Giriş | English

Doktora > Fen Bilimleri Enstitüsü > Gida Mühendisliği (doktora) > Müfredat Dersleri ve AKTS Kredileri
 
GIDA MÜHENDİSLİĞİ (DOKTORA)

       
Müfredat Dersleri ve AKTS Kredileri
 
 1. Yarıyıl Ders Planı

Dersin kodu Dersin adı Dersin tipi Teorik + Uygulama Yerel kredi AKTS kredisi
GDM 600 SEMİNER Zorunlu 0+2 4.00 4.00
GDM 821 TEZ DANIŞMANLIĞI 1 Zorunlu 0+1 2.00 2.00
GDM 822 TEZ DANIŞMANLIĞI 2 Zorunlu 0+1 2.00 2.00
GDM 601 GIDA MÜHENDİSLİĞİNDE AYIRMA TEKNİKLERİ- I Seçmeli 3+0 7.50 7.50
GDM 627 GIDA ANALİZLERİNDE MOLEKÜLER TEKNİKLER- I Seçmeli 3+0 7.50 7.50
GDM 642 ENKAPSÜLASYON TEKNİKLERİ Seçmeli 3+0 7.50 7.50
Öğrenciler, zorunlu dersleri öncelikli almak üzere her yarıyıl alacağı dersleri 30 AKTS’ye tamamlar.
 2. Yarıyıl Ders Planı

Dersin kodu Dersin adı Dersin tipi Teorik + Uygulama Yerel kredi AKTS kredisi
GDM 600 SEMİNER Zorunlu 0+2 4.00 4.00
GDM 643 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE ETİK Zorunlu 3+0 7.50 7.50
GDM 821 TEZ DANIŞMANLIĞI 1 Zorunlu 0+1 2.00 2.00
GDM 822 TEZ DANIŞMANLIĞI 2 Zorunlu 0+1 2.00 2.00
GDM 606 UYGULAMALI KİNETİK Seçmeli 3+0 7.50 7.50
GDM 630 GIDA ANALİZLERİNDE MOLEKÜLER TEKNİKLER- II Seçmeli 3+0 7.50 7.50
GDM 642 ENKAPSÜLASYON TEKNİKLERİ Seçmeli 3+0 7.50 7.50
Öğrenciler, zorunlu dersleri öncelikli almak üzere her yarıyıl alacağı dersleri 30 AKTS’ye tamamlar.
 3. Yarıyıl Ders Planı

Dersin kodu Dersin adı Dersin tipi Teorik + Uygulama Yerel kredi AKTS kredisi
GDM 777 YETERLİLİĞE HAZIRLIK Zorunlu 0+0 30.00 30.00
GDM 811 TEZ ÇALIŞMASI 1 Zorunlu 0+1 25.00 25.00
GDM 812 TEZ ÇALIŞMASI 2 Zorunlu 0+1 25.00 25.00
GDM 813 TEZ ÇALIŞMASI 3 Zorunlu 0+1 25.00 25.00
GDM 814 TEZ ÇALIŞMASI 4 Zorunlu 0+1 25.00 25.00
GDM 815 TEZ ÇALIŞMASI 5 Zorunlu 0+1 25.00 25.00
GDM 851 UZMANLIK ALAN DERSİ 1 Zorunlu 4+0 5.00 5.00
GDM 852 UZMANLIK ALAN DERSI 2 Zorunlu 4+0 5.00 5.00
GDM 853 UZMANLIK ALAN DERSI 3 Zorunlu 4+0 5.00 5.00
GDM 854 UZMANLIK ALAN DERSI 4 Zorunlu 4+0 5.00 5.00
GDM 855 UZMANLIK ALAN DERSI 5 Zorunlu 4+0 5.00 5.00
EGB 601 GELİŞİM VE ÖĞRENME Seçmeli 3+0 6.00 6.00
EGB 602 ÖĞRETİMDE PLANLAMA VE DEĞERLENDİRME Seçmeli 3+2 6.00 6.00
ERU-001 ETİK KURUL RAPORU BEKLEME Seçmeli 0+0 0.00 0.00
Öğrenciler, zorunlu dersleri öncelikli almak üzere her yarıyıl alacağı dersleri 30 AKTS’ye tamamlar.
 4. Yarıyıl Ders Planı

Dersin kodu Dersin adı Dersin tipi Teorik + Uygulama Yerel kredi AKTS kredisi
GDM 777 YETERLİLİĞE HAZIRLIK Zorunlu 0+0 30.00 30.00
GDM 811 TEZ ÇALIŞMASI 1 Zorunlu 0+1 25.00 25.00
GDM 812 TEZ ÇALIŞMASI 2 Zorunlu 0+1 25.00 25.00
GDM 813 TEZ ÇALIŞMASI 3 Zorunlu 0+1 25.00 25.00
GDM 814 TEZ ÇALIŞMASI 4 Zorunlu 0+1 25.00 25.00
GDM 815 TEZ ÇALIŞMASI 5 Zorunlu 0+1 25.00 25.00
GDM 851 UZMANLIK ALAN DERSİ 1 Zorunlu 4+0 5.00 5.00
GDM 852 UZMANLIK ALAN DERSI 2 Zorunlu 4+0 5.00 5.00
GDM 853 UZMANLIK ALAN DERSI 3 Zorunlu 4+0 5.00 5.00
GDM 854 UZMANLIK ALAN DERSI 4 Zorunlu 4+0 5.00 5.00
GDM 855 UZMANLIK ALAN DERSI 5 Zorunlu 4+0 5.00 5.00
EGB 601 GELİŞİM VE ÖĞRENME Seçmeli 3+0 6.00 6.00
EGB 602 ÖĞRETİMDE PLANLAMA VE DEĞERLENDİRME Seçmeli 3+2 6.00 6.00
ERU-001 ETİK KURUL RAPORU BEKLEME Seçmeli 0+0 0.00 0.00
Öğrenciler, zorunlu dersleri öncelikli almak üzere her yarıyıl alacağı dersleri 30 AKTS’ye tamamlar.