Giriş | English

Yüksek Lisans > Sağlik Bilimleri Enstitüsü > Veteriner Anatomi (yüksek Lisans) > Müfredat Dersleri ve AKTS Kredileri
 
VETERİNER ANATOMİ (YÜKSEK LİSANS)

       
Müfredat Dersleri ve AKTS Kredileri
 
 1. Yarıyıl Ders Planı

Dersin kodu Dersin adı Dersin tipi Teorik + Uygulama Yerel kredi AKTS kredisi
SBA 000 ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİ Zorunlu 2+0 6.00 6.00
SBB 000 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ Zorunlu 2+0 6.00 6.00
VAN 500 ANABİLİM DALI SEMİNERİ Zorunlu 0+2 5.00 5.00
VAN 888 TEZ DANIŞMANLIĞI DERSİ I Zorunlu 0+1 2.00 2.00
VAN 889 TEZ DANIŞMANLIĞI DERSİ II Zorunlu 0+1 2.00 2.00
SBD 000 DENEY HAYVANLARI VE UYGULAMA YÖNTEMLERİ Seçmeli 3+3 8.00 8.00
VAN 000 ANATOMİ (BİLİMSEL HAZIRLIK) Seçmeli 2+0 6.00 6.00
VAN 501 HAREKET SİSTEMİ Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VAN 502 İÇ ORGANLAR I: SOLUNUM SİNDİRİM SİSTEMİ Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VAN 503 İÇ ORGANLAR II: ÜROGENİTAL SİSTEM Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VAN 504 EKLEMLER Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VAN 506 İÇ ORGAN BİLGİSİ UYGULAMALARI Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VAN 508 DİSEKSİYON TEKNİKLERİ I Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VAN 509 DİSEKSİYON TEKNİKLERİ II Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VAN 511 GENEL REGİONAL ANATOMİ Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VAN 514 AĞRI YOLLARI Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VAN 515 SPİNAL SİNİRLER Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VAN 517 MERKEZİ SİNİR SİSTEMİ Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VAN 518 OTONOM SİNİR SİSTEMİ Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VAN 519 BEŞ DUYU Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VAN 521 ANATOMİ YAZIM TENİKLERİ Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VAN 524 VENÖZ DOLAŞIMI Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VAN 525 LENF SİSTEMİ Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VAN 526 TIRNAK ANATOMİSİ Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VAN-507 TERMİNOLOJİ Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VAN-510 ANATOMİK TEKNİKLER Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VAN-512 LABARATUVAR HAYVANLARI ANATOMİSİ I: RAT Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VAN-513 LABARATUVAR HAYVANLARI ANATOMİSİ II: TAVŞAN Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VAN-516 GENEL DOLAŞIM SİSTEMİ Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VAN-520 MEMENİN ANATOMİSİ Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VAN-522 KANATLI ANATOMİSİ I : LOKOMOTOR SİSTEM Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VAN-523 KANATLI ANATOMİSİ II: İÇ ORGANLAR Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VAN-526 TIRNAK ANATOMİSİ Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VAN-529 KARŞILAŞTIRMALI ANATOMİ Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VAN-530 DENEY HAYVANLARININ KARŞILAŞTIRMALI ANATOMİSİ Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VAN-531 İSKELET VE MODEL HAZIRLAMA YÖNTEMLERİ Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VAN-532 BALIK ANATOMİSİ Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VAN-533 BAZI OPERASYON BÖLGELERİNİN ANATOMİSİ Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VAN-534 BAZI ANESTEZİ BÖLGELERİNİN ANATOMİSİ Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VAN-535 TERMOGRAFİK ANATOMİ Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VAN-536 3D ANATOMİ Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VAN-537 ARKEOLOJİK ANATOMİ Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VAN-538 ANATOMİDE SEM UYGULAMALARI Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VAN-539 DENEY HAYVANLARI ANATOMİSİ III:KOBAY Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VAN-540 DENEY HAYVANLARI ANATOMİSİ IV:FARE Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VAN-541 SİNİR SİSTEMİ UYGULAMALARI I (PERİFER) Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VAN-542 SİNİR SİSTEMİ UYGULAMALARI I (MERKEZİ) Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VAN-543 GÖZ ANATOMİSİ Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VAN-544 KULAK ANATOMİSİ Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VAN-545 TIRNAK VE DERİ ANATOMİSİ Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VAN-553 ESTETİK ANATOMİ Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VAN-555 SİNİR SİSTEMİNİN ANATOMİK GELİŞİMİ Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VAN-556 ÜROGENİTAL SİSTEMİN ANATOMİK GELİŞİMİ Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VAN-559 KLİNİK ANATOMİ I EKSTREMİTELER Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VAN-560 KLİNİK ANATOMİ II BAŞ VE BOYUN Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VAN-561 KLİNİK ANATOMİ III GÖGÜS VE KARIN Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VAN-563 BEYİNİN LENF SİSTEMİ Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VAN-564 GÖZÜN LENF SİSTEMİ Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VAN-566 İN VİVO GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VAN-567 PARASEMPATİK CRANİAL GANGLİONLARIN TOPOGRAFİSİ Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VAN-568 ORTA KULAĞIN ANATOMİK İŞTİRAKLERİ Seçmeli 2+0 4.00 4.00
Öğrenciler, zorunlu dersleri öncelikli almak üzere her yarıyıl alacağı dersleri 30 AKTS’ye tamamlar.
 2. Yarıyıl Ders Planı

Dersin kodu Dersin adı Dersin tipi Teorik + Uygulama Yerel kredi AKTS kredisi
SBA 000 ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİ Zorunlu 2+0 6.00 6.00
SBB 000 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ Zorunlu 2+0 6.00 6.00
VAN 500 ANABİLİM DALI SEMİNERİ Zorunlu 0+2 5.00 5.00
VAN 888 TEZ DANIŞMANLIĞI DERSİ I Zorunlu 0+1 2.00 2.00
VAN 889 TEZ DANIŞMANLIĞI DERSİ II Zorunlu 0+1 2.00 2.00
SBD 000 DENEY HAYVANLARI VE UYGULAMA YÖNTEMLERİ Seçmeli 3+3 8.00 8.00
VAN 000 ANATOMİ (BİLİMSEL HAZIRLIK) Seçmeli 2+0 6.00 6.00
VAN 501 HAREKET SİSTEMİ Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VAN 502 İÇ ORGANLAR I: SOLUNUM SİNDİRİM SİSTEMİ Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VAN 503 İÇ ORGANLAR II: ÜROGENİTAL SİSTEM Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VAN 504 EKLEMLER Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VAN 506 İÇ ORGAN BİLGİSİ UYGULAMALARI Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VAN 508 DİSEKSİYON TEKNİKLERİ I Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VAN 509 DİSEKSİYON TEKNİKLERİ II Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VAN 511 GENEL REGİONAL ANATOMİ Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VAN 514 AĞRI YOLLARI Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VAN 515 SPİNAL SİNİRLER Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VAN 517 MERKEZİ SİNİR SİSTEMİ Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VAN 518 OTONOM SİNİR SİSTEMİ Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VAN 519 BEŞ DUYU Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VAN 521 ANATOMİ YAZIM TENİKLERİ Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VAN 524 VENÖZ DOLAŞIMI Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VAN 525 LENF SİSTEMİ Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VAN 526 TIRNAK ANATOMİSİ Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VAN-507 TERMİNOLOJİ Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VAN-510 ANATOMİK TEKNİKLER Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VAN-512 LABARATUVAR HAYVANLARI ANATOMİSİ I: RAT Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VAN-513 LABARATUVAR HAYVANLARI ANATOMİSİ II: TAVŞAN Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VAN-516 GENEL DOLAŞIM SİSTEMİ Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VAN-520 MEMENİN ANATOMİSİ Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VAN-522 KANATLI ANATOMİSİ I : LOKOMOTOR SİSTEM Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VAN-523 KANATLI ANATOMİSİ II: İÇ ORGANLAR Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VAN-526 TIRNAK ANATOMİSİ Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VAN-529 KARŞILAŞTIRMALI ANATOMİ Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VAN-530 DENEY HAYVANLARININ KARŞILAŞTIRMALI ANATOMİSİ Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VAN-531 İSKELET VE MODEL HAZIRLAMA YÖNTEMLERİ Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VAN-532 BALIK ANATOMİSİ Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VAN-533 BAZI OPERASYON BÖLGELERİNİN ANATOMİSİ Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VAN-534 BAZI ANESTEZİ BÖLGELERİNİN ANATOMİSİ Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VAN-535 TERMOGRAFİK ANATOMİ Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VAN-536 3D ANATOMİ Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VAN-537 ARKEOLOJİK ANATOMİ Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VAN-538 ANATOMİDE SEM UYGULAMALARI Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VAN-539 DENEY HAYVANLARI ANATOMİSİ III:KOBAY Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VAN-540 DENEY HAYVANLARI ANATOMİSİ IV:FARE Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VAN-541 SİNİR SİSTEMİ UYGULAMALARI I (PERİFER) Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VAN-542 SİNİR SİSTEMİ UYGULAMALARI I (MERKEZİ) Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VAN-543 GÖZ ANATOMİSİ Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VAN-544 KULAK ANATOMİSİ Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VAN-545 TIRNAK VE DERİ ANATOMİSİ Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VAN-553 ESTETİK ANATOMİ Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VAN-555 SİNİR SİSTEMİNİN ANATOMİK GELİŞİMİ Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VAN-556 ÜROGENİTAL SİSTEMİN ANATOMİK GELİŞİMİ Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VAN-559 KLİNİK ANATOMİ I EKSTREMİTELER Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VAN-560 KLİNİK ANATOMİ II BAŞ VE BOYUN Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VAN-561 KLİNİK ANATOMİ III GÖGÜS VE KARIN Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VAN-563 BEYİNİN LENF SİSTEMİ Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VAN-564 GÖZÜN LENF SİSTEMİ Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VAN-566 İN VİVO GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VAN-567 PARASEMPATİK CRANİAL GANGLİONLARIN TOPOGRAFİSİ Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VAN-568 ORTA KULAĞIN ANATOMİK İŞTİRAKLERİ Seçmeli 2+0 4.00 4.00
Öğrenciler, zorunlu dersleri öncelikli almak üzere her yarıyıl alacağı dersleri 30 AKTS’ye tamamlar.
 3. Yarıyıl Ders Planı

Dersin kodu Dersin adı Dersin tipi Teorik + Uygulama Yerel kredi AKTS kredisi
VAN 711 TEZ ÇALIŞMASI 1 Zorunlu 0+1 25.00 25.00
VAN 712 TEZ ÇALIŞMASI 2 Zorunlu 0+0 25.00 25.00
VAN 777 DÖNEM PROJESİ Zorunlu 2+2 30.00 30.00
ERU-001 ETİK KURUL RAPORU BEKLEME Seçmeli 0+0 0.00 0.00
VAN 751 UZMANLIK ALAN DERSİ 1 Seçmeli 8+0 5.00 5.00
VAN 752 UZMANLIK ALAN DERSİ 2 Seçmeli 8+0 5.00 5.00
Öğrenciler, zorunlu dersleri öncelikli almak üzere her yarıyıl alacağı dersleri 30 AKTS’ye tamamlar.
 4. Yarıyıl Ders Planı

Dersin kodu Dersin adı Dersin tipi Teorik + Uygulama Yerel kredi AKTS kredisi
VAN 711 TEZ ÇALIŞMASI 1 Zorunlu 0+1 25.00 25.00
VAN 712 TEZ ÇALIŞMASI 2 Zorunlu 0+0 25.00 25.00
VAN 777 DÖNEM PROJESİ Zorunlu 2+2 30.00 30.00
ERU-001 ETİK KURUL RAPORU BEKLEME Seçmeli 0+0 0.00 0.00
VAN 751 UZMANLIK ALAN DERSİ 1 Seçmeli 8+0 5.00 5.00
VAN 752 UZMANLIK ALAN DERSİ 2 Seçmeli 8+0 5.00 5.00
Öğrenciler, zorunlu dersleri öncelikli almak üzere her yarıyıl alacağı dersleri 30 AKTS’ye tamamlar.