Giriş | English

Yüksek Lisans > Fen Bilimleri Enstitüsü > Biyoloji (y.l.) > Müfredat Dersleri ve AKTS Kredileri
 
BİYOLOJİ (Y.L.)

       
Müfredat Dersleri ve AKTS Kredileri
 
 1. Yarıyıl Ders Planı

Dersin kodu Dersin adı Dersin tipi Teorik + Uygulama Yerel kredi AKTS kredisi
BİY 500 SEMİNER Zorunlu 0+2 4.00 4.00
BİY 513 BİYOLOJİDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE ETİK Zorunlu 3+0 7.50 7.50
BİY 526 BİYOLOJİDE AYGIT KULLANIMI VE ÖLÇME Zorunlu 2+2 7.50 7.50
BİY 721 TEZ DANIŞMANLIĞI 1 Zorunlu 0+1 2.00 2.00
BİY 722 TEZ DANIŞMANLIĞI 2 Zorunlu 0+1 2.00 2.00
BİY 521 BİTKİ TAKSONOMİSİ PRAKTİKUMU- I Seçmeli 3+0 7.50 7.50
BİY 533 MOLEKÜLER BİYOLOJİDE KULLANILAN ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ I Seçmeli 3+0 7.50 7.50
BİY 543 NÖROFİZYOLOJİ Seçmeli 3+0 7.50 7.50
BİY 544 NÖRODEJENERATİF HASTALIKLAR VE EPİLEPSİ Seçmeli 3+0 7.50 7.50
BİY 577 LİKEN SİSTEMATİĞİ Seçmeli 3+0 7.50 7.50
BİY 591 TÜRKİYE TATLISU BALIKLARI Seçmeli 3+0 7.50 7.50
BİY 593 HİDROBİYOLOJİDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Seçmeli 3+0 7.50 7.50
BİY 597 GIDA PATOJENLERİ Seçmeli 3+0 7.50 7.50
Öğrenciler, zorunlu dersleri öncelikli almak üzere her yarıyıl alacağı dersleri 30 AKTS’ye tamamlar.
 2. Yarıyıl Ders Planı

Dersin kodu Dersin adı Dersin tipi Teorik + Uygulama Yerel kredi AKTS kredisi
BİY 500 SEMİNER Zorunlu 0+2 4.00 4.00
BİY 513 BİYOLOJİDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE ETİK Zorunlu 3+0 7.50 7.50
BİY 526 BİYOLOJİDE AYGIT KULLANIMI VE ÖLÇME Zorunlu 2+2 7.50 7.50
BİY 721 TEZ DANIŞMANLIĞI 1 Zorunlu 0+1 2.00 2.00
BİY 722 TEZ DANIŞMANLIĞI 2 Zorunlu 0+1 2.00 2.00
BIY 580 TÜRKİYE ZOOCOĞRAFYASI VE BİYOÇEŞİTLİLİK Seçmeli 3+0 7.50 7.50
BİY 504 BÖCEK ÜREME FİZYOLOJİSİ Seçmeli 3+0 7.50 7.50
BİY 506 DENEYSEL BİYOKİMYA Seçmeli 3+0 7.50 7.50
BİY 508 BİTKİLERDE STRES FİZYOLOJİSİ Seçmeli 3+0 7.50 7.50
BİY 510 BİTKİ TAKSONOMİSİ PRAKTİKUMU- II Seçmeli 3+0 7.50 7.50
BİY 512 İLERİ MİKOLOJİ Seçmeli 3+0 7.50 7.50
BİY 514 BÖCEK FİZYOLOJİSİ Seçmeli 3+0 7.50 7.50
BİY 518 İLERİ MOLEKÜLER BİYOLOJİ-II Seçmeli 3+0 7.50 7.50
BİY 520 REKOMBİNANT DNA TEKNİKLERİ Seçmeli 3+0 7.50 7.50
BİY 523 BİYOLOJİK SİSTEMLERDE SERBEST RADİKALLER Seçmeli 3+0 7.50 7.50
BİY 524 EMBRİYONİK VE UYARILMIŞ PLURIPOTENT KÖK HÜCRELER Seçmeli 3+0 7.50 7.50
BİY 525 EKOTOKSİKOLOJİ Seçmeli 3+0 7.50 7.50
BİY 528 TÜRKİYE VEJETASYONU Seçmeli 3+0 7.50 7.50
BİY 534 TÜRKİYE MEMELİLERİ Seçmeli 3+0 7.50 7.50
BİY 536 OMURGALI HAYVAN PREPARASYON TEKNİKLERİ Seçmeli 3+0 7.50 7.50
BİY 543 NÖROFİZYOLOJİ Seçmeli 3+0 7.50 7.50
BİY 544 NÖRODEJENERATİF HASTALIKLAR VE EPİLEPSİ Seçmeli 3+0 7.50 7.50
BİY 546 BOTANİKTE PREPARASYON TEKNİKLERİ Seçmeli 3+0 7.50 7.50
BİY 555 KARŞILAŞTIRMALI BİTKİ ANATOMİSİ Seçmeli 3+0 7.50 7.50
BİY 562 HAYVAN DAVRANIŞI Seçmeli 3+0 7.50 7.50
BİY 584 BİYOLOJİK MÜCADELE Seçmeli 3+0 7.50 7.50
BİY 586 TOPRAK ZOOLOJİSİ Seçmeli 3+0 7.50 7.50
BİY 588 MOLEKÜLER BİYOLOJİDE KULLANILAN ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Seçmeli 3+0 7.50 7.50
BİY 590 TOPRAK EKOLOJİSİ Seçmeli 3+0 7.50 7.50
BİY 592 GÖLLERDE ÖTROFİKASYON Seçmeli 3+0 7.50 7.50
BİY 594 PLANKTONOLOJİ Seçmeli 3+0 7.50 7.50
BİY 598 BİYOİNFORMATİK Seçmeli 3+0 7.50 7.50
Öğrenciler, zorunlu dersleri öncelikli almak üzere her yarıyıl alacağı dersleri 30 AKTS’ye tamamlar.
 3. Yarıyıl Ders Planı

Dersin kodu Dersin adı Dersin tipi Teorik + Uygulama Yerel kredi AKTS kredisi
BİY 711 TEZ ÇALIŞMASI 1 Zorunlu 0+1 25.00 25.00
BİY 712 TEZ ÇALIŞMASI 2 Zorunlu 0+1 25.00 25.00
BİY 751 UZMANLIK ALAN DERSİ 1 Zorunlu 4+0 5.00 5.00
BİY 752 UZMANLIK ALAN DERSİ 2 Zorunlu 4+0 5.00 5.00
BİY 777 DÖNEM PROJESİ Zorunlu 2+2 30.00 30.00
ERU-001 ETİK KURUL RAPORU BEKLEME Seçmeli 0+0 0.00 0.00
Öğrenciler, zorunlu dersleri öncelikli almak üzere her yarıyıl alacağı dersleri 30 AKTS’ye tamamlar.
 4. Yarıyıl Ders Planı

Dersin kodu Dersin adı Dersin tipi Teorik + Uygulama Yerel kredi AKTS kredisi
BİY 711 TEZ ÇALIŞMASI 1 Zorunlu 0+1 25.00 25.00
BİY 712 TEZ ÇALIŞMASI 2 Zorunlu 0+1 25.00 25.00
BİY 751 UZMANLIK ALAN DERSİ 1 Zorunlu 4+0 5.00 5.00
BİY 752 UZMANLIK ALAN DERSİ 2 Zorunlu 4+0 5.00 5.00
BİY 777 DÖNEM PROJESİ Zorunlu 2+2 30.00 30.00
ERU-001 ETİK KURUL RAPORU BEKLEME Seçmeli 0+0 0.00 0.00
Öğrenciler, zorunlu dersleri öncelikli almak üzere her yarıyıl alacağı dersleri 30 AKTS’ye tamamlar.