYON Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VİH 616 HAYVANLARDA KARACİĞER VE PANKREAS HASTALIKLARI Seçmeli 3+0 6.00 6.00
VİH 621 ATLARIN ÜRİNER VE KARDİYOVASKÜLER SİSTEM HASTALIKLARI Seçmeli 3+0 6.00 6.00
VİH 622 ATLARIN DERİ VE SİNİR SİSTEMİ HASTALIKLARI Seçmeli 3+0 8.00 8.00
VİH 623 HAYVANLARDA ACİL MÜDAHALE VE YOĞUN BAKIM Seçmeli 3+0 8.00 8.00
VİH 624 HAYVANLARDA KLİNİK MUAYENE METOTLARI Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VİH 625 HAYVANLARDA KARDİYOVASKÜLER SİSTEM HASTALIKLARI Seçmeli 3+0 6.00 6.00
VİH 626 HAYVANLARDA SİNİR SİSTEMİ HASTALIKLARI Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VİH 627 RUMİNANTLARDA ÖN MİDELER VE ABOMASUM HASTALIKLARININ KLİNİK MUAYENE YÖNTEML Seçmeli 2+2 6.00 6.00
VİH 628 HAYVANLARDA ZEHİRLENMELERİN KLİNİK VE LABORATUVAR TANILARI VE SAĞALTIM Seçmeli 2+2 6.00 6.00
VİH 632 KÖPEK VE KEDİLERDE DERİ HASTALIKLARINDA TANI YÖNTEMLERİ VE SAĞALTIM Seçmeli 2+2 6.00 6.00
VİH 634 BÖBREK HASTALIKLARI Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VİH 635 HAYVANLARA GASTROINTESTINAL SISTEM ENDOSKOPISI Seçmeli 2+2 6.00 6.00
VİH 636 HAYVANLARDA İDRAR KRISTAL VE ÜROLITLERI Seçmeli 2+2 6.00 6.00
VİH 638 KEDI VE KÖPEKLERDE SINIR SISTEMI HASTALIKLARINDA MEDIKAL TERAPI Seçmeli 3+0 6.00 6.00
VİH 639 RUMİNANTLARIN SİNİR SİSTEMİ HASTALIKLARI Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VİH 640 KLİNİK ONKOLOJİ Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VİH 641 RUMİNANTLARDA DERİ HASTALIKLARI Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VİH 642 KEDİ VE KÖPEKLERDE ZOONOZLAR Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VİH 643 RUMİNANTLARDA ZOONOZLAR Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VİH 644 KEDİ VE KÖPEKLERDE ZEHİRLENMELER Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VİH 645 RUMİNANTLARDA ZEHİRLENMELER Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VİH 646 KEDİ VE KÖPEKLERDE NEONATAL HASTALIKLAR Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VİH 647 ATLARDA VE RUMİNANTLARDA NEONATAL HASTALIKLAR Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VİH 648 ATLARIN SOLUNUM SİSTEMİ HASTALIKLARI Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VİH 649 ATLARIN SİNDİRİM SİSTEMİ HASTALIKLARI Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VİH 656 VETERİNER HEKİMLİĞİ MEVZUATI Seçmeli 3+0 6.00 6.00
VİH 657 KLİNİK ETİK Seçmeli 0+4 6.00 6.00
VİH 658 KLİNİK UYGULAMALARDA HAYVAN GÖNENCİ (REFAHI) Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VİH 659 SAĞLIK BİLİMLERİNDE ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİ Seçmeli 2+0 4.00 4.00
Öğrenciler, zorunlu dersleri öncelikli almak üzere her yarıyıl alacağı dersleri 30 AKTS’ye tamamlar.
 3. Yarıyıl Ders Planı

Dersin kodu Dersin adı Dersin tipi Teorik + Uygulama Yerel kredi AKTS kredisi
VİH 811 TEZ ÇALIŞMASI 1 Zorunlu 0+1 25.00 25.00
VİH 812 TEZ ÇALIŞMASI 2 Zorunlu 0+1 25.00 25.00
VİH 813 TEZ ÇALIŞMASI 3 Zorunlu 0+1 25.00 25.00
ERU-001 ETİK KURUL RAPORU BEKLEME Seçmeli 0+0 0.00 0.00
VİH 851 UZMANLIK ALAN DERSİ 1 Seçmeli 8+0 5.00 5.00
VİH 852 UZMANLIK ALAN DERSI 2 Seçmeli 8+0 5.00 5.00
Öğrenciler, zorunlu dersleri öncelikli almak üzere her yarıyıl alacağı dersleri 30 AKTS’ye tamamlar.
 4. Yarıyıl Ders Planı

Dersin kodu Dersin adı Dersin tipi Teorik + Uygulama Yerel kredi AKTS kredisi
VİH 811 TEZ ÇALIŞMASI 1 Zorunlu 0+1 25.00 25.00
VİH 812 TEZ ÇALIŞMASI 2 Zorunlu 0+1 25.00 25.00
VİH 813 TEZ ÇALIŞMASI 3 Zorunlu 0+1 25.00 25.00
ERU-001 ETİK KURUL RAPORU BEKLEME Seçmeli 0+0 0.00 0.00
VİH 851 UZMANLIK ALAN DERSİ 1 Seçmeli 8+0 5.00 5.00
VİH 852 UZMANLIK ALAN DERSI 2 Seçmeli 8+0 5.00 5.00
Öğrenciler, zorunlu dersleri öncelikli almak üzere her yarıyıl alacağı dersleri 30 AKTS’ye tamamlar.