Giriş | English

Yüksek Lisans > Sağlik Bilimleri Enstitüsü > Veter.hist.-embr.(yüksek Lisans) > Müfredat Dersleri ve AKTS Kredileri
 
VETER.HİST.-EMBR.(YÜKSEK LİSANS)

       
Müfredat Dersleri ve AKTS Kredileri
 
 1. Yarıyıl Ders Planı

Dersin kodu Dersin adı Dersin tipi Teorik + Uygulama Yerel kredi AKTS kredisi
SBA 000 ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİ Zorunlu 2+0 6.00 6.00
SBB 000 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ Zorunlu 2+0 6.00 6.00
VHE 888 TEZ DANIŞMANLIĞI DERSİ I Zorunlu 0+1 2.00 2.00
VHE 889 TEZ DANIŞMANLIĞI DERSİ II Zorunlu 0+1 2.00 2.00
SBD 000 DENEY HAYVANLARI VE UYGULAMA YÖNTEMLERİ Seçmeli 3+3 8.00 8.00
VHE 000 HİSTOLOJİ-EMBRİYOLOJİ (BİLİMSEL HAZIRLIK) Seçmeli 2+0 6.00 6.00
VHE 500 ANABİLİM DALI SEMİNERİ Seçmeli 0+2 5.00 5.00
VHE 501 TEMEL SİTOLOJİ, EPİTEL VE BAĞDOKULARI Seçmeli 3+0 6.00 6.00
VHE 502 GENEL EMBRİYOLOJİ Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VHE 503 ÖZEL EMBRİYOLOJİ Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VHE 504 HİSTOLOJİ TEKNİKLERİ VE IŞIK MİKROSKOPLARI Seçmeli 2+2 6.00 6.00
VHE 505 PLASENTA Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VHE 506 İMMUN SİSTEM HÜCRELERİ Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VHE 507 DİFFUZ NÖROENDOKRİN Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VHE 508 İMMUN SİSTEM HİSTOLOJİSİ Seçmeli 2+2 6.00 6.00
VHE 509 REPRODÜKTİF SİSTEM EMBRİYOLOJİSİ Seçmeli 1+0 2.00 2.00
VHE 510 KIKIRDAK, KEMİK VE KAN DOKULARI Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VHE 511 KAS VE SİNİR DOKULARI, SİNİR SİSTEMİ Seçmeli 2+2 6.00 6.00
VHE 512 DOLAŞIM, SİNDİRİM, ENDOKRİN SİSTEM Seçmeli 3+0 6.00 6.00
VHE 513 SOLUNUM VE ÜRİNER SİSTEM Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VHE 514 ÖRTÜ VE DUYU SİSTEMLERİ Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VHE 515 ERKEK VE DİŞİ GENİTAL SİSTEMLERİ Seçmeli 2+2 6.00 6.00
VHE 516 HİSTOKİMYA VE İMMUNUHİSTOKİMYA TEKNİKLERİ Seçmeli 2+2 6.00 6.00
VHE 517 ET ÜRÜNLERİNİN HİSTOLOJİK MUAYENESİ Seçmeli 2+2 6.00 6.00
VHE 518 LABORATUVAR HAYVANLARI HİSTOLOJİSİ Seçmeli 3+0 6.00 6.00
VHE 519 KAYNAK TARAMA VE AKTARMA Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VHE 520 KANATLI HAYVAN HİSTOLOJİSİ Seçmeli 3+0 6.00 6.00
Öğrenciler, zorunlu dersleri öncelikli almak üzere her yarıyıl alacağı dersleri 30 AKTS’ye tamamlar.
 2. Yarıyıl Ders Planı

Dersin kodu Dersin adı Dersin tipi Teorik + Uygulama Yerel kredi AKTS kredisi
SBA 000 ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİ Zorunlu 2+0 6.00 6.00
SBB 000 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ Zorunlu 2+0 6.00 6.00
VHE 888 TEZ DANIŞMANLIĞI DERSİ I Zorunlu 0+1 2.00 2.00
VHE 889 TEZ DANIŞMANLIĞI DERSİ II Zorunlu 0+1 2.00 2.00
SBD 000 DENEY HAYVANLARI VE UYGULAMA YÖNTEMLERİ Seçmeli 3+3 8.00 8.00
VHE 000 HİSTOLOJİ-EMBRİYOLOJİ (BİLİMSEL HAZIRLIK) Seçmeli 2+0 6.00 6.00
VHE 500 ANABİLİM DALI SEMİNERİ Seçmeli 0+2 5.00 5.00
VHE 501 TEMEL SİTOLOJİ, EPİTEL VE BAĞDOKULARI Seçmeli 3+0 6.00 6.00
VHE 502 GENEL EMBRİYOLOJİ Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VHE 503 ÖZEL EMBRİYOLOJİ Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VHE 504 HİSTOLOJİ TEKNİKLERİ VE IŞIK MİKROSKOPLARI Seçmeli 2+2 6.00 6.00
VHE 505 PLASENTA Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VHE 506 İMMUN SİSTEM HÜCRELERİ Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VHE 507 DİFFUZ NÖROENDOKRİN Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VHE 508 İMMUN SİSTEM HİSTOLOJİSİ Seçmeli 2+2 6.00 6.00
VHE 509 REPRODÜKTİF SİSTEM EMBRİYOLOJİSİ Seçmeli 1+0 2.00 2.00
VHE 510 KIKIRDAK, KEMİK VE KAN DOKULARI Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VHE 511 KAS VE SİNİR DOKULARI, SİNİR SİSTEMİ Seçmeli 2+2 6.00 6.00
VHE 512 DOLAŞIM, SİNDİRİM, ENDOKRİN SİSTEM Seçmeli 3+0 6.00 6.00
VHE 513 SOLUNUM VE ÜRİNER SİSTEM Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VHE 514 ÖRTÜ VE DUYU SİSTEMLERİ Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VHE 515 ERKEK VE DİŞİ GENİTAL SİSTEMLERİ Seçmeli 2+2 6.00 6.00
VHE 516 HİSTOKİMYA VE İMMUNUHİSTOKİMYA TEKNİKLERİ Seçmeli 2+2 6.00 6.00
VHE 517 ET ÜRÜNLERİNİN HİSTOLOJİK MUAYENESİ Seçmeli 2+2 6.00 6.00
VHE 518 LABORATUVAR HAYVANLARI HİSTOLOJİSİ Seçmeli 3+0 6.00 6.00
VHE 519 KAYNAK TARAMA VE AKTARMA Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VHE 520 KANATLI HAYVAN HİSTOLOJİSİ Seçmeli 3+0 6.00 6.00
Öğrenciler, zorunlu dersleri öncelikli almak üzere her yarıyıl alacağı dersleri 30 AKTS’ye tamamlar.
 3. Yarıyıl Ders Planı

Dersin kodu Dersin adı Dersin tipi Teorik + Uygulama Yerel kredi AKTS kredisi
VHE 777 DÖNEM PROJESİ Zorunlu 2+2 30.00 30.00
ERU-001 ETİK KURUL RAPORU BEKLEME Seçmeli 0+0 0.00 0.00
Öğrenciler, zorunlu dersleri öncelikli almak üzere her yarıyıl alacağı dersleri 30 AKTS’ye tamamlar.
 4. Yarıyıl Ders Planı

Dersin kodu Dersin adı Dersin tipi Teorik + Uygulama Yerel kredi AKTS kredisi
VHE 777 DÖNEM PROJESİ Zorunlu 2+2 30.00 30.00
ERU-001 ETİK KURUL RAPORU BEKLEME Seçmeli 0+0 0.00 0.00
Öğrenciler, zorunlu dersleri öncelikli almak üzere her yarıyıl alacağı dersleri 30 AKTS’ye tamamlar.