Giriş | English

Doktora > Sağlik Bilimleri Enstitüsü > Veter. Biyokimya ( Doktora) > Müfredat Dersleri ve AKTS Kredileri
 
VETER. BİYOKİMYA ( DOKTORA)

       
Müfredat Dersleri ve AKTS Kredileri
 
 1. Yarıyıl Ders Planı

Dersin kodu Dersin adı Dersin tipi Teorik + Uygulama Yerel kredi AKTS kredisi
SBA 000 ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİ Zorunlu 2+0 6.00 6.00
SBB 000 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ Zorunlu 2+0 6.00 6.00
VBK 600 SEMİNER Zorunlu 0+2 5.00 5.00
VBK 888 TEZ DANIŞMANLIĞI DERSİ I Zorunlu 0+1 2.00 2.00
VBK 889 TEZ DANIŞMANLIĞI DERSİ II Zorunlu 0+1 2.00 2.00
SBD 000 DENEY HAYVANLARI VE UYGULAMA YÖNTEMLERİ Seçmeli 3+3 8.00 8.00
SBY 001 İNGİLİZCE I Seçmeli 4+0 5.00 5.00
VBK 601 KARBONHİDRATLAR VE METABOLİZMASI Seçmeli 3+0 6.00 6.00
VBK 602 ELEMENTLER VE METABOLİZMALAR Seçmeli 3+0 6.00 6.00
VBK 603 LİPİDLER VE METABOLİZMASI Seçmeli 3+0 6.00 6.00
VBK 604 VİTAMİNLER VE KOENZİM FONKSİYONLARI Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VBK 605 PROTEİNLER VE METABOLİZMASI Seçmeli 3+0 6.00 6.00
VBK 606 ENDOKRİN SİSTEM Seçmeli 3+0 6.00 6.00
VBK 607 BİYOKATALİZÖRLER VE FONKSİYONLARI Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VBK 608 BİYOFİZİKSEL KİMYA, ELEKTROLİT VE ASİT-BAZ DENGESİ Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VBK 609 NÜKLEİK ASİTLER VE METABOLİZMASI Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VBK 610 BİYOLOJİK OKSİDASYON VE SOLUNUM BİYOKİMYASI Seçmeli 1+0 2.00 2.00
VBK 611 ENERJİ METABOLİZMASI VE METABOLİZMA HASTALIKLARI Seçmeli 3+0 6.00 6.00
VBK 612 KLİNİK BİYOKİMYADA ÖRNEKLERİN TOPLANMASI VE MUHAFA Seçmeli 1+0 2.00 2.00
VBK 613 KARACİĞER FONKSİYONLARI VE FONKSİYON TESTLERİ Seçmeli 1+2 4.00 4.00
VBK 614 BÖBREK FONKSİYONLARI, FONKS.TESTLERİ VE İDRAR ANAL Seçmeli 1+2 4.00 4.00
VBK 615 KAN VE DİĞER VÜCUT SIVILARININ KİMYASI Seçmeli 1+2 4.00 4.00
VBK 616 FEÇESİN BİYOKİMYASAL ANALİZLERİ Seçmeli 1+2 4.00 4.00
VBK 617 KANDA ENZİM, VİTAMİN VE HORMON ANALİZLERİ Seçmeli 1+2 4.00 4.00
VBK 618 BİYOK. LABORATUVARLARINDA KULLANILAN ÇÖZELTİ. HAZI Seçmeli 1+2 4.00 4.00
VBK 619 ORGANLARIN VE DOKULARIN ÖZEL BİYOKİMYASAL FONKSİYO Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VBK 620 BİYOLOJİK MEMBRANLAR VE TRANSPORT SİSTEMLERİ Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VBK 621 BESLENME VE SİNDİRİM BİYOKİMYASI Seçmeli 1+0 2.00 2.00
VBK 622 EKSTRASELLÜLER KİMYASAL SİNYALLER VE SİNYAL İLETİM Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VBK 623 LABORATUVARDA GÜVENLİK Seçmeli 1+0 2.00 2.00
VBK 624 KARBONHİDRAT, PROTEİN VE LİPİDLERLE İLGİLİ DENEYLE Seçmeli 2+2 6.00 6.00
VBK 625 LABORATUVAR ALETLERİ VE PRENSİPLERİ Seçmeli 1+2 4.00 4.00
VBK 626 EVCİL HAYVANLARDA KARŞILAŞTIRMALI BİYOKİMYA Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VBK 627 TÜMÖR DOKU VE TÜMÖR BELİRTEÇLERİ Seçmeli 1+0 2.00 2.00
VBK 628 KALITSAL METABOLİK HASTALIKLAR Seçmeli 1+0 2.00 2.00
VBK 629 KANATLI METABOLİZMASI Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VBK 630 BİYOKİMYASAL ARAŞTIRMALARIN TEMEL PRENSİPLERİ Seçmeli 1+0 2.00 2.00
VBK 631 KANDA BAZI ORGANİK MADDELERİN MİKTAR TAYİNİ Seçmeli 1+2 4.00 4.00
VBK 632 KANDA ENZİM VE VİTAMİN TAYİNLERİ Seçmeli 1+2 4.00 4.00
VBK 633 SİTOKİNLER Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VBK 634 PARAZİTER HASTALIKLARDA BİYOKİMYASAL DEĞİŞİMLER Seçmeli 3+0 6.00 6.00
VBK 635 LABORATUVAR HAYVANLARI BİYOKİMYASI Seçmeli 3+0 6.00 6.00
Öğrenciler, zorunlu dersleri öncelikli almak üzere her yarıyıl alacağı dersleri 30 AKTS’ye tamamlar.
 2. Yarıyıl Ders Planı

Dersin kodu Dersin adı Dersin tipi Teorik + Uygulama Yerel kredi AKTS kredisi
SBA 000 ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİ Zorunlu 2+0 6.00 6.00
SBB 000 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ Zorunlu 2+0 6.00 6.00
VBK 600 SEMİNER Zorunlu 0+2 5.00 5.00
VBK 888 TEZ DANIŞMANLIĞI DERSİ I Zorunlu 0+1 2.00 2.00
VBK 889 TEZ DANIŞMANLIĞI DERSİ II Zorunlu 0+1 2.00 2.00
SBD 000 DENEY HAYVANLARI VE UYGULAMA YÖNTEMLERİ Seçmeli 3+3 8.00 8.00
SBY 002 İNGİLİZCE II Seçmeli 4+0 5.00 5.00
VBK 601 KARBONHİDRATLAR VE METABOLİZMASI Seçmeli 3+0 6.00 6.00
VBK 602 ELEMENTLER VE METABOLİZMALAR Seçmeli 3+0 6.00 6.00
VBK 603 LİPİDLER VE METABOLİZMASI Seçmeli 3+0 6.00 6.00
VBK 604 VİTAMİNLER VE KOENZİM FONKSİYONLARI Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VBK 605 PROTEİNLER VE METABOLİZMASI Seçmeli 3+0 6.00 6.00
VBK 606 ENDOKRİN SİSTEM Seçmeli 3+0 6.00 6.00
VBK 607 BİYOKATALİZÖRLER VE FONKSİYONLARI Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VBK 608 BİYOFİZİKSEL KİMYA, ELEKTROLİT VE ASİT-BAZ DENGESİ Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VBK 609 NÜKLEİK ASİTLER VE METABOLİZMASI Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VBK 610 BİYOLOJİK OKSİDASYON VE SOLUNUM BİYOKİMYASI Seçmeli 1+0 2.00 2.00
VBK 611 ENERJİ METABOLİZMASI VE METABOLİZMA HASTALIKLARI Seçmeli 3+0 6.00 6.00
VBK 612 KLİNİK BİYOKİMYADA ÖRNEKLERİN TOPLANMASI VE MUHAFA Seçmeli 1+0 2.00 2.00
VBK 613 KARACİĞER FONKSİYONLARI VE FONKSİYON TESTLERİ Seçmeli 1+2 4.00 4.00
VBK 614 BÖBREK FONKSİYONLARI, FONKS.TESTLERİ VE İDRAR ANAL Seçmeli 1+2 4.00 4.00
VBK 615 KAN VE DİĞER VÜCUT SIVILARININ KİMYASI Seçmeli 1+2 4.00 4.00
VBK 616 FEÇESİN BİYOKİMYASAL ANALİZLERİ Seçmeli 1+2 4.00 4.00
VBK 617 KANDA ENZİM, VİTAMİN VE HORMON ANALİZLERİ Seçmeli 1+2 4.00 4.00
VBK 618 BİYOK. LABORATUVARLARINDA KULLANILAN ÇÖZELTİ. HAZI Seçmeli 1+2 4.00 4.00
VBK 619 ORGANLARIN VE DOKULARIN ÖZEL BİYOKİMYASAL FONKSİYO Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VBK 620 BİYOLOJİK MEMBRANLAR VE TRANSPORT SİSTEMLERİ Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VBK 621 BESLENME VE SİNDİRİM BİYOKİMYASI Seçmeli 1+0 2.00 2.00
VBK 622 EKSTRASELLÜLER KİMYASAL SİNYALLER VE SİNYAL İLETİM Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VBK 623 LABORATUVARDA GÜVENLİK Seçmeli 1+0 2.00 2.00
VBK 624 KARBONHİDRAT, PROTEİN VE LİPİDLERLE İLGİLİ DENEYLE Seçmeli 2+2 6.00 6.00
VBK 625 LABORATUVAR ALETLERİ VE PRENSİPLERİ Seçmeli 1+2 4.00 4.00
VBK 626 EVCİL HAYVANLARDA KARŞILAŞTIRMALI BİYOKİMYA Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VBK 627 TÜMÖR DOKU VE TÜMÖR BELİRTEÇLERİ Seçmeli 1+0 2.00 2.00
VBK 628 KALITSAL METABOLİK HASTALIKLAR Seçmeli 1+0 2.00 2.00
VBK 629 KANATLI METABOLİZMASI Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VBK 630 BİYOKİMYASAL ARAŞTIRMALARIN TEMEL PRENSİPLERİ Seçmeli 1+0 2.00 2.00
VBK 631 KANDA BAZI ORGANİK MADDELERİN MİKTAR TAYİNİ Seçmeli 1+2 4.00 4.00
VBK 632 KANDA ENZİM VE VİTAMİN TAYİNLERİ Seçmeli 1+2 4.00 4.00
VBK 633 SİTOKİNLER Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VBK 634 PARAZİTER HASTALIKLARDA BİYOKİMYASAL DEĞİŞİMLER Seçmeli 3+0 6.00 6.00
VBK 635 LABORATUVAR HAYVANLARI BİYOKİMYASI Seçmeli 3+0 6.00 6.00
Öğrenciler, zorunlu dersleri öncelikli almak üzere her yarıyıl alacağı dersleri 30 AKTS’ye tamamlar.
 3. Yarıyıl Ders Planı

Dersin kodu Dersin adı Dersin tipi Teorik + Uygulama Yerel kredi AKTS kredisi
VBK 777 YETERLİLİĞE HAZIRLIK Zorunlu 0+0 30.00 30.00
VBK 811 TEZ ÇALIŞMASI 1 Zorunlu 0+1 25.00 25.00
VBK 812 TEZ ÇALIŞMASI 2 Zorunlu 0+1 25.00 25.00
VBK 813 TEZ ÇALIŞMASI 3 Zorunlu 0+1 25.00 25.00
VBK 814 TEZ ÇALIŞMASI 4 Zorunlu 0+1 25.00 25.00
VBK 815 TEZ ÇALIŞMASI 5 Zorunlu 0+1 25.00 25.00
ERU-001 ETİK KURUL RAPORU BEKLEME Seçmeli 0+0 0.00 0.00
VBK 851 UZMANLIK ALAN DERSİ 1 Seçmeli 8+0 5.00 5.00
VBK 852 UZMANLIK ALAN DERSI 2 Seçmeli 8+0 5.00 5.00
VBK 853 UZMANLIK ALAN DERSI 3 Seçmeli 8+0 5.00 5.00
VBK 854 UZMANLIK ALAN DERSI 4 Seçmeli 8+0 5.00 5.00
VBK 855 UZMANLIK ALAN DERSI 5 Seçmeli 8+0 5.00 5.00
Öğrenciler, zorunlu dersleri öncelikli almak üzere her yarıyıl alacağı dersleri 30 AKTS’ye tamamlar.
 4. Yarıyıl Ders Planı

Dersin kodu Dersin adı Dersin tipi Teorik + Uygulama Yerel kredi AKTS kredisi
VBK 777 YETERLİLİĞE HAZIRLIK Zorunlu 0+0 30.00 30.00
VBK 811 TEZ ÇALIŞMASI 1 Zorunlu 0+1 25.00 25.00
VBK 812 TEZ ÇALIŞMASI 2 Zorunlu 0+1 25.00 25.00
VBK 813 TEZ ÇALIŞMASI 3 Zorunlu 0+1 25.00 25.00
VBK 814 TEZ ÇALIŞMASI 4 Zorunlu 0+1 25.00 25.00
VBK 815 TEZ ÇALIŞMASI 5 Zorunlu 0+1 25.00 25.00
ERU-001 ETİK KURUL RAPORU BEKLEME Seçmeli 0+0 0.00 0.00
VBK 851 UZMANLIK ALAN DERSİ 1 Seçmeli 8+0 5.00 5.00
VBK 852 UZMANLIK ALAN DERSI 2 Seçmeli 8+0 5.00 5.00
VBK 853 UZMANLIK ALAN DERSI 3 Seçmeli 8+0 5.00 5.00
VBK 854 UZMANLIK ALAN DERSI 4 Seçmeli 8+0 5.00 5.00
VBK 855 UZMANLIK ALAN DERSI 5 Seçmeli 8+0 5.00 5.00
Öğrenciler, zorunlu dersleri öncelikli almak üzere her yarıyıl alacağı dersleri 30 AKTS’ye tamamlar.