Giriş | English

Doktora > Sağlik Bilimleri Enstitüsü > Veteriner Patoloji (selçuk Ü.ort. Dr) > Müfredat Dersleri ve AKTS Kredileri
 
VETERİNER PATOLOJİ (SELÇUK Ü.ORT. DR)

       
Müfredat Dersleri ve AKTS Kredileri
 
 1. Yarıyıl Ders Planı

Dersin kodu Dersin adı Dersin tipi Teorik + Uygulama Yerel kredi AKTS kredisi
SBA 000 ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİ Zorunlu 2+0 6.00 6.00
SBB 000 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ Zorunlu 2+0 6.00 6.00
VPT 600 SEMİNER Zorunlu 0+2 5.00 5.00
VPT 629 HİSTOPATOLOJİK UYGULAMALAR-3 Zorunlu 1+4 6.00 6.00
VPT 888 TEZ DANIŞMANLIĞI DERSİ I Zorunlu 0+1 2.00 2.00
VPT 889 TEZ DANIŞMANLIĞI DERSİ II Zorunlu 0+1 2.00 2.00
VPT 645 NEKROPSİ TEKNİKLERİ-2 Seçmeli 2+2 6.00 6.00
SBY 001 İNGİLİZCE-1 Seçmeli 4+0 5.00 5.00
SVPT 601 ANOMALİLER Seçmeli 1+0 4.00 4.00
SVPT 602 NEKROPSİ Seçmeli 1+0 4.00 4.00
SVPT 603 NEKROZ VE DEJENERASYONLAR Seçmeli 1+2 6.00 6.00
SVPT 604 HÜCRE GELİŞİMİNDE MEYDANA GELEN BOZUKLUKLAR Seçmeli 1+0 4.00 4.00
SVPT 605 HASTALIK SEBEPLERİ VE ENFEKSİYONA YANIT Seçmeli 1+0 4.00 4.00
SVPT 606 VİRAL HASTALIKLAR PATOLOJİSİ Seçmeli 1+2 6.00 6.00
SVPT 607 MANTAR HASTALIKLAR PATOLOJİSİ Seçmeli 1+2 6.00 6.00
SVPT 608 SOLUNUM SİSTEMİ PATOLOJİSİ Seçmeli 2+2 8.00 8.00
SVPT 609 KARDİYOVASKÜLER SİSTEM PATOLOJİSİ Seçmeli 1+2 6.00 6.00
SVPT 610 MEME HASTALIKLARI PATOLOJİSİ Seçmeli 1+2 6.00 6.00
SVPT 611 SİNİR SİSTEMİ PATOLOJİSİ Seçmeli 1+2 6.00 6.00
SVPT 612 KAS HASTALIKLARI PATOLOJİSİ Seçmeli 1+2 6.00 6.00
SVPT 613 TOKSİKOLOJİK PATOLOJİ Seçmeli 1+2 6.00 6.00
SVPT 614 EVCİL KANATLI HAYVAN HASTALIKLARI-1 Seçmeli 1+2 6.00 6.00
SVPT 615 EPİTELYAL DOKU TÜMÖRLERİ Seçmeli 1+2 6.00 6.00
SVPT 616 ENDOKRİN SİSTEM PATOLOJİSİ Seçmeli 1+0 4.00 4.00
SVPT 617 HELMİNT HASTALIKLARI PATOLOJİSİ Seçmeli 1+2 6.00 6.00
SVPT 618 PROTOZOON HASTALIKLARI PATOLOJİSİ Seçmeli 1+2 6.00 6.00
SVPT 619 LABORATUVAR TEKNİKLERİ Seçmeli 1+2 6.00 6.00
SVPT 620 YANGI Seçmeli 1+2 6.00 6.00
SVPT 621 KAN DOLAŞIMI BOZUKLUKLARI Seçmeli 1+2 6.00 6.00
SVPT 623 İMMUNPATOLOJİ Seçmeli 1+0 4.00 4.00
SVPT 624 BAKTERİYEL HASTALIKLARI PATOLOJİSİ Seçmeli 1+2 6.00 6.00
SVPT 625 SİNDİRİM SİSTEMİ PATOLOJİSİ Seçmeli 2+2 6.00 6.00
SVPT 626 ÜRİNER SİSTEM PATOLOJİSİ Seçmeli 1+2 6.00 6.00
SVPT 627 ERKEK GENİTAL SİSTEM PATOLOJİSİ Seçmeli 1+2 6.00 6.00
SVPT 628 DİŞİ GENİTAL SİSTEM PATOLOJİSİ Seçmeli 1+2 6.00 6.00
SVPT 629 HEMATOPOİETİK SİSTEM PATOLOJİSİ Seçmeli 1+2 6.00 6.00
SVPT 630 DERİ HASTALIKLARI PATOLOJİSİ Seçmeli 1+2 6.00 6.00
SVPT 631 LİGAMENT VE EKLEM HASTALIKLARI PATOLOJİSİ Seçmeli 1+0 4.00 4.00
SVPT 632 KARACİĞER, BİLİYER SİSTEM VE PANKREAS PATOLOJİSİ Seçmeli 1+0 4.00 4.00
SVPT 633 METABOLİZMA HASTALIKLARI PATOLOJİSİ Seçmeli 1+2 6.00 6.00
SVPT 634 EVCİL KANATLI HAYVAN HASTALIKLARI-2 Seçmeli 1+2 6.00 6.00
SVPT 635 MEZENKİMAL DOKU TÜMÖRLERİ Seçmeli 1+2 6.00 6.00
SVPT 636 GÖZ VE KULAK HASTALIKLARI PATOLOJİSİ Seçmeli 1+0 4.00 4.00
SVPT 637 BALIK HASTALIKLARI PATOLOJİSİ Seçmeli 1+0 4.00 4.00
SVPT 638 KEMİK HASTALIKLARI PATOLOJİSİ Seçmeli 1+2 6.00 6.00
SVPT 639 VİRAL HASTALIKLAR PATOLOJİSİ-1 Seçmeli 1+0 4.00 4.00
SVPT 640 VİRAL HASTALIKLAR PATOLOJİSİ-2 Seçmeli 1+0 4.00 4.00
SVPT 641 BAKTERİYEL HASTALIKLAR PATOLOJİSİ-1 Seçmeli 1+0 4.00 4.00
SVPT 642 BAKTERİYEL HASTALIKLAR PATOLOJİSİ-2 Seçmeli 1+0 4.00 4.00
SVPT 643 MORFOLOJİK TANI YÖNTEMLERİ Seçmeli 1+0 4.00 4.00
SVPT 644 BALIKLARIN BAKTERİYEL VE MİKOTİK HASTALIKLARI Seçmeli 1+0 4.00 4.00
SVPT 645 BALIKLARIN VİRAL HASTALIKLARI Seçmeli 1+0 4.00 4.00
SVPT 646 BALIKLARIN PARAZİTER HASTALIKLARI Seçmeli 1+0 4.00 4.00
SVPT622 VETERİNER ONKOLOJİYE GİRİŞ Seçmeli 1+2 6.00 6.00
VPT 601 YANGI Seçmeli 1+0 2.00 2.00
VPT 602 HİSTOPATOLOJİK UYGULAMALAR-1 Seçmeli 0+2 2.00 2.00
VPT 603 KAN DOLAŞIMI BOZUKLUKLARI Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VPT 604 HİSTOPATOLOJİK UYGULAMALAR-2 Seçmeli 0+2 2.00 2.00
VPT 605 DEJENERASYON VE METABOLİZMA BOZUKLUKLARI Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VPT 606 NEKROPSİ TEKNİKLERİ Seçmeli 0+2 2.00 2.00
VPT 607 KARDİYOVASKÜLER SİSTEM PATOLOJİSİ Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VPT 608 MAKROSKOBİK TEŞHİS-1 Seçmeli 0+2 2.00 2.00
VPT 609 SİNDİRİM SİSTEMİ PATOLOJİSİ Seçmeli 3+0 6.00 6.00
VPT 610 SOLUNUM SİSTEMİ PATOLOJİSİ Seçmeli 3+0 6.00 6.00
VPT 611 KARACİĞER VE BİLİER SİSTEM PATOLOJİSİ Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VPT 612 DERİ HASTALIKLARI PATOLOJİSİ Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VPT 613 ÜRİNER SİSTEM PATOLOJİSİ Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VPT 614 DİŞİ GENİTAL SİSTEM PATOLOJİSİ Seçmeli 3+0 6.00 6.00
VPT 615 SİNİR SİSTEMİ PATOLOJİSİ Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VPT 616 MEME HASTALIKLARI PATOLOJİSİ Seçmeli 3+0 6.00 6.00
VPT 617 ERKEK GENİTAL SİSTEM PATOLOJİSİ Seçmeli 1+0 2.00 2.00
VPT 618 ENDOKRİN SİSTEM PATOLOJİSİ Seçmeli 3+0 6.00 6.00
VPT 619 TÜMÖRLER Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VPT 620 KEMİK VE EKLEM HASTALIKLARI PATOLOJİSİ Seçmeli 1+0 2.00 2.00
VPT 621 KAS HASTALIKLARI PATOLOJİSİ Seçmeli 3+0 6.00 6.00
VPT 623 IŞIK MİKROSKOPİK PREPARAT HAZIRLAMA VE BOYAMA TEKNİKLERİ Seçmeli 2+2 6.00 6.00
VPT 624 KONJENİTAL MALFORMASYONLAR Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VPT 625 İMMUNPATOLOJİK UYGULAMALAR Seçmeli 0+4 4.00 4.00
VPT 626 HELMİNT HASTALIKLARI PATOLOJİSİ Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VPT 627 NEKROPSİ UYGULAMALARI-1 Seçmeli 0+4 4.00 4.00
VPT 628 ETİYOLOJİ Seçmeli 1+0 2.00 2.00
VPT 630 BESLENME HASTALIKLARI PATOLOJİSİ Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VPT 631 TAVUK HASTALIKLARI PATOLOJİSİ VE UYGULAMALARI Seçmeli 2+2 6.00 6.00
VPT 632 NEKROPSİ UYGULAMALARI 2 Seçmeli 0+4 4.00 4.00
VPT 633 HİSTOPATOLOJİK UYGULAMALAR-4 Seçmeli 1+4 6.00 6.00
VPT 635 ULTRASTRÜKTÜREL PATOLOJİ VE UYGULAMALARI Seçmeli 1+4 6.00 6.00
VPT 636 MANTAR HASTALIKLARI PATOLOJİSİ Seçmeli 1+0 2.00 2.00
VPT 637 TOKSİK HASTALIKLAR PATOLOJİSİ Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VPT 638 BALIK HASTALIKLARI PATOLOJİSİ Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VPT 639 GÖZ VE KULAK HASTALIKLARI PATOLOJİSİ Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VPT 640 LABORATUAR HAYVAN HASTALIKLARI PATOLOJİSİ Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VPT 641 PET HAYVAN HASTALIKLARI PATOLOJİSİ Seçmeli 1+0 2.00 2.00
VPT 642 PROTOZOON HASTALIKLARI PATOLOJİSİ Seçmeli 3+0 6.00 6.00
VPT 643 VİRAL HASTALIKLAR PATOLOJİSİ Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VPT 644 BAKTERİYEL HASTALIKLAR PATOLOJİSİ Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VPT 646 MAKROSKOBİK TEŞHİS-2 Seçmeli 1+4 6.00 6.00
VPT 647 SIĞIR HASTALIKLARI PATOLOJİSİ Seçmeli 3+0 6.00 6.00
VPT 648 AT HASTALIKLARI PATOLOJİSİ Seçmeli 3+0 6.00 6.00
VPT 649 KOYUN-KEÇİ HASTALIKLARI PATOLOJİSİ Seçmeli 3+0 6.00 6.00
VPT 650 KÖPEK HASTALIKLARI PATOLOJİSİ Seçmeli 3+0 6.00 6.00
VPT 651 KEDİ HASTALIKLARI PATOLOJİSİ Seçmeli 3+0 6.00 6.00
VPT 652 KANATLI HAYVAN HASTALIKLARI PATOLOJİSİ Seçmeli 3+0 6.00 6.00
VPT 653 EVCİL HAYVANLARDA POSTMORTAL İNCELEME TEKNİKLERİ Seçmeli 3+0 6.00 6.00
VPT 654 VİRAL HASTALIKLARDA MAKROSKOBİK TANI Seçmeli 1+4 6.00 6.00
VPT 655 BAKTERİYEL HASTALIKLARDA MAKROSKOBİK TANI Seçmeli 3+0 6.00 6.00
VPT 656 HELMİNT HASTALIKLARINDA MAKROSKOBİK TANI Seçmeli 1+4 6.00 6.00
VPT 657 PROTOZOON HASTALIKLARINDA MAKROSKOBİK TANI Seçmeli 1+4 6.00 6.00
VPT 658 MANTAR HASTALIKLARINDA MAKROSKOBİK TANI Seçmeli 1+4 6.00 6.00
VPT 659 SİNDİRİM SİSTEMİ HASTALIKLARININ HİSTOPATOLOJİSİ Seçmeli 0+6 6.00 6.00
VPT 660 KARACİĞER BİLİER SİSTEM HASTALIKLARININ HİSTOPATOLOJİSİ Seçmeli 0+6 6.00 6.00
VPT 661 SOLUNUM SİSTEMİ HASTALIKLARININ HİSTOPATOLOJİSİ Seçmeli 0+6 8.00 8.00
VPT 662 ÜRİNER SİSTEM HASTALIKLARININ HİSTOPATOLOJİSİ Seçmeli 0+6 6.00 6.00
VPT 663 GENİTAL SİSTEM HASTALIKLARININ HİSTOPATOLOJİSİ Seçmeli 0+6 6.00 6.00
VPT 664 SİNİR SİSTEMİ HASTALIKLARININ HİSTOPATOLOJİSİ Seçmeli 0+6 6.00 6.00
VPT 665 DERİ VE EKLENTİLERİ HASTALIKLARININ HİSTOPATOLOJİSİ Seçmeli 0+6 6.00 6.00
VPT 666 KEMİK-EKLEM-KAS HASTALIKLARININ HİSTOPATOLOJİSİ Seçmeli 0+6 6.00 6.00
VPT 667 KARDİYOVASKÜLER SİSTEM HASTALIKLARININ HİSTOPATOLOJİSİ Seçmeli 0+6 6.00 6.00
VPT 668 HEMOPOİETİK SİSTEM HASTALIKLARININ HİSTOPATOLOJİSİ Seçmeli 0+6 6.00 6.00
VPT 669 KANATLI HAYVANLARDA NEKROPSİ TEKNİKLERİ, MAKROSKOBİK TANI VE HİSTOPATOLOJİ Seçmeli 0+6 6.00 6.00
VPT 670 METABOLİK BOZUKLUKLAR Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VPT622 İMMUNPATOLOJİ Seçmeli 2+0 4.00 4.00
Öğrenciler, zorunlu dersleri öncelikli almak üzere her yarıyıl alacağı dersleri 30 AKTS’ye tamamlar.
 2. Yarıyıl Ders Planı

Dersin kodu Dersin adı Dersin tipi Teorik + Uygulama Yerel kredi AKTS kredisi
SBA 000 ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİ Zorunlu 2+0 6.00 6.00
SBB 000 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ Zorunlu 2+0 6.00 6.00
VPT 600 SEMİNER Zorunlu 0+2 5.00 5.00
VPT 629 HİSTOPATOLOJİK UYGULAMALAR-3 Zorunlu 1+4 6.00 6.00
VPT 888 TEZ DANIŞMANLIĞI DERSİ I Zorunlu 0+1 2.00 2.00
VPT 889 TEZ DANIŞMANLIĞI DERSİ II Zorunlu 0+1 2.00 2.00
VPT 645 NEKROPSİ TEKNİKLERİ-2 Seçmeli 2+2 6.00 6.00
SBY 001 İNGİLİZCE-2 Seçmeli 4+0 5.00 5.00
SVPT 601 ANOMALİLER Seçmeli 1+0 4.00 4.00
SVPT 602 NEKROPSİ Seçmeli 1+0 4.00 4.00
SVPT 603 NEKROZ VE DEJENERASYONLAR Seçmeli 1+2 6.00 6.00
SVPT 604 HÜCRE GELİŞİMİNDE MEYDANA GELEN BOZUKLUKLAR Seçmeli 1+0 4.00 4.00
SVPT 605 HASTALIK SEBEPLERİ VE ENFEKSİYONA YANIT Seçmeli 1+0 4.00 4.00
SVPT 606 VİRAL HASTALIKLAR PATOLOJİSİ Seçmeli 1+2 6.00 6.00
SVPT 607 MANTAR HASTALIKLAR PATOLOJİSİ Seçmeli 1+2 6.00 6.00
SVPT 608 SOLUNUM SİSTEMİ PATOLOJİSİ Seçmeli 2+2 8.00 8.00
SVPT 609 KARDİYOVASKÜLER SİSTEM PATOLOJİSİ Seçmeli 1+2 6.00 6.00
SVPT 610 MEME HASTALIKLARI PATOLOJİSİ Seçmeli 1+2 6.00 6.00
SVPT 611 SİNİR SİSTEMİ PATOLOJİSİ Seçmeli 1+2 6.00 6.00
SVPT 612 KAS HASTALIKLARI PATOLOJİSİ Seçmeli 1+2 6.00 6.00
SVPT 613 TOKSİKOLOJİK PATOLOJİ Seçmeli 1+2 6.00 6.00
SVPT 614 EVCİL KANATLI HAYVAN HASTALIKLARI-1 Seçmeli 1+2 6.00 6.00
SVPT 615 EPİTELYAL DOKU TÜMÖRLERİ Seçmeli 1+2 6.00 6.00
SVPT 616 ENDOKRİN SİSTEM PATOLOJİSİ Seçmeli 1+0 4.00 4.00
SVPT 617 HELMİNT HASTALIKLARI PATOLOJİSİ Seçmeli 1+2 6.00 6.00
SVPT 618 PROTOZOON HASTALIKLARI PATOLOJİSİ Seçmeli 1+2 6.00 6.00
SVPT 619 LABORATUVAR TEKNİKLERİ Seçmeli 1+2 6.00 6.00
SVPT 620 YANGI Seçmeli 1+2 6.00 6.00
SVPT 621 KAN DOLAŞIMI BOZUKLUKLARI Seçmeli 1+2 6.00 6.00
SVPT 623 İMMUNPATOLOJİ Seçmeli 1+0 4.00 4.00
SVPT 624 BAKTERİYEL HASTALIKLARI PATOLOJİSİ Seçmeli 1+2 6.00 6.00
SVPT 625 SİNDİRİM SİSTEMİ PATOLOJİSİ Seçmeli 2+2 6.00 6.00
SVPT 626 ÜRİNER SİSTEM PATOLOJİSİ Seçmeli 1+2 6.00 6.00
SVPT 627 ERKEK GENİTAL SİSTEM PATOLOJİSİ Seçmeli 1+2 6.00 6.00
SVPT 628 DİŞİ GENİTAL SİSTEM PATOLOJİSİ Seçmeli 1+2 6.00 6.00
SVPT 629 HEMATOPOİETİK SİSTEM PATOLOJİSİ Seçmeli 1+2 6.00 6.00
SVPT 630 DERİ HASTALIKLARI PATOLOJİSİ Seçmeli 1+2 6.00 6.00
SVPT 631 LİGAMENT VE EKLEM HASTALIKLARI PATOLOJİSİ Seçmeli 1+0 4.00 4.00
SVPT 632 KARACİĞER, BİLİYER SİSTEM VE PANKREAS PATOLOJİSİ Seçmeli 1+0 4.00 4.00
SVPT 633 METABOLİZMA HASTALIKLARI PATOLOJİSİ Seçmeli 1+2 6.00 6.00
SVPT 634 EVCİL KANATLI HAYVAN HASTALIKLARI-2 Seçmeli 1+2 6.00 6.00
SVPT 635 MEZENKİMAL DOKU TÜMÖRLERİ Seçmeli 1+2 6.00 6.00
SVPT 636 GÖZ VE KULAK HASTALIKLARI PATOLOJİSİ Seçmeli 1+0 4.00 4.00
SVPT 637 BALIK HASTALIKLARI PATOLOJİSİ Seçmeli 1+0 4.00 4.00
SVPT 638 KEMİK HASTALIKLARI PATOLOJİSİ Seçmeli 1+2 6.00 6.00
SVPT 639 VİRAL HASTALIKLAR PATOLOJİSİ-1 Seçmeli 1+0 4.00 4.00
SVPT 640 VİRAL HASTALIKLAR PATOLOJİSİ-2 Seçmeli 1+0 4.00 4.00
SVPT 641 BAKTERİYEL HASTALIKLAR PATOLOJİSİ-1 Seçmeli 1+0 4.00 4.00
SVPT 642 BAKTERİYEL HASTALIKLAR PATOLOJİSİ-2 Seçmeli 1+0 4.00 4.00
SVPT 643 MORFOLOJİK TANI YÖNTEMLERİ Seçmeli 1+0 4.00 4.00
SVPT 644 BALIKLARIN BAKTERİYEL VE MİKOTİK HASTALIKLARI Seçmeli 1+0 4.00 4.00
SVPT 645 BALIKLARIN VİRAL HASTALIKLARI Seçmeli 1+0 4.00 4.00
SVPT 646 BALIKLARIN PARAZİTER HASTALIKLARI Seçmeli 1+0 4.00 4.00
SVPT622 VETERİNER ONKOLOJİYE GİRİŞ Seçmeli 1+2 6.00 6.00
VPT 601 YANGI Seçmeli 1+0 2.00 2.00
VPT 602 HİSTOPATOLOJİK UYGULAMALAR-1 Seçmeli 0+2 2.00 2.00
VPT 603 KAN DOLAŞIMI BOZUKLUKLARI Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VPT 604 HİSTOPATOLOJİK UYGULAMALAR-2 Seçmeli 0+2 2.00 2.00
VPT 605 DEJENERASYON VE METABOLİZMA BOZUKLUKLARI Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VPT 606 NEKROPSİ TEKNİKLERİ Seçmeli 0+2 2.00 2.00
VPT 607 KARDİYOVASKÜLER SİSTEM PATOLOJİSİ Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VPT 608 MAKROSKOBİK TEŞHİS-1 Seçmeli 0+2 2.00 2.00
VPT 609 SİNDİRİM SİSTEMİ PATOLOJİSİ Seçmeli 3+0 6.00 6.00
VPT 610 SOLUNUM SİSTEMİ PATOLOJİSİ Seçmeli 3+0 6.00 6.00
VPT 611 KARACİĞER VE BİLİER SİSTEM PATOLOJİSİ Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VPT 612 DERİ HASTALIKLARI PATOLOJİSİ Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VPT 613 ÜRİNER SİSTEM PATOLOJİSİ Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VPT 614 DİŞİ GENİTAL SİSTEM PATOLOJİSİ Seçmeli 3+0 6.00 6.00
VPT 615 SİNİR SİSTEMİ PATOLOJİSİ Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VPT 616 MEME HASTALIKLARI PATOLOJİSİ Seçmeli 3+0 6.00 6.00
VPT 617 ERKEK GENİTAL SİSTEM PATOLOJİSİ Seçmeli 1+0 2.00 2.00
VPT 618 ENDOKRİN SİSTEM PATOLOJİSİ Seçmeli 3+0 6.00 6.00
VPT 619 TÜMÖRLER Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VPT 620 KEMİK VE EKLEM HASTALIKLARI PATOLOJİSİ Seçmeli 1+0 2.00 2.00
VPT 621 KAS HASTALIKLARI PATOLOJİSİ Seçmeli 3+0 6.00 6.00
VPT 623 IŞIK MİKROSKOPİK PREPARAT HAZIRLAMA VE BOYAMA TEKNİKLERİ Seçmeli 2+2 6.00 6.00
VPT 624 KONJENİTAL MALFORMASYONLAR Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VPT 625 İMMUNPATOLOJİK UYGULAMALAR Seçmeli 0+4 4.00 4.00
VPT 626 HELMİNT HASTALIKLARI PATOLOJİSİ Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VPT 627 NEKROPSİ UYGULAMALARI-1 Seçmeli 0+4 4.00 4.00
VPT 628 ETİYOLOJİ Seçmeli 1+0 2.00 2.00
VPT 630 BESLENME HASTALIKLARI PATOLOJİSİ Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VPT 631 TAVUK HASTALIKLARI PATOLOJİSİ VE UYGULAMALARI Seçmeli 2+2 6.00 6.00
VPT 632 NEKROPSİ UYGULAMALARI 2 Seçmeli 0+4 4.00 4.00
VPT 633 HİSTOPATOLOJİK UYGULAMALAR-4 Seçmeli 1+4 6.00 6.00
VPT 635 ULTRASTRÜKTÜREL PATOLOJİ VE UYGULAMALARI Seçmeli 1+4 6.00 6.00
VPT 636 MANTAR HASTALIKLARI PATOLOJİSİ Seçmeli 1+0 2.00 2.00
VPT 637 TOKSİK HASTALIKLAR PATOLOJİSİ Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VPT 638 BALIK HASTALIKLARI PATOLOJİSİ Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VPT 639 GÖZ VE KULAK HASTALIKLARI PATOLOJİSİ Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VPT 640 LABORATUAR HAYVAN HASTALIKLARI PATOLOJİSİ Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VPT 641 PET HAYVAN HASTALIKLARI PATOLOJİSİ Seçmeli 1+0 2.00 2.00
VPT 642 PROTOZOON HASTALIKLARI PATOLOJİSİ Seçmeli 3+0 6.00 6.00
VPT 643 VİRAL HASTALIKLAR PATOLOJİSİ Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VPT 644 BAKTERİYEL HASTALIKLAR PATOLOJİSİ Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VPT 646 MAKROSKOBİK TEŞHİS-2 Seçmeli 1+4 6.00 6.00
VPT 647 SIĞIR HASTALIKLARI PATOLOJİSİ Seçmeli 3+0 6.00 6.00
VPT 648 AT HASTALIKLARI PATOLOJİSİ Seçmeli 3+0 6.00 6.00
VPT 649 KOYUN-KEÇİ HASTALIKLARI PATOLOJİSİ Seçmeli 3+0 6.00 6.00
VPT 650 KÖPEK HASTALIKLARI PATOLOJİSİ Seçmeli 3+0 6.00 6.00
VPT 651 KEDİ HASTALIKLARI PATOLOJİSİ Seçmeli 3+0 6.00 6.00
VPT 652 KANATLI HAYVAN HASTALIKLARI PATOLOJİSİ Seçmeli 3+0 6.00 6.00
VPT 653 EVCİL HAYVANLARDA POSTMORTAL İNCELEME TEKNİKLERİ Seçmeli 3+0 6.00 6.00
VPT 654 VİRAL HASTALIKLARDA MAKROSKOBİK TANI Seçmeli 1+4 6.00 6.00
VPT 655 BAKTERİYEL HASTALIKLARDA MAKROSKOBİK TANI Seçmeli 3+0 6.00 6.00
VPT 656 HELMİNT HASTALIKLARINDA MAKROSKOBİK TANI Seçmeli 1+4 6.00 6.00
VPT 657 PROTOZOON HASTALIKLARINDA MAKROSKOBİK TANI Seçmeli 1+4 6.00 6.00
VPT 658 MANTAR HASTALIKLARINDA MAKROSKOBİK TANI Seçmeli 1+4 6.00 6.00
VPT 659 SİNDİRİM SİSTEMİ HASTALIKLARININ HİSTOPATOLOJİSİ Seçmeli 0+6 6.00 6.00
VPT 660 KARACİĞER BİLİER SİSTEM HASTALIKLARININ HİSTOPATOLOJİSİ Seçmeli 0+6 6.00 6.00
VPT 661 SOLUNUM SİSTEMİ HASTALIKLARININ HİSTOPATOLOJİSİ Seçmeli 0+6 8.00 8.00
VPT 662 ÜRİNER SİSTEM HASTALIKLARININ HİSTOPATOLOJİSİ Seçmeli 0+6 6.00 6.00
VPT 663 GENİTAL SİSTEM HASTALIKLARININ HİSTOPATOLOJİSİ Seçmeli 0+6 6.00 6.00
VPT 664 SİNİR SİSTEMİ HASTALIKLARININ HİSTOPATOLOJİSİ Seçmeli 0+6 6.00 6.00
VPT 665 DERİ VE EKLENTİLERİ HASTALIKLARININ HİSTOPATOLOJİSİ Seçmeli 0+6 6.00 6.00
VPT 666 KEMİK-EKLEM-KAS HASTALIKLARININ HİSTOPATOLOJİSİ Seçmeli 0+6 6.00 6.00
VPT 667 KARDİYOVASKÜLER SİSTEM HASTALIKLARININ HİSTOPATOLOJİSİ Seçmeli 0+6 6.00 6.00
VPT 668 HEMOPOİETİK SİSTEM HASTALIKLARININ HİSTOPATOLOJİSİ Seçmeli 0+6 6.00 6.00
VPT 669 KANATLI HAYVANLARDA NEKROPSİ TEKNİKLERİ, MAKROSKOBİK TANI VE HİSTOPATOLOJİ Seçmeli 0+6 6.00 6.00
VPT 670 METABOLİK BOZUKLUKLAR Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VPT622 İMMUNPATOLOJİ Seçmeli 2+0 4.00 4.00
Öğrenciler, zorunlu dersleri öncelikli almak üzere her yarıyıl alacağı dersleri 30 AKTS’ye tamamlar.
 3. Yarıyıl Ders Planı

Dersin kodu Dersin adı Dersin tipi Teorik + Uygulama Yerel kredi AKTS kredisi
VPT 750 TEZ ÇALIŞMASI DERSİ Zorunlu 0+1 25.00 25.00
VPT 777 YETERLİLİĞE HAZIRLIK Zorunlu 0+0 30.00 30.00
VPT 812 TEZ ÇALIŞMASI 2 Zorunlu 0+1 25.00 25.00
VPT 813 TEZ ÇALIŞMASI 3 Zorunlu 0+1 25.00 25.00
VPT 814 TEZ ÇALIŞMASI 4 Zorunlu 0+1 25.00 25.00
VPT 815 TEZ ÇALIŞMASI 5 Zorunlu 0+1 25.00 25.00
ERU-001 ETİK KURUL RAPORU BEKLEME Seçmeli 0+0 0.00 0.00
VPT 852 UZMANLIK ALAN DERSI 2 Seçmeli 8+0 5.00 5.00
VPT 853 UZMANLIK ALAN DERSI 3 Seçmeli 8+0 5.00 5.00
VPT 854 UZMANLIK ALAN DERSI 4 Seçmeli 8+0 5.00 5.00
VPT 855 UZMANLIK ALAN DERSI 5 Seçmeli 8+0 5.00 5.00
VPT 900 UZMANLIK ALAN DERSİ Seçmeli 8+0 5.00 5.00
Öğrenciler, zorunlu dersleri öncelikli almak üzere her yarıyıl alacağı dersleri 30 AKTS’ye tamamlar.
 4. Yarıyıl Ders Planı

Dersin kodu Dersin adı Dersin tipi Teorik + Uygulama Yerel kredi AKTS kredisi
VPT 750 TEZ ÇALIŞMASI DERSİ Zorunlu 0+1 25.00 25.00
VPT 777 YETERLİLİĞE HAZIRLIK Zorunlu 0+0 30.00 30.00
VPT 812 TEZ ÇALIŞMASI 2 Zorunlu 0+1 25.00 25.00
VPT 813 TEZ ÇALIŞMASI 3 Zorunlu 0+1 25.00 25.00
VPT 814 TEZ ÇALIŞMASI 4 Zorunlu 0+1 25.00 25.00
VPT 815 TEZ ÇALIŞMASI 5 Zorunlu 0+1 25.00 25.00
ERU-001 ETİK KURUL RAPORU BEKLEME Seçmeli 0+0 0.00 0.00
VPT 852 UZMANLIK ALAN DERSI 2 Seçmeli 8+0 5.00 5.00
VPT 853 UZMANLIK ALAN DERSI 3 Seçmeli 8+0 5.00 5.00
VPT 854 UZMANLIK ALAN DERSI 4 Seçmeli 8+0 5.00 5.00
VPT 855 UZMANLIK ALAN DERSI 5 Seçmeli 8+0 5.00 5.00
VPT 900 UZMANLIK ALAN DERSİ Seçmeli 8+0 5.00 5.00
Öğrenciler, zorunlu dersleri öncelikli almak üzere her yarıyıl alacağı dersleri 30 AKTS’ye tamamlar.