Giriş | English

Doktora > Sağlik Bilimleri Enstitüsü > Biyokimya (doktora) > Müfredat Dersleri ve AKTS Kredileri
 
BİYOKİMYA (DOKTORA)

       
Müfredat Dersleri ve AKTS Kredileri
 
 1. Yarıyıl Ders Planı

Dersin kodu Dersin adı Dersin tipi Teorik + Uygulama Yerel kredi AKTS kredisi
BİK 600 SEMİNER Zorunlu 0+2 5.00 5.00
BİK 888 TEZ DANIŞMANLIĞI DERSİ I Zorunlu 0+1 2.00 2.00
BİK 889 TEZ DANIŞMANLIĞI DERSİ II Zorunlu 0+1 2.00 2.00
SBA 000 ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİ Zorunlu 2+0 6.00 6.00
SBB 000 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ Zorunlu 2+0 6.00 6.00
BİK 601 BİYOKİMYA PROBLEMLERİ Seçmeli 2+0 6.00 6.00
BİK 602 HASTALIKLARIN BİYOKİMYASI Seçmeli 3+0 8.00 8.00
BİK 603 HÜCRE YAPISI VE FONKSİYONLARI I Seçmeli 3+0 8.00 8.00
BİK 604 HÜCRE YAPISI VE FONKSİYONLARI II Seçmeli 3+0 8.00 8.00
BİK 605 İDRAR VE VÜCUT SIVILARININ BİYOKİMYASI Seçmeli 3+0 8.00 8.00
BİK 606 KLİNİK LABORATUARDA OTOMASYON Seçmeli 2+0 6.00 6.00
BİK 607 EKSTRASELLÜLER KİMYASAL SİNYALLER Seçmeli 2+0 6.00 6.00
BİK 610 HORMON BİYOKİMYASI Seçmeli 3+0 8.00 8.00
BİK 612 DOKU BİYOKİMYASI Seçmeli 2+0 6.00 6.00
BİK 615 KLİNİK OLGULARDA BİYOKİMYASAL SONUÇLARIN YORUMU Seçmeli 2+0 6.00 6.00
BİK 616 MOLEKÜLER TANI YÖNTEMLERİ Seçmeli 3+0 8.00 8.00
BİK 619 LİPOPROTEİNLERİN METABOLİZMASI VE KLİNİK ÖNEMİ Seçmeli 3+0 8.00 8.00
BİK 620 KEMİK BELİRTEÇLERİ Seçmeli 3+0 8.00 8.00
BİK 621 HORMON ANALİZ METODLARI Seçmeli 3+0 8.00 8.00
BİK 622 ENZİMLERİN BİYOKİMYASI Seçmeli 3+0 8.00 8.00
BİK 623 KLİNİK ENZİMOLOJİ Seçmeli 2+0 6.00 6.00
BİK 624 BİYOKİMYASAL AÇIDAN HORMONLAR Seçmeli 3+0 8.00 8.00
BİK 627 LİPİDLERİN KALİTATİF VE KANTİTATİF TANINMA REAKSİYONLARI Seçmeli 2+0 6.00 6.00
BİK 628 KÖK HÜCREYE GİRİŞ Seçmeli 3+0 8.00 8.00
BİK 629 KÖK HÜCREDEN DOKUYA ORGANİZASYON, İŞLEV VE ÖZELLİKLER Seçmeli 3+0 8.00 8.00
BİK 630 KARBONHİDRAT METABOLİZMASI Seçmeli 3+0 8.00 8.00
BİK 631 TÜMÖR İMMÜNO BİYOKİMYASI Seçmeli 3+0 8.00 8.00
SBD 000 DENEY HAYVANLARI VE UYGULAMA YÖNTEMLERİ Seçmeli 3+3 8.00 8.00
SBY 001 İNGİLİZCE I Seçmeli 4+0 5.00 5.00
Öğrenciler, zorunlu dersleri öncelikli almak üzere her yarıyıl alacağı dersleri 30 AKTS’ye tamamlar.
 2. Yarıyıl Ders Planı

Dersin kodu Dersin adı Dersin tipi Teorik + Uygulama Yerel kredi AKTS kredisi
BİK 600 SEMİNER Zorunlu 0+2 5.00 5.00
BİK 888 TEZ DANIŞMANLIĞI DERSİ I Zorunlu 0+1 2.00 2.00
BİK 889 TEZ DANIŞMANLIĞI DERSİ II Zorunlu 0+1 2.00 2.00
SBA 000 ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİ Zorunlu 2+0 6.00 6.00
SBB 000 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ Zorunlu 2+0 6.00 6.00
BİK 601 BİYOKİMYA PROBLEMLERİ Seçmeli 2+0 6.00 6.00
BİK 602 HASTALIKLARIN BİYOKİMYASI Seçmeli 3+0 8.00 8.00
BİK 603 HÜCRE YAPISI VE FONKSİYONLARI I Seçmeli 3+0 8.00 8.00
BİK 604 HÜCRE YAPISI VE FONKSİYONLARI II Seçmeli 3+0 8.00 8.00
BİK 605 İDRAR VE VÜCUT SIVILARININ BİYOKİMYASI Seçmeli 3+0 8.00 8.00
BİK 606 KLİNİK LABORATUARDA OTOMASYON Seçmeli 2+0 6.00 6.00
BİK 607 EKSTRASELLÜLER KİMYASAL SİNYALLER Seçmeli 2+0 6.00 6.00
BİK 610 HORMON BİYOKİMYASI Seçmeli 3+0 8.00 8.00
BİK 612 DOKU BİYOKİMYASI Seçmeli 2+0 6.00 6.00
BİK 615 KLİNİK OLGULARDA BİYOKİMYASAL SONUÇLARIN YORUMU Seçmeli 2+0 6.00 6.00
BİK 616 MOLEKÜLER TANI YÖNTEMLERİ Seçmeli 3+0 8.00 8.00
BİK 619 LİPOPROTEİNLERİN METABOLİZMASI VE KLİNİK ÖNEMİ Seçmeli 3+0 8.00 8.00
BİK 620 KEMİK BELİRTEÇLERİ Seçmeli 3+0 8.00 8.00
BİK 621 HORMON ANALİZ METODLARI Seçmeli 3+0 8.00 8.00
BİK 622 ENZİMLERİN BİYOKİMYASI Seçmeli 3+0 8.00 8.00
BİK 623 KLİNİK ENZİMOLOJİ Seçmeli 2+0 6.00 6.00
BİK 624 BİYOKİMYASAL AÇIDAN HORMONLAR Seçmeli 3+0 8.00 8.00
BİK 627 LİPİDLERİN KALİTATİF VE KANTİTATİF TANINMA REAKSİYONLARI Seçmeli 2+0 6.00 6.00
BİK 628 KÖK HÜCREYE GİRİŞ Seçmeli 3+0 8.00 8.00
BİK 629 KÖK HÜCREDEN DOKUYA ORGANİZASYON, İŞLEV VE ÖZELLİKLER Seçmeli 3+0 8.00 8.00
BİK 630 KARBONHİDRAT METABOLİZMASI Seçmeli 3+0 8.00 8.00
BİK 631 TÜMÖR İMMÜNO BİYOKİMYASI Seçmeli 3+0 8.00 8.00
SBD 000 DENEY HAYVANLARI VE UYGULAMA YÖNTEMLERİ Seçmeli 3+3 8.00 8.00
SBY 002 İNGİLİZCE II Seçmeli 4+0 5.00 5.00
Öğrenciler, zorunlu dersleri öncelikli almak üzere her yarıyıl alacağı dersleri 30 AKTS’ye tamamlar.
 3. Yarıyıl Ders Planı

Dersin kodu Dersin adı Dersin tipi Teorik + Uygulama Yerel kredi AKTS kredisi
BİK 777 YETERLİLİĞE HAZIRLIK Zorunlu 0+0 30.00 30.00
BİK 811 TEZ ÇALIŞMASI 1 Zorunlu 0+1 25.00 25.00
BİK 812 TEZ ÇALIŞMASI 2 Zorunlu 0+1 25.00 25.00
BİK 813 TEZ ÇALIŞMASI 3 Zorunlu 0+1 25.00 25.00
BİK 814 TEZ ÇALIŞMASI 4 Zorunlu 0+1 25.00 25.00
BİK 815 TEZ ÇALIŞMASI 5 Zorunlu 0+1 25.00 25.00
BİK 851 UZMANLIK ALAN DERSİ 1 Seçmeli 8+0 5.00 5.00
BİK 852 UZMANLIK ALAN DERSI 2 Seçmeli 8+0 5.00 5.00
BİK 853 UZMANLIK ALAN DERSI 3 Seçmeli 8+0 5.00 5.00
BİK 854 UZMANLIK ALAN DERSI 4 Seçmeli 8+0 5.00 5.00
BİK 855 UZMANLIK ALAN DERSI 5 Seçmeli 8+0 5.00 5.00
ERU-001 ETİK KURUL RAPORU BEKLEME Seçmeli 0+0 0.00 0.00
Öğrenciler, zorunlu dersleri öncelikli almak üzere her yarıyıl alacağı dersleri 30 AKTS’ye tamamlar.
 4. Yarıyıl Ders Planı

Dersin kodu Dersin adı Dersin tipi Teorik + Uygulama Yerel kredi AKTS kredisi
BİK 777 YETERLİLİĞE HAZIRLIK Zorunlu 0+0 30.00 30.00
BİK 811 TEZ ÇALIŞMASI 1 Zorunlu 0+1 25.00 25.00
BİK 812 TEZ ÇALIŞMASI 2 Zorunlu 0+1 25.00 25.00
BİK 813 TEZ ÇALIŞMASI 3 Zorunlu 0+1 25.00 25.00
BİK 814 TEZ ÇALIŞMASI 4 Zorunlu 0+1 25.00 25.00
BİK 815 TEZ ÇALIŞMASI 5 Zorunlu 0+1 25.00 25.00
BİK 851 UZMANLIK ALAN DERSİ 1 Seçmeli 8+0 5.00 5.00
BİK 852 UZMANLIK ALAN DERSI 2 Seçmeli 8+0 5.00 5.00
BİK 853 UZMANLIK ALAN DERSI 3 Seçmeli 8+0 5.00 5.00
BİK 854 UZMANLIK ALAN DERSI 4 Seçmeli 8+0 5.00 5.00
BİK 855 UZMANLIK ALAN DERSI 5 Seçmeli 8+0 5.00 5.00
ERU-001 ETİK KURUL RAPORU BEKLEME Seçmeli 0+0 0.00 0.00
Öğrenciler, zorunlu dersleri öncelikli almak üzere her yarıyıl alacağı dersleri 30 AKTS’ye tamamlar.