Index was outside the bounds of the array. Erciyes University - Info Package


Giriş | English

Yüksek Lisans > Fen Bilimleri Enstitüsü > Bitki Koruma > Müfredat Dersleri ve AKTS Kredileri
 
BİTKİ KORUMA (Y.L.)

       
Müfredat Dersleri ve AKTS Kredileri
 
 1. Yarıyıl Ders Planı

Dersin kodu Dersin adı Dersin tipi Teorik + Uygulama Yerel kredi AKTS kredisi
ZBK 500 SEMİNER Zorunlu 0+2 4.00 4.00
ZBK 521 BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİ VE METOTLARI Zorunlu 3+0 7.50 7.50
YBD 501 İNGİLİZCE-I Seçmeli 6+0 7.50 7.50
ZBK 501 ENTEGRE MÜCADELE Seçmeli 3+0 7.50 7.50
ZBK 504 BÖCEK FİZYOLOJİSİ Seçmeli 3+0 7.50 7.50
ZBK 508 COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ VE UZAKTAN ALGILAMANIN BİTKİ KORUMADA KULLANIMI Seçmeli 3+0 7.50 7.50
ZBK 509 BİTKİ PATOJEN FUNGUSLARIN LABORATUVAR TEKNİKLERİ Seçmeli 3+0 7.50 7.50
ZBK 511 FLORESANS VE KONFOKAL MİKROSKOPİDE SAYISAL GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ Seçmeli 3+0 7.50 7.50
ZBK 516 TOKSİJENİK FUNGUSLAR VE MİKOTOKSİNLER Seçmeli 3+0 7.50 7.50
ZBK 517 BİTKİ PATOJENLERİ İLE BİYOLOJİK MÜCADELE Seçmeli 3+0 7.50 7.50
ZBK 519 TOHUM PATOLOJİSİ Seçmeli 3+0 7.50 7.50
ZBK 525 BİTKİLERDE PATOJEN TOPRAK KÖKENLİ FUNGUSLAR Seçmeli 3+0 7.50 7.50
ZBK 533 BİYOTEKNİK MÜCADELE Seçmeli 3+0 7.50 7.50
ZBK 541 BÖCEK DAVRANIŞLARI VE EKOLOJİSİ Seçmeli 3+0 7.50 7.50
ZBK 543 BİYOİSTATİSTİK Seçmeli 3+0 7.50 7.50
ZBK 547 ENTOMOLOJİDE DENEMELERİN KURULMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ Seçmeli 3+0 7.50 7.50
ZBK 557 HERBOLOJİDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Seçmeli 3+0 7.50 7.50
ZBK 558 YABANCI OT SİSTEMATİĞİ Seçmeli 3+0 7.50 7.50
ZBK 561 PESTİSİTLER VE İNSAN SAĞLIĞI Seçmeli 3+0 7.50 7.50
ZBK 563 Biyolojik Mücadele Teori ve Uygulamaları Seçmeli 3+0 7.50 7.50
ZBK 567 BİTKİ PATOLOJİSİ VE ANTAGONİSTLERİN KULLANIMI Seçmeli 3+0 7.50 7.50
ZBK 568 BİTKİ PATOJEN BAKTERİLERİN TANILANMASI Seçmeli 2+2 7.50 7.50
ZBK 656 Entomopatojen Nematodlar Seçmeli 3+0 7.50 7.50
Öğrenciler, zorunlu dersleri öncelikli almak üzere her yarıyıl alacağı dersleri 30 AKTS’ye tamamlar.
 2. Yarıyıl Ders Planı

Dersin kodu Dersin adı Dersin tipi Teorik + Uygulama Yerel kredi AKTS kredisi
ZBK 500 SEMİNER Zorunlu 0+2 4.00 4.00
ZBK 521 BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİ VE METOTLARI Zorunlu 3+0 7.50 7.50
YBD 502 İNGİLİZCE-II Seçmeli 6+0 7.50 7.50
ZBK 502 BÖCEK MORFOLOJİSİ Seçmeli 3+0 7.50 7.50
ZBK 506 BÖCEKLERİN TOPLANMASI VE KOLEKSİYON HAZIRLAMA Seçmeli 3+0 7.50 7.50
ZBK 513 FİTOPATOLOJİDE MOLEKÜLER TEKNİKLER Seçmeli 3+0 7.50 7.50
ZBK 524 TARIMSAL ZARARLILAR VE BİYOLOJİK MÜCADELE Seçmeli 3+0 7.50 7.50
ZBK 527 BİTKİ HASTALIKLARINA KARŞI DAYANIKLILIK MEKANİZMASI Seçmeli 3+0 7.50 7.50
ZBK 535 FAYDALI BÖCEK VE AKAR KİTLE ÜRETİM TEKNİKLERİ Seçmeli 3+0 7.50 7.50
ZBK 554 BİTKİ-NEMATOD İLİŞKİLERİ VE NEMATODLARIN TANISI Seçmeli 3+0 7.50 7.50
ZBK 559 HERBİSİTLER Seçmeli 3+0 7.50 7.50
ZBK 560 ALTERNATİF YABANCI OT MÜCADELE YÖNTEMLERİ Seçmeli 3+0 7.50 7.50
ZBK 562 Biyolojik Mücadelede Entomofag Böcekler Seçmeli 3+0 7.50 7.50
ZBK 566 Böcek Popülasyon Ekolojisi Seçmeli 3+0 7.50 7.50
ZBK 569 TOHUM PATOLOJİSİ Seçmeli 3+0 7.50 7.50
Öğrenciler, zorunlu dersleri öncelikli almak üzere her yarıyıl alacağı dersleri 30 AKTS’ye tamamlar.
 3. Yarıyıl Ders Planı

Dersin kodu Dersin adı Dersin tipi Teorik + Uygulama Yerel kredi AKTS kredisi
ZBK 711 TEZ ÇALIŞMASI 1 Zorunlu 0+0 25.00 25.00
ZBK 712 TEZ ÇALIŞMASI 2 Zorunlu 0+0 25.00 25.00
ZBK 751 UZMANLIK ALAN DERSİ 1 Zorunlu 4+0 5.00 5.00
ZBK 752 UZMANLIK ALAN DERSİ 2 Zorunlu 4+0 5.00 5.00
Öğrenciler, zorunlu dersleri öncelikli almak üzere her yarıyıl alacağı dersleri 30 AKTS’ye tamamlar.
 4. Yarıyıl Ders Planı

Dersin kodu Dersin adı Dersin tipi Teorik + Uygulama Yerel kredi AKTS kredisi
ZBK 711 TEZ ÇALIŞMASI 1 Zorunlu 0+0 25.00 25.00
ZBK 712 TEZ ÇALIŞMASI 2 Zorunlu 0+0 25.00 25.00
ZBK 751 UZMANLIK ALAN DERSİ 1 Zorunlu 4+0 5.00 5.00
ZBK 752 UZMANLIK ALAN DERSİ 2 Zorunlu 4+0 5.00 5.00
Öğrenciler, zorunlu dersleri öncelikli almak üzere her yarıyıl alacağı dersleri 30 AKTS’ye tamamlar.