Giriş | English

Yüksek Lisans > Sağlik Bilimleri Enstitüsü > Veter. Doğum ve Jin (yüksek Lisans) > Müfredat Dersleri ve AKTS Kredileri
 
VETER. DOĞUM VE JİN (YÜKSEK LİSANS)

       
Müfredat Dersleri ve AKTS Kredileri
 
 1. Yarıyıl Ders Planı

Dersin kodu Dersin adı Dersin tipi Teorik + Uygulama Yerel kredi AKTS kredisi
SBA 000 ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİ Zorunlu 2+0 6.00 6.00
SBB 000 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ Zorunlu 2+0 6.00 6.00
VDJ 500 ANABİLİM DALI SEMİNERİ Zorunlu 0+2 5.00 5.00
VDJ 888 TEZ DANIŞMANLIĞI DERSİ I Zorunlu 0+1 2.00 2.00
VDJ 889 TEZ DANIŞMANLIĞI DERSİ II Zorunlu 0+1 2.00 2.00
SBD 000 DENEY HAYVANLARI VE UYGULAMA YÖNTEMLERİ Seçmeli 3+3 8.00 8.00
SBY 001 İNGİLİZCE I Seçmeli 4+0 5.00 5.00
VDJ 000 DOĞUM BİLGİSİ Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VDJ 502 EVCİL HAYVANLARDA ÜREME FİZYOLOJİSİ Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VDJ 503 HORMONLAR VE KLİNİK KULLANIMLARI Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VDJ 504 EVCİL HAYVANLARDA ÜREMENİN KONTROLÜ Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VDJ 505 EVCİL HAYVANLARDA GEBELİK Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VDJ 506 EVCİL HAYVANLARDA GEBELİK TANISI Seçmeli 2+2 6.00 6.00
VDJ 507 VETERİNER JİNEKOLOJİDE ULTRASONOGRAFİ Seçmeli 2+2 6.00 6.00
VDJ 508 EMBRİYO TRANSFERİ VE IVF Seçmeli 1+0 2.00 2.00
VDJ 509 EVCİL HAYVANLARDA GEBELİKTE GÖRÜLEN HASTALIKLAR Seçmeli 1+0 2.00 2.00
VDJ 510 EVCİL HAYVANLARDA ABORTUSLAR Seçmeli 1+0 2.00 2.00
VDJ 511 EVCİL HAYVANLARDA DOĞUM Seçmeli 1+2 4.00 4.00
VDJ 512 GEBELİK,DOĞ.SONRASI ANNE VE YAVRUYA GÖS. ÖZEN Seçmeli 1+0 2.00 2.00
VDJ 513 EVCİL HAYVANLARDA GÜÇ DOĞUMLAR Seçmeli 1+2 4.00 4.00
VDJ 514 PUERPERAL DÖNEM VE HASTALIKLARI Seçmeli 3+0 6.00 6.00
VDJ 515 DİŞİLERDE FERT. ETK. ANAT. BOZUK, BAKIM VE BESLENM Seçmeli 1+0 2.00 2.00
VDJ 516 DİŞİLERDE FONKSİYONEL VE ENFEKSİYÖZ İNFERTİLİTE Seçmeli 3+0 6.00 6.00
VDJ 517 FERTİLİTEYİ ETKİLEYEN HASTA. TEŞHİSİNDE KUL. YÖNT. Seçmeli 1+2 4.00 4.00
VDJ 518 LABORATUVAR HAYVANLARINDA ÜREME VE SORUNLARI Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VDJ 519 ERKEK HAYVANLARDA İNFERTİLİTE Seçmeli 1+0 2.00 2.00
VDJ 520 EVCİL HAYVANLARDA METABOLİZMA HASTALIKLARI Seçmeli 1+0 2.00 2.00
VDJ 521 VETERİNER JİNEKOLOJİDE ANASTEZİ Seçmeli 1+2 4.00 4.00
VDJ 522 VETERİNER JİNEKOLOJİDE OPERASYONLAR Seçmeli 2+2 6.00 6.00
VDJ 523 İNEKLERDE SAĞIM TEKNİKLERİ VE MASTİTİSLE İLİŞKİSİ Seçmeli 1+2 4.00 4.00
VDJ 524 EVCİL HAYVANLARDA MASTİTİS Seçmeli 3+0 6.00 6.00
VDJ 525 EVCİL HAYVANLARDA MEME VE MEME BAŞI OPERAS. Seçmeli 1+2 4.00 4.00
VDJ 526 BÜYÜK RUMİNANTLARDA İNFERTİLİTE Seçmeli 1+0 2.00 2.00
VDJ 527 TEK TIRNAKLILARDA İNFERTİLİTE Seçmeli 1+0 2.00 2.00
VDJ 528 KOYUN KEÇİLERDE İNFERTİLİTE Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VDJ 529 KARNİVORLARDA İNFERTİLİTE Seçmeli 1+0 2.00 2.00
VDJ 530 VET. DOĞ-JİN. NÜKLEER TEK. KULLANIL.ENDOKRİN TANI Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VDJ 531 VDJ.İLAÇ,HORMOH VE BİYOLOJİK MADDELERİN KLINİK KU Seçmeli 2+2 6.00 6.00
VDJ 532 ÇİFTLİK HAYVANLARINDA FÖTOTOMİ TEKNİKLERİ Seçmeli 1+0 2.00 2.00
VDJ 533 JİNEKOLOJİDE LAPAROSKOPİK TANI, UYGULAMA YÖNT. VE Seçmeli 1+0 2.00 2.00
VDJ 534 EMBRİYOLARIN DEĞ. MANİPLASYONLARI VE DONDURMA TEK. Seçmeli 2+2 6.00 6.00
VDJ 535 EVCİL HAYVANLARDA VAGİNAL SİTOLOJİ VE VAGİNOSKOPİN Seçmeli 2+2 6.00 6.00
VDJ 536 EVCİL HAYVANLARDA UTERUSVE VAGİNADAN ÖRNEK ALMA VE Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VDJ 537 VETERİNER REPRODÜKSİYONDA BİYOTEKNOLOJİ YÖNTEMLERİ Seçmeli 2+2 6.00 6.00
VDJ 538 SÜTÇÜ İŞLETMELERDE MEME SAĞLIĞI KONTROL PROGRAMLARI Seçmeli 2+2 6.00 6.00
VDJ 539 ÇİFTLİK HAYVANLARINDA FERTİLİTE KONTROL PROGRAMLARI Seçmeli 2+2 6.00 6.00
VDJ 540 REPRODUKTİF ONKOLOJİ Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VDJ 541 EVCİL HAYVANLARDA MEME TÜMÖRLERİ VE TEDAVİLERİ Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VDJ 542 BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE YAYIM YÖNTEMLERİ Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VDJ 543 SÜTÇÜ İNEKLERDE GEÇİŞ DÖNEMİ YÖNETİMİ VE FERTİLİTEYE ETKİSİ Seçmeli 1+0 2.00 2.00
VDJ 544 SÜTÇÜ İNEKLERDE GEÇİŞ DÖNEMİ METABOLİK PROFİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ Seçmeli 1+0 2.00 2.00
VDJ 545 LAKTASYONDAKİ İNEKLERDE SÜT VERİMİ DÜŞÜŞLERİN NEDENLERİ Seçmeli 1+0 2.00 2.00
VDJ 546 SÜTÇÜ İNEKLERDE BESLENMENİN ÜREME VERİMİ ÜZERİNE ETKİSİ Seçmeli 1+0 2.00 2.00
VDJ 547 SÜTÇÜ İNEKLERDE REPRODÜKTİF KAYIT SİSTEMLERİ VE RAPORLAMA TEKNİKLERİ Seçmeli 1+0 2.00 2.00
VDJ 548 SÜTÇÜ İNEKELRDE NONİNFEKSİYÖZ İNFERTİLİTE NEDENLERİ Seçmeli 1+0 2.00 2.00
VDJ 550 YENİ DOĞAN BUZAĞILARIN BAKIM V BESLEME YÖNETİMİ Seçmeli 1+0 2.00 2.00
VDJ 551 DÜVELERDE REPRODÜKTİF YÖNETİM Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VDJ 552 SÜTÇÜ İNEKLERDE ÜREMEYİ ETK. HAST. KARŞI UYGÇ. KORUYUCU ÖNL VE AŞI PROG. Seçmeli 1+0 2.00 2.00
VDJ 553 İNEKLERDE ABORTLARDA NEKROPSİ BULGULARI VE LAB. GÖNDERİLECEK MATERYALLER Seçmeli 1+0 2.00 2.00
VDJ 554 HOMEOPATİNİN GENEL İLKELERİ Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VDJ 555 REPRODÜKTİF HOMEOPATİ Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VDJ 556 KISRAKLARDA PUERPERAL SORUNLAR VE TEDAVİLERİ Seçmeli 1+0 2.00 2.00
Öğrenciler, zorunlu dersleri öncelikli almak üzere her yarıyıl alacağı dersleri 30 AKTS’ye tamamlar.
 2. Yarıyıl Ders Planı

Dersin kodu Dersin adı Dersin tipi Teorik + Uygulama Yerel kredi AKTS kredisi
SBA 000 ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİ Zorunlu 2+0 6.00 6.00
SBB 000 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ Zorunlu 2+0 6.00 6.00
VDJ 500 ANABİLİM DALI SEMİNERİ Zorunlu 0+2 5.00 5.00
VDJ 888 TEZ DANIŞMANLIĞI DERSİ I Zorunlu 0+1 2.00 2.00
VDJ 889 TEZ DANIŞMANLIĞI DERSİ II Zorunlu 0+1 2.00 2.00
SBD 000 DENEY HAYVANLARI VE UYGULAMA YÖNTEMLERİ Seçmeli 3+3 8.00 8.00
SBY 002 İNGİLİZCE II Seçmeli 4+0 5.00 5.00
VDJ 000 DOĞUM BİLGİSİ Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VDJ 502 EVCİL HAYVANLARDA ÜREME FİZYOLOJİSİ Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VDJ 503 HORMONLAR VE KLİNİK KULLANIMLARI Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VDJ 504 EVCİL HAYVANLARDA ÜREMENİN KONTROLÜ Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VDJ 505 EVCİL HAYVANLARDA GEBELİK Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VDJ 506 EVCİL HAYVANLARDA GEBELİK TANISI Seçmeli 2+2 6.00 6.00
VDJ 507 VETERİNER JİNEKOLOJİDE ULTRASONOGRAFİ Seçmeli 2+2 6.00 6.00
VDJ 508 EMBRİYO TRANSFERİ VE IVF Seçmeli 1+0 2.00 2.00
VDJ 509 EVCİL HAYVANLARDA GEBELİKTE GÖRÜLEN HASTALIKLAR Seçmeli 1+0 2.00 2.00
VDJ 510 EVCİL HAYVANLARDA ABORTUSLAR Seçmeli 1+0 2.00 2.00
VDJ 511 EVCİL HAYVANLARDA DOĞUM Seçmeli 1+2 4.00 4.00
VDJ 512 GEBELİK,DOĞ.SONRASI ANNE VE YAVRUYA GÖS. ÖZEN Seçmeli 1+0 2.00 2.00
VDJ 513 EVCİL HAYVANLARDA GÜÇ DOĞUMLAR Seçmeli 1+2 4.00 4.00
VDJ 514 PUERPERAL DÖNEM VE HASTALIKLARI Seçmeli 3+0 6.00 6.00
VDJ 515 DİŞİLERDE FERT. ETK. ANAT. BOZUK, BAKIM VE BESLENM Seçmeli 1+0 2.00 2.00
VDJ 516 DİŞİLERDE FONKSİYONEL VE ENFEKSİYÖZ İNFERTİLİTE Seçmeli 3+0 6.00 6.00
VDJ 517 FERTİLİTEYİ ETKİLEYEN HASTA. TEŞHİSİNDE KUL. YÖNT. Seçmeli 1+2 4.00 4.00
VDJ 518 LABORATUVAR HAYVANLARINDA ÜREME VE SORUNLARI Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VDJ 519 ERKEK HAYVANLARDA İNFERTİLİTE Seçmeli 1+0 2.00 2.00
VDJ 520 EVCİL HAYVANLARDA METABOLİZMA HASTALIKLARI Seçmeli 1+0 2.00 2.00
VDJ 521 VETERİNER JİNEKOLOJİDE ANASTEZİ Seçmeli 1+2 4.00 4.00
VDJ 522 VETERİNER JİNEKOLOJİDE OPERASYONLAR Seçmeli 2+2 6.00 6.00
VDJ 523 İNEKLERDE SAĞIM TEKNİKLERİ VE MASTİTİSLE İLİŞKİSİ Seçmeli 1+2 4.00 4.00
VDJ 524 EVCİL HAYVANLARDA MASTİTİS Seçmeli 3+0 6.00 6.00
VDJ 525 EVCİL HAYVANLARDA MEME VE MEME BAŞI OPERAS. Seçmeli 1+2 4.00 4.00
VDJ 526 BÜYÜK RUMİNANTLARDA İNFERTİLİTE Seçmeli 1+0 2.00 2.00
VDJ 527 TEK TIRNAKLILARDA İNFERTİLİTE Seçmeli 1+0 2.00 2.00
VDJ 528 KOYUN KEÇİLERDE İNFERTİLİTE Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VDJ 529 KARNİVORLARDA İNFERTİLİTE Seçmeli 1+0 2.00 2.00
VDJ 530 VET. DOĞ-JİN. NÜKLEER TEK. KULLANIL.ENDOKRİN TANI Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VDJ 531 VDJ.İLAÇ,HORMOH VE BİYOLOJİK MADDELERİN KLINİK KU Seçmeli 2+2 6.00 6.00
VDJ 532 ÇİFTLİK HAYVANLARINDA FÖTOTOMİ TEKNİKLERİ Seçmeli 1+0 2.00 2.00
VDJ 533 JİNEKOLOJİDE LAPAROSKOPİK TANI, UYGULAMA YÖNT. VE Seçmeli 1+0 2.00 2.00
VDJ 534 EMBRİYOLARIN DEĞ. MANİPLASYONLARI VE DONDURMA TEK. Seçmeli 2+2 6.00 6.00
VDJ 535 EVCİL HAYVANLARDA VAGİNAL SİTOLOJİ VE VAGİNOSKOPİN Seçmeli 2+2 6.00 6.00
VDJ 536 EVCİL HAYVANLARDA UTERUSVE VAGİNADAN ÖRNEK ALMA VE Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VDJ 537 VETERİNER REPRODÜKSİYONDA BİYOTEKNOLOJİ YÖNTEMLERİ Seçmeli 2+2 6.00 6.00
VDJ 538 SÜTÇÜ İŞLETMELERDE MEME SAĞLIĞI KONTROL PROGRAMLARI Seçmeli 2+2 6.00 6.00
VDJ 539 ÇİFTLİK HAYVANLARINDA FERTİLİTE KONTROL PROGRAMLARI Seçmeli 2+2 6.00 6.00
VDJ 540 REPRODUKTİF ONKOLOJİ Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VDJ 541 EVCİL HAYVANLARDA MEME TÜMÖRLERİ VE TEDAVİLERİ Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VDJ 542 BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE YAYIM YÖNTEMLERİ Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VDJ 543 SÜTÇÜ İNEKLERDE GEÇİŞ DÖNEMİ YÖNETİMİ VE FERTİLİTEYE ETKİSİ Seçmeli 1+0 2.00 2.00
VDJ 544 SÜTÇÜ İNEKLERDE GEÇİŞ DÖNEMİ METABOLİK PROFİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ Seçmeli 1+0 2.00 2.00
VDJ 545 LAKTASYONDAKİ İNEKLERDE SÜT VERİMİ DÜŞÜŞLERİN NEDENLERİ Seçmeli 1+0 2.00 2.00
VDJ 546 SÜTÇÜ İNEKLERDE BESLENMENİN ÜREME VERİMİ ÜZERİNE ETKİSİ Seçmeli 1+0 2.00 2.00
VDJ 547 SÜTÇÜ İNEKLERDE REPRODÜKTİF KAYIT SİSTEMLERİ VE RAPORLAMA TEKNİKLERİ Seçmeli 1+0 2.00 2.00
VDJ 548 SÜTÇÜ İNEKELRDE NONİNFEKSİYÖZ İNFERTİLİTE NEDENLERİ Seçmeli 1+0 2.00 2.00
VDJ 550 YENİ DOĞAN BUZAĞILARIN BAKIM V BESLEME YÖNETİMİ Seçmeli 1+0 2.00 2.00
VDJ 551 DÜVELERDE REPRODÜKTİF YÖNETİM Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VDJ 552 SÜTÇÜ İNEKLERDE ÜREMEYİ ETK. HAST. KARŞI UYGÇ. KORUYUCU ÖNL VE AŞI PROG. Seçmeli 1+0 2.00 2.00
VDJ 553 İNEKLERDE ABORTLARDA NEKROPSİ BULGULARI VE LAB. GÖNDERİLECEK MATERYALLER Seçmeli 1+0 2.00 2.00
VDJ 554 HOMEOPATİNİN GENEL İLKELERİ Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VDJ 555 REPRODÜKTİF HOMEOPATİ Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VDJ 556 KISRAKLARDA PUERPERAL SORUNLAR VE TEDAVİLERİ Seçmeli 1+0 2.00 2.00
Öğrenciler, zorunlu dersleri öncelikli almak üzere her yarıyıl alacağı dersleri 30 AKTS’ye tamamlar.
 3. Yarıyıl Ders Planı

Dersin kodu Dersin adı Dersin tipi Teorik + Uygulama Yerel kredi AKTS kredisi
VDJ 711 TEZ ÇALIŞMASI 1 Zorunlu 0+1 25.00 25.00
VDJ 712 TEZ ÇALIŞMASI 2 Zorunlu 0+0 25.00 25.00
VDJ 777 DÖNEM PROJESİ Zorunlu 2+2 30.00 30.00
ERU-001 ETİK KURUL RAPORU BEKLEME Seçmeli 0+0 0.00 0.00
VDJ 751 UZMANLIK ALAN DERSİ 1 Seçmeli 8+0 5.00 5.00
VDJ 752 UZMANLIK ALAN DERSİ 2 Seçmeli 8+0 5.00 5.00
Öğrenciler, zorunlu dersleri öncelikli almak üzere her yarıyıl alacağı dersleri 30 AKTS’ye tamamlar.
 4. Yarıyıl Ders Planı

Dersin kodu Dersin adı Dersin tipi Teorik + Uygulama Yerel kredi AKTS kredisi
VDJ 711 TEZ ÇALIŞMASI 1 Zorunlu 0+1 25.00 25.00
VDJ 712 TEZ ÇALIŞMASI 2 Zorunlu 0+0 25.00 25.00
VDJ 777 DÖNEM PROJESİ Zorunlu 2+2 30.00 30.00
ERU-001 ETİK KURUL RAPORU BEKLEME Seçmeli 0+0 0.00 0.00
VDJ 751 UZMANLIK ALAN DERSİ 1 Seçmeli 8+0 5.00 5.00
VDJ 752 UZMANLIK ALAN DERSİ 2 Seçmeli 8+0 5.00 5.00
Öğrenciler, zorunlu dersleri öncelikli almak üzere her yarıyıl alacağı dersleri 30 AKTS’ye tamamlar.