Giriş | English

Yüksek Lisans > Sağlik Bilimleri Enstitüsü > Veter.parazitoloji (yüksek Lisans) > Müfredat Dersleri ve AKTS Kredileri
 
VETER.PARAZİTOLOJİ (YÜKSEK LİSANS)

       
Müfredat Dersleri ve AKTS Kredileri
 
 1. Yarıyıl Ders Planı

Dersin kodu Dersin adı Dersin tipi Teorik + Uygulama Yerel kredi AKTS kredisi
SBA 000 ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİ Zorunlu 2+0 6.00 6.00
SBB 000 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ Zorunlu 2+0 6.00 6.00
VPZ 500 ANABİLİM DALI SEMİNERİ Zorunlu 0+2 5.00 5.00
VPZ 888 TEZ DANIŞMANLIĞI DERSİ I Zorunlu 0+1 2.00 2.00
VPZ 889 TEZ DANIŞMANLIĞI DERSİ II Zorunlu 0+1 2.00 2.00
SBD 000 DENEY HAYVANLARI VE UYGULAMA YÖNTEMLERİ Seçmeli 3+3 8.00 8.00
SBY 001 İNGİLİZCE I Seçmeli 4+0 5.00 5.00
VPZ 000 PARAZİTOLOJİ (BİLİMSEL HAZIRLIK) Seçmeli 2+0 6.00 6.00
VPZ 501 GENEL PARAZİTOLOJİ Seçmeli 2+2 6.00 6.00
VPZ 502 TREMATOD HASTALIKLARI Seçmeli 2+2 6.00 6.00
VPZ 503 DIŞKI MUAYENELERİ Seçmeli 2+2 6.00 6.00
VPZ 505 DİPTERA ENFASTASYONLARI BİYOLOJİ VE EPİDEMİYOLOJİ Seçmeli 2+2 6.00 6.00
VPZ 507 UYUZ ETKENLERİ VE MEDİKAL ÖNEMİ OLAN AKARLAR Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VPZ 508 HELMİNTİK ZOONOZLAR Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VPZ 509 HELMİNTLERİN SINIFLANDIRILMASI VE GENEL ÖZELLİKLERİ Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VPZ 510 PARAZİTLERİN TOPLANMASI VE SAKLANMASI Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VPZ 513 COCCİDİOSİS Seçmeli 1+2 4.00 4.00
VPZ 514 SARCOSPORİDİOSE, CRYPTOS. TOXOPLAS. VE MALARİA Seçmeli 1+2 4.00 4.00
VPZ 515 BABEESİOSİS Seçmeli 1+2 4.00 4.00
VPZ 516 THEİLERİOSİS Seçmeli 1+2 4.00 4.00
VPZ 517 ZOONOZ ARTHROPODA VE PROZOONLAR Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VPZ 518 İNSECT VE ACARLARIN TOPLANMASI VE MUHAFAZA EDİLME METODLARI Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VPZ 520 PARAZİTLERİN İNVİTRO KULTİVASYONU Seçmeli 2+2 6.00 6.00
VPZ 522 PARAZİTER HASTALIKLARDA İMMUNİTE Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VPZ 523 EVCİL KANATLILARDA PROTOZOON ENFEKSİYONLARI Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VPZ 524 EVCIL KANATLILARDA HELMINT ENFEKSIYONLARI Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VPZ 525 EVCIL KANATLILARDA ARTHROPOD ENFESTASYONLARI Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VPZ 526 APICOMPLEXA'DA İMMUNITE Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VPZ 527 GENEL PARAZİTOLOJİK YÖNTEMLER Seçmeli 2+2 6.00 6.00
VPZ 528 EVCIL HAYVANLARIN CESTOD HASTALIKLARI Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VPZ 529 EVCIL HAYVANLARIN NEMATOD HASTALIKLARI Seçmeli 2+2 6.00 6.00
VPZ 530 HELMİNT HASTALIKLARINDA SEROLOJİK VE ALLERJİK TANI Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VPZ 531 HELMİNTLERİN SAĞALTIMI VE KONTROLÜ Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VPZ 532 BALIKLARIN HELMİNTLERİ Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VPZ 533 ATLARIN HELMİNTLERİ Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VPZ 534 PHTHİRAPTERA, SİPHONAPTERA, DİPTERA Seçmeli 2+2 6.00 6.00
VPZ 535 ASTİGMATA, PROSTİGMATA, MESOSTİGMATA, METASTİGMATA Seçmeli 2+2 6.00 6.00
VPZ 536 AKARLARIN ÜRETİM METOTLARI Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VPZ 537 VEKTÖR ARTHROPODA Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VPZ 538 ARTHROPODA İLE SAVAŞ YÖNTEMLERİ Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VPZ 539 PROTOZOONLARIN TEŞHİSİNDE KULLANILAN METOTLAR Seçmeli 2+2 6.00 6.00
VPZ 540 MOLEKÜLER PARAZİTOLOJİ Seçmeli 2+2 6.00 6.00
VPZ 541 PARAZİTOLOJİDE PCR VE BLOTTİNG YÖNTEMLERİNİN KULLANIMI Seçmeli 2+2 6.00 6.00
VPZ 542 THEİLERİA VE BABESİA TÜRLERİNİN HÜCRE KÜLTÜRÜNDE ÜRETİLME YÖNTEMLERİ Seçmeli 2+2 6.00 6.00
VPZ 543 KEDİ VE KÖPEKLERDE BULUNAN PARAZİT ARTHROPODA VE PROTOZOA Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VPZ 544 RUMİNANTLARDA BULUNAN PARAZİT ARTHROPODA VE PROTOZOA Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VPZ 545 ADLİ ENTOMOLOJİ Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VPZ 546 VEKTÖR EKOLOJİSİ Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VPZ 547 VEKTÖR KAYNAKLI VE ZOONOTİK HASTALIKLARIN EKOEPİDEMİYOLOJİSİ Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VPZ 548 SİVRİSİNEK KAYNAKLI HASTALIKLAR Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VPZ 549 VETERİNER PARAZİTOLOJİDE BİYOİNFORMATİK Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VPZ 550 KENELERLE BULAŞAN HASTALIKLAR Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VPZ 551 KENTSEL ENTOMOLOJİ Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VPZ 552 BALIKLARIN ÖNEMLİ PROTOZOON HASTALIKLARI Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VPZ 553 BALIK KAYNAKLI ÖNEMLİ ZOONOZLAR Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VPZ 554 BALIKLARDA PARAZİTOLOJİK MUAYENE YÖNTEMLERİ Seçmeli 2+0 4.00 4.00
Öğrenciler, zorunlu dersleri öncelikli almak üzere her yarıyıl alacağı dersleri 30 AKTS’ye tamamlar.
 2. Yarıyıl Ders Planı

Dersin kodu Dersin adı Dersin tipi Teorik + Uygulama Yerel kredi AKTS kredisi
SBA 000 ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİ Zorunlu 2+0 6.00 6.00
SBB 000 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ Zorunlu 2+0 6.00 6.00
VPZ 500 ANABİLİM DALI SEMİNERİ Zorunlu 0+2 5.00 5.00
VPZ 888 TEZ DANIŞMANLIĞI DERSİ I Zorunlu 0+1 2.00 2.00
VPZ 889 TEZ DANIŞMANLIĞI DERSİ II Zorunlu 0+1 2.00 2.00
SBD 000 DENEY HAYVANLARI VE UYGULAMA YÖNTEMLERİ Seçmeli 3+3 8.00 8.00
SBY 002 İNGİLİZCE II Seçmeli 4+0 5.00 5.00
VPZ 000 PARAZİTOLOJİ (BİLİMSEL HAZIRLIK) Seçmeli 2+0 6.00 6.00
VPZ 501 GENEL PARAZİTOLOJİ Seçmeli 2+2 6.00 6.00
VPZ 502 TREMATOD HASTALIKLARI Seçmeli 2+2 6.00 6.00
VPZ 503 DIŞKI MUAYENELERİ Seçmeli 2+2 6.00 6.00
VPZ 505 DİPTERA ENFASTASYONLARI BİYOLOJİ VE EPİDEMİYOLOJİ Seçmeli 2+2 6.00 6.00
VPZ 507 UYUZ ETKENLERİ VE MEDİKAL ÖNEMİ OLAN AKARLAR Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VPZ 508 HELMİNTİK ZOONOZLAR Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VPZ 509 HELMİNTLERİN SINIFLANDIRILMASI VE GENEL ÖZELLİKLERİ Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VPZ 510 PARAZİTLERİN TOPLANMASI VE SAKLANMASI Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VPZ 513 COCCİDİOSİS Seçmeli 1+2 4.00 4.00
VPZ 514 SARCOSPORİDİOSE, CRYPTOS. TOXOPLAS. VE MALARİA Seçmeli 1+2 4.00 4.00
VPZ 515 BABEESİOSİS Seçmeli 1+2 4.00 4.00
VPZ 516 THEİLERİOSİS Seçmeli 1+2 4.00 4.00
VPZ 517 ZOONOZ ARTHROPODA VE PROZOONLAR Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VPZ 518 İNSECT VE ACARLARIN TOPLANMASI VE MUHAFAZA EDİLME METODLARI Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VPZ 520 PARAZİTLERİN İNVİTRO KULTİVASYONU Seçmeli 2+2 6.00 6.00
VPZ 522 PARAZİTER HASTALIKLARDA İMMUNİTE Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VPZ 523 EVCİL KANATLILARDA PROTOZOON ENFEKSİYONLARI Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VPZ 524 EVCIL KANATLILARDA HELMINT ENFEKSIYONLARI Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VPZ 525 EVCIL KANATLILARDA ARTHROPOD ENFESTASYONLARI Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VPZ 526 APICOMPLEXA'DA İMMUNITE Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VPZ 527 GENEL PARAZİTOLOJİK YÖNTEMLER Seçmeli 2+2 6.00 6.00
VPZ 528 EVCIL HAYVANLARIN CESTOD HASTALIKLARI Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VPZ 529 EVCIL HAYVANLARIN NEMATOD HASTALIKLARI Seçmeli 2+2 6.00 6.00
VPZ 530 HELMİNT HASTALIKLARINDA SEROLOJİK VE ALLERJİK TANI Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VPZ 531 HELMİNTLERİN SAĞALTIMI VE KONTROLÜ Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VPZ 532 BALIKLARIN HELMİNTLERİ Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VPZ 533 ATLARIN HELMİNTLERİ Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VPZ 534 PHTHİRAPTERA, SİPHONAPTERA, DİPTERA Seçmeli 2+2 6.00 6.00
VPZ 535 ASTİGMATA, PROSTİGMATA, MESOSTİGMATA, METASTİGMATA Seçmeli 2+2 6.00 6.00
VPZ 536 AKARLARIN ÜRETİM METOTLARI Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VPZ 537 VEKTÖR ARTHROPODA Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VPZ 538 ARTHROPODA İLE SAVAŞ YÖNTEMLERİ Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VPZ 539 PROTOZOONLARIN TEŞHİSİNDE KULLANILAN METOTLAR Seçmeli 2+2 6.00 6.00
VPZ 540 MOLEKÜLER PARAZİTOLOJİ Seçmeli 2+2 6.00 6.00
VPZ 541 PARAZİTOLOJİDE PCR VE BLOTTİNG YÖNTEMLERİNİN KULLANIMI Seçmeli 2+2 6.00 6.00
VPZ 542 THEİLERİA VE BABESİA TÜRLERİNİN HÜCRE KÜLTÜRÜNDE ÜRETİLME YÖNTEMLERİ Seçmeli 2+2 6.00 6.00
VPZ 543 KEDİ VE KÖPEKLERDE BULUNAN PARAZİT ARTHROPODA VE PROTOZOA Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VPZ 544 RUMİNANTLARDA BULUNAN PARAZİT ARTHROPODA VE PROTOZOA Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VPZ 545 ADLİ ENTOMOLOJİ Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VPZ 546 VEKTÖR EKOLOJİSİ Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VPZ 547 VEKTÖR KAYNAKLI VE ZOONOTİK HASTALIKLARIN EKOEPİDEMİYOLOJİSİ Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VPZ 548 SİVRİSİNEK KAYNAKLI HASTALIKLAR Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VPZ 549 VETERİNER PARAZİTOLOJİDE BİYOİNFORMATİK Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VPZ 550 KENELERLE BULAŞAN HASTALIKLAR Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VPZ 551 KENTSEL ENTOMOLOJİ Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VPZ 552 BALIKLARIN ÖNEMLİ PROTOZOON HASTALIKLARI Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VPZ 553 BALIK KAYNAKLI ÖNEMLİ ZOONOZLAR Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VPZ 554 BALIKLARDA PARAZİTOLOJİK MUAYENE YÖNTEMLERİ Seçmeli 2+0 4.00 4.00
Öğrenciler, zorunlu dersleri öncelikli almak üzere her yarıyıl alacağı dersleri 30 AKTS’ye tamamlar.
 3. Yarıyıl Ders Planı

Dersin kodu Dersin adı Dersin tipi Teorik + Uygulama Yerel kredi AKTS kredisi
VPZ 711 TEZ ÇALIŞMASI 1 Zorunlu 0+1 25.00 25.00
VPZ 712 TEZ ÇALIŞMASI 2 Zorunlu 0+0 25.00 25.00
VPZ 777 DÖNEM PROJESİ Zorunlu 2+2 30.00 30.00
ERU-001 ETİK KURUL RAPORU BEKLEME Seçmeli 0+0 0.00 0.00
VPZ 751 UZMANLIK ALAN DERSİ 1 Seçmeli 8+0 5.00 5.00
VPZ 752 UZMANLIK ALAN DERSİ 2 Seçmeli 8+0 5.00 5.00
Öğrenciler, zorunlu dersleri öncelikli almak üzere her yarıyıl alacağı dersleri 30 AKTS’ye tamamlar.
 4. Yarıyıl Ders Planı

Dersin kodu Dersin adı Dersin tipi Teorik + Uygulama Yerel kredi AKTS kredisi
VPZ 711 TEZ ÇALIŞMASI 1 Zorunlu 0+1 25.00 25.00
VPZ 712 TEZ ÇALIŞMASI 2 Zorunlu 0+0 25.00 25.00
VPZ 777 DÖNEM PROJESİ Zorunlu 2+2 30.00 30.00
ERU-001 ETİK KURUL RAPORU BEKLEME Seçmeli 0+0 0.00 0.00
VPZ 751 UZMANLIK ALAN DERSİ 1 Seçmeli 8+0 5.00 5.00
VPZ 752 UZMANLIK ALAN DERSİ 2 Seçmeli 8+0 5.00 5.00
Öğrenciler, zorunlu dersleri öncelikli almak üzere her yarıyıl alacağı dersleri 30 AKTS’ye tamamlar.