Giriş | English

Yüksek Lisans > Fen Bilimleri Enstitüsü > Mimarlik (y.l.) > Müfredat Dersleri ve AKTS Kredileri
 
MİMARLIK (Y.L.)

       
Müfredat Dersleri ve AKTS Kredileri
 
 1. Yarıyıl Ders Planı

Dersin kodu Dersin adı Dersin tipi Teorik + Uygulama Yerel kredi AKTS kredisi
MİM 500 SEMİNER Zorunlu 0+2 4.00 4.00
MİM 539 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Zorunlu 3+0 7.50 7.50
MİM 721 TEZ DANIŞMANLIĞI 1 Zorunlu 0+1 2.00 2.00
MİM 508 MİMARLIK VE METAFOR Seçmeli 3+0 7.50 7.50
MİM 527 MİMARLIKTA ESTETİK Seçmeli 3+0 7.50 7.50
MİM 547 MİMARLIĞIN DÜŞÜNSEL TEMELLERİ Seçmeli 3+0 7.50 7.50
MİM 565 BİLGİ ÇAĞINDA KENTSEL - MEKANSAL DEĞİŞİM VE DÖNÜŞÜM Seçmeli 3+0 7.50 7.50
MİM 566 MİMARLIKTA ESNEKLİK Seçmeli 3+0 7.50 7.50
MİM 574 SONLU ELEMANLAR METODU İLE YAPISAL ANALİZLER Seçmeli 3+0 7.50 7.50
MİM 575 TÜRKİYE’DE KORUMANIN YASAL YÖNETSEL ÇERÇEVESİ Seçmeli 3+0 7.50 7.50
Öğrenciler, zorunlu dersleri öncelikli almak üzere her yarıyıl alacağı dersleri 30 AKTS’ye tamamlar.
 2. Yarıyıl Ders Planı

Dersin kodu Dersin adı Dersin tipi Teorik + Uygulama Yerel kredi AKTS kredisi
MİM 500 SEMİNER Zorunlu 0+2 4.00 4.00
MİM 539 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Zorunlu 3+0 7.50 7.50
MİM 721 TEZ DANIŞMANLIĞI 1 Zorunlu 0+1 2.00 2.00
MİM 508 MİMARLIK VE METAFOR Seçmeli 3+0 7.50 7.50
MİM 548 YİRMİNCİ YÜZYIL MİMARLIĞI Seçmeli 3+0 7.50 7.50
MİM 565 BİLGİ ÇAĞINDA KENTSEL - MEKANSAL DEĞİŞİM VE DÖNÜŞÜM Seçmeli 3+0 7.50 7.50
MİM 566 MİMARLIKTA ESNEKLİK Seçmeli 3+0 7.50 7.50
MİM 574 SONLU ELEMANLAR METODU İLE YAPISAL ANALİZLER Seçmeli 3+0 7.50 7.50
MİM 575 TÜRKİYE’DE KORUMANIN YASAL YÖNETSEL ÇERÇEVESİ Seçmeli 3+0 7.50 7.50
Öğrenciler, zorunlu dersleri öncelikli almak üzere her yarıyıl alacağı dersleri 30 AKTS’ye tamamlar.
 3. Yarıyıl Ders Planı

Dersin kodu Dersin adı Dersin tipi Teorik + Uygulama Yerel kredi AKTS kredisi
MİM 711 TEZ ÇALIŞMASI 1 Zorunlu 0+1 25.00 25.00
MİM 712 TEZ ÇALIŞMASI 2 Zorunlu 0+1 25.00 25.00
MİM 751 UZMANLIK ALAN DERSİ 1 Zorunlu 4+0 5.00 5.00
MİM 752 UZMANLIK ALAN DERSİ 2 Zorunlu 4+0 5.00 5.00
Öğrenciler, zorunlu dersleri öncelikli almak üzere her yarıyıl alacağı dersleri 30 AKTS’ye tamamlar.
 4. Yarıyıl Ders Planı

Dersin kodu Dersin adı Dersin tipi Teorik + Uygulama Yerel kredi AKTS kredisi
MİM 711 TEZ ÇALIŞMASI 1 Zorunlu 0+1 25.00 25.00
MİM 712 TEZ ÇALIŞMASI 2 Zorunlu 0+1 25.00 25.00
MİM 751 UZMANLIK ALAN DERSİ 1 Zorunlu 4+0 5.00 5.00
MİM 752 UZMANLIK ALAN DERSİ 2 Zorunlu 4+0 5.00 5.00
Öğrenciler, zorunlu dersleri öncelikli almak üzere her yarıyıl alacağı dersleri 30 AKTS’ye tamamlar.