Giriş | English

Yüksek Lisans > Sağlik Bilimleri Enstitüsü > Biyokimya (yüksek Lisans) > Müfredat Dersleri ve AKTS Kredileri
 
BİYOKİMYA (YÜKSEK LİSANS)

       
Müfredat Dersleri ve AKTS Kredileri
 
 1. Yarıyıl Ders Planı

Dersin kodu Dersin adı Dersin tipi Teorik + Uygulama Yerel kredi AKTS kredisi
BİK 500 ANABİLİM DALI SEMİNERİ Zorunlu 0+2 5.00 5.00
BİK 888 TEZ DANIŞMANLIĞI DERSİ I Zorunlu 0+1 2.00 2.00
BİK 889 TEZ DANIŞMANLIĞI DERSİ II Zorunlu 0+1 2.00 2.00
SBA 000 ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİ Zorunlu 2+0 6.00 6.00
SBB 000 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ Zorunlu 2+0 6.00 6.00
BİK 501 BİYOMOLEKÜLLERİN YAPI VE ÖZELLİKLERİ I Seçmeli 3+0 8.00 8.00
BİK 502 BİYOMOLEKÜLLERİN YAPI VE ÖZELLİKLERİ II Seçmeli 3+0 8.00 8.00
BİK 503 TÜMÖR MARKERLERİ Seçmeli 2+0 6.00 6.00
BİK 505 SU VE MİNERAL METABOLİZMASI Seçmeli 3+0 8.00 8.00
BİK 507 METABOLİK ENERJİNİN OLUŞUMU VE DEPOLANMASI Seçmeli 3+0 8.00 8.00
BİK 508 ENZİMLERİN VE İZOENZİMLERİN KLİNİĞİ Seçmeli 3+0 8.00 8.00
BİK 509 NÜKLEİK ASİTLERİN BİYOKİMYASI Seçmeli 2+0 6.00 6.00
BİK 510 SPEKTROSKOPİK YÖNTEMLER Seçmeli 1+2 6.00 6.00
BİK 511 MEMBRAN TRANSPORT MEKANİZ.VE HÜCRE İÇİ SİNYAL İLET Seçmeli 2+0 6.00 6.00
BİK 512 BİYOKİMYADA ÇÖZELTİ HAZIRLANMASI Seçmeli 1+2 6.00 6.00
BİK 513 KAN, TRANSPORT PROTEİNLERİ VE İMMÜN SİSTEM Seçmeli 2+0 6.00 6.00
BİK 514 PORFİRİN VE HEM BİYOKİMYASI Seçmeli 2+0 6.00 6.00
BİK 515 PROTEİNLERİN İZOLASYONU VE SAFLAŞTIRILMASI Seçmeli 2+2 8.00 8.00
BİK 516 BİLİM ADAMLIĞI İLKELERİ VE BİLİMSEL İLETİŞİM Seçmeli 2+0 6.00 6.00
BİK 517 HASTADAN LABORATUVARA; BİYOLOJİK ÖRNEKLER Seçmeli 2+1 6.00 6.00
BİK 520 ELEKTROLİT VE ELEMENTLERİN BİYOKİMYASAL REAKSİYONLARDAKİ YERİ VE KLİNİK ÖNE Seçmeli 2+0 6.00 6.00
BİK 522 KAN BİYOKİMYASI Seçmeli 2+0 6.00 6.00
BİK 523 KARBONHİDRAT BİYOKİMYASINA GİRİŞİ, KARBONHİDRATLARIN TANIMI VE SINIFLANDIRI Seçmeli 2+0 6.00 6.00
BİK 524 VİTAMİNLER Seçmeli 2+0 6.00 6.00
BİK 525 ENZİMLER, KİNETİĞİ, REGÜLASYONU VE KLİNİK UYGULAMALARI Seçmeli 3+0 8.00 8.00
BİK 526 NÜKLEİK ASİTLERİN YAPISI, DNA REPLİKASYONU VE RNA SENTEZİ Seçmeli 3+0 8.00 8.00
BİK 527 MOLEKÜLER VE HÜCRESEL BİYOKİMYA YÖNTEMLERİ Seçmeli 2+1 8.00 8.00
SBD 000 DENEY HAYVANLARI VE UYGULAMA YÖNTEMLERİ Seçmeli 3+3 8.00 8.00
SBY 001 İNGİLİZCE I Seçmeli 4+0 5.00 5.00
Öğrenciler, zorunlu dersleri öncelikli almak üzere her yarıyıl alacağı dersleri 30 AKTS’ye tamamlar.
 2. Yarıyıl Ders Planı

Dersin kodu Dersin adı Dersin tipi Teorik + Uygulama Yerel kredi AKTS kredisi
BİK 500 ANABİLİM DALI SEMİNERİ Zorunlu 0+2 5.00 5.00
BİK 888 TEZ DANIŞMANLIĞI DERSİ I Zorunlu 0+1 2.00 2.00
BİK 889 TEZ DANIŞMANLIĞI DERSİ II Zorunlu 0+1 2.00 2.00
SBA 000 ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİ Zorunlu 2+0 6.00 6.00
SBB 000 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ Zorunlu 2+0 6.00 6.00
BİK 501 BİYOMOLEKÜLLERİN YAPI VE ÖZELLİKLERİ I Seçmeli 3+0 8.00 8.00
BİK 502 BİYOMOLEKÜLLERİN YAPI VE ÖZELLİKLERİ II Seçmeli 3+0 8.00 8.00
BİK 503 TÜMÖR MARKERLERİ Seçmeli 2+0 6.00 6.00
BİK 505 SU VE MİNERAL METABOLİZMASI Seçmeli 3+0 8.00 8.00
BİK 507 METABOLİK ENERJİNİN OLUŞUMU VE DEPOLANMASI Seçmeli 3+0 8.00 8.00
BİK 508 ENZİMLERİN VE İZOENZİMLERİN KLİNİĞİ Seçmeli 3+0 8.00 8.00
BİK 509 NÜKLEİK ASİTLERİN BİYOKİMYASI Seçmeli 2+0 6.00 6.00
BİK 510 SPEKTROSKOPİK YÖNTEMLER Seçmeli 1+2 6.00 6.00
BİK 511 MEMBRAN TRANSPORT MEKANİZ.VE HÜCRE İÇİ SİNYAL İLET Seçmeli 2+0 6.00 6.00
BİK 512 BİYOKİMYADA ÇÖZELTİ HAZIRLANMASI Seçmeli 1+2 6.00 6.00
BİK 513 KAN, TRANSPORT PROTEİNLERİ VE İMMÜN SİSTEM Seçmeli 2+0 6.00 6.00
BİK 514 PORFİRİN VE HEM BİYOKİMYASI Seçmeli 2+0 6.00 6.00
BİK 515 PROTEİNLERİN İZOLASYONU VE SAFLAŞTIRILMASI Seçmeli 2+2 8.00 8.00
BİK 516 BİLİM ADAMLIĞI İLKELERİ VE BİLİMSEL İLETİŞİM Seçmeli 2+0 6.00 6.00
BİK 517 HASTADAN LABORATUVARA; BİYOLOJİK ÖRNEKLER Seçmeli 2+1 6.00 6.00
BİK 520 ELEKTROLİT VE ELEMENTLERİN BİYOKİMYASAL REAKSİYONLARDAKİ YERİ VE KLİNİK ÖNE Seçmeli 2+0 6.00 6.00
BİK 522 KAN BİYOKİMYASI Seçmeli 2+0 6.00 6.00
BİK 523 KARBONHİDRAT BİYOKİMYASINA GİRİŞİ, KARBONHİDRATLARIN TANIMI VE SINIFLANDIRI Seçmeli 2+0 6.00 6.00
BİK 524 VİTAMİNLER Seçmeli 2+0 6.00 6.00
BİK 525 ENZİMLER, KİNETİĞİ, REGÜLASYONU VE KLİNİK UYGULAMALARI Seçmeli 3+0 8.00 8.00
BİK 526 NÜKLEİK ASİTLERİN YAPISI, DNA REPLİKASYONU VE RNA SENTEZİ Seçmeli 3+0 8.00 8.00
BİK 527 MOLEKÜLER VE HÜCRESEL BİYOKİMYA YÖNTEMLERİ Seçmeli 2+1 8.00 8.00
SBD 000 DENEY HAYVANLARI VE UYGULAMA YÖNTEMLERİ Seçmeli 3+3 8.00 8.00
SBY 002 İNGİLİZCE II Seçmeli 4+0 5.00 5.00
Öğrenciler, zorunlu dersleri öncelikli almak üzere her yarıyıl alacağı dersleri 30 AKTS’ye tamamlar.
 3. Yarıyıl Ders Planı

Dersin kodu Dersin adı Dersin tipi Teorik + Uygulama Yerel kredi AKTS kredisi
BİK 711 TEZ ÇALIŞMASI 1 Zorunlu 0+1 25.00 25.00
BİK 712 TEZ ÇALIŞMASI 2 Zorunlu 0+0 25.00 25.00
BİK 777 DÖNEM PROJESİ Zorunlu 2+2 30.00 30.00
BİK 751 UZMANLIK ALAN DERSİ 1 Seçmeli 8+0 5.00 5.00
BİK 752 UZMANLIK ALAN DERSİ 2 Seçmeli 8+0 5.00 5.00
ERU-001 ETİK KURUL RAPORU BEKLEME Seçmeli 0+0 0.00 0.00
Öğrenciler, zorunlu dersleri öncelikli almak üzere her yarıyıl alacağı dersleri 30 AKTS’ye tamamlar.
 4. Yarıyıl Ders Planı

Dersin kodu Dersin adı Dersin tipi Teorik + Uygulama Yerel kredi AKTS kredisi
BİK 711 TEZ ÇALIŞMASI 1 Zorunlu 0+1 25.00 25.00
BİK 712 TEZ ÇALIŞMASI 2 Zorunlu 0+0 25.00 25.00
BİK 777 DÖNEM PROJESİ Zorunlu 2+2 30.00 30.00
BİK 751 UZMANLIK ALAN DERSİ 1 Seçmeli 8+0 5.00 5.00
BİK 752 UZMANLIK ALAN DERSİ 2 Seçmeli 8+0 5.00 5.00
ERU-001 ETİK KURUL RAPORU BEKLEME Seçmeli 0+0 0.00 0.00
Öğrenciler, zorunlu dersleri öncelikli almak üzere her yarıyıl alacağı dersleri 30 AKTS’ye tamamlar.