Giriş | English

Lisans > Edebiyat Fakültesi > İngiliz Dili ve Edebiyati > Müfredat Dersleri ve AKTS Kredileri
 
İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI

       
Müfredat Dersleri ve AKTS Kredileri
 
 1. Yarıyıl Ders Planı

Dersin kodu Dersin adı Dersin tipi Teorik + Uygulama Yerel kredi AKTS kredisi
ELAN151 İLERİ OKUMA BECERİLERİ Zorunlu 2+0 4.00 4.00
ELAN153 BAĞLAMSAL DİLBİLGİSİ - I Zorunlu 2+0 4.00 4.00
ELAN157 İLERİ KONUŞMA BECERİLERİ - I Zorunlu 2+0 4.00 4.00
ELIN177 SESLETİM Zorunlu 4+0 6.00 6.00
ELIT101 İNGİLİZ EDEBİYATINA GİRİŞ - I Zorunlu 4+0 5.00 5.00
INFO101 BİLGİ TEKNOLOJİLERİ - I Zorunlu 2+0 1.00 1.00
TRHIS101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - I Zorunlu 2+0 2.00 2.00
TRLAN101 TÜRK DİLİ - I Zorunlu 2+0 2.00 2.00
GER101 ALMANCA - I Seçmeli 2+0 2.00 2.00
Öğrenciler, zorunlu dersleri öncelikli almak üzere her yarıyıl alacağı dersleri 30 AKTS’ye tamamlar.
 2. Yarıyıl Ders Planı

Dersin kodu Dersin adı Dersin tipi Teorik + Uygulama Yerel kredi AKTS kredisi
ELAN154 BAĞLAMSAL DİLBİLGİSİ - II Zorunlu 2+0 4.00 4.00
ELAN158 İLERİ KONUŞMA BECERİLERİ - II Zorunlu 2+0 4.00 4.00
ELAN160 İLERİ YAZMA BECERİLERİ Zorunlu 2+0 4.00 4.00
ELIN176 DİLBİLİM Zorunlu 4+0 6.00 6.00
ELIT102 İNGİLİZ EDEBİYATINA GİRİŞ - II Zorunlu 4+0 5.00 5.00
INFO102 BİLGİ TEKNOLOJİLERİ - II Zorunlu 2+0 1.00 1.00
TRHIS102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - II Zorunlu 2+0 2.00 2.00
TRLAN102 TÜRK DİLİ - II Zorunlu 2+0 2.00 2.00
GER102 ALMANCA - II Seçmeli 2+0 2.00 2.00
Öğrenciler, zorunlu dersleri öncelikli almak üzere her yarıyıl alacağı dersleri 30 AKTS’ye tamamlar.
 3. Yarıyıl Ders Planı

Dersin kodu Dersin adı Dersin tipi Teorik + Uygulama Yerel kredi AKTS kredisi
ELAN259 AKADEMİK ARAŞTIRMA VE YAZMA BECERİLERİ Zorunlu 2+0 3.00 3.00
ELIT201 İNGİLİZ EDEBİYATI - I Zorunlu 2+0 6.00 6.00
ELIT203 ROMANA GİRİŞ - I Zorunlu 2+0 3.00 3.00
ELIN279 DİL EDİNİMİ Seçmeli 4+0 6.00 6.00
ELIT205 DRAMAYA GİRİŞ - I Seçmeli 2+0 3.00 3.00
ELIT209 SİNEMA VE EDEBİYAT Seçmeli 4+0 6.00 6.00
ELIT219 MİTOLOJİ VE EDEBİYAT Seçmeli 2+0 3.00 3.00
ELIT221 İNGİLİZ KÜLTÜR TARİHİ Seçmeli 2+0 3.00 3.00
Öğrenciler, zorunlu dersleri öncelikli almak üzere her yarıyıl alacağı dersleri 30 AKTS’ye tamamlar.
 4. Yarıyıl Ders Planı

Dersin kodu Dersin adı Dersin tipi Teorik + Uygulama Yerel kredi AKTS kredisi
ELAN260 AKADEMİK ARAŞTIRMA VE SUNUM BECERİLERİ Zorunlu 2+0 3.00 3.00
ELIT202 İNGİLİZ EDEBİYATI - II Zorunlu 2+0 6.00 6.00
ELIT204 ROMANA GİRİŞ - II Zorunlu 2+0 3.00 3.00
ELAN254 ÇEVİRİ Seçmeli 2+0 3.00 3.00
ELAN256 ÖĞRETİM İLKE VE METODLARI Seçmeli 4+0 6.00 6.00
ELIT214 FELSEFE VE EDEBİYAT Seçmeli 2+0 3.00 3.00
ELIT224 HİKAYE İNCELEME Seçmeli 2+0 3.00 3.00
Öğrenciler, zorunlu dersleri öncelikli almak üzere her yarıyıl alacağı dersleri 30 AKTS’ye tamamlar.
 5. Yarıyıl Ders Planı

Dersin kodu Dersin adı Dersin tipi Teorik + Uygulama Yerel kredi AKTS kredisi
ELIT301 ROMANTİK DÖNEM EDEBİYATI Zorunlu 4+0 6.00 6.00
COUT301 SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ - I Seçmeli 0+4 6.00 6.00
ELIT303 VİKTORYA DÖNEMİ ROMANI - I Seçmeli 4+0 6.00 6.00
ELIT307 KARŞILAŞTIRMALI EDEBİYAT - I Seçmeli 2+0 3.00 3.00
ELIT309 AMERİKAN EDEBİYATINDAN SEÇMELER - I Seçmeli 2+0 3.00 3.00
ELIT311 AYDINLANMA FELSEFESİ Seçmeli 2+0 3.00 3.00
ELIT321 FİLM ÇALIŞMALARI Seçmeli 4+0 6.00 6.00
Öğrenciler, zorunlu dersleri öncelikli almak üzere her yarıyıl alacağı dersleri 30 AKTS’ye tamamlar.
 6. Yarıyıl Ders Planı

Dersin kodu Dersin adı Dersin tipi Teorik + Uygulama Yerel kredi AKTS kredisi
ELIT302 VİKTORYA DÖNEMİ EDEBİYATI Zorunlu 4+0 6.00 6.00
COUT302 SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ - II Seçmeli 0+4 6.00 6.00
ELIT306 KADIN ÇALIŞMALARI VE EDEBİYAT Seçmeli 4+0 6.00 6.00
ELIT312 EDEBİYAT VE PSİKOLOJİ Seçmeli 2+0 3.00 3.00
ELIT316 EDEBİYAT ELEŞTİRİSİNE GİRİŞ Seçmeli 4+0 6.00 6.00
ELIT320 SÖMÜRGE DÖNEMİ EDEBİYATI Seçmeli 4+0 6.00 6.00
Öğrenciler, zorunlu dersleri öncelikli almak üzere her yarıyıl alacağı dersleri 30 AKTS’ye tamamlar.
 7. Yarıyıl Ders Planı

Dersin kodu Dersin adı Dersin tipi Teorik + Uygulama Yerel kredi AKTS kredisi
ELIT401 MODERN İNGİLİZ EDEBİYATI Zorunlu 2+0 6.00 6.00
ELAN453 MATERYAL GELİŞTİRME Seçmeli 4+0 6.00 6.00
ELAN457 MESLEKİ ALAN ÇALIŞMASI - I Seçmeli 2+2 6.00 6.00
ELIN479 BÜTÜNCE DİLBİLİME GİRİŞ Seçmeli 2+0 3.00 3.00
ELIT403 MODERN ROMAN Seçmeli 4+0 6.00 6.00
ELIT417 İNGİLİZ EDEBİYATINDA LEVANT Seçmeli 2+0 3.00 3.00
ELIT430 ORTA ÇAĞ İNGİLİZ EDEBİYATI – II Seçmeli 2+0 3.00 3.00
Öğrenciler, zorunlu dersleri öncelikli almak üzere her yarıyıl alacağı dersleri 30 AKTS’ye tamamlar.
 8. Yarıyıl Ders Planı

Dersin kodu Dersin adı Dersin tipi Teorik + Uygulama Yerel kredi AKTS kredisi
ELIT402 POST-MODERN İNGİLİZ EDEBİYATI Zorunlu 2+0 6.00 6.00
ELAN458 MESLEKİ ALAN ÇALIŞMASI - II Seçmeli 2+2 6.00 6.00
ELAN460 ALAN SINAVI TEST TEKNİKLERİ - II Seçmeli 2+0 3.00 3.00
ELIN476 PSİKOLOJİ VE DİLBİLİM Seçmeli 2+0 3.00 3.00
ELIT404 POST-MODERN ROMAN Seçmeli 4+0 6.00 6.00
ELIT420 EDEBİYAT VE KİŞİSEL GELİŞİM Seçmeli 2+0 3.00 3.00
ELIT430 ORTA ÇAĞ İNGİLİZ EDEBİYATI – II Seçmeli 2+0 3.00 3.00
Öğrenciler, zorunlu dersleri öncelikli almak üzere her yarıyıl alacağı dersleri 30 AKTS’ye tamamlar.