Giriş | English

Lisans > Eğitim Fakültesi > İngilizce Öğretmenliği > Müfredat Dersleri ve AKTS Kredileri
 
İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ

       
Müfredat Dersleri ve AKTS Kredileri
 
 1. Yarıyıl Ders Planı

Dersin kodu Dersin adı Dersin tipi Teorik + Uygulama Yerel kredi AKTS kredisi
GK 101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2+0 3.00 3.00
GK 103 YABANCI DİL I Zorunlu 2+0 3.00 3.00
GK 105 TÜRK DİLİ I Zorunlu 3+0 5.00 5.00
GK 107 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ Zorunlu 3+0 5.00 5.00
İÖP 101 OKUMA BECERİLERİ I Zorunlu 2+0 2.00 2.00
İÖP 103 YAZMA BECERİLERİ I Zorunlu 2+0 2.00 2.00
İÖP 105 DİNLEME VE SESLETİM I Zorunlu 2+0 2.00 2.00
İÖP 107 SÖZLÜ İLETİŞİM BECERİLERİ I Zorunlu 2+0 2.00 2.00
MB 101 EĞİTİME GİRİŞ Zorunlu 2+0 3.00 3.00
MB 102 EĞİTİM SOSYOLOJİSİ Zorunlu 2+0 3.00 3.00
Öğrenciler, zorunlu dersleri öncelikli almak üzere her yarıyıl alacağı dersleri 30 AKTS’ye tamamlar.
 2. Yarıyıl Ders Planı

Dersin kodu Dersin adı Dersin tipi Teorik + Uygulama Yerel kredi AKTS kredisi
GK 102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2+0 3.00 3.00
GK 104 YABANCI DİL II Zorunlu 2+0 3.00 3.00
GK 106 TÜRK DİLİ II Zorunlu 3+0 5.00 5.00
İÖP 102 OKUMA BECERİLERİ II Zorunlu 2+0 2.00 2.00
İÖP 104 YAZMA BECERİLERİ II Zorunlu 2+0 3.00 3.00
İÖP 106 DİNLEME VE SESLETİM II Zorunlu 2+0 3.00 3.00
İÖP 108 SÖZLÜ İLETİŞİM BECERİLERİ II Zorunlu 2+0 3.00 3.00
İÖP 110 İNGİLİZCENİN YAPISI Zorunlu 2+0 2.00 2.00
MB 103 EĞİTİM FELSEFESİ Zorunlu 2+0 3.00 3.00
MB 104 EĞİTİM PSİKOLOJİSİ Zorunlu 2+0 3.00 3.00
Öğrenciler, zorunlu dersleri öncelikli almak üzere her yarıyıl alacağı dersleri 30 AKTS’ye tamamlar.
 3. Yarıyıl Ders Planı

Dersin kodu Dersin adı Dersin tipi Teorik + Uygulama Yerel kredi AKTS kredisi
İÖP 201 İNGİLİZCE ÖĞRENME VE ÖĞRETİM YAKLAŞIMLARI Zorunlu 2+0 3.00 3.00
İÖP 203 İNGİLİZ EDEBİYATI I Zorunlu 2+0 4.00 4.00
İÖP 205 DİLBİLİM I Zorunlu 2+0 3.00 3.00
İÖP 207 ELEŞTİREL OKUMA VE YAZMA Zorunlu 2+0 3.00 3.00
MB 203 ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ Zorunlu 2+0 3.00 3.00
MB 204 ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ Zorunlu 2+0 3.00 3.00
GK 001 BAĞIMLILIK VE BAĞIMLILILKLA MÜCADELE Seçmeli 2+0 3.00 3.00
GK 002 BESLENME VE SAĞLIK Seçmeli 2+0 3.00 3.00
GK 004 BİLİM VE ARAŞTIRMA ETİĞİ Seçmeli 2+0 3.00 3.00
GK 008 İNSAN İLİŞKİLERİ VE İLETİŞİM Seçmeli 2+0 3.00 3.00
GK 012 MESLEKİ İNGİLİZCE Seçmeli 2+0 3.00 3.00
GK 014 TÜRK HALK OYUNLARI Seçmeli 2+0 3.00 3.00
İÖP 003 EDİMBİLİMİ VE DİL ÖĞRETİMİ Seçmeli 2+0 4.00 4.00
İÖP 007 İNGİLİZCE ÖĞRETİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR Seçmeli 2+0 4.00 4.00
İÖP 008 İNGİLİZCE SÖZCÜK BİLGİSİ ÖĞRETİMİ Seçmeli 2+0 4.00 4.00
İÖP 009 KİTLE İLETİŞİMİNDE İNGİLİZCE Seçmeli 2+0 4.00 4.00
İÖP 012 SÖYLEM ÇÖZÜMLEMESİ VE DİL ÖĞRETİMİ Seçmeli 2+0 4.00 4.00
MB 002 ÇOCUK PSİKOLOJİSİ Seçmeli 2+0 4.00 4.00
MB 007 EĞİTİMDE DRAMA Seçmeli 2+0 4.00 4.00
MB 013 KAPSAYICI EĞİTİM Seçmeli 2+0 4.00 4.00
MB 019 ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ Seçmeli 2+0 4.00 4.00
Öğrenciler, zorunlu dersleri öncelikli almak üzere her yarıyıl alacağı dersleri 30 AKTS’ye tamamlar.
 4. Yarıyıl Ders Planı

Dersin kodu Dersin adı Dersin tipi Teorik + Uygulama Yerel kredi AKTS kredisi
MB 202 TÜRK EĞİTİM TARİHİ Zorunlu 2+0 3.00 3.00
İÖP 202 İNGİLİZCE ÖĞRETİM PROGRAMLARI Zorunlu 2+0 3.00 3.00
İÖP 204 İNGİLİZ EDEBİYATI II Zorunlu 2+0 4.00 4.00
İÖP 206 DİLBİLİMİ II Zorunlu 2+0 3.00 3.00
İÖP 208 DİL EDİNİMİ Zorunlu 2+0 3.00 3.00
MB 201 EĞİTİMDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Zorunlu 2+0 3.00 3.00
GK 001 BAĞIMLILIK VE BAĞIMLILILKLA MÜCADELE Seçmeli 2+0 3.00 3.00
GK 002 BESLENME VE SAĞLIK Seçmeli 2+0 3.00 3.00
GK 004 BİLİM VE ARAŞTIRMA ETİĞİ Seçmeli 2+0 3.00 3.00
GK 008 İNSAN İLİŞKİLERİ VE İLETİŞİM Seçmeli 2+0 3.00 3.00
GK 012 MESLEKİ İNGİLİZCE Seçmeli 2+0 3.00 3.00
GK 014 TÜRK HALK OYUNLARI Seçmeli 2+0 3.00 3.00
İÖP 003 EDİMBİLİMİ VE DİL ÖĞRETİMİ Seçmeli 2+0 4.00 4.00
İÖP 007 İNGİLİZCE ÖĞRETİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR Seçmeli 2+0 4.00 4.00
İÖP 008 İNGİLİZCE SÖZCÜK BİLGİSİ ÖĞRETİMİ Seçmeli 2+0 4.00 4.00
İÖP 009 KİTLE İLETİŞİMİNDE İNGİLİZCE Seçmeli 2+0 4.00 4.00
İÖP 012 SÖYLEM ÇÖZÜMLEMESİ VE DİL ÖĞRETİMİ Seçmeli 2+0 4.00 4.00
MB 002 ÇOCUK PSİKOLOJİSİ Seçmeli 2+0 4.00 4.00
MB 007 EĞİTİMDE DRAMA Seçmeli 2+0 4.00 4.00
MB 013 KAPSAYICI EĞİTİM Seçmeli 2+0 4.00 4.00
MB 019 ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ Seçmeli 2+0 4.00 4.00
Öğrenciler, zorunlu dersleri öncelikli almak üzere her yarıyıl alacağı dersleri 30 AKTS’ye tamamlar.
 5. Yarıyıl Ders Planı

Dersin kodu Dersin adı Dersin tipi Teorik + Uygulama Yerel kredi AKTS kredisi
İÖP 301 ÇOCUKLARA YABANCI DİL ÖĞRETİMİ I Zorunlu 3+0 5.00 5.00
İÖP 303 İNGİLİZCE DİL BECERİLERİNİN ÖĞRETİMİ I Zorunlu 3+0 5.00 5.00
İÖP 305 DİL VE EDEBİYAT ÖĞRETİMİ I Zorunlu 2+0 3.00 3.00
MB 301 SINIF YÖNETİMİ Zorunlu 2+0 3.00 3.00
MB 303 EĞİTİMDE AHLAK VE ETİK Zorunlu 2+0 3.00 3.00
Öğrenciler, zorunlu dersleri öncelikli almak üzere her yarıyıl alacağı dersleri 30 AKTS’ye tamamlar.
 6. Yarıyıl Ders Planı

Dersin kodu Dersin adı Dersin tipi Teorik + Uygulama Yerel kredi AKTS kredisi
İÖP 302 ÇOCUKLARA YABANCI DİL ÖĞRETİMİ II Zorunlu 3+0 5.00 5.00
İÖP 304 İNGİLİZCE DİL BECERİLERİNİN ÖĞRETİMİ II Zorunlu 3+0 5.00 5.00
İÖP 306 DİL VE EDEBİYAT ÖĞRETİMİ II Zorunlu 2+0 3.00 3.00
MB 302 EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Zorunlu 2+0 3.00 3.00
MB 304 TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ Zorunlu 3+0 3.00 3.00
Öğrenciler, zorunlu dersleri öncelikli almak üzere her yarıyıl alacağı dersleri 30 AKTS’ye tamamlar.
 7. Yarıyıl Ders Planı

Dersin kodu Dersin adı Dersin tipi Teorik + Uygulama Yerel kredi AKTS kredisi
İÖP 401 YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE MATERYAL İNCEL. VE GEL. Zorunlu 3+0 6.00 6.00
İÖP 403 İKİNCİ YABANCI DİL III Zorunlu 2+0 3.00 3.00
İÖP 407 OKUL DENEYİMİ Zorunlu 1+4 6.00 6.00
İÖP 409 REHBERLİK Zorunlu 3+0 5.00 5.00
İÖP 411 YABANCI DİL ÖĞRENMEDE BİREYSEL FARKLILIKLAR Zorunlu 2+0 7.00 7.00
Öğrenciler, zorunlu dersleri öncelikli almak üzere her yarıyıl alacağı dersleri 30 AKTS’ye tamamlar.
 8. Yarıyıl Ders Planı

Dersin kodu Dersin adı Dersin tipi Teorik + Uygulama Yerel kredi AKTS kredisi
İÖP 402 YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Zorunlu 3+0 6.00 6.00
İÖP 406 YABANCI DİL ÖĞRETMENLİĞİNDE MESLEKİ GELİŞİM Zorunlu 2+0 5.00 5.00
İÖP 410 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI Zorunlu 2+6 10.00 10.00
İÖP 412 DÜNYA EDEBİYATINDAN SEÇMELER Seçmeli 2+0 3.00 3.00
Öğrenciler, zorunlu dersleri öncelikli almak üzere her yarıyıl alacağı dersleri 30 AKTS’ye tamamlar.