Giriş | English

Yüksek Lisans > Sağlik Bilimleri Enstitüsü > Vet.hayvan Bes.ve Bes.has(yüksek Lisans) > Müfredat Dersleri ve AKTS Kredileri
 
VET.HAYVAN BES.VE BES.HAS(YÜKSEK LİSANS)

       
Müfredat Dersleri ve AKTS Kredileri
 
 1. Yarıyıl Ders Planı

Dersin kodu Dersin adı Dersin tipi Teorik + Uygulama Yerel kredi AKTS kredisi
SBA 000 ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİ Zorunlu 2+0 6.00 6.00
SBB 000 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ Zorunlu 2+0 6.00 6.00
VHB 500 ANABİLİM DALI SEMİNERİ Zorunlu 0+2 5.00 5.00
VHB 888 TEZ DANIŞMANLIĞI DERSİ I Zorunlu 0+1 2.00 2.00
VHB 889 TEZ DANIŞMANLIĞI DERSİ II Zorunlu 0+1 2.00 2.00
SBD 000 DENEY HAYVANLARI VE UYGULAMA YÖNTEMLERİ Seçmeli 3+3 8.00 8.00
VHB 501 YEMLERDE HAM BESİN MADDE ANALİZLERİ Seçmeli 2+2 6.00 6.00
VHB 502 YEMLERE UYGULANAN TEKNOLOJİK İŞLEMLER Seçmeli 2+2 6.00 6.00
VHB 503 RASYON HAZIRLANMASINDA ANA İLKELER Seçmeli 2+2 6.00 6.00
VHB 504 KOYUN VE KEÇİ BESLEME Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VHB 505 SÜT İNEĞİ BESLENMESİ Seçmeli 3+0 6.00 6.00
VHB 506 BESİ SIĞIRLARININ BESLENMESİ Seçmeli 2+2 6.00 6.00
VHB 507 AT BESLEME Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VHB 508 TAVUK, KAZ, ÖRDEK VE HİNDİ BESLEME Seçmeli 2+2 6.00 6.00
VHB 509 KÜÇÜK EVCİL KARNİVORLARIN BESLENMESİ Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VHB 510 BESLENME HASTALIKLARI Seçmeli 3+0 6.00 6.00
VHB 511 YEM MADDELERİNİN İŞLENMESİ VE KARMA YEM HAZIRLAMA Seçmeli 2+2 6.00 6.00
VHB 512 LİPİDLER VE HAYVAN BESLEMEDEKİ ÖNEMİ Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VHB 513 PROTEİNLER VE HAYVAN BESLEMEDEKİ ÖNEMİ Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VHB 514 KARBONHİDRATLAR VE HAYVAN BESLEMEDEKİ ÖNEMİ Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VHB 515 VİTAMİNLER, MİNERAL MADDELER VE HAYVAN BESLEMEDEKİ Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VHB 516 KONSERVE YEMLER Seçmeli 1+0 2.00 2.00
VHB 517 RUMİNANT BESLENMESİNDE PROTEİN OLMAYAN AZOT (NPN) Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VHB 518 BESLENMENİN DÖL VERİMİNE ETKİSİ Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VHB 519 YEMLERDE ANTİNUTRİSYONEL FAKTÖRLER Seçmeli 1+0 2.00 2.00
VHB 520 TAVŞAN, VİZON VE DİĞER DENEY HAYVANLARININ BESLENL Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VHB 521 YEM KATKI MADDELERİ Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VHB 522 BİTKİSEL KÖKENLİ YEMLER Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VHB 523 HAYVANSAL KÖKENLİ YEMLER Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VHB 524 YEM BİTKİLERİNDE HÜCRE DUVARI UNSURLARI Seçmeli 3+0 6.00 6.00
VHB 525 YEMLERDE ENERJİ DEĞERLERİNİN BELİRLENMESİ Seçmeli 2+2 6.00 6.00
VHB 526 RUMENDE SİNDİRİMİN SAPTANMASI Seçmeli 3+0 6.00 6.00
VHB 527 Alternatif Yem Maddeleri Seçmeli 2+2 6.00 6.00
VHB 528 Yem Hijyeni Seçmeli 1+0 2.00 2.00
VHB 529 Köpek ve Kedilerde Geriatrik Besleme Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VHB 530 Köpeklerde Beslenme Hastalıkları Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VHB 531 Kedilerde Beslenme Hastalıkları Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VHB 532 Atların Beslenme Hastalıkları Seçmeli 3+0 6.00 6.00
VHB 533 RUMEN METABOLİTLERİ Seçmeli 3+0 6.00 6.00
VHB 534 KUZU BUZAĞI BESLEME İLKELERİ Seçmeli 2+2 6.00 6.00
VHB 535 YUMURTACI TAVUKLARIN BESLENMESİ Seçmeli 2+2 6.00 6.00
VHB 536 RUMINANT BESLENMEDE NPN Seçmeli 2+2 6.00 6.00
VHB 537 RUMEN BİYOLOJİSİ VE FERMENTASYON Seçmeli 3+0 6.00 6.00
VHB 538 SİLAJ YAPIMI VE TEKNOLOJİSİ Seçmeli 2+2 6.00 6.00
VHB 539 HAYVANSAL ÜRÜN KALİTESİNİ ETKİLEYEN BESLENME FAKTÖRLERİ Seçmeli 2+2 6.00 6.00
VHB 540 DAMIZLIK RUMİNANTLARIN BESLENMESİ Seçmeli 2+2 6.00 6.00
VHB 541 DAMIZLIK YUMURTACI VE BROYLERLERİN BESLENMESİ Seçmeli 2+2 6.00 6.00
Öğrenciler, zorunlu dersleri öncelikli almak üzere her yarıyıl alacağı dersleri 30 AKTS’ye tamamlar.
 2. Yarıyıl Ders Planı

Dersin kodu Dersin adı Dersin tipi Teorik + Uygulama Yerel kredi AKTS kredisi
SBA 000 ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİ Zorunlu 2+0 6.00 6.00
SBB 000 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ Zorunlu 2+0 6.00 6.00
VHB 500 ANABİLİM DALI SEMİNERİ Zorunlu 0+2 5.00 5.00
VHB 888 TEZ DANIŞMANLIĞI DERSİ I Zorunlu 0+1 2.00 2.00
VHB 889 TEZ DANIŞMANLIĞI DERSİ II Zorunlu 0+1 2.00 2.00
SBD 000 DENEY HAYVANLARI VE UYGULAMA YÖNTEMLERİ Seçmeli 3+3 8.00 8.00
VHB 501 YEMLERDE HAM BESİN MADDE ANALİZLERİ Seçmeli 2+2 6.00 6.00
VHB 502 YEMLERE UYGULANAN TEKNOLOJİK İŞLEMLER Seçmeli 2+2 6.00 6.00
VHB 503 RASYON HAZIRLANMASINDA ANA İLKELER Seçmeli 2+2 6.00 6.00
VHB 504 KOYUN VE KEÇİ BESLEME Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VHB 505 SÜT İNEĞİ BESLENMESİ Seçmeli 3+0 6.00 6.00
VHB 506 BESİ SIĞIRLARININ BESLENMESİ Seçmeli 2+2 6.00 6.00
VHB 507 AT BESLEME Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VHB 508 TAVUK, KAZ, ÖRDEK VE HİNDİ BESLEME Seçmeli 2+2 6.00 6.00
VHB 509 KÜÇÜK EVCİL KARNİVORLARIN BESLENMESİ Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VHB 510 BESLENME HASTALIKLARI Seçmeli 3+0 6.00 6.00
VHB 511 YEM MADDELERİNİN İŞLENMESİ VE KARMA YEM HAZIRLAMA Seçmeli 2+2 6.00 6.00
VHB 512 LİPİDLER VE HAYVAN BESLEMEDEKİ ÖNEMİ Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VHB 513 PROTEİNLER VE HAYVAN BESLEMEDEKİ ÖNEMİ Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VHB 514 KARBONHİDRATLAR VE HAYVAN BESLEMEDEKİ ÖNEMİ Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VHB 515 VİTAMİNLER, MİNERAL MADDELER VE HAYVAN BESLEMEDEKİ Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VHB 516 KONSERVE YEMLER Seçmeli 1+0 2.00 2.00
VHB 517 RUMİNANT BESLENMESİNDE PROTEİN OLMAYAN AZOT (NPN) Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VHB 518 BESLENMENİN DÖL VERİMİNE ETKİSİ Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VHB 519 YEMLERDE ANTİNUTRİSYONEL FAKTÖRLER Seçmeli 1+0 2.00 2.00
VHB 520 TAVŞAN, VİZON VE DİĞER DENEY HAYVANLARININ BESLENL Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VHB 521 YEM KATKI MADDELERİ Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VHB 522 BİTKİSEL KÖKENLİ YEMLER Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VHB 523 HAYVANSAL KÖKENLİ YEMLER Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VHB 524 YEM BİTKİLERİNDE HÜCRE DUVARI UNSURLARI Seçmeli 3+0 6.00 6.00
VHB 525 YEMLERDE ENERJİ DEĞERLERİNİN BELİRLENMESİ Seçmeli 2+2 6.00 6.00
VHB 526 RUMENDE SİNDİRİMİN SAPTANMASI Seçmeli 3+0 6.00 6.00
VHB 527 Alternatif Yem Maddeleri Seçmeli 2+2 6.00 6.00
VHB 528 Yem Hijyeni Seçmeli 1+0 2.00 2.00
VHB 529 Köpek ve Kedilerde Geriatrik Besleme Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VHB 530 Köpeklerde Beslenme Hastalıkları Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VHB 531 Kedilerde Beslenme Hastalıkları Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VHB 532 Atların Beslenme Hastalıkları Seçmeli 3+0 6.00 6.00
VHB 533 RUMEN METABOLİTLERİ Seçmeli 3+0 6.00 6.00
VHB 534 KUZU BUZAĞI BESLEME İLKELERİ Seçmeli 2+2 6.00 6.00
VHB 535 YUMURTACI TAVUKLARIN BESLENMESİ Seçmeli 2+2 6.00 6.00
VHB 536 RUMINANT BESLENMEDE NPN Seçmeli 2+2 6.00 6.00
VHB 537 RUMEN BİYOLOJİSİ VE FERMENTASYON Seçmeli 3+0 6.00 6.00
VHB 538 SİLAJ YAPIMI VE TEKNOLOJİSİ Seçmeli 2+2 6.00 6.00
VHB 539 HAYVANSAL ÜRÜN KALİTESİNİ ETKİLEYEN BESLENME FAKTÖRLERİ Seçmeli 2+2 6.00 6.00
VHB 540 DAMIZLIK RUMİNANTLARIN BESLENMESİ Seçmeli 2+2 6.00 6.00
VHB 541 DAMIZLIK YUMURTACI VE BROYLERLERİN BESLENMESİ Seçmeli 2+2 6.00 6.00
Öğrenciler, zorunlu dersleri öncelikli almak üzere her yarıyıl alacağı dersleri 30 AKTS’ye tamamlar.
 3. Yarıyıl Ders Planı

Dersin kodu Dersin adı Dersin tipi Teorik + Uygulama Yerel kredi AKTS kredisi
VHB 711 TEZ ÇALIŞMASI 1 Zorunlu 0+1 25.00 25.00
VHB 712 TEZ ÇALIŞMASI 2 Zorunlu 0+0 25.00 25.00
VHB 777 DÖNEM PROJESİ Zorunlu 2+2 30.00 30.00
ERU-001 ETİK KURUL RAPORU BEKLEME Seçmeli 0+0 0.00 0.00
VHB 751 UZMANLIK ALAN DERSİ 1 Seçmeli 2+0 5.00 5.00
VHB 752 UZMANLIK ALAN DERSİ 2 Seçmeli 8+0 5.00 5.00
Öğrenciler, zorunlu dersleri öncelikli almak üzere her yarıyıl alacağı dersleri 30 AKTS’ye tamamlar.
 4. Yarıyıl Ders Planı

Dersin kodu Dersin adı Dersin tipi Teorik + Uygulama Yerel kredi AKTS kredisi
VHB 711 TEZ ÇALIŞMASI 1 Zorunlu 0+1 25.00 25.00
VHB 712 TEZ ÇALIŞMASI 2 Zorunlu 0+0 25.00 25.00
VHB 777 DÖNEM PROJESİ Zorunlu 2+2 30.00 30.00
ERU-001 ETİK KURUL RAPORU BEKLEME Seçmeli 0+0 0.00 0.00
VHB 751 UZMANLIK ALAN DERSİ 1 Seçmeli 2+0 5.00 5.00
VHB 752 UZMANLIK ALAN DERSİ 2 Seçmeli 8+0 5.00 5.00
Öğrenciler, zorunlu dersleri öncelikli almak üzere her yarıyıl alacağı dersleri 30 AKTS’ye tamamlar.