Giriş | English

Yüksek Lisans > Sağlik Bilimleri Enstitüsü > Parazitoloji (yüksek Lisans) > Müfredat Dersleri ve AKTS Kredileri
 
PARAZİTOLOJİ (YÜKSEK LİSANS)

       
Müfredat Dersleri ve AKTS Kredileri
 
 1. Yarıyıl Ders Planı

Dersin kodu Dersin adı Dersin tipi Teorik + Uygulama Yerel kredi AKTS kredisi
PAR 500 ANABİLİM DALI SEMİNERİ Zorunlu 0+2 5.00 5.00
PAR 888 TEZ DANIŞMANLIĞI DERSİ I Zorunlu 0+1 2.00 2.00
PAR 889 TEZ DANIŞMANLIĞI DERSİ II Zorunlu 0+1 2.00 2.00
SBA 000 ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİ Zorunlu 2+0 6.00 6.00
SBB 000 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ Zorunlu 2+0 6.00 6.00
PAR 501 GENEL PARAZİTOLOJİ Seçmeli 2+2 8.00 8.00
PAR 502 ÖZEL PARAZİTOLOJİ Seçmeli 2+2 8.00 8.00
PAR 503 PARAZİTOLOJİ PRATİĞİ Seçmeli 0+4 6.00 6.00
PAR 504 İMMUNOPARAZİTOLOJİ Seçmeli 2+2 8.00 8.00
PAR 505 PARAZİTOLOJİDE TANI YÖNTEMLERİ Seçmeli 2+0 6.00 6.00
PAR 506 İMMUN YETMEZLİKTE PARAZİT HASTALIKLARI Seçmeli 2+0 6.00 6.00
PAR 507 VEKTÖR ARTROPODLAR VE TAŞIDIKLARI HASTALIKLAR Seçmeli 2+2 8.00 8.00
PAR 508 PARAZİTER HASTALIKLARDA MODERN TANI YÖNTEMLERİ Seçmeli 2+0 6.00 6.00
PAR 509 ECHİNOCOCCOSİS Seçmeli 3+0 8.00 8.00
PAR 510 PLASMODİUMLAR, SITMA VE SITMA SAVAŞI Seçmeli 2+0 6.00 6.00
SBD 000 DENEY HAYVANLARI VE UYGULAMA YÖNTEMLERİ Seçmeli 3+3 5.00 5.00
Öğrenciler, zorunlu dersleri öncelikli almak üzere her yarıyıl alacağı dersleri 30 AKTS’ye tamamlar.
 2. Yarıyıl Ders Planı

Dersin kodu Dersin adı Dersin tipi Teorik + Uygulama Yerel kredi AKTS kredisi
PAR 500 ANABİLİM DALI SEMİNERİ Zorunlu 0+2 5.00 5.00
PAR 888 TEZ DANIŞMANLIĞI DERSİ I Zorunlu 0+1 2.00 2.00
PAR 889 TEZ DANIŞMANLIĞI DERSİ II Zorunlu 0+1 2.00 2.00
SBA 000 ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİ Zorunlu 2+0 6.00 6.00
SBB 000 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ Zorunlu 2+0 6.00 6.00
PAR 501 GENEL PARAZİTOLOJİ Seçmeli 2+2 8.00 8.00
PAR 502 ÖZEL PARAZİTOLOJİ Seçmeli 2+2 8.00 8.00
PAR 503 PARAZİTOLOJİ PRATİĞİ Seçmeli 0+4 6.00 6.00
PAR 504 İMMUNOPARAZİTOLOJİ Seçmeli 2+2 8.00 8.00
PAR 505 PARAZİTOLOJİDE TANI YÖNTEMLERİ Seçmeli 2+0 6.00 6.00
PAR 506 İMMUN YETMEZLİKTE PARAZİT HASTALIKLARI Seçmeli 2+0 6.00 6.00
PAR 507 VEKTÖR ARTROPODLAR VE TAŞIDIKLARI HASTALIKLAR Seçmeli 2+2 8.00 8.00
PAR 508 PARAZİTER HASTALIKLARDA MODERN TANI YÖNTEMLERİ Seçmeli 2+0 6.00 6.00
PAR 509 ECHİNOCOCCOSİS Seçmeli 3+0 8.00 8.00
PAR 510 PLASMODİUMLAR, SITMA VE SITMA SAVAŞI Seçmeli 2+0 6.00 6.00
SBD 000 DENEY HAYVANLARI VE UYGULAMA YÖNTEMLERİ Seçmeli 3+3 5.00 5.00
Öğrenciler, zorunlu dersleri öncelikli almak üzere her yarıyıl alacağı dersleri 30 AKTS’ye tamamlar.
 3. Yarıyıl Ders Planı

Dersin kodu Dersin adı Dersin tipi Teorik + Uygulama Yerel kredi AKTS kredisi
PAR 777 DÖNEM PROJESİ Zorunlu 2+2 30.00 30.00
ERU-001 ETİK KURUL RAPORU BEKLEME Seçmeli 0+0 0.00 0.00
PAR 751 UZMANLIK ALAN DERSİ 1 Seçmeli 8+0 5.00 5.00
Öğrenciler, zorunlu dersleri öncelikli almak üzere her yarıyıl alacağı dersleri 30 AKTS’ye tamamlar.
 4. Yarıyıl Ders Planı

Dersin kodu Dersin adı Dersin tipi Teorik + Uygulama Yerel kredi AKTS kredisi
PAR 777 DÖNEM PROJESİ Zorunlu 2+2 30.00 30.00
ERU-001 ETİK KURUL RAPORU BEKLEME Seçmeli 0+0 0.00 0.00
PAR 751 UZMANLIK ALAN DERSİ 1 Seçmeli 8+0 5.00 5.00
Öğrenciler, zorunlu dersleri öncelikli almak üzere her yarıyıl alacağı dersleri 30 AKTS’ye tamamlar.