Giriş | English

Doktora > Sağlik Bilimleri Enstitüsü > Veter.farmakoloji-toksikoloji (doktora) > Müfredat Dersleri ve AKTS Kredileri
 
VETER.FARMAKOLOJİ-TOKSİKOLOJİ (DOKTORA)

       
Müfredat Dersleri ve AKTS Kredileri
 
 1. Yarıyıl Ders Planı

Dersin kodu Dersin adı Dersin tipi Teorik + Uygulama Yerel kredi AKTS kredisi
SBA 000 ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİ Zorunlu 2+0 6.00 6.00
SBB 000 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ Zorunlu 2+0 6.00 6.00
VFT 600 SEMİNER Zorunlu 0+2 5.00 5.00
VFT 888 TEZ DANIŞMANLIĞI DERSİ I Zorunlu 0+1 2.00 2.00
VFT 889 TEZ DANIŞMANLIĞI DERSİ II Zorunlu 0+1 2.00 2.00
SBD 000 DENEY HAYVANLARI VE UYGULAMA YÖNTEMLERİ Seçmeli 3+3 8.00 8.00
SBY 001 İNGİLİZCE I Seçmeli 4+0 5.00 5.00
VFT 601 GENEL FARMAKOLOJİ Seçmeli 3+0 6.00 6.00
VFT 602 MERKEZİ SİNİR SİSTEMİ İLAÇLARI Seçmeli 3+0 6.00 6.00
VFT 603 OTONOM SİNİR SİSTEMİ İLAÇLARI Seçmeli 3+0 6.00 6.00
VFT 604 KEMOTERAPOTİKLER I. ANTİBİYOTİKLER Seçmeli 3+0 6.00 6.00
VFT 605 KEMOTERAPOTİKLER II. ANTELMENTİKLER Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VFT 606 KEMOTERAPOTİKLER III. PROTOZOONLARI ETKİLEYEN İLAÇ Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VFT 607 KEMOTERAPOTİKLER IV. DIŞ PARAZİTLERE ETKİYER İLAÇL Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VFT 608 PESTİSİDLER Seçmeli 2+2 6.00 6.00
VFT 609 PESTİSİDLER VE ÇEVRESEL ETKİLERİ Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VFT 610 GENEL TOKSİKOLOJİ Seçmeli 3+0 6.00 6.00
VFT 611 TOKSİKOKİNETİK Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VFT 612 ZEHİRLERİN ETKİ ŞEKİLLERİ, ZEHİRLENMELERİN SEBEPLE Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VFT 613 BİTKİSEL ZEHİRLER Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VFT 614 PESTİSİDLERİN ANALİZİ Seçmeli 2+2 6.00 6.00
VFT 615 MİKOTOKSİNLER VE MİKOTOKSİN ZEHİRLENMELERİ Seçmeli 3+0 6.00 6.00
VFT 616 ZEHİRLENMELERİN EPİDEMİYOLOJİSİ Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VFT 617 KALP VE DAMAR SİSTEMİ İLAÇLARI Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VFT 618 KAN VE KAN ŞEKİLLENDİREN ORGANLARA ETKİYEN İLAÇLA Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VFT 619 YEREL HORMONLAR Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VFT 620 HORMONAL SİSTEM FARMAKOLOJİSİ Seçmeli 3+0 6.00 6.00
VFT 621 SIVI-ELEKTROLİT VE ASİT-BAZ DENGE FARMAKOLOJİSİ Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VFT 622 SOLUNUM SİSTEMİ FARMAKOLOJİSİ Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VFT 623 BESLENME FARMAKOLOJİSİ Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VFT 624 METABOLİZMAYI ETKİYEN İLAÇLAR Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VFT 625 BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ FARMAKOLOJİSİ Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VFT 626 BESİNLERDE İLAÇ KALINTILARI Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VFT 627 ZEHİRLENME VE ZEHİRLİLİK DENEMELERİ Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VFT 628 ZEHİRLENME VE ZEHİRLENMELERİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VFT 629 İMMUNOTOKSİKOLOJİ Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VFT 630 KLİNİK TOKSİKOLOJİ Seçmeli 3+0 6.00 6.00
VFT 631 FORENSİK TOKSİKOLOJİ Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VFT 632 EKONOMİK TOKSİKOLOJİ Seçmeli 2+2 6.00 6.00
VFT 633 DOPİNG İÇİN KULLANILAN MADDELER Seçmeli 3+0 6.00 6.00
VFT 634 EVCİL VE DİĞER HAYVANLARIN İNSANCIL OLARAK ÖLDÜRÜL Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VFT 635 YEMDEKİ BAZI OLUMSUZLUK FAKTÖRLERİ Seçmeli 3+0 6.00 6.00
VFT 636 GENETİK TOKSİKOLOJİ Seçmeli 3+0 6.00 6.00
VFT 637 METALLER, DİĞER RADYOETKİN MADDELER Seçmeli 3+0 6.00 6.00
VFT 638 DERİ HASTALIKLARI VE SAĞALTIMI Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VFT 639 HAYVANSAL ZEHİRLER VE SAĞALTIM SEÇENEKLERİ Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VFT 640 BÜYÜK MANTAR ZEHİRLERİ Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VFT 641 ORGANİK MADDELERLE ZEHİRLENMELER İLE GAZ VE BUHAR Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VFT 642 DİÜRETİK İLAÇLAR Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VFT 643 FARMASÖTİK İLAÇ ŞEKİLLERİ VE HAZIRLANMA TEKNİKLERİ Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VFT 644 FARMASÖTİK İLAÇ ŞEKİLLERİ VE REÇETE TEKNİKLERİ Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VFT 645 DENEY PLANLAMASI VE İSTATİSTİKSEL ANALİZ Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VFT 646 FARMAKOLOJİDE İLERİ ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ Seçmeli 2+2 6.00 6.00
VFT 647 TOKSİKOLOJİDE İLERİ ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ Seçmeli 2+2 6.00 6.00
VFT 648 LİTERATÜR ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VFT 649 BİLİMSEL MAKALE YAZMA VE SUNUM HAZIRLAMA TEKNİKLERİ Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VFT 650 MESLEKİ İNGİLİZCE Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VFT 651 DENEY HAYVANLARINDA TUTMA, KAN ALMA VE İLAÇ UYGULAMA TEKNİKLERİ Seçmeli 2+2 6.00 6.00
VFT 652 FARMAKOLOJİDE İN-VİTRO VE İN-VİVO DENEY MODELLERİ Seçmeli 2+2 6.00 6.00
VFT 653 FARMAKOKİNETİK Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VFT 654 FARMAKOKİNETİK HESAPLAMA TEKNİKLERİ Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VFT 655 OKSİDATİF STRES Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VFT 656 HÜCRESEL SAVUNMA SİSTEMLERİ Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VFT 658 TEMEL HÜCRE KÜLTÜRÜ TEKNİKLERİ Seçmeli 1+1 4.00 4.00
VFT 659 ANESTEZİK İLAÇLAR Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VFT 660 HİPNOSEDATİF, ÇIRPINMA ÖNLEYİCİ VE PSİKOTROP İLAÇLAR Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VFT 661 DAVRANIŞ BOZUKLUKLARINDA KULLANILAN İLAÇLAR Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VFT 662 NARKOTİK OLMAYAN AĞRI KESİCİLER Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VFT 663 STEROİDLER Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VFT 664 BİYOYARARLANIM-BİYOEŞDEĞERLİLİK Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VFT 665 İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VFT 666 NARKOTİK AĞRI KESİCİLER Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VFT 667 RUMEN FARMAKOLOJİSİ Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VFT 668 ANTİSEPTİK VE DEZENFEKTANLAR Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VFT 669 ANTİPROTOZOAL İLAÇLAR Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VFT 670 MANTARLARI ETKİLEYEN İLAÇLAR Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VFT 671 VİRÜSLERİ ETKİLEYEN İLAÇLAR Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VFT 672 NEOPLASTİK HASTALIKLARIN KEMOTERAPİSİ Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VFT 673 HOMEOPATİ Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VFT 674 KANATLILARDA GELİŞME GERİLİĞİNE YOL AÇAN MADDELER Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VFT 675 KANATLI HAYVANLARDA İLAÇ KULLANIMI Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VFT 676 VETERİNER İLAÇ MEVZUATI Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VFT 677 HAYVANLARDA DOPİNG Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VFT 678 VETERİNER KLİNİK FARMAKOLOJİ Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VFT 679 SU ÜRÜNLERİNDE İLAÇ KULLANIMI Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VFT 680 ARILARDA İLAÇ KULLANIMI Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VFT 681 TOKSİKOLOJİDE ANALİTİK YÖNTEMLER Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VFT 682 VETERİNER İLAÇLARININ ZEHİRLİLİĞİ Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VFT 851 UZMANLIK ALAN DERSİ 1 Seçmeli 8+0 5.00 5.00
Öğrenciler, zorunlu dersleri öncelikli almak üzere her yarıyıl alacağı dersleri 30 AKTS’ye tamamlar.
 2. Yarıyıl Ders Planı

Dersin kodu Dersin adı Dersin tipi Teorik + Uygulama Yerel kredi AKTS kredisi
SBA 000 ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİ Zorunlu 2+0 6.00 6.00
SBB 000 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ Zorunlu 2+0 6.00 6.00
VFT 600 SEMİNER Zorunlu 0+2 5.00 5.00
VFT 888 TEZ DANIŞMANLIĞI DERSİ I Zorunlu 0+1 2.00 2.00
VFT 889 TEZ DANIŞMANLIĞI DERSİ II Zorunlu 0+1 2.00 2.00
SBD 000 DENEY HAYVANLARI VE UYGULAMA YÖNTEMLERİ Seçmeli 3+3 8.00 8.00
SBY 002 İNGİLİZCE II Seçmeli 4+0 5.00 5.00
VFT 601 GENEL FARMAKOLOJİ Seçmeli 3+0 6.00 6.00
VFT 602 MERKEZİ SİNİR SİSTEMİ İLAÇLARI Seçmeli 3+0 6.00 6.00
VFT 603 OTONOM SİNİR SİSTEMİ İLAÇLARI Seçmeli 3+0 6.00 6.00
VFT 604 KEMOTERAPOTİKLER I. ANTİBİYOTİKLER Seçmeli 3+0 6.00 6.00
VFT 605 KEMOTERAPOTİKLER II. ANTELMENTİKLER Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VFT 606 KEMOTERAPOTİKLER III. PROTOZOONLARI ETKİLEYEN İLAÇ Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VFT 607 KEMOTERAPOTİKLER IV. DIŞ PARAZİTLERE ETKİYER İLAÇL Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VFT 608 PESTİSİDLER Seçmeli 2+2 6.00 6.00
VFT 609 PESTİSİDLER VE ÇEVRESEL ETKİLERİ Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VFT 610 GENEL TOKSİKOLOJİ Seçmeli 3+0 6.00 6.00
VFT 611 TOKSİKOKİNETİK Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VFT 612 ZEHİRLERİN ETKİ ŞEKİLLERİ, ZEHİRLENMELERİN SEBEPLE Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VFT 613 BİTKİSEL ZEHİRLER Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VFT 614 PESTİSİDLERİN ANALİZİ Seçmeli 2+2 6.00 6.00
VFT 615 MİKOTOKSİNLER VE MİKOTOKSİN ZEHİRLENMELERİ Seçmeli 3+0 6.00 6.00
VFT 616 ZEHİRLENMELERİN EPİDEMİYOLOJİSİ Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VFT 617 KALP VE DAMAR SİSTEMİ İLAÇLARI Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VFT 618 KAN VE KAN ŞEKİLLENDİREN ORGANLARA ETKİYEN İLAÇLA Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VFT 619 YEREL HORMONLAR Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VFT 620 HORMONAL SİSTEM FARMAKOLOJİSİ Seçmeli 3+0 6.00 6.00
VFT 621 SIVI-ELEKTROLİT VE ASİT-BAZ DENGE FARMAKOLOJİSİ Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VFT 622 SOLUNUM SİSTEMİ FARMAKOLOJİSİ Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VFT 623 BESLENME FARMAKOLOJİSİ Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VFT 624 METABOLİZMAYI ETKİYEN İLAÇLAR Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VFT 625 BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ FARMAKOLOJİSİ Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VFT 626 BESİNLERDE İLAÇ KALINTILARI Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VFT 627 ZEHİRLENME VE ZEHİRLİLİK DENEMELERİ Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VFT 628 ZEHİRLENME VE ZEHİRLENMELERİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VFT 629 İMMUNOTOKSİKOLOJİ Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VFT 630 KLİNİK TOKSİKOLOJİ Seçmeli 3+0 6.00 6.00
VFT 631 FORENSİK TOKSİKOLOJİ Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VFT 632 EKONOMİK TOKSİKOLOJİ Seçmeli 2+2 6.00 6.00
VFT 633 DOPİNG İÇİN KULLANILAN MADDELER Seçmeli 3+0 6.00 6.00
VFT 634 EVCİL VE DİĞER HAYVANLARIN İNSANCIL OLARAK ÖLDÜRÜL Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VFT 635 YEMDEKİ BAZI OLUMSUZLUK FAKTÖRLERİ Seçmeli 3+0 6.00 6.00
VFT 636 GENETİK TOKSİKOLOJİ Seçmeli 3+0 6.00 6.00
VFT 637 METALLER, DİĞER RADYOETKİN MADDELER Seçmeli 3+0 6.00 6.00
VFT 638 DERİ HASTALIKLARI VE SAĞALTIMI Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VFT 639 HAYVANSAL ZEHİRLER VE SAĞALTIM SEÇENEKLERİ Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VFT 640 BÜYÜK MANTAR ZEHİRLERİ Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VFT 641 ORGANİK MADDELERLE ZEHİRLENMELER İLE GAZ VE BUHAR Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VFT 642 DİÜRETİK İLAÇLAR Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VFT 643 FARMASÖTİK İLAÇ ŞEKİLLERİ VE HAZIRLANMA TEKNİKLERİ Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VFT 644 FARMASÖTİK İLAÇ ŞEKİLLERİ VE REÇETE TEKNİKLERİ Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VFT 645 DENEY PLANLAMASI VE İSTATİSTİKSEL ANALİZ Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VFT 646 FARMAKOLOJİDE İLERİ ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ Seçmeli 2+2 6.00 6.00
VFT 647 TOKSİKOLOJİDE İLERİ ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ Seçmeli 2+2 6.00 6.00
VFT 648 LİTERATÜR ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VFT 649 BİLİMSEL MAKALE YAZMA VE SUNUM HAZIRLAMA TEKNİKLERİ Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VFT 650 MESLEKİ İNGİLİZCE Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VFT 651 DENEY HAYVANLARINDA TUTMA, KAN ALMA VE İLAÇ UYGULAMA TEKNİKLERİ Seçmeli 2+2 6.00 6.00
VFT 652 FARMAKOLOJİDE İN-VİTRO VE İN-VİVO DENEY MODELLERİ Seçmeli 2+2 6.00 6.00
VFT 653 FARMAKOKİNETİK Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VFT 654 FARMAKOKİNETİK HESAPLAMA TEKNİKLERİ Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VFT 655 OKSİDATİF STRES Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VFT 656 HÜCRESEL SAVUNMA SİSTEMLERİ Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VFT 657 FARMAKODİNAMİ Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VFT 658 TEMEL HÜCRE KÜLTÜRÜ TEKNİKLERİ Seçmeli 1+1 4.00 4.00
VFT 659 ANESTEZİK İLAÇLAR Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VFT 660 HİPNOSEDATİF, ÇIRPINMA ÖNLEYİCİ VE PSİKOTROP İLAÇLAR Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VFT 661 DAVRANIŞ BOZUKLUKLARINDA KULLANILAN İLAÇLAR Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VFT 662 NARKOTİK OLMAYAN AĞRI KESİCİLER Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VFT 663 STEROİDLER Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VFT 664 BİYOYARARLANIM-BİYOEŞDEĞERLİLİK Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VFT 665 İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VFT 666 NARKOTİK AĞRI KESİCİLER Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VFT 667 RUMEN FARMAKOLOJİSİ Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VFT 668 ANTİSEPTİK VE DEZENFEKTANLAR Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VFT 669 ANTİPROTOZOAL İLAÇLAR Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VFT 670 MANTARLARI ETKİLEYEN İLAÇLAR Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VFT 671 VİRÜSLERİ ETKİLEYEN İLAÇLAR Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VFT 672 NEOPLASTİK HASTALIKLARIN KEMOTERAPİSİ Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VFT 673 HOMEOPATİ Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VFT 674 KANATLILARDA GELİŞME GERİLİĞİNE YOL AÇAN MADDELER Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VFT 675 KANATLI HAYVANLARDA İLAÇ KULLANIMI Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VFT 676 VETERİNER İLAÇ MEVZUATI Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VFT 677 HAYVANLARDA DOPİNG Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VFT 678 VETERİNER KLİNİK FARMAKOLOJİ Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VFT 679 SU ÜRÜNLERİNDE İLAÇ KULLANIMI Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VFT 680 ARILARDA İLAÇ KULLANIMI Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VFT 681 TOKSİKOLOJİDE ANALİTİK YÖNTEMLER Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VFT 682 VETERİNER İLAÇLARININ ZEHİRLİLİĞİ Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VFT 851 UZMANLIK ALAN DERSİ 1 Seçmeli 8+0 5.00 5.00
Öğrenciler, zorunlu dersleri öncelikli almak üzere her yarıyıl alacağı dersleri 30 AKTS’ye tamamlar.
 3. Yarıyıl Ders Planı

Dersin kodu Dersin adı Dersin tipi Teorik + Uygulama Yerel kredi AKTS kredisi
VFT 777 YETERLİLİĞE HAZIRLIK Zorunlu 0+0 30.00 30.00
VFT 811 TEZ ÇALIŞMASI 1 Zorunlu 0+1 25.00 25.00
VFT 812 TEZ ÇALIŞMASI 2 Zorunlu 0+1 25.00 25.00
VFT 813 TEZ ÇALIŞMASI 3 Zorunlu 0+1 25.00 25.00
VFT 814 TEZ ÇALIŞMASI 4 Zorunlu 0+1 25.00 25.00
VFT 815 TEZ ÇALIŞMASI 5 Zorunlu 0+1 25.00 25.00
ERU-001 ETİK KURUL RAPORU BEKLEME Seçmeli 0+0 0.00 0.00
VFT 852 UZMANLIK ALAN DERSI 2 Seçmeli 8+0 5.00 5.00
VFT 853 UZMANLIK ALAN DERSI 3 Seçmeli 8+0 5.00 5.00
VFT 854 UZMANLIK ALAN DERSI 4 Seçmeli 8+0 5.00 5.00
VFT 855 UZMANLIK ALAN DERSI 5 Seçmeli 8+0 5.00 5.00
Öğrenciler, zorunlu dersleri öncelikli almak üzere her yarıyıl alacağı dersleri 30 AKTS’ye tamamlar.
 4. Yarıyıl Ders Planı

Dersin kodu Dersin adı Dersin tipi Teorik + Uygulama Yerel kredi AKTS kredisi
VFT 777 YETERLİLİĞE HAZIRLIK Zorunlu 0+0 30.00 30.00
VFT 811 TEZ ÇALIŞMASI 1 Zorunlu 0+1 25.00 25.00
VFT 812 TEZ ÇALIŞMASI 2 Zorunlu 0+1 25.00 25.00
VFT 813 TEZ ÇALIŞMASI 3 Zorunlu 0+1 25.00 25.00
VFT 814 TEZ ÇALIŞMASI 4 Zorunlu 0+1 25.00 25.00
VFT 815 TEZ ÇALIŞMASI 5 Zorunlu 0+1 25.00 25.00
ERU-001 ETİK KURUL RAPORU BEKLEME Seçmeli 0+0 0.00 0.00
VFT 852 UZMANLIK ALAN DERSI 2 Seçmeli 8+0 5.00 5.00
VFT 853 UZMANLIK ALAN DERSI 3 Seçmeli 8+0 5.00 5.00
VFT 854 UZMANLIK ALAN DERSI 4 Seçmeli 8+0 5.00 5.00
VFT 855 UZMANLIK ALAN DERSI 5 Seçmeli 8+0 5.00 5.00
Öğrenciler, zorunlu dersleri öncelikli almak üzere her yarıyıl alacağı dersleri 30 AKTS’ye tamamlar.