Giriş | English

Doktora > Sağlik Bilimleri Enstitüsü > Veter.doğum ve Jin.(doktora) > Müfredat Dersleri ve AKTS Kredileri
 
VETER.DOĞUM VE JİN.(DOKTORA)

       
Müfredat Dersleri ve AKTS Kredileri
 
 1. Yarıyıl Ders Planı

Dersin kodu Dersin adı Dersin tipi Teorik + Uygulama Yerel kredi AKTS kredisi
SBA 000 ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİ Zorunlu 2+0 6.00 6.00
SBB 000 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ Zorunlu 2+0 6.00 6.00
VDJ 600 SEMİNER Zorunlu 0+2 5.00 5.00
VDJ 888 TEZ DANIŞMANLIĞI DERSİ I Zorunlu 0+1 2.00 2.00
VDJ 889 TEZ DANIŞMANLIĞI DERSİ II Zorunlu 0+1 2.00 2.00
SBD 000 DENEY HAYVANLARI VE UYGULAMA YÖNTEMLERİ Seçmeli 3+3 8.00 8.00
SBY 001 İNGİLİZCE I Seçmeli 4+0 5.00 5.00
VDJ 601 İNEKLERDE NORMAL DOĞUM-GÜÇ DOĞUMLAR VE YARDIM YNT. Seçmeli 1+0 2.00 2.00
VDJ 602 EVCİL HAYVANLARDA GENİTAL ORGANLARIN FONKSİYONEL A Seçmeli 1+0 2.00 2.00
VDJ 603 REPRODÜKTİF ENDOKRONOLOJİ VE SEKSÜEL SİKLUS Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VDJ 604 FERTİLİZASYON, YAVRUNUN GELİŞMESİ VE PLASENTASYON Seçmeli 1+0 2.00 2.00
VDJ 605 GEBELİK DÖNEMİ FİZYOLOJİSİ VE ENDOKRONOLOJİSİ Seçmeli 1+0 2.00 2.00
VDJ 606 GEBELİK SIRASINDA YAVRUDA GÖRÜLEN ANOMALİLER, TERA Seçmeli 1+0 2.00 2.00
VDJ 607 GEBELİKTE ANNE VE YAVRUDA GÖRÜLEN HASTALIKLAR Seçmeli 1+0 2.00 2.00
VDJ 608 PUERPERAL DÖNEM VE HASTALIKLARI Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VDJ 609 BÜYÜK RUMİNANTLARDA İNFERTİLİTE Seçmeli 1+0 2.00 2.00
VDJ 610 TEK TIRNAKLILARDA İNFERTİLİTE Seçmeli 1+0 2.00 2.00
VDJ 611 KARNİVORLARDA İNFERTİLİTE Seçmeli 1+0 2.00 2.00
VDJ 612 DOĞUMLA İLGİLİ METABOLİZMA HASTALIKLARI Seçmeli 1+0 2.00 2.00
VDJ 613 ERKEK HAYVANLARDA İNFERTİLİTE Seçmeli 1+0 2.00 2.00
VDJ 614 EVCİL HAYVANLARDA MASTİTİS Seçmeli 1+0 2.00 2.00
VDJ 615 MEME VE MEME BAŞINDA UYGULANAN OPERASYONLAR Seçmeli 1+2 4.00 4.00
VDJ 616 ÇİFTLİK HAYVANLARINDA GEBELİK TANISI Seçmeli 2+2 6.00 6.00
VDJ 617 PET HAYVANLARINDA GEBELİK TANISI Seçmeli 2+2 6.00 6.00
VDJ 618 VET. DOĞ-JİN. NÜKLEER TEK. KULLANIL.ENDOKRİN TANI Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VDJ 619 VDJ.İLAÇ,HORMOH VE BİYOLOJİK MADDELERİN KLINİK KU Seçmeli 2+2 6.00 6.00
VDJ 620 ÇİFTLİK HAYVANLARINDA FÖTOTOMİ TEKNİKLERİ Seçmeli 1+0 2.00 2.00
VDJ 621 JİNEKOLOJİDE LAPAROSKOPİK TANI, UYGULAMA YÖNT. VE Seçmeli 1+0 2.00 2.00
VDJ 622 DOĞUM VE JİNEKOLOJİDE ULTRASONOGRAFİ TEŞHİS VE TED Seçmeli 2+2 6.00 6.00
VDJ 623 DOĞUM VE JİNEKOLOJİDE ANASTEZİ Seçmeli 1+0 2.00 2.00
VDJ 624 ÇİFTLİK HAYVANLARINDA ÜREME SÜRECİNİN KONTROLÜ Seçmeli 2+2 6.00 6.00
VDJ 625 PET HAYVANLARINDA ÜREME SÜRECİNİN KONTRÖLÜ Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VDJ 626 EVCİL HAY. İSTENMEYEN GEBELİKLER VE DOĞUMUN BAŞLAT Seçmeli 1+0 2.00 2.00
VDJ 627 EMBRİYOLARIN DEĞ. MANİPLASYONLARI VE DONDURMA TEK. Seçmeli 2+2 6.00 6.00
VDJ 628 NEONATOLOJİ,GEB.DOĞ. VE DOĞ. SONRASI ANNE-YAV.GÖST Seçmeli 1+0 2.00 2.00
VDJ 629 EVCİL HAYVANLARDA JİNEKOLOJİK MUAYENE YÖNTEMLERİ Seçmeli 1+2 6.00 6.00
VDJ 630 EVCİL HAYVANLARDA JİNEKOLOJİK OPERASYONLAR Seçmeli 2+2 8.00 8.00
VDJ 631 DİŞİLERDE FERTİLİTEYİ ETKİLEYEN HAST.TANISINDA KUL Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VDJ 632 KOYUN KEÇİLERDE İNFERTİLİTE Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VDJ 633 PET HAYVANLARINDA NORMAL VE GÜÇ DOĞUMLAR Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VDJ 634 KOYUN VE KEÇİLERDE NORMAL VE GÜÇ DOĞUMLAR Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VDJ 635 EVCİL HAYVANLARDA ENFEKSİYÖZ VE NON-ENFEKSİYÖZ EMB Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VDJ 636 EVCİL HAYVANLARDA VAGİNAL SİTOLOJİ VE VAGİNOSKOPİN Seçmeli 2+2 6.00 6.00
VDJ 637 KISRAKLARDA NORMAL VE GÜÇ DOĞUMLAR Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VDJ 638 EVCİL HAYVANLARDA UTERUSVE VAGİNADAN ÖRNEK ALMA VE Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VDJ 639 VETERİNER REPRODÜKSİYONDA BİYOTEKNOLOJİ YÖNTEMLERİ Seçmeli 2+2 6.00 6.00
VDJ 640 EVCİL HAYVANLARDA ÖZEL ETKENLERE BAĞLI MASTİTİS Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VDJ 641 SÜTÇÜ İŞLETMELERDE MEME SAĞLIĞI KONTROL PROGRAMLAR Seçmeli 2+2 6.00 6.00
VDJ 642 RUMİNANTLARDA SAĞIM TEKNİKLERİ VE MASTİTİS İLİŞKİS Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VDJ 643 EVCİL LABORATUVAR HAYVANLARINDA EMBRİYO TRANSFERİ Seçmeli 2+2 6.00 6.00
VDJ 644 LABORATUVAR HAYVANLARINDA REPRODÜKSİYON Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VDJ 645 YABANİ VE EKZOTİK HAYVANLARDA REPRODÜKSİYON Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VDJ 646 EVCİL HAYVANLARDA SEKSÜEL DAVRANIŞLAR Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VDJ 647 ÇİFTLİK HAYVANLARINDA FERTİLİTE KONTROL PROGRAMLAR Seçmeli 2+2 6.00 6.00
VDJ 648 MEMENİN FONKSİYONEL ANATOMİSİ VE FİZYOLOJİSİ,SÜT S Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VDJ 649 EVCİL HAYVANLARDA FONKSİYONEL İNFERTİLİTE Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VDJ 650 EVCİL HAYVANLARDA GENİTAL KANAL ENFEKSİYONLARI Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VDJ 651 REPRODUKTİF ONKOLOJİ Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VDJ 652 EVCİL HAYVANLARDA MEME TÜMÖRLERİ VE TEDAVİLERİ Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VDJ 653 EVCİL DİŞİLERDE TRAVMATİK, ENFEKSİYÖZ VE NON ENFEK Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VDJ 654 BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE YAYIM YÖNTEMLERİ Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VDJ 655 SÜTÇÜ İNEKLERDE GEÇİŞ DÖNEMİ YÖNETİMİ VE FERTİLİTEYE ETKİSİ Seçmeli 1+0 2.00 2.00
VDJ 656 SÜTÇÜ İNEKLERDE GEÇİŞ DÖNEMİ METABOLİK PROFİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ Seçmeli 1+2 2.00 2.00
VDJ 657 LAKTASYONDAKİ İNEKLERDE SÜT VERİMİ DÜŞÜŞLERİN NEDENLERİ Seçmeli 1+0 2.00 2.00
VDJ 658 SÜTÇÜ İNEKLERDE BESLENMENİN ÜREME VERİMİ ÜZERİNE ETKİSİ Seçmeli 1+0 2.00 2.00
VDJ 659 SÜTÇÜ İNEKLERDE REPRODÜKTİF KAYIT SİSTEMLERİ VE RAPORLAMA TEKNİKLERİ Seçmeli 1+0 2.00 2.00
VDJ 660 SÜTÇÜ İNEKELRDE NONİNFEKSİYÖZ İNFERTİLİTE NEDENLERİ Seçmeli 1+0 2.00 2.00
VDJ 661 SÜTÇÜ İNEKLERDE MİKOTOKSİKOZİS VE ÜREME Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VDJ 662 YENİ DOĞAN BUZAĞILARIN BAKIM V BESLEME YÖNETİMİ Seçmeli 1+0 2.00 2.00
VDJ 663 DÜVELERDE REPRODÜKTİF YÖNETİM Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VDJ 664 SÜTÇÜ İNEKLERDE ÜREMEYİ ETK. HAST. KARŞI UYGÇ. KORUYUCU ÖNL VE AŞI PROG. Seçmeli 1+0 2.00 2.00
VDJ 665 İNEKLERDE ABORTLARDA NEKROPSİ BULGULARI VE LAB. GÖNDERİLECEK MATERYALLER Seçmeli 1+0 2.00 2.00
VDJ 666 HOMEOPATİNİN GENEL İLKELERİ Seçmeli 1+0 2.00 2.00
VDJ 667 REPRODÜKTİF HOMEOPATİ Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VDJ 668 KISRAKLARDA PUERPERAL SORUNLAR VE TEDAVİLERİ Seçmeli 1+0 2.00 2.00
Öğrenciler, zorunlu dersleri öncelikli almak üzere her yarıyıl alacağı dersleri 30 AKTS’ye tamamlar.
 2. Yarıyıl Ders Planı

Dersin kodu Dersin adı Dersin tipi Teorik + Uygulama Yerel kredi AKTS kredisi
SBA 000 ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİ Zorunlu 2+0 6.00 6.00
SBB 000 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ Zorunlu 2+0 6.00 6.00
VDJ 600 SEMİNER Zorunlu 0+2 5.00 5.00
VDJ 888 TEZ DANIŞMANLIĞI DERSİ I Zorunlu 0+1 2.00 2.00
VDJ 889 TEZ DANIŞMANLIĞI DERSİ II Zorunlu 0+1 2.00 2.00
SBD 000 DENEY HAYVANLARI VE UYGULAMA YÖNTEMLERİ Seçmeli 3+3 8.00 8.00
SBY 002 İNGİLİZCE II Seçmeli 4+0 5.00 5.00
VDJ 601 İNEKLERDE NORMAL DOĞUM-GÜÇ DOĞUMLAR VE YARDIM YNT. Seçmeli 1+0 2.00 2.00
VDJ 602 EVCİL HAYVANLARDA GENİTAL ORGANLARIN FONKSİYONEL A Seçmeli 1+0 2.00 2.00
VDJ 603 REPRODÜKTİF ENDOKRONOLOJİ VE SEKSÜEL SİKLUS Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VDJ 604 FERTİLİZASYON, YAVRUNUN GELİŞMESİ VE PLASENTASYON Seçmeli 1+0 2.00 2.00
VDJ 605 GEBELİK DÖNEMİ FİZYOLOJİSİ VE ENDOKRONOLOJİSİ Seçmeli 1+0 2.00 2.00
VDJ 606 GEBELİK SIRASINDA YAVRUDA GÖRÜLEN ANOMALİLER, TERA Seçmeli 1+0 2.00 2.00
VDJ 607 GEBELİKTE ANNE VE YAVRUDA GÖRÜLEN HASTALIKLAR Seçmeli 1+0 2.00 2.00
VDJ 608 PUERPERAL DÖNEM VE HASTALIKLARI Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VDJ 609 BÜYÜK RUMİNANTLARDA İNFERTİLİTE Seçmeli 1+0 2.00 2.00
VDJ 610 TEK TIRNAKLILARDA İNFERTİLİTE Seçmeli 1+0 2.00 2.00
VDJ 611 KARNİVORLARDA İNFERTİLİTE Seçmeli 1+0 2.00 2.00
VDJ 612 DOĞUMLA İLGİLİ METABOLİZMA HASTALIKLARI Seçmeli 1+0 2.00 2.00
VDJ 613 ERKEK HAYVANLARDA İNFERTİLİTE Seçmeli 1+0 2.00 2.00
VDJ 614 EVCİL HAYVANLARDA MASTİTİS Seçmeli 1+0 2.00 2.00
VDJ 615 MEME VE MEME BAŞINDA UYGULANAN OPERASYONLAR Seçmeli 1+2 4.00 4.00
VDJ 616 ÇİFTLİK HAYVANLARINDA GEBELİK TANISI Seçmeli 2+2 6.00 6.00
VDJ 617 PET HAYVANLARINDA GEBELİK TANISI Seçmeli 2+2 6.00 6.00
VDJ 618 VET. DOĞ-JİN. NÜKLEER TEK. KULLANIL.ENDOKRİN TANI Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VDJ 619 VDJ.İLAÇ,HORMOH VE BİYOLOJİK MADDELERİN KLINİK KU Seçmeli 2+2 6.00 6.00
VDJ 620 ÇİFTLİK HAYVANLARINDA FÖTOTOMİ TEKNİKLERİ Seçmeli 1+0 2.00 2.00
VDJ 621 JİNEKOLOJİDE LAPAROSKOPİK TANI, UYGULAMA YÖNT. VE Seçmeli 1+0 2.00 2.00
VDJ 622 DOĞUM VE JİNEKOLOJİDE ULTRASONOGRAFİ TEŞHİS VE TED Seçmeli 2+2 6.00 6.00
VDJ 623 DOĞUM VE JİNEKOLOJİDE ANASTEZİ Seçmeli 1+0 2.00 2.00
VDJ 624 ÇİFTLİK HAYVANLARINDA ÜREME SÜRECİNİN KONTROLÜ Seçmeli 2+2 6.00 6.00
VDJ 625 PET HAYVANLARINDA ÜREME SÜRECİNİN KONTRÖLÜ Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VDJ 626 EVCİL HAY. İSTENMEYEN GEBELİKLER VE DOĞUMUN BAŞLAT Seçmeli 1+0 2.00 2.00
VDJ 627 EMBRİYOLARIN DEĞ. MANİPLASYONLARI VE DONDURMA TEK. Seçmeli 2+2 6.00 6.00
VDJ 628 NEONATOLOJİ,GEB.DOĞ. VE DOĞ. SONRASI ANNE-YAV.GÖST Seçmeli 1+0 2.00 2.00
VDJ 629 EVCİL HAYVANLARDA JİNEKOLOJİK MUAYENE YÖNTEMLERİ Seçmeli 1+2 6.00 6.00
VDJ 630 EVCİL HAYVANLARDA JİNEKOLOJİK OPERASYONLAR Seçmeli 2+2 8.00 8.00
VDJ 631 DİŞİLERDE FERTİLİTEYİ ETKİLEYEN HAST.TANISINDA KUL Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VDJ 632 KOYUN KEÇİLERDE İNFERTİLİTE Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VDJ 633 PET HAYVANLARINDA NORMAL VE GÜÇ DOĞUMLAR Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VDJ 634 KOYUN VE KEÇİLERDE NORMAL VE GÜÇ DOĞUMLAR Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VDJ 635 EVCİL HAYVANLARDA ENFEKSİYÖZ VE NON-ENFEKSİYÖZ EMB Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VDJ 636 EVCİL HAYVANLARDA VAGİNAL SİTOLOJİ VE VAGİNOSKOPİN Seçmeli 2+2 6.00 6.00
VDJ 637 KISRAKLARDA NORMAL VE GÜÇ DOĞUMLAR Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VDJ 638 EVCİL HAYVANLARDA UTERUSVE VAGİNADAN ÖRNEK ALMA VE Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VDJ 639 VETERİNER REPRODÜKSİYONDA BİYOTEKNOLOJİ YÖNTEMLERİ Seçmeli 2+2 6.00 6.00
VDJ 640 EVCİL HAYVANLARDA ÖZEL ETKENLERE BAĞLI MASTİTİS Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VDJ 641 SÜTÇÜ İŞLETMELERDE MEME SAĞLIĞI KONTROL PROGRAMLAR Seçmeli 2+2 6.00 6.00
VDJ 642 RUMİNANTLARDA SAĞIM TEKNİKLERİ VE MASTİTİS İLİŞKİS Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VDJ 643 EVCİL LABORATUVAR HAYVANLARINDA EMBRİYO TRANSFERİ Seçmeli 2+2 6.00 6.00
VDJ 644 LABORATUVAR HAYVANLARINDA REPRODÜKSİYON Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VDJ 645 YABANİ VE EKZOTİK HAYVANLARDA REPRODÜKSİYON Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VDJ 646 EVCİL HAYVANLARDA SEKSÜEL DAVRANIŞLAR Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VDJ 647 ÇİFTLİK HAYVANLARINDA FERTİLİTE KONTROL PROGRAMLAR Seçmeli 2+2 6.00 6.00
VDJ 648 MEMENİN FONKSİYONEL ANATOMİSİ VE FİZYOLOJİSİ,SÜT S Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VDJ 649 EVCİL HAYVANLARDA FONKSİYONEL İNFERTİLİTE Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VDJ 650 EVCİL HAYVANLARDA GENİTAL KANAL ENFEKSİYONLARI Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VDJ 651 REPRODUKTİF ONKOLOJİ Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VDJ 652 EVCİL HAYVANLARDA MEME TÜMÖRLERİ VE TEDAVİLERİ Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VDJ 653 EVCİL DİŞİLERDE TRAVMATİK, ENFEKSİYÖZ VE NON ENFEK Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VDJ 654 BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE YAYIM YÖNTEMLERİ Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VDJ 655 SÜTÇÜ İNEKLERDE GEÇİŞ DÖNEMİ YÖNETİMİ VE FERTİLİTEYE ETKİSİ Seçmeli 1+0 2.00 2.00
VDJ 656 SÜTÇÜ İNEKLERDE GEÇİŞ DÖNEMİ METABOLİK PROFİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ Seçmeli 1+2 2.00 2.00
VDJ 658 SÜTÇÜ İNEKLERDE BESLENMENİN ÜREME VERİMİ ÜZERİNE ETKİSİ Seçmeli 1+0 2.00 2.00
VDJ 659 SÜTÇÜ İNEKLERDE REPRODÜKTİF KAYIT SİSTEMLERİ VE RAPORLAMA TEKNİKLERİ Seçmeli 1+0 2.00 2.00
VDJ 660 SÜTÇÜ İNEKELRDE NONİNFEKSİYÖZ İNFERTİLİTE NEDENLERİ Seçmeli 1+0 2.00 2.00
VDJ 661 SÜTÇÜ İNEKLERDE MİKOTOKSİKOZİS VE ÜREME Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VDJ 662 YENİ DOĞAN BUZAĞILARIN BAKIM V BESLEME YÖNETİMİ Seçmeli 1+0 2.00 2.00
VDJ 663 DÜVELERDE REPRODÜKTİF YÖNETİM Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VDJ 664 SÜTÇÜ İNEKLERDE ÜREMEYİ ETK. HAST. KARŞI UYGÇ. KORUYUCU ÖNL VE AŞI PROG. Seçmeli 1+0 2.00 2.00
VDJ 665 İNEKLERDE ABORTLARDA NEKROPSİ BULGULARI VE LAB. GÖNDERİLECEK MATERYALLER Seçmeli 1+0 2.00 2.00
VDJ 666 HOMEOPATİNİN GENEL İLKELERİ Seçmeli 1+0 2.00 2.00
VDJ 667 REPRODÜKTİF HOMEOPATİ Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VDJ 668 KISRAKLARDA PUERPERAL SORUNLAR VE TEDAVİLERİ Seçmeli 1+0 2.00 2.00
Öğrenciler, zorunlu dersleri öncelikli almak üzere her yarıyıl alacağı dersleri 30 AKTS’ye tamamlar.
 3. Yarıyıl Ders Planı

Dersin kodu Dersin adı Dersin tipi Teorik + Uygulama Yerel kredi AKTS kredisi
VDJ 777 YETERLİLİĞE HAZIRLIK Zorunlu 0+0 30.00 30.00
VDJ 811 TEZ ÇALIŞMASI 1 Zorunlu 0+1 25.00 25.00
VDJ 812 TEZ ÇALIŞMASI 2 Zorunlu 0+1 25.00 25.00
VDJ 813 TEZ ÇALIŞMASI 3 Zorunlu 0+1 25.00 25.00
VDJ 814 TEZ ÇALIŞMASI 4 Zorunlu 0+1 25.00 25.00
VDJ 815 TEZ ÇALIŞMASI 5 Zorunlu 0+1 25.00 25.00
ERU-001 ETİK KURUL RAPORU BEKLEME Seçmeli 0+0 0.00 0.00
VDJ 852 UZMANLIK ALAN DERSI 2 Seçmeli 8+0 5.00 5.00
VDJ 853 UZMANLIK ALAN DERSI 3 Seçmeli 8+0 5.00 5.00
VDJ 854 UZMANLIK ALAN DERSI 4 Seçmeli 8+0 5.00 5.00
VDJ 855 UZMANLIK ALAN DERSI 5 Seçmeli 8+0 5.00 5.00
Öğrenciler, zorunlu dersleri öncelikli almak üzere her yarıyıl alacağı dersleri 30 AKTS’ye tamamlar.
 4. Yarıyıl Ders Planı

Dersin kodu Dersin adı Dersin tipi Teorik + Uygulama Yerel kredi AKTS kredisi
VDJ 777 YETERLİLİĞE HAZIRLIK Zorunlu 0+0 30.00 30.00
VDJ 811 TEZ ÇALIŞMASI 1 Zorunlu 0+1 25.00 25.00
VDJ 812 TEZ ÇALIŞMASI 2 Zorunlu 0+1 25.00 25.00
VDJ 813 TEZ ÇALIŞMASI 3 Zorunlu 0+1 25.00 25.00
VDJ 814 TEZ ÇALIŞMASI 4 Zorunlu 0+1 25.00 25.00
VDJ 815 TEZ ÇALIŞMASI 5 Zorunlu 0+1 25.00 25.00
ERU-001 ETİK KURUL RAPORU BEKLEME Seçmeli 0+0 0.00 0.00
VDJ 852 UZMANLIK ALAN DERSI 2 Seçmeli 8+0 5.00 5.00
VDJ 853 UZMANLIK ALAN DERSI 3 Seçmeli 8+0 5.00 5.00
VDJ 854 UZMANLIK ALAN DERSI 4 Seçmeli 8+0 5.00 5.00
VDJ 855 UZMANLIK ALAN DERSI 5 Seçmeli 8+0 5.00 5.00
Öğrenciler, zorunlu dersleri öncelikli almak üzere her yarıyıl alacağı dersleri 30 AKTS’ye tamamlar.
 5. Yarıyıl Ders Planı

Dersin kodu Dersin adı Dersin tipi Teorik + Uygulama Yerel kredi AKTS kredisi
VDJ 851 UZMANLIK ALAN DERSİ 1 Seçmeli 8+0 5.00 5.00
Öğrenciler, zorunlu dersleri öncelikli almak üzere her yarıyıl alacağı dersleri 30 AKTS’ye tamamlar.
 6. Yarıyıl Ders Planı

Dersin kodu Dersin adı Dersin tipi Teorik + Uygulama Yerel kredi AKTS kredisi
VDJ 851 UZMANLIK ALAN DERSİ 1 Seçmeli 8+0 5.00 5.00
Öğrenciler, zorunlu dersleri öncelikli almak üzere her yarıyıl alacağı dersleri 30 AKTS’ye tamamlar.