Giriş | English

Doktora > Fen Bilimleri Enstitüsü > Biyoloji (doktora) > Müfredat Dersleri ve AKTS Kredileri
 
BİYOLOJİ (DOKTORA)

       
Müfredat Dersleri ve AKTS Kredileri
 
 1. Yarıyıl Ders Planı

Dersin kodu Dersin adı Dersin tipi Teorik + Uygulama Yerel kredi AKTS kredisi
BİY 600 SEMİNER Zorunlu 0+2 4.00 4.00
BİY 643 BİLİM ETİĞİ VE BİLİM TARİHİ Zorunlu 2+0 4.00 4.00
BİY 821 TEZ DANIŞMANLIĞI 1 Zorunlu 0+1 2.00 2.00
BİY 822 TEZ DANIŞMANLIĞI 2 Zorunlu 0+1 2.00 2.00
BİY 601 AKAROLOJİDE SON GELİŞMELER-I Seçmeli 3+0 7.50 7.50
BİY 603 KUTUP EKOLOJİSİ Seçmeli 3+0 7.50 7.50
BİY 645 BİYOTEKNOLOJİK İLAÇ TEKNOLOJİLERİ Seçmeli 3+0 7.50 7.50
BİY 646 NÖROFARMOKOLOJİ Seçmeli 3+0 7.50 7.50
Öğrenciler, zorunlu dersleri öncelikli almak üzere her yarıyıl alacağı dersleri 30 AKTS’ye tamamlar.
 2. Yarıyıl Ders Planı

Dersin kodu Dersin adı Dersin tipi Teorik + Uygulama Yerel kredi AKTS kredisi
BİY 600 SEMİNER Zorunlu 0+2 4.00 4.00
BİY 643 BİLİM ETİĞİ VE BİLİM TARİHİ Zorunlu 2+0 4.00 4.00
BİY 821 TEZ DANIŞMANLIĞI 1 Zorunlu 0+1 2.00 2.00
BİY 822 TEZ DANIŞMANLIĞI 2 Zorunlu 0+1 2.00 2.00
BİY 602 AKAROLOJİDE SON GELİŞMELER-II Seçmeli 3+0 7.50 7.50
BİY 604 KARŞILAŞTIRMALI ARAKNOLOJİ Seçmeli 3+0 7.50 7.50
BİY 606 SULAK ALANLAR VE EKOLOJİK ÖZELLİKLERİ Seçmeli 3+0 7.50 7.50
BİY 612 PESTİSİT METABOLİZMASI VE ETKİ ŞEKİLLERİ Seçmeli 3+0 7.50 7.50
BİY 614 ATIK SULARIN İYİLEŞTİRİLMESİ VE YENİDEN KULLANIMI Seçmeli 3+0 7.50 7.50
BİY 616 EKOSİSTEM EKOLOJİSİ Seçmeli 3+0 7.50 7.50
BİY 618 İLERİ MOLEKÜLER GENETİK Seçmeli 3+0 7.50 7.50
BİY 620 EKONOMİK ENTOMOLOJİ Seçmeli 3+0 7.50 7.50
BİY 624 TÜR VE TÜRLEŞME Seçmeli 3+0 7.50 7.50
BİY 626 LİKENLERİN BİYOLOJİSİ Seçmeli 3+0 7.50 7.50
BİY 630 BİTKİ MOLEKÜLER BİYOLOJİSİ Seçmeli 3+0 7.50 7.50
BİY 634 MAMMALOJİDE SON GELİŞMELER- II Seçmeli 3+0 7.50 7.50
BİY 636 BİYOANALİTİK TEKNİKLER Seçmeli 3+0 7.50 7.50
BİY 638 GEOMETRİK MORFOMETRİ Seçmeli 3+0 7.50 7.50
BİY 640 DOĞAL BİLEŞİKLER KİMYASI-II Seçmeli 3+0 7.50 7.50
BİY 642 HÜCRESEL SİNYAL İLETİMİ Seçmeli 3+0 7.50 7.50
BİY 645 BİYOTEKNOLOJİK İLAÇ TEKNOLOJİLERİ Seçmeli 3+0 7.50 7.50
BİY 646 NÖROFARMOKOLOJİ Seçmeli 3+0 7.50 7.50
Öğrenciler, zorunlu dersleri öncelikli almak üzere her yarıyıl alacağı dersleri 30 AKTS’ye tamamlar.
 3. Yarıyıl Ders Planı

Dersin kodu Dersin adı Dersin tipi Teorik + Uygulama Yerel kredi AKTS kredisi
BİY 811 TEZ ÇALIŞMASI 1 Zorunlu 0+1 25.00 25.00
BİY 812 TEZ ÇALIŞMASI 2 Zorunlu 0+1 25.00 25.00
BİY 813 TEZ ÇALIŞMASI 3 Zorunlu 0+1 25.00 25.00
BİY 814 TEZ ÇALIŞMASI 4 Zorunlu 0+1 25.00 25.00
BİY 851 UZMANLIK ALAN DERSİ 1 Zorunlu 4+0 5.00 5.00
BİY 852 UZMANLIK ALAN DERSI 2 Zorunlu 4+0 5.00 5.00
BİY 853 UZMANLIK ALAN DERSI 3 Zorunlu 4+0 5.00 5.00
BİY 854 UZMANLIK ALAN DERSI 4 Zorunlu 4+0 5.00 5.00
ERU-001 ETİK KURUL RAPORU BEKLEME Seçmeli 0+0 0.00 0.00
Öğrenciler, zorunlu dersleri öncelikli almak üzere her yarıyıl alacağı dersleri 30 AKTS’ye tamamlar.
 4. Yarıyıl Ders Planı

Dersin kodu Dersin adı Dersin tipi Teorik + Uygulama Yerel kredi AKTS kredisi
BİY 811 TEZ ÇALIŞMASI 1 Zorunlu 0+1 25.00 25.00
BİY 812 TEZ ÇALIŞMASI 2 Zorunlu 0+1 25.00 25.00
BİY 813 TEZ ÇALIŞMASI 3 Zorunlu 0+1 25.00 25.00
BİY 814 TEZ ÇALIŞMASI 4 Zorunlu 0+1 25.00 25.00
BİY 851 UZMANLIK ALAN DERSİ 1 Zorunlu 4+0 5.00 5.00
BİY 852 UZMANLIK ALAN DERSI 2 Zorunlu 4+0 5.00 5.00
BİY 853 UZMANLIK ALAN DERSI 3 Zorunlu 4+0 5.00 5.00
BİY 854 UZMANLIK ALAN DERSI 4 Zorunlu 4+0 5.00 5.00
ERU-001 ETİK KURUL RAPORU BEKLEME Seçmeli 0+0 0.00 0.00
Öğrenciler, zorunlu dersleri öncelikli almak üzere her yarıyıl alacağı dersleri 30 AKTS’ye tamamlar.