Giriş | English

Doktora > Sağlik Bilimleri Enstitüsü > Veter. Anatomi (doktora) > Müfredat Dersleri ve AKTS Kredileri
 
VETER. ANATOMİ (DOKTORA)

       
Müfredat Dersleri ve AKTS Kredileri
 
 1. Yarıyıl Ders Planı

Dersin kodu Dersin adı Dersin tipi Teorik + Uygulama Yerel kredi AKTS kredisi
SBA 000 ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİ Zorunlu 2+0 6.00 6.00
SBB 000 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ Zorunlu 2+0 6.00 6.00
VAN 600 SEMİNER Zorunlu 0+2 5.00 5.00
VAN 888 TEZ DANIŞMANLIĞI DERSİ I Zorunlu 0+1 2.00 2.00
VAN 889 TEZ DANIŞMANLIĞI DERSİ II Zorunlu 0+1 2.00 2.00
SBD 000 DENEY HAYVANLARI VE UYGULAMA YÖNTEMLERİ Seçmeli 3+3 8.00 8.00
VAN 601 OSTEOLOJİ Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VAN 602 ARTHROLOJİ VE MYOLOJİ Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VAN 603 HAREKET SİST. AKTİF VE PASİF UNSURLARIN UYGULAMASI Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VAN 604 EKLEM HAREKETLERİ Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VAN 605 SİNDİRİM SİSTEMİ Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VAN 606 SOLUNUM SİSTEMİ Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VAN 607 ÜRİNER SİSTEM Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VAN 608 DİŞİ VE ERKEK ÜREME ORGANLARI Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VAN 609 İÇ ORGANLAR BİLGİSİ UYGULAMALARI Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VAN 610 KALP VE KAN DOLAŞIMI Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VAN 611 LENF DOLAŞIMI Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VAN 612 MERKEZİ SİNİR SİSTEMİ Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VAN 623 ANATOMİ TERİMLERİ Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VAN 624 ANATOMİDE YAZIM TEKNİKLERİ Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VAN 625 BAZI OPERASYON VE ANESTEZİ BÖLGELERİNİN SEÇİM YERL Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VAN 628 VÜCUT REGİOLARI-III:ÖN VE ARKA BACAK Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VAN 630 KADAVRA HAZIRLAMA TEKNİKLERİ Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VAN 631 VÜCUT REGİOLARI-IV: GÖĞÜS Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VAN 632 VÜCUT REGİOLARI-V: KARIN Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VAN 633 VÜCUT REGİOLARI-VI: PELVİS Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VAN 636 ENDOKRİN SİSTEM MORFOLOJİSİ Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VAN 655 SİNİR SİSTEMİNİN ANATOMİK GELİŞİMİ Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VAN 656 ÜROGENİTAL SİSTEMİN ANATOMİK GELİŞİMİ Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VAN 659 KLİNİK ANATOMİ I EKSTREMİTELER Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VAN 660 KLİNİK ANATOMİ II BAŞ VE BOYUN Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VAN 661 KLİNİK ANATOMİ III GÖGÜS VE KARIN Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VAN-613 KARŞILAŞTIRMALI ANATOMİ Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VAN-614 DENEY HAYVANLARININ KARŞILAŞTIRMALI ANATOMİSİ Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VAN-615 İSKELET VE MODEL HAZIRLAMA TEKNİKLERİ Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VAN-617 BAZI OPERASYON BÖLGELERİNİN ANATOMİSİ Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VAN-618 BAZI ANESTEZİ BÖLGELERİNİN ANATOMİSİ Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VAN-619 TERMOGRAFİK ANATOMİ Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VAN-620 3D ANATOMİ Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VAN-621 ARKEOLOJİK ANATOMİ Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VAN-622 ANATOMİDE SEM KULLANIMI Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VAN-637 KANATLILARDA KASLAR VE İSKELET SİSTEMİ Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VAN-638 KANATLILARDA İÇ ORGANLAR Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VAN-648 LABORATUVAR HAYVANLARI ANATOMİSİ I:RAT Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VAN-649 LABORATUVAR HAYVANLARI ANATOMİSİ II:TAVŞAN Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VAN-650 LABORATUVAR HAYVANLARI ANATOMİSİ III:FARE Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VAN-651 LABORATUVAR HAYVANLARI ANATOMİSİ IV:KOBAY Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VAN-662 KALBİN ARTERİAL VE VENÖZ DOLAŞIMI Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VAN-663 BEYİNİN LENF SİSTEMİ Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VAN-666 İN VİVO GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VAN-667 PARASEMPATİK CRANİAL GANGLİONLARIN TOPOGRAFİSİ Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VAN-668 ORTA KULAĞIN ANATOMİK İŞTİRAKLERİ Seçmeli 2+0 4.00 4.00
Öğrenciler, zorunlu dersleri öncelikli almak üzere her yarıyıl alacağı dersleri 30 AKTS’ye tamamlar.
 2. Yarıyıl Ders Planı

Dersin kodu Dersin adı Dersin tipi Teorik + Uygulama Yerel kredi AKTS kredisi
SBA 000 ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİ Zorunlu 2+0 6.00 6.00
SBB 000 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ Zorunlu 2+0 6.00 6.00
VAN 600 SEMİNER Zorunlu 0+2 5.00 5.00
VAN 888 TEZ DANIŞMANLIĞI DERSİ I Zorunlu 0+1 2.00 2.00
VAN 889 TEZ DANIŞMANLIĞI DERSİ II Zorunlu 0+1 2.00 2.00
SBD 000 DENEY HAYVANLARI VE UYGULAMA YÖNTEMLERİ Seçmeli 3+3 8.00 8.00
VAN 601 OSTEOLOJİ Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VAN 602 ARTHROLOJİ VE MYOLOJİ Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VAN 603 HAREKET SİST. AKTİF VE PASİF UNSURLARIN UYGULAMASI Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VAN 604 EKLEM HAREKETLERİ Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VAN 605 SİNDİRİM SİSTEMİ Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VAN 606 SOLUNUM SİSTEMİ Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VAN 607 ÜRİNER SİSTEM Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VAN 608 DİŞİ VE ERKEK ÜREME ORGANLARI Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VAN 609 İÇ ORGANLAR BİLGİSİ UYGULAMALARI Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VAN 610 KALP VE KAN DOLAŞIMI Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VAN 611 LENF DOLAŞIMI Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VAN 612 MERKEZİ SİNİR SİSTEMİ Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VAN 623 ANATOMİ TERİMLERİ Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VAN 624 ANATOMİDE YAZIM TEKNİKLERİ Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VAN 625 BAZI OPERASYON VE ANESTEZİ BÖLGELERİNİN SEÇİM YERL Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VAN 628 VÜCUT REGİOLARI-III:ÖN VE ARKA BACAK Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VAN 630 KADAVRA HAZIRLAMA TEKNİKLERİ Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VAN 631 VÜCUT REGİOLARI-IV: GÖĞÜS Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VAN 632 VÜCUT REGİOLARI-V: KARIN Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VAN 633 VÜCUT REGİOLARI-VI: PELVİS Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VAN 636 ENDOKRİN SİSTEM MORFOLOJİSİ Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VAN 655 SİNİR SİSTEMİNİN ANATOMİK GELİŞİMİ Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VAN 656 ÜROGENİTAL SİSTEMİN ANATOMİK GELİŞİMİ Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VAN 659 KLİNİK ANATOMİ I EKSTREMİTELER Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VAN 660 KLİNİK ANATOMİ II BAŞ VE BOYUN Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VAN 661 KLİNİK ANATOMİ III GÖGÜS VE KARIN Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VAN-613 KARŞILAŞTIRMALI ANATOMİ Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VAN-614 DENEY HAYVANLARININ KARŞILAŞTIRMALI ANATOMİSİ Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VAN-615 İSKELET VE MODEL HAZIRLAMA TEKNİKLERİ Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VAN-617 BAZI OPERASYON BÖLGELERİNİN ANATOMİSİ Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VAN-618 BAZI ANESTEZİ BÖLGELERİNİN ANATOMİSİ Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VAN-619 TERMOGRAFİK ANATOMİ Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VAN-620 3D ANATOMİ Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VAN-621 ARKEOLOJİK ANATOMİ Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VAN-622 ANATOMİDE SEM KULLANIMI Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VAN-637 KANATLILARDA KASLAR VE İSKELET SİSTEMİ Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VAN-638 KANATLILARDA İÇ ORGANLAR Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VAN-648 LABORATUVAR HAYVANLARI ANATOMİSİ I:RAT Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VAN-649 LABORATUVAR HAYVANLARI ANATOMİSİ II:TAVŞAN Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VAN-650 LABORATUVAR HAYVANLARI ANATOMİSİ III:FARE Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VAN-651 LABORATUVAR HAYVANLARI ANATOMİSİ IV:KOBAY Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VAN-662 KALBİN ARTERİAL VE VENÖZ DOLAŞIMI Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VAN-663 BEYİNİN LENF SİSTEMİ Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VAN-666 İN VİVO GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VAN-667 PARASEMPATİK CRANİAL GANGLİONLARIN TOPOGRAFİSİ Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VAN-668 ORTA KULAĞIN ANATOMİK İŞTİRAKLERİ Seçmeli 2+0 4.00 4.00
Öğrenciler, zorunlu dersleri öncelikli almak üzere her yarıyıl alacağı dersleri 30 AKTS’ye tamamlar.
 3. Yarıyıl Ders Planı

Dersin kodu Dersin adı Dersin tipi Teorik + Uygulama Yerel kredi AKTS kredisi
VAN 777 YETERLİLİĞE HAZIRLIK Zorunlu 0+0 30.00 30.00
VAN 811 TEZ ÇALIŞMASI 1 Zorunlu 0+1 25.00 25.00
VAN 812 TEZ ÇALIŞMASI 2 Zorunlu 0+1 25.00 25.00
VAN 813 TEZ ÇALIŞMASI 3 Zorunlu 0+1 25.00 25.00
VAN 814 TEZ ÇALIŞMASI 4 Zorunlu 0+1 25.00 25.00
VAN 815 TEZ ÇALIŞMASI 5 Zorunlu 0+1 25.00 25.00
ERU-001 ETİK KURUL RAPORU BEKLEME Seçmeli 0+0 0.00 0.00
VAN 851 UZMANLIK ALAN DERSİ 1 Seçmeli 8+0 5.00 5.00
VAN 852 UZMANLIK ALAN DERSI 2 Seçmeli 8+0 5.00 5.00
VAN 853 UZMANLIK ALAN DERSI 3 Seçmeli 8+0 5.00 5.00
VAN 854 UZMANLIK ALAN DERSI 4 Seçmeli 8+0 5.00 5.00
VAN 855 UZMANLIK ALAN DERSI 5 Seçmeli 8+0 5.00 5.00
Öğrenciler, zorunlu dersleri öncelikli almak üzere her yarıyıl alacağı dersleri 30 AKTS’ye tamamlar.
 4. Yarıyıl Ders Planı

Dersin kodu Dersin adı Dersin tipi Teorik + Uygulama Yerel kredi AKTS kredisi
VAN 777 YETERLİLİĞE HAZIRLIK Zorunlu 0+0 30.00 30.00
VAN 811 TEZ ÇALIŞMASI 1 Zorunlu 0+1 25.00 25.00
VAN 812 TEZ ÇALIŞMASI 2 Zorunlu 0+1 25.00 25.00
VAN 813 TEZ ÇALIŞMASI 3 Zorunlu 0+1 25.00 25.00
VAN 814 TEZ ÇALIŞMASI 4 Zorunlu 0+1 25.00 25.00
VAN 815 TEZ ÇALIŞMASI 5 Zorunlu 0+1 25.00 25.00
ERU-001 ETİK KURUL RAPORU BEKLEME Seçmeli 0+0 0.00 0.00
VAN 851 UZMANLIK ALAN DERSİ 1 Seçmeli 8+0 5.00 5.00
VAN 852 UZMANLIK ALAN DERSI 2 Seçmeli 8+0 5.00 5.00
VAN 853 UZMANLIK ALAN DERSI 3 Seçmeli 8+0 5.00 5.00
VAN 854 UZMANLIK ALAN DERSI 4 Seçmeli 8+0 5.00 5.00
VAN 855 UZMANLIK ALAN DERSI 5 Seçmeli 8+0 5.00 5.00
Öğrenciler, zorunlu dersleri öncelikli almak üzere her yarıyıl alacağı dersleri 30 AKTS’ye tamamlar.